Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Tussentijdse evaluatie watertakenplan 2020-2025

ID

336

Titel

Tussentijdse evaluatie watertakenplan 2020-2025

Agendapunt
Raadsoverleg 1 2023 (5. Tussentijdse evaluatie watertakenplan 2020-2025 (Schollema))
dinsdag 7 maart 19:30 tot 22:30
Raadzaal
Toezegging

Wethouder Schollema zegt toe de raad pro actief te informeren wanneer de landelijke ontwikkelingen of andere ontwikkelingen (hemelwater en waterberging) daar aanleiding toe geven.

Portefeuillehouder

Bé Schollema

Team

Water

Deadline

31-12-2023

Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening