Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 24 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sandra de Wit
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  In de gemeente Westerkwartier zijn al ruim 400 objecten aangewezen als karakteristieke en beeldbepalende gebouwen. Voor ongeveer 150 objecten is dit nog niet gebeurd. Dit betreft het gebied van de voormalige gemeente Winsum dat is opgenomen in onze gemeente en het buitengebied van de voormalige gemeente Marum. Met het voorliggende bestemmingsplan worden ook voor deze gebieden karakteristieke objecten aangewezen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 4. 4

  In artikel 2 van de onderzoeksverordening staat omschreven dat het college periodiek en naar behoefte onderzoek doet naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Als organisatie willen we zorgen voor een structurele inbedding van deze onderzoeken. Het voornemen is dan ook om jaarlijks de onderzoeksagenda in de programmabegroting op te nemen. In de verordening wordt opgenomen dat het college jaarlijks een onderzoeksplan voorlegt.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 5. 5

  Het Vrijzinnig Gebouw te Opende staat niet op de lijst van dorpshuizen in het dorpshuizenbeleid Samen bouwen aan leefbare dorpen. Echter, naast het bieden van een ruimte aan dorpsgenoten, diverse verenigingen en clubs organiseren zij ook met enige regelmaat activiteiten. Enerzijds ten bate van de leefbaarheid en anderzijds om te kunnen voorzien in eigen onderhoud. Na diverse contactmomenten met het verenigingsbestuur is duidelijk geworden dat het Vrijzinnig Gebouw Opende thuishoort in het dorpshuizenbeleid en opgenomen dient te worden als nr. 43, onder categorie kleine dorpshuizen, BIJLAGE 1 - Indeling dorpshuizen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 6. 6

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Een van deze verplichtingen is dat overheidsorganen verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Daarnaast bevat de Wet politiegegevens (Wpg) dezelfde verplichting voor de verwerking van 'politiegegevens': persoonsgegeven verwerkt in het kader van de uitvoering van de politietaak. Dit zijn gegevens verwerkt bij de uitvoering van de politietaak, denk aan boa's zoals leerplichtambtenaren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 7. 7

  In de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 (hierna Winkeltijdenverordening) is vastgelegd dat supermarkten en overige winkels op zon- en feestdagen, waaronder Tweede Pinksterdag, open mogen tussen 12:00 uur en 18:00 uur. In de praktijk leidt deze regel tot een onuitlegbare situatie voor winkeliers in het winkelcentrum van Leek op Tweede Pinksterdag.


  Leek kent een lang bestaande traditie van het organiseren van een Pinkstermarkt met honderden kraampjes in het winkelcentrum op Tweede Pinksterdag. Deze markt begint om 08:00 uur. Volgens de geldende Winkeltijdenverordening mogen winkeliers pas vanaf 12:00 uur hun winkels openen op Tweede Pinksterdag. Dit betekent dat winkeliers 's ochtends hun waren buiten hun pand mogen uitstallen door deel te nemen aan de Pinkstermarkt, maar geen klanten mogen ontvangen in hun winkels. Deze situatie leidt tot frustratie en onbegrip onder de winkeliers. Dit raadsvoorstel bevat daarom een advies om de Winkeltijdenverordening te wijzigen waardoor een structurele oplossing wordt geboden voor deze specifieke situatie.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

 8. 8
  Sluiting