Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

dinsdag 7 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

  00:16:04 - 00:16:06 - Harmke van der Sluis
  00:19:06 - 00:19:07 - Rudie Kiesbrink
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De heer Ivo Lechner geeft namens de Waarderingskamer een presentatie.

  00:46:07 - 00:48:35 - Mark Veenstra
  00:48:35 - 00:51:06 - Mark Veenstra
  00:51:06 - 00:53:34 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:53:34 - 00:54:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:54:57 - 00:57:00 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:57:00 - 00:58:47 - Jan Willem Slotema
  00:58:50 - 01:00:00 - Koos Siegers
  01:00:00 - 01:00:07 - Koos Siegers
  01:00:57 - 01:03:43 - Harm Beute
  01:03:43 - 01:04:31 - Harm Beute
  01:04:31 - 01:04:58 - Harm Beute
  01:04:58 - 01:05:10 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:05:51 - 01:09:08 - René de Vink
 4. 4

  Op 8 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen (hierna: VRG) besloten de Visie Brandweerzorg 2030 en in samenhang daarbij het Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023-206 en het Regionaal dekkingsplan 2023-2026 voorlopig
  vast te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor een zienswijze. De raad is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 maart 2023 zijn zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 maart 2023.

  01:10:29 - 01:12:14 - Jan van der Laan
  01:12:14 - 01:12:26 - Jan van der Laan
  01:12:30 - 01:13:48 - Sandra de Wit
  01:13:51 - 01:16:11 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:16:11 - 01:17:09 - Rogier van 't Land
  01:17:16 - 01:18:23 - René de Vink
  01:18:26 - 01:21:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:21:23 - 01:21:57 - Harm Beute
  01:21:59 - 01:38:23 - Koos Siegers
  01:38:26 - 01:38:55 - René de Vink
  01:38:58 - 01:40:51 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:40:51 - 01:40:58 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:41:04 - 01:41:43 - Koos Siegers
  01:41:53 - 01:41:55 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:43:24 - 01:43:45 - Koos Siegers
  01:43:48 - 01:44:06 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:45:55 - 01:47:25 - Koos Siegers
 5. 5

  Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht, de grondwaterzorgplicht. Hoe de gemeente invulling geeft aan deze zorgplichten wordt vastgelegd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan welke we tegenwoordig watertakenplan noemen. Het plan vormt tevens de basis voor de noodzakelijke onderbouwing voor het tarief van de rioolheffing.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 maart 2023.

  Toezeggingen

  Titel
  Tussentijdse evaluatie watertakenplan 2020-2025
  01:46:17 - 01:47:25 - Koos Siegers
  01:47:25 - 01:49:31 - Alex Steenbergen
  01:49:37 - 01:59:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:24 - 02:00:38 - Cynthia van Putten
  02:00:38 - 02:01:34 - René de Vink
  02:01:34 - 02:02:46 - Jan Willem Slotema
  02:02:48 - 02:03:38 - Jan van der Laan
  02:03:42 - 02:05:54 - Myra Eeken - Hermans
  02:05:54 - 02:10:36 - Bé Schollema
  02:10:36 - 02:11:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:11:28 - 02:18:42 - Bé Schollema
  02:18:44 - 02:19:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:19:52 - 02:20:48 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:20:48 - 02:21:26 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:21:26 - 02:22:29 - Bé Schollema
  02:22:29 - 02:22:49 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:22:49 - 02:23:00 - Alex Steenbergen
  02:23:00 - 02:23:01 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:23:01 - 02:23:09 - Alex Steenbergen
  02:23:11 - 02:23:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:34:20 - 02:34:36 - Bé Schollema
  02:34:36 - 02:34:55 - Bé Schollema
  02:34:55 - 02:37:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
 6. 6

  Op 23 januari 2023 is de meerjarenbegroting 2023-2026 van stichting Quadraten ontvangen. Omdat Quadraten een stichting is met een Raad van Toezicht, is er voor de
  begroting of jaarrekening geen goedkeuring of instemming van uw raad vereist. Uw gemeenteraad heeft wel een toezichthoudende rol op het openbare onderwijs in de
  gemeente en dient daarmee te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In de wet is vastgelegd dat de begroting en jaarrekening enkel ter informatie richting de gemeenteraad hoeven.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 maart 2023.

  02:35:47 - 02:37:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:37:13 - 02:38:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:38:19 - 02:39:02 - Jan van der Laan
  02:39:02 - 02:40:54 - Joachim Bekkering
  02:41:00 - 02:45:12 - Emil Klok
  02:45:15 - 02:46:44 - Koos Siegers
  02:46:44 - 02:56:26 - Bé Schollema
  02:56:28 - 02:57:25 - Emil Klok
  02:57:34 - 02:59:10 - Bé Schollema
 7. 7

  Besluit

  De fracties voeren met elkaar het gesprek over het agenderingsverzoek. Hiermee is de agendering afgerond.

  Toezeggingen

  Titel
  Centrumvisie Zuidhorn
  02:59:58 - 03:02:53 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:02:53 - 03:03:05 - Harmke van der Sluis
  03:03:05 - 03:04:22 - Harmke van der Sluis
  03:04:22 - 03:05:16 - Alex Steenbergen
  03:05:16 - 03:06:03 - Ymte Sijbrandij
  03:06:03 - 03:07:15 - Mark Veenstra
  03:07:28 - 03:13:07 - Hans Haze
  03:13:07 - 03:13:43 - Hans Haze
  03:13:43 - 03:13:45 - Alex Steenbergen
  03:13:45 - 03:13:53 - Hans Haze
  03:13:53 - 03:14:08 - Alex Steenbergen
  03:14:08 - 03:14:10 - Harmke van der Sluis
  03:14:10 - 03:14:34 - Hans Haze
  03:14:34 - 03:14:41 - Harmke van der Sluis
  03:14:41 - 03:15:21 - Harmke van der Sluis
  03:15:24 - 03:15:55 - Hans Haze
  03:15:59 - 03:16:08 - Hans Haze
  03:16:08 - 03:16:21 - Harmke van der Sluis
  03:16:23 - 03:16:24 - Hans Haze
  03:16:24 - 03:16:26 - Harmke van der Sluis
  03:16:29 - 03:17:15 - Hans Haze
  03:17:15 - 03:17:17 - Hans Haze
  03:17:17 - 03:17:22 - Alex Steenbergen
  03:17:38 - 03:18:04 - Hans Haze
  03:18:04 - 03:18:24 - Hans Haze
  03:18:24 - 03:18:26 - Hans Haze
  03:18:34 - 03:18:41 - Hans Haze
  03:18:41 - 03:19:00 - Mark Veenstra
  03:19:00 - 03:20:08 - Hans Haze
  03:20:19 - 03:24:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:24:59 - 03:25:56 - Harmke van der Sluis
  03:25:56 - 03:27:14 - Alex Steenbergen
  03:27:14 - 03:27:24 - Hans Haze
  03:27:24 - 03:31:11 - Hans Haze
  03:31:27 - 03:31:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:31:45 - 03:33:11 - Hans Haze
 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

  03:32:41 - 03:33:11 - Hans Haze