Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 8 juni 2022

19:30 - 20:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.

Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Hierbij ontvangt u de rapportage van de sociaal ombudsfunctionaris van september 2021-maart 2022. Via deze monitor informeert de sociaal ombudsfunctionaris u over haar bevindingen als Sociaal Ombudsvrouw van uw gemeente tijdens deze periode.

  Besluit

  De rapportage wordt in het raadsoverleg besproken, maar behoeft geen verdere besluitvorming in de gemeenteraad. Wel wordt vanuit de behoefte aangegeven eens per jaar met de sociaal ombudsfunctionaris samen te komen om zaken nader te kunnen bespreken. Dit signaal wordt door de griffie verder opgepakt.

  *Het college zegt toe de door de VZ-fractie schriftelijk gestelde vragen ook schriftelijk te beantwoorden.

  Toezeggingen

  Titel
  Rapportage sociaal ombudsvrouw 1 september 2021-1 maart 2022
  00:04:06 - 00:04:50 - Johan de Vries
  00:04:52 - 00:06:16 - Anneke Laan
  00:06:16 - 00:08:44 - Geertje Veenstra
  00:08:44 - 00:10:23 - Jeroen Hoving
  00:10:35 - 00:11:01 - Rogier van 't Land
  00:11:01 - 00:11:07 - Anneke Laan
  00:11:20 - 00:12:26 - Rogier van 't Land
  00:12:33 - 00:14:37 - Sandra de Wit
  00:32:33 - 00:33:10 - Harry Rook
  00:33:26 - 00:36:29 - Bert Nederveen
  00:36:29 - 00:36:44 - Geertje Veenstra
  00:36:44 - 00:37:06 - Bert Nederveen
  00:37:06 - 00:37:08 - Harry Rook
  00:37:08 - 00:37:39 - Bert Nederveen
  00:38:45 - 00:39:38 - Harry Rook
  00:39:41 - 00:40:35 - Anneke Laan
  00:40:35 - 00:42:42 - Geertje Veenstra
  00:42:50 - 00:42:56 - Rogier van 't Land
  00:42:56 - 00:43:13 - Jeroen Hoving
  00:43:25 - 00:44:20 - Sandra de Wit
  00:46:46 - 00:47:49 - Bert Nederveen
 4. Het woningbouwplan betreft een initiatief van Toeck bv. Het initiatief is gericht op het realiseren van vier vrijstaande woningen. Het plan past binnen de wens van de gemeente om op passende inbreidingslocaties in het dorp (kleinschalige) woningbouwprojecten te realiseren. Het voorliggende bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het plan.
  De initiatiefnemer heeft de omgeving in een vroeg stadium over de voorgenomen plannen geïnformeerd. Dit heeft veel positieve reacties en belangstelling voor de kavels opgeleverd.
  Ook Dorpsbelangen Opende heeft zich positief over het plan uitgesproken en tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 22 juni kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 22 juni kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk in de raad van 8 juni 2022 te behandelen.

  00:49:14 - 00:49:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:49:57 - 00:50:44 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  00:51:38 - 00:52:34 - Geert de Jong
  00:52:34 - 00:53:08 - Arnold Bloem
  00:53:08 - 00:54:10 - Jan Willem Slotema
  00:54:10 - 00:54:27 - Alex Steenbergen
  00:54:27 - 00:56:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:56:39 - 00:59:50 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  00:59:52 - 00:59:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:59:56 - 01:00:33 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:00:33 - 01:00:36 - Geert de Jong
  01:00:36 - 01:00:42 - Jan Willem Slotema
  01:00:56 - 01:01:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
 5. Vanaf 2004 is gestart met de ontwikkeling van het Caspar de Roblespark (’t Roblespark) in het noordoosten van Grootegast. Het plangebied bestaat uit vier fasen waarin woningen gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment wordt er gebouwd in het midden gedeelte van fase 2. Het voorliggende bestemmingsplan betreft fase 2 zuid. De raad is bevoegd gezag voor de vaststelling van het bestemmingsplan Grootegast, herziening Roblespark 2019.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 22 juni kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 22 juni kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk/bespreekstuk in de raad van 8 juni 2022 te behandelen.

  *Het college zegt toe inspanningen te gaan doen om bij de selectiecriteria en de eisen over de bedragen de woningen zo goedkoop mogelijk weg te kunnen zetten.

  Toezeggingen

  Titel
  Vaststelling bestemmingsplan Grootegast, herziening Roblespark 2019
  01:02:01 - 01:02:43 - Alex Steenbergen
  01:02:43 - 01:03:44 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:03:44 - 01:05:15 - Harm Beute
  01:05:15 - 01:06:03 - Harry Stomphorst
  01:06:03 - 01:06:38 - Jan Willem Slotema
  01:07:50 - 01:08:56 - Alex Steenbergen
  01:12:23 - 01:16:43 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:16:43 - 01:16:48 - Alex Steenbergen
  01:17:20 - 01:19:49 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:19:49 - 01:20:06 - Harm Beute
  01:20:06 - 01:20:32 - Harry Stomphorst
  01:20:39 - 01:20:46 - Jan Willem Slotema
  01:20:46 - 01:22:10 - Alex Steenbergen
  01:22:10 - 01:23:55 - Geertje Dijkstra-Jacobi