Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 28 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Benedenzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.


Dit betreft een concept agenda, de agenda wordt door het raadsoverleg definitief vastgesteld. Het kan zijn dat er verschuivingen plaatsvinden op basis van insprekers.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

  00:00:43 - 00:00:45 - Dhr. Schreuder
  00:08:08 - 00:08:09 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  00:08:14 - 00:08:15 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:14:47 - 00:18:39 - Arina Havinga-Rook
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:16:28 - 00:18:39 - Arina Havinga-Rook
 3. 3

  Nienoord is één van de parels in Noord-Nederland met een grote diversiteit aan kwaliteiten en gebruikers. Het landgoed is voortdurend in ontwikkeling; bestaande en (potentieel) nieuwe gebruikers melden zich bij de gemeente met plannen en ideeën. Om in het krachtenveld van waarden versus ontwikkelingen goede afwegingen te maken is het voorliggende Gebiedskompas Nienoord opgesteld. Het Gebiedskompas Nienoord is opgesteld conform het gedachtengoed van de Omgevingswet. Dit houdt allereerst in dat het Gebiedskompas in een breed participatietraject tot stand is gekomen. Meer nog dan de Wet ruimtelijke ordening, gaat de Omgevingswet immers uit van het vanaf de start betrekken van belanghebbenden. Bij dit raadsvoorstel treft u een overzicht van de gepleegde communicatie- en participatie-inspanningen. In de tweede plaats gaat de Omgevingswet uit van de zogenaamde ‘ja, mits-benadering’. Dit betekent dat plannen en ideeën die passen binnen het Gebiedskompas op een positieve grondhouding van de gemeente mogen rekenen. Daartoe bevat het Gebiedskompas, langs een indeling in drie zones, een beschrijving van de ontwikkelingsrichting van het Landgoed. Elk van zones bevat een aantal spelregels waarmee het behoud en de ontwikkeling van de in die zone aanwezige waarden en kwaliteiten wordt geborgd. Op deze manier is een inspirerend en toekomstbestendig Gebiedskompas ontstaan; het kompas schrijft namelijk niet gedetailleerd voor wat wel en niet mag op het Landgoed, maar nodigt uit om binnen de zones (samen met de gemeente) tot passende plannen te komen. En daarmee voldoet het Gebiedskompas aan een derde uitgangspunt van de Omgevingswet, het leveren van maatwerk. Voor nadere details wordt verwezen naar het bijgevoegde Gebiedskompas Nienoord.


  De heer Schreuder komt inspreken
  Stichting Openluchttheater Podium Nienoord Leek komt inspreken

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 12 maart.

