Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 22 mei 2024

20:30 - 22:30
Locatie

Benedenzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


We beginnen om 19.30 uur met een plenair raadsoverleg over Huisvesting. Om 20.30 uur wordt dit gesplitst in 2 raadsoverleggen.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur.

  00:17:04 - 00:19:58 - Arina Havinga-Rook
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Voor u ligt het geactualiseerde beleidsplan sociaal domein ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’. Het volgt uit één van de ambities van het collegeuitvoeringsprogramma 2023-2026 en is tot stand gekomen met inbreng van inwoners en vele collega’s en samenwerkingspartijen die werkzaam zijn in het sociaal domein. Met dit beleidsplan willen we: 
  - duidelijkheid geven en samenhang aanbrengen in de koers die we varen in het sociaal domein; 
  - waar mogelijk beter sturen op de resultaten in het sociaal domein; 
  - duidelijkheid geven aan onze inwoners en samenwerkingspartners wat ze wel en niet van de gemeente kunnen verwachten binnen het sociaal domein. 
  Tot het sociaal domein behoren naast onze wettelijke taken ook de inspanningen gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid en daarmee het voorkomen dat inwoners ondersteuning nodig hebben. Dat noemen we preventie.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het voorstel wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering

  00:18:26 - 00:19:58 - Arina Havinga-Rook
  00:20:00 - 00:22:18 - Harry Rook
  00:22:18 - 00:22:23 - Arina Havinga-Rook
  00:22:23 - 00:23:21 - Anneke Laan
  00:23:21 - 00:23:25 - Arina Havinga-Rook
  00:23:25 - 00:29:01 - Sandra de Wit
  00:29:03 - 00:29:06 - Arina Havinga-Rook
  00:29:08 - 00:31:04 - Han van der Krieke
  00:31:04 - 00:31:07 - Arina Havinga-Rook
  00:31:07 - 00:38:21 - Geertje Veenstra
  00:38:21 - 00:38:32 - Arina Havinga-Rook
  00:38:32 - 00:38:33 - Geertje Veenstra
  00:38:33 - 00:42:30 - Annemiek KleinJan-Uneken
  00:42:30 - 00:42:35 - Arina Havinga-Rook
  00:42:35 - 00:45:38 - Rogier van 't Land
  00:45:39 - 00:45:47 - Arina Havinga-Rook
  00:45:47 - 00:47:37 - Johan Kuilman
  00:47:37 - 00:48:16 - Arina Havinga-Rook
  00:48:18 - 00:53:04 - Zwanet Oosterhof
  00:53:04 - 00:53:32 - Arina Havinga-Rook
  00:53:35 - 00:56:56 - Bert Nederveen
  00:56:56 - 00:57:00 - Arina Havinga-Rook
  00:57:00 - 00:57:25 - Geertje Veenstra
  00:57:27 - 01:07:15 - Bert Nederveen
  01:07:15 - 01:07:40 - Arina Havinga-Rook
  01:07:42 - 01:08:06 - Sandra de Wit
  01:08:08 - 01:08:13 - Arina Havinga-Rook
  01:08:13 - 01:08:51 - Geertje Veenstra
  01:08:51 - 01:08:58 - Arina Havinga-Rook
  01:09:01 - 01:09:29 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:09:29 - 01:09:33 - Arina Havinga-Rook
  01:09:35 - 01:09:42 - Johan Kuilman
  01:09:42 - 01:09:44 - Arina Havinga-Rook
  01:09:46 - 01:10:14 - Zwanet Oosterhof
  01:10:14 - 01:10:22 - Arina Havinga-Rook
  01:10:22 - 01:12:39 - Bert Nederveen
  01:12:39 - 01:12:47 - Arina Havinga-Rook
  01:12:47 - 01:12:56 - Bert Nederveen
  01:12:56 - 01:13:31 - Arina Havinga-Rook
 4. 4

  De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen is een regeling van 10 gemeenten op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. Volgens de gemeenschappelijke regeling worden raden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het voorstel wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering.

