Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 6 juli 2022

19:31 - 21:00

Locatie
Benedenzaal
Voorzitter
Arina Havinga-Rook
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.

Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:02:42 - 00:02:43 - Emil Klok
  00:04:11 - 00:04:12 - Myra Eeken-Hermans
  00:04:15 - 00:04:16 - Jeroen Hoving
  00:04:18 - 00:04:19 - Rogier van 't Land
  00:04:23 - 00:04:24 - Annelie Bonnet
  00:04:24 - 00:04:29 - Olga Hartman
  00:04:29 - 00:04:32 - Geertje Veenstra
  00:04:32 - 00:04:35 - Olga Hartman
  00:08:58 - 00:08:59 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:10:02 - 00:10:03 - Sandra de Wit
  00:10:07 - 00:10:08 - Wybe Niemeijer
  00:13:30 - 00:13:32 - Sandra de Wit
  00:13:52 - 00:13:54 - Geert de Jong
  00:13:59 - 00:14:00 - Jop Overgaauw
  00:14:11 - 00:14:12 - Gert van Dellen
  00:14:32 - 00:14:34 - Myra Eeken-Hermans
  00:15:00 - 00:15:05 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:15:05 - 00:15:06 - Anneke Laan
  00:15:06 - 00:15:09 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:19:01 - 00:26:33 - Arina Havinga-Rook
 2. Op het perceel Molenweg 94 is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. Door de initiatiefnemer is een verzoek ingediend voor het toepassen van de ruimte-voor-ruimte regeling. Het perceel is eigendom van de ouders van de initiatiefnemer en het agrarische bedrijf is beëindigd. De stal, mestsilo, het melklokaal en een bijgebouw zullen worden gesloopt (in totaal 1030 m2) zodat er achter de bestaande voormalige bedrijfswoning/boerderij een extra woning kan worden gebouwd voor de initiatiefnemer (zoon en zijn gezin).

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  00:33:04 - 00:33:55 - Jan Willem Slotema
  00:33:55 - 00:33:59 - Arina Havinga-Rook
  00:33:59 - 00:34:14 - Annelie Bonnet
  00:34:14 - 00:34:18 - Arina Havinga-Rook
  00:34:18 - 00:34:32 - Jeroen Hoving
  00:34:32 - 00:34:47 - Arina Havinga-Rook
  00:34:47 - 00:36:18 - Myra Eeken-Hermans
  00:36:18 - 00:36:26 - Arina Havinga-Rook
  00:36:26 - 00:36:56 - Olga Hartman
  00:36:58 - 00:37:02 - Arina Havinga-Rook
  00:37:02 - 00:37:08 - Geert de Jong
  00:37:08 - 00:37:13 - Arina Havinga-Rook
  00:37:13 - 00:37:35 - Anneke Laan
  00:37:35 - 00:37:49 - Arina Havinga-Rook
  00:37:49 - 00:38:12 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  00:38:13 - 00:38:33 - Arina Havinga-Rook
 3. Voor het perceel aan de Wit’s Reed 2a is een verzoek ingediend voor het toepassen van de ruimte-voor-ruimte regeling. Op dit perceel, gelegen in het buitengebied ten zuidwesten van Kornhorn, was een nertsenfokkerij aanwezig. Inmiddels in dit bedrijf gestopt. De voormalige stallen (ruim 3.300 m2) op het zuidelijke gedeelte van het perceel worden gesloopt en hiervoor in de plaats worden twee bouwkavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden, inclusief een aantal schuren waarin een bedrijf aan huis gevestigd kan worden.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  00:38:40 - 00:39:44 - Arina Havinga-Rook
  00:39:44 - 00:40:34 - Myra Eeken-Hermans
  00:40:36 - 00:40:44 - Arina Havinga-Rook
  00:40:44 - 00:40:52 - Jeroen Hoving
  00:40:54 - 00:40:57 - Arina Havinga-Rook
  00:40:57 - 00:41:02 - Annelie Bonnet
  00:41:02 - 00:41:05 - Arina Havinga-Rook