  Toezeggingen

  Titel
  Gebiedskompas Nienoord
  Gebiedskompas Nienoord
  00:16:41 - 00:18:39 - Arina Havinga-Rook
  00:18:39 - 00:21:13 - Dhr. Schreuder
  00:21:13 - 00:21:24 - Arina Havinga-Rook
  00:21:24 - 00:21:55 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:21:55 - 00:23:27 - Dhr. Schreuder
  00:23:27 - 00:23:59 - Arina Havinga-Rook
  00:24:02 - 00:24:05 - Dhr. Schreuder
  00:24:05 - 00:30:00 - Dhr. Kiewiet
  00:30:00 - 00:30:19 - Arina Havinga-Rook
  00:30:19 - 00:30:43 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:30:43 - 00:31:13 - Dhr. Kiewiet
  00:31:13 - 00:31:25 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:31:25 - 00:31:43 - Dhr. Kiewiet
  00:31:43 - 00:31:52 - Arina Havinga-Rook
  00:31:52 - 00:32:19 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  00:32:19 - 00:34:59 - Dhr. Kiewiet
  00:34:59 - 00:35:06 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  00:35:06 - 00:35:43 - Dhr. Kiewiet
  00:35:43 - 00:35:51 - Arina Havinga-Rook
  00:35:51 - 00:36:03 - Dhr. Kiewiet
  00:36:03 - 00:36:12 - Arina Havinga-Rook
  00:36:12 - 00:36:29 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  00:36:29 - 00:36:58 - Arina Havinga-Rook
  00:36:58 - 00:39:13 - Harmke van der Sluis
  00:39:13 - 00:39:16 - Arina Havinga-Rook
  00:39:16 - 00:40:10 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  00:40:10 - 00:40:13 - Arina Havinga-Rook
  00:40:20 - 00:43:29 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  00:43:29 - 00:43:33 - Arina Havinga-Rook
  00:43:33 - 00:44:27 - Kornelis Jansma
  00:44:27 - 00:44:30 - Arina Havinga-Rook
  00:44:30 - 00:45:45 - Annelie Bonnet
  00:45:46 - 00:45:55 - Arina Havinga-Rook
  00:45:55 - 00:48:20 - Myra Eeken-Hermans
  00:48:21 - 00:48:24 - Arina Havinga-Rook
  00:48:24 - 00:53:43 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:53:43 - 00:54:00 - Arina Havinga-Rook
  00:54:00 - 00:54:37 - Han van der Krieke
  00:54:37 - 00:54:39 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:54:39 - 00:55:11 - Han van der Krieke
  00:55:12 - 00:55:29 - Arina Havinga-Rook
  00:55:29 - 00:55:57 - Hans Haze
  00:56:01 - 00:56:04 - Hans Haze
  00:56:04 - 00:56:07 - Benny Koopman
  00:56:47 - 00:59:08 - Ronald Schipper
  00:59:08 - 00:59:12 - Arina Havinga-Rook
  00:59:12 - 00:59:45 - Harmke van der Sluis
  00:59:45 - 00:59:54 - Arina Havinga-Rook
  00:59:56 - 01:00:08 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:00:11 - 01:00:22 - Arina Havinga-Rook
  01:00:22 - 01:01:04 - Myra Eeken-Hermans
  01:01:04 - 01:01:08 - Arina Havinga-Rook
  01:01:08 - 01:01:47 - Ronald Schipper
  01:01:47 - 01:01:52 - Arina Havinga-Rook
  01:01:52 - 01:02:01 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:02:02 - 01:02:04 - Arina Havinga-Rook
  01:02:04 - 01:02:10 - Ronald Schipper
  01:02:10 - 01:02:13 - Arina Havinga-Rook
  01:02:13 - 01:02:20 - Han van der Krieke
  01:02:20 - 01:02:23 - Arina Havinga-Rook
  01:02:23 - 01:02:35 - Ronald Schipper
  01:02:35 - 01:02:36 - Arina Havinga-Rook
  01:02:36 - 01:02:38 - Ronald Schipper
  01:02:38 - 01:02:59 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  01:02:59 - 01:03:01 - Arina Havinga-Rook
  01:03:02 - 01:03:15 - Ronald Schipper
  01:03:15 - 01:03:17 - Arina Havinga-Rook
  01:03:17 - 01:03:50 - Kornelis Jansma
  01:03:50 - 01:03:51 - Arina Havinga-Rook
  01:03:53 - 01:04:23 - Ronald Schipper
  01:04:23 - 01:04:34 - Arina Havinga-Rook
  01:04:34 - 01:06:11 - Hans Haze
  01:06:12 - 01:06:16 - Arina Havinga-Rook
  01:06:16 - 01:06:39 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:06:40 - 01:06:43 - Arina Havinga-Rook
  01:06:43 - 01:07:14 - Hans Haze
  01:07:14 - 01:07:31 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:07:31 - 01:07:37 - Hans Haze
  01:07:37 - 01:07:45 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:07:46 - 01:07:50 - Hans Haze
  01:07:50 - 01:07:52 - Arina Havinga-Rook
  01:07:52 - 01:07:53 - Hans Haze
  01:07:53 - 01:08:01 - Arina Havinga-Rook
  01:08:01 - 01:15:33 - Hans Haze
  01:15:33 - 01:15:47 - Arina Havinga-Rook
  01:15:47 - 01:16:14 - Harmke van der Sluis
  01:16:15 - 01:16:17 - Arina Havinga-Rook
  01:16:17 - 01:16:45 - Hans Haze
  01:16:45 - 01:16:55 - Arina Havinga-Rook
  01:16:55 - 01:17:23 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  01:17:23 - 01:17:26 - Arina Havinga-Rook
  01:17:28 - 01:17:36 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:17:36 - 01:17:38 - Hans Haze
  01:17:38 - 01:17:40 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:17:40 - 01:17:42 - Hans Haze
  01:17:42 - 01:18:39 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:18:39 - 01:18:52 - Arina Havinga-Rook
  01:18:53 - 01:19:18 - Kornelis Jansma
  01:19:18 - 01:19:24 - Arina Havinga-Rook
  01:19:24 - 01:19:40 - Hans Haze
  01:19:43 - 01:20:07 - Kornelis Jansma
  01:20:07 - 01:20:20 - Arina Havinga-Rook
  01:20:20 - 01:20:36 - Myra Eeken-Hermans
  01:20:36 - 01:20:46 - Arina Havinga-Rook
  01:20:46 - 01:21:04 - Myra Eeken-Hermans
  01:21:04 - 01:21:07 - Arina Havinga-Rook
  01:21:07 - 01:24:27 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:24:27 - 01:24:31 - Arina Havinga-Rook
  01:24:31 - 01:25:11 - Han van der Krieke
  01:25:11 - 01:25:24 - Arina Havinga-Rook
  01:25:24 - 01:27:09 - Hans Haze
  01:27:11 - 01:27:19 - Arina Havinga-Rook
  01:27:19 - 01:27:44 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:27:44 - 01:28:04 - Arina Havinga-Rook
  01:28:04 - 01:28:23 - Arina Havinga-Rook
  01:28:23 - 01:28:54 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:28:54 - 01:28:58 - Arina Havinga-Rook
  01:28:58 - 01:29:08 - Harmke van der Sluis
  01:29:08 - 01:29:25 - Arina Havinga-Rook
 4. 4