  01:13:12 - 01:13:31 - Arina Havinga-Rook
  01:14:57 - 01:16:42 - Arina Havinga-Rook
  01:16:43 - 01:17:53 - Wybe Niemeijer
  01:17:53 - 01:17:57 - Arina Havinga-Rook
  01:17:57 - 01:19:31 - Mark Veenstra
  01:19:32 - 01:19:36 - Arina Havinga-Rook
  01:19:36 - 01:20:40 - Rene de Vink
  01:20:40 - 01:20:46 - Arina Havinga-Rook
  01:20:46 - 01:22:19 - Jan van der Laan
  01:22:19 - 01:22:23 - Arina Havinga-Rook
  01:22:23 - 01:22:56 - Rogier van 't Land
  01:22:58 - 01:23:00 - Arina Havinga-Rook
  01:23:00 - 01:24:15 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:24:15 - 01:24:17 - Arina Havinga-Rook
  01:24:17 - 01:25:20 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:25:20 - 01:25:33 - Arina Havinga-Rook
  01:25:33 - 01:29:32 - Ard van der Tuuk
  01:29:32 - 01:31:11 - Arina Havinga-Rook
 5. 5

  De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg beslaat zowel het programma Gezondheid als het programma RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). De taken op het gebied van de Publieke Gezondheid zijn door de Groninger gemeenten gedelegeerd aan GGD Groningen. GGD Groningen legt over de uitvoering daarvan verantwoording af aan het Algemeen Bestuur (AB) PG&Z. De inkoop van Jeugdhulp hebben de Groninger gemeenten gemandateerd aan het Dagelijks bestuur (DB) PG&Z. De RIGG voert uit en legt verantwoording af aan het DB PG&Z. De colleges van B&W van de Groninger gemeenten hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling PG&Z. 


  Van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) zijn de volgende jaarstukken ontvangen: 
  1. Jaarverslag annex jaarrekening 2023 (bijlage 1); 
  2. Eerste begrotingswijziging 2024 
  3. Ontwerpbegroting 2025 (bijlage 2).

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.

  01:29:59 - 01:31:11 - Arina Havinga-Rook
  01:31:11 - 01:31:42 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:31:42 - 01:31:46 - Arina Havinga-Rook
  01:31:46 - 01:33:03 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:33:03 - 01:33:04 - Arina Havinga-Rook
  01:33:04 - 01:33:06 - Rogier van 't Land
  01:33:06 - 01:33:08 - Arina Havinga-Rook
  01:33:08 - 01:33:49 - Jan van der Laan
  01:33:49 - 01:33:57 - Arina Havinga-Rook
  01:33:57 - 01:34:47 - Harry Rook
  01:34:47 - 01:34:50 - Arina Havinga-Rook
  01:34:52 - 01:35:38 - Anneke Laan
  01:35:38 - 01:35:40 - Arina Havinga-Rook
  01:35:40 - 01:36:25 - Sandra de Wit
  01:36:25 - 01:36:29 - Arina Havinga-Rook
  01:36:29 - 01:37:39 - Wybe Niemeijer
  01:37:41 - 01:37:45 - Arina Havinga-Rook
  01:37:45 - 01:39:38 - Harry Stomphorst
  01:39:38 - 01:39:39 - Rogier van 't Land
  01:39:39 - 01:39:41 - Arina Havinga-Rook
  01:39:41 - 01:40:26 - Rogier van 't Land
  01:40:26 - 01:41:23 - Harry Stomphorst
  01:41:23 - 01:42:31 - Harry Stomphorst
  01:42:31 - 01:43:33 - Arina Havinga-Rook
 6. 6

  Op 13 maart 2023 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken 2023, de kaderbrief 2025, de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en de wijziging begroting 2024 behandeld.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het voorstel wordt als hamerstuk behandeld in de raadsvergadering.

  Toezeggingen

  Titel
  GR – Jaarstukken 2023 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  01:42:48 - 01:43:33 - Arina Havinga-Rook
  01:43:33 - 01:43:44 - Jan van der Laan
  01:43:45 - 01:43:47 - Arina Havinga-Rook
  01:43:48 - 01:44:27 - Rogier van 't Land
  01:44:27 - 01:44:48 - Arina Havinga-Rook
  01:44:48 - 01:44:51 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:44:51 - 01:44:58 - Arina Havinga-Rook
  01:44:58 - 01:45:25 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:45:25 - 01:45:31 - Arina Havinga-Rook
  01:45:31 - 01:46:13 - Wybe Niemeijer
  01:46:13 - 01:46:16 - Arina Havinga-Rook
  01:46:16 - 01:46:51 - Sandra de Wit
  01:46:53 - 01:47:09 - Arina Havinga-Rook
  01:47:09 - 01:47:35 - Rene de Vink
  01:47:35 - 01:47:47 - Harry Rook
  01:47:47 - 01:47:55 - Arina Havinga-Rook
  01:47:55 - 01:50:12 - Harry Stomphorst
  01:50:12 - 01:52:29 - Arina Havinga-Rook
 7. 7

  Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen 
  De ontwikkeling van de deelnemersbijdrage 2025 ten opzichte van de deelnemersbijdrage op basis van de gewijzigde begroting 2024 wordt door de ODG weergegeven. Dit betreft een toename van € 36.000 (van € 1.541.000 naar € 1.577.000). Veroorzaakt door: extra inhuurkosten van € 46.000, indexatie van 3% van € 45.000, herverdeeleffect van € 69.000 voordeel en correctie zachte landing van € 15.000. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt een vooruitblik gegeven op de risico’s in 2024. Naar ons idee ontbreken hier de risico’s implementatie nieuw VTH-systeem en dienstverlening provincie Groningen aan ODG. 


