Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het kan voorkomen dat u het antwoord op uw vraag niet kan vinden via de website of het raadsinformatiesysteem. De griffie staat klaar om u met uw vragen te helpen. U kunt contact opnemen met de griffie via de telefoon 14-0594 of via de mail griffie@westerkwartier.nl.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het spreekt voor zich dat ook de gemeenteraad zich houdt aan de voorwaarden. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar:

Voor diegenen die een willekeurig onderwerp (idee, wens, knelpunt, probleem, etc.) onder de aandacht willen brengen bestaat de mogelijkheid dit aan het einde van een raadsoverleg te doen. Hiervoor zijn wel enkele spelregels geformuleerd. Zo moet het onderwerp betrekking te hebben op de bevoegdheden van de raad, kan niet het woord gevoerd worden over onderwerpen waarover de raad recentelijk heeft besloten en is de beschikbare spreektijd beperkt tot 5 minuten per spreker. De totale inspreektijd bedraagt maximaal 30 minuten per raadsoverleg. Aanmelding voor inspreken kan bij de griffie, 14 0594 of per e-mail griffie@westerkwartier.nl. Het is raadzaam vroegtijdig contact op te nemen. Leden van het raadsoverleg kunnen de spreker eventueel vragen stellen.

Bij een raadsvergadering kan alleen worden ingesproken bij punten die rechtstreeks op de agenda van de raad zijn geplaatst. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffie, 14 0594 of per e-mail griffie@westerkwartier.nl. Inspreken vindt vervolgens plaats bij het betreffende agendapunt. Leden van raadsvergadering kunnen de spreker eventueel vragen stellen.

De gemeenteraad is er voor en door inwoners van de gemeente Westerkwartier. Vandaar dat de gemeenteraad dichtbij de inwoners wil staan en betrokken wil zijn. Om betrokken te kunnen zijn is het belangrijk om te weten wat er speelt, hiervoor moet je informatie ophalen uit de samenleving. Onder andere om die reden zijn er verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de raad.


De mogelijkheden leest u hier:

De raad vergadert eens per twee weken. In de weken daartussen vindt er in principe een raadsactiviteit plaats. Het vergaderschema van de raad vindt u via onderstaande link.

Iedere gemeenteraad mag haar eigen werkwijze bepalen. Deze is vastgesteld in het Regelement van Orde. Meer info over de werkwijze van de gemeenteraad van Westerkwartier vindt u op de reguliere website.

De websites van de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn zijn gearchiveerd. Oude raadsstukken, moties en amendementen zijn te vinden via de onderstaande link.