Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg

woensdag 27 oktober 2021

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga-Rook
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Dit is de tweede bestuursrapportage over 2021. Conform de financiële verordening rapporteert het college hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde  begroting en doen ze voorstellen tot wijziging van de begroting 2021.Per programma worden afwijkingen groter dan € 50.000 toegelicht. Een overzicht van alle afwijkingen per programma is opgenomen in de bijlage bij de 2e bestuursrapporage.


  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conformstuk in de raad van 10 november 2021 kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk in de raad van 10 november 2021 kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk in de raad van 10 november te behandelen

  *Het college zegt toe op de vraag van de PvdA met betrekking tot de kapitaallasten, zoals beschreven op p.19 in de 2e Bestuursrapportage, schriftelijk terug te komen.


  *Het college zegt toe dat op de niet beantwoordde vragen, van de fracties van SterkWesterkwartier, VVD en de PvdA, me betrekking tot afvalinzameling in een memo wordt teruggekomen.

  Toezeggingen

  Titel
  2e Bestuursrapportage 2021, afvalinzameling
  2e Bestuursrapportage 2021, kapitaallasten
  00:18:08 - 00:18:27 - Mark Veenstra
  00:18:27 - 00:19:33 - Mark Veenstra
  00:19:33 - 00:19:44 - Mark Veenstra
  00:19:51 - 00:22:44 - Mark Veenstra
  00:22:44 - 00:23:29 - Rogier van 't Land
  00:23:35 - 00:26:54 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:27:04 - 00:28:11 - Harry Stomphorst
  00:28:14 - 00:30:03 - Mattheus Gorter
  00:52:46 - 00:56:28 - Klaas Wybo van der Hoek
 5. 5

  In de begroting wordt per programma aangegeven hoeveel budget ervoor zal worden begroot.


  Voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling zal ingesproken worden door:
  - de heer H. van der Dong, op persoonlijke titel


  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conformstuk in de raad van 10 november 2021 kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk in de raad van 10 november 2021 kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk in de raad van 10 november te behandelen

  Door de heer Van der Dong wordt, op persoonlijke titel, ingesproken.


  *Door het college wordt toegezegd dat schriftelijk wordt teruggekomen op de vraag van de fractie van GroenLinks met betrekking tot het opleveren van woningen.


  *Het college zegt eveneens toe schriftelijk terug te komen op de vragen van GroenLinks met betrekking tot de OZB.

  Toezeggingen

  Titel
  Begroting 2022, opleveren van woningen
  Begroting 2022, OZB
  01:06:55 - 01:08:16 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:08:16 - 01:08:21 - Rogier van 't Land
  01:08:21 - 01:09:08 - Sandra de Wit
  01:09:08 - 01:09:53 - Sandra de Wit
  01:09:53 - 01:11:41 - Peter Holsappel
  01:11:41 - 01:11:56 - Harry Stomphorst
  01:11:56 - 01:12:24 - Onno Koopmans
  01:12:24 - 01:13:05 - Mattheus Gorter
  01:13:05 - 01:17:53 - Chris Veeze
  01:36:21 - 01:36:32 - Harry Stomphorst
  01:36:32 - 01:36:44 - Hielke Westra
  01:36:44 - 01:38:08 - Onno Koopmans
  01:38:08 - 01:39:44 - Hielke Westra
  01:39:44 - 01:40:08 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:40:08 - 01:40:18 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:41:56 - 01:42:00 - Onno Koopmans
  01:42:05 - 01:43:31 - Harry Stomphorst
  01:43:31 - 01:44:00 - Peter Holsappel
  01:44:05 - 01:44:19 - Sandra de Wit
  01:44:19 - 01:44:56 - Rogier van 't Land
  01:44:58 - 01:50:31 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:50:40 - 01:50:55 - Chris Veeze
  01:50:55 - 01:50:58 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:50:58 - 01:51:01 - Chris Veeze
  01:51:11 - 01:54:50 - Mattheus Gorter
  02:16:18 - 02:16:42 - Peter Holsappel
  02:19:52 - 02:22:32 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:25:33 - 02:26:20 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:26:43 - 02:29:53 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  02:37:07 - 02:39:01 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:39:01 - 02:39:42 - Hielke Westra
  02:39:42 - 02:40:38 - Rogier van 't Land
  02:40:45 - 02:41:39 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:41:41 - 02:41:47 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:42:04 - 02:42:38 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:42:38 - 02:42:47 - Hielke Westra
  02:42:47 - 02:42:52 - Rogier van 't Land
  02:42:52 - 02:43:34 - Hielke Westra
  02:43:34 - 02:44:18 - Peter Holsappel
  02:44:18 - 02:45:18 - Klaas Wybo van der Hoek
 6. 6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

  02:45:06 - 02:45:18 - Klaas Wybo van der Hoek