  Wijziging begroting 2024 
  Deze wijziging leidt tot een verlaagde deelnemersbijdrage in 2024 voor de gemeente Westerkwartier met € 124.000 waarmee de bijdrage wordt bijgesteld naar € 1.541.000 mln. De wijziging bestaat uit verschillende mutaties met gevolgen voor de deelnemersbijdrage. De belangrijkste is een mutatie in de jaaropdracht. Daarnaast wijzigingen in de loon- en prijsbijstellingen en een stijging van materiele kosten.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het voorstel wordt een hamerstuk op de raadsvergadering

  01:57:53 - 01:58:11 - Arina Havinga-Rook
  02:02:11 - 02:02:51 - Arina Havinga-Rook
  02:02:54 - 02:02:59 - Rogier van 't Land
  02:02:59 - 02:03:04 - Arina Havinga-Rook
  02:03:04 - 02:03:48 - Annemiek KleinJan-Uneken
  02:03:48 - 02:03:51 - Arina Havinga-Rook
  02:03:51 - 02:04:13 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  02:04:13 - 02:04:19 - Arina Havinga-Rook
  02:04:19 - 02:04:30 - Wybe Niemeijer
  02:04:30 - 02:04:33 - Arina Havinga-Rook
  02:04:33 - 02:04:39 - Mark Veenstra
  02:04:39 - 02:04:43 - Arina Havinga-Rook
  02:04:43 - 02:04:50 - Rene de Vink
  02:04:50 - 02:04:52 - Arina Havinga-Rook
  02:04:52 - 02:04:59 - Gert van Dellen
  02:04:59 - 02:05:04 - Jan van der Laan
  02:05:04 - 02:05:54 - Arina Havinga-Rook
 8. 8

  De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. 


  Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een jaarrapport vast. In overeenstemming met artikel 25 van de GR wordt het jaarrapport met daarin het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Het jaarrapport over 2023 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 2024. 


  Daarnaast stelt het algemeen bestuur jaarlijks algemene beleidsmatige en financiële kaders vast. Deze kaders vormen een basis voor de begroting die vervolgens wordt vastgesteld. Dit jaar worden er geen algemene beleidsmatige en financiële kaders 2025 vastgesteld omdat de ARCG in 2024 wordt beëindigd en er geen begroting 2025 zal worden opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het voorstel wordt als hamerstuk behandeld in de raadsvergadering.

  01:51:04 - 01:52:29 - Arina Havinga-Rook
  01:52:29 - 01:53:38 - Mark Veenstra
  01:53:38 - 01:53:44 - Arina Havinga-Rook
  01:53:44 - 01:54:00 - Anneke Laan
  01:54:00 - 01:54:05 - Arina Havinga-Rook
  01:54:05 - 01:54:16 - Gert van Dellen
  01:54:16 - 01:54:19 - Arina Havinga-Rook
  01:54:19 - 01:54:22 - Arina Havinga-Rook
  01:54:22 - 01:54:34 - Jan van der Laan
  01:54:35 - 01:54:43 - Arina Havinga-Rook
  01:54:43 - 01:54:49 - Rogier van 't Land
  01:54:51 - 01:54:53 - Arina Havinga-Rook
  01:54:53 - 01:54:57 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:54:57 - 01:54:59 - Arina Havinga-Rook
  01:55:00 - 01:55:12 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:55:12 - 01:55:27 - Arina Havinga-Rook
  01:55:29 - 01:55:32 - Bé Schollema
  01:55:32 - 01:55:37 - Arina Havinga-Rook
  01:55:38 - 01:56:01 - Wybe Niemeijer
  01:56:01 - 01:56:04 - Arina Havinga-Rook
  01:56:04 - 01:57:37 - Bé Schollema
  01:57:37 - 01:58:11 - Arina Havinga-Rook
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

  02:05:25 - 02:05:54 - Arina Havinga-Rook