  00:41:15 - 00:42:20 - Jan Willem Slotema
  00:42:20 - 00:42:25 - Arina Havinga-Rook
  00:42:25 - 00:42:35 - Anneke Laan
  00:42:35 - 00:42:39 - Arina Havinga-Rook
  00:42:39 - 00:42:44 - Geert de Jong
  00:42:44 - 00:42:47 - Arina Havinga-Rook
  00:42:48 - 00:43:07 - Olga Hartman
  00:43:09 - 00:43:14 - Arina Havinga-Rook
  00:43:14 - 00:44:06 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  00:44:06 - 00:45:54 - Arina Havinga-Rook
 4. Aan de Midwolderweg in Leek was voorheen een kwekerij gevestigd. Voor dit perceel is op 22 april 2015 een bestemmingsplan vastgesteld die het mogelijk maakt op deze gronden vier woningen te bouwen. Inmiddels ligt het verzoek er om niet vier maar zes woningen op deze gronden te realiseren. Dit was oorspronkelijk ook al het plan, echter wilde de voormalig gemeente Leek, in eerste instantie meewerken aan vier woningen en bij voldoende behoefte in de toekomst aan nog twee extra. Dit kwam voort uit de afspraken in de regio Groningen – Assen. Gezien de algehele woningbouwbehoefte van dit moment, de toezegging uit het verleden en het feit dat het gebied reeds een woonbestemming kent, zijn er beleidsmatig geen belemmeringen om mee te werken aan dit verzoek. Het verzoek past in de vastgestelde woonvisie. Bij de totstandkoming van het huidige bestemmingsplan is reeds met de omgeving besproken dat er op termijn zes woningen in het plangebied zullen worden gerealiseerd.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  00:45:54 - 00:46:05 - Annelie Bonnet
  00:46:05 - 00:46:07 - Arina Havinga-Rook
  00:46:07 - 00:46:12 - Jeroen Hoving
  00:46:12 - 00:46:14 - Arina Havinga-Rook
  00:46:14 - 00:47:22 - Myra Eeken-Hermans
  00:47:23 - 00:47:27 - Arina Havinga-Rook
  00:47:27 - 00:47:28 - Olga Hartman
  00:47:30 - 00:47:33 - Arina Havinga-Rook
  00:47:33 - 00:47:37 - Geert de Jong
  00:47:37 - 00:47:39 - Arina Havinga-Rook
  00:47:39 - 00:47:46 - Anneke Laan
  00:47:46 - 00:47:48 - Arina Havinga-Rook
  00:47:48 - 00:48:41 - Jan Willem Slotema
  00:48:41 - 00:49:08 - Arina Havinga-Rook
 5. Op 29 september 2021 nam de gemeenteraad een aantal besluiten over het Programma Huisvesting. Die besluiten kwamen voort uit een onderzoek naar gemeentehuizen, Buitendienst-locaties en gebouwen Novatec. In dit tweede raadsvoorstel wordt allereerst kort teruggeblikt op de aanleidingen van het Programma Huisvesting en de genomen besluiten in september. Vervolgens wordt ingegaan op de uitgevoerde nadere onderzoeken en nu liggen aanvullende voorstellen voor.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Toezeggingen

  Titel
  Prijsvraag huisvesting
  00:49:14 - 00:49:33 - Arina Havinga-Rook
  00:57:33 - 01:02:05 - Jan Willem Slotema
  01:02:05 - 01:02:18 - Arina Havinga-Rook
  01:02:18 - 01:02:37 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  01:02:44 - 01:02:45 - Hielke Westra
  01:06:31 - 01:06:40 - Arina Havinga-Rook
  01:06:40 - 01:06:53 - Jan Willem Slotema
  01:06:53 - 01:07:10 - Arina Havinga-Rook
  01:07:13 - 01:08:51 - Sandra de Wit
  01:08:53 - 01:08:58 - Arina Havinga-Rook
  01:08:58 - 01:10:15 - Jeroen Hoving
  01:10:15 - 01:10:18 - Arina Havinga-Rook
  01:10:18 - 01:11:03 - Annelie Bonnet
  01:11:06 - 01:11:09 - Arina Havinga-Rook
  01:11:09 - 01:11:17 - Jan Willem Slotema
  01:11:17 - 01:11:42 - Arina Havinga-Rook
  01:11:42 - 01:14:18 - Jop Overgaauw
  01:14:18 - 01:14:23 - Arina Havinga-Rook
  01:14:24 - 01:17:06 - Geert de Jong
  01:17:06 - 01:17:10 - Hielke Westra
  01:17:10 - 01:19:10 - Geert de Jong
  01:19:10 - 01:19:26 - Arina Havinga-Rook
  01:19:26 - 01:23:30 - Olga Hartman
  01:23:30 - 01:23:34 - Arina Havinga-Rook
  01:23:34 - 01:26:57 - Emil Klok
  01:26:58 - 01:27:11 - Arina Havinga-Rook
  01:27:11 - 01:38:26 - Hielke Westra
  01:38:26 - 01:38:54 - Arina Havinga-Rook
  01:38:54 - 01:39:29 - Sandra de Wit
  01:39:31 - 01:39:37 - Arina Havinga-Rook
  01:39:37 - 01:39:42 - Jeroen Hoving
  01:39:42 - 01:39:44 - Arina Havinga-Rook
  01:39:44 - 01:39:46 - Annelie Bonnet
  01:39:48 - 01:39:55 - Arina Havinga-Rook
  01:39:55 - 01:40:25 - Geert de Jong
  01:40:25 - 01:40:29 - Arina Havinga-Rook
  01:40:29 - 01:41:27 - Olga Hartman
  01:41:27 - 01:41:31 - Arina Havinga-Rook
  01:41:31 - 01:41:55 - Olga Hartman
  01:41:57 - 01:42:00 - Arina Havinga-Rook
  01:42:02 - 01:43:35 - Emil Klok
  01:43:35 - 01:43:39 - Arina Havinga-Rook
  01:43:39 - 01:43:41 - Hielke Westra
  01:43:41 - 01:43:45 - Arina Havinga-Rook
  01:43:45 - 01:46:54 - Hielke Westra
  01:46:54 - 01:48:47 - Arina Havinga-Rook
 6. De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een begroting vast. De ontwerpbegroting 2023 is als bijlage bijgevoegd. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van april 2022.
  Conform artikel 25 van de GR ARCG wordt de ontwerpbegroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform dit artikel heeft de raad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  01:48:47 - 01:49:17 - Emil Klok
  01:49:17 - 01:49:26 - Arina Havinga-Rook
  01:49:26 - 01:49:47 - Hielke Westra
  01:49:48 - 01:50:04 - Arina Havinga-Rook
  01:50:04 - 01:50:25 - Gert van Dellen
  01:50:25 - 01:50:27 - Arina Havinga-Rook
  01:50:30 - 01:50:46 - Jop Overgaauw
  01:50:46 - 01:50:50 - Arina Havinga-Rook
  01:50:52 - 01:51:04 - Jan Willem Slotema
  01:51:04 - 01:51:06 - Arina Havinga-Rook
  01:51:06 - 01:51:11 - Annelie Bonnet
  01:51:13 - 01:51:18 - Arina Havinga-Rook
  01:51:18 - 01:51:22 - Jeroen Hoving
  01:51:24 - 01:51:28 - Arina Havinga-Rook
  01:51:28 - 01:51:32 - Sandra de Wit
  01:51:33 - 01:51:36 - Arina Havinga-Rook
  01:51:36 - 01:52:34 - Emil Klok
  01:52:36 - 01:52:43 - Arina Havinga-Rook
  01:52:43 - 01:53:01 - Olga Hartman
  01:53:04 - 01:53:10 - Arina Havinga-Rook
  01:53:10 - 01:54:52 - Hielke Westra
  01:54:52 - 01:54:56 - Arina Havinga-Rook
  01:54:56 - 01:54:59 - Emil Klok
  01:54:59 - 01:55:35 - Arina Havinga-Rook
  01:55:35 - 01:55:40 - Hielke Westra
 7. De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet. Het doel is altijd geweest om studenten financieel te compenseren als ze door een medische beperking niet naast hun studie kunnen bijverdienen. Dat moet ertoe leiden dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan studeren en daarmee een betere kans op de arbeidsmarkt hebben.
  Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek echter dat de regeling dat doel niet bereikte. Sommige voorwaarden werden te streng geïnterpreteerd, waardoor te weinig studenten de studietoeslag kregen. Kreeg iemand de studietoeslag wel, dan was het bedrag soms te laag om echt een financieel steuntje in de rug te bieden.
  Om deze bezwaren te ondervangen zijn er aanpassingen gedaan in de Verzamelwet van SZW 2022. Zo zijn de voorwaarden aangepast en zijn er bij AMvB minimumbedragen voor de toeslag vastgesteld. Per 1 april 2022 is de gewijzigde studietoeslag in werking getreden.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 13 juli kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording vraag (jonge) mantelzorgers
  01:55:40 - 01:56:10 - Arina Havinga-Rook
  02:02:42 - 02:02:47 - Anneke Laan
  02:02:47 - 02:03:23 - Arina Havinga-Rook
  02:03:23 - 02:04:39 - Geertje Veenstra
  02:04:41 - 02:04:47 - Arina Havinga-Rook
  02:04:47 - 02:04:50 - Geertje Veenstra
  02:04:50 - 02:04:55 - Arina Havinga-Rook
  02:04:55 - 02:05:00 - Geertje Veenstra
  02:05:00 - 02:05:04 - Arina Havinga-Rook
  02:06:28 - 02:06:31 - Geertje Veenstra
  02:06:47 - 02:06:59 - Arina Havinga-Rook
  02:06:59 - 02:07:02 - Bert Nederveen
  02:07:03 - 02:08:08 - Geertje Veenstra
  02:08:08 - 02:08:15 - Arina Havinga-Rook
  02:08:16 - 02:09:11 - Bert Nederveen
  02:09:11 - 02:09:26 - Arina Havinga-Rook
  02:09:26 - 02:09:49 - Geertje Veenstra
  02:09:51 - 02:10:23 - Arina Havinga-Rook
  02:10:26 - 02:12:52 - Annemiek KleinJan-Uneken
  02:12:52 - 02:12:56 - Arina Havinga-Rook
  02:12:56 - 02:12:59 - Olga Hartman
  02:12:59 - 02:13:03 - Arina Havinga-Rook
  02:13:03 - 02:13:22 - Richard Lamberst
  02:13:22 - 02:13:26 - Arina Havinga-Rook
  02:13:26 - 02:13:31 - Jop Overgaauw
  02:13:31 - 02:13:34 - Arina Havinga-Rook
  02:13:34 - 02:14:17 - Geertje Veenstra
  02:14:20 - 02:14:23 - Arina Havinga-Rook
  02:14:23 - 02:14:27 - Annelie Bonnet
  02:14:27 - 02:14:34 - Arina Havinga-Rook
  02:14:34 - 02:15:05 - Wybe Niemeijer
  02:15:05 - 02:15:09 - Arina Havinga-Rook
  02:15:09 - 02:15:37 - Geertje Veenstra
  02:15:37 - 02:15:43 - Arina Havinga-Rook
  02:15:43 - 02:17:11 - Sandra de Wit
  02:17:11 - 02:17:28 - Arina Havinga-Rook
  02:17:28 - 02:18:25 - Bert Nederveen
  02:18:28 - 02:27:01 - Arina Havinga-Rook
 8. Er hebben zich 2 insprekers gemeld. Dit is als eerste mevrouw Yvonne Brandsma uit Zevenhuizen over de fusie en tijdelijke locatie van De Delta en Het Veenpluis. Daarnaast spreekt ook Eddie van Marum in namens ‘Kritische Groninger Boeren’.

  00:26:33 - 00:26:47 - Arina Havinga-Rook
  00:26:47 - 00:27:03 - Olga Hartman
  00:27:03 - 00:27:16 - Arina Havinga-Rook
  00:27:21 - 00:27:39 - Gert van Dellen
  00:27:39 - 00:28:08 - Arina Havinga-Rook
  00:28:11 - 00:28:42 - Anneke Laan
  00:28:42 - 00:29:09 - Geertje Veenstra
  00:29:09 - 00:29:14 - Arina Havinga-Rook
  00:29:14 - 00:29:26 - Annelie Bonnet
  00:29:26 - 00:29:31 - Arina Havinga-Rook
  00:29:31 - 00:29:33 - Wybe Niemeijer
  00:29:33 - 00:29:36 - Arina Havinga-Rook
  00:29:36 - 00:29:45 - Myra Eeken-Hermans
  00:29:45 - 00:29:49 - Arina Havinga-Rook
  00:29:49 - 00:30:49 - Emil Klok
  00:30:49 - 00:32:58 - Arina Havinga-Rook
  02:27:23 - 02:28:30 - Gert van Dellen
  02:28:30 - 02:28:43 - Arina Havinga-Rook
  02:28:43 - 02:28:45 - Gert van Dellen
  02:28:45 - 02:29:16 - Arina Havinga-Rook
  02:29:16 - 02:29:25 - Geertje Veenstra
  02:29:25 - 02:30:13 - Arina Havinga-Rook
  02:30:13 - 02:34:11 - Emil Klok
  02:34:13 - 02:34:27 - Arina Havinga-Rook
  02:34:27 - 02:34:40 - Emil Klok
  02:35:31 - 02:35:57 - Arina Havinga-Rook