  Op 5 december 2022 is door mevrouw L. Schuiling en de heer T. Posthumus een verzoek tot wijziging van de bestemming van een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Zuidhorn, sectie A, nummer 2886 ingediend. Verzoekers willen op dit perceel voor eigen gebruik een woning bouwen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 maart.

  01:29:17 - 01:29:25 - Arina Havinga-Rook
  01:29:30 - 01:29:56 - Arina Havinga-Rook
  01:35:24 - 01:36:09 - Arina Havinga-Rook
  01:36:09 - 01:37:03 - Joachim Bekkering
  01:37:03 - 01:37:14 - Arina Havinga-Rook
  01:37:14 - 01:37:21 - Joachim Bekkering
  01:37:21 - 01:37:31 - Arina Havinga-Rook
  01:37:32 - 01:38:09 - Kornelis Jansma
  01:38:09 - 01:38:23 - Arina Havinga-Rook
  01:38:23 - 01:39:35 - Hans Haze
  01:39:36 - 01:40:55 - Arina Havinga-Rook
 5. 5

  De bibliotheek in Marum was gelegen aan de Molenstraat 34 maar is bij het gereedkomen van De Plint daar naartoe verhuist. Het pand leent zich niet goed voor hergebruik waardoor de locatie is aangeboden aan Wold & Waard om te herontwikkelen. Zij hebben aangegeven op deze locatie 6 sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Op de percelen Molenstraat 12 t/m 26 bevinden zich vier twee-onder-één kap woningen (in totaal 8 woningen) van Wold & Waard. Deze woningen zijn verouderd en zullen worden vervangen voor 10 sociale huurwoningen. In totaal worden er dus 8 woningen gesloopt en 16 sociale huurwoningen nieuw gebouwd. Omdat beide ontwikkelingen niet passen in het geldende bestemmingsplan, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uw raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering 12 maart.

  01:40:00 - 01:40:55 - Arina Havinga-Rook
  01:40:55 - 01:41:26 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:41:28 - 01:41:47 - Arina Havinga-Rook
  01:41:47 - 01:42:07 - Joachim Bekkering
  01:42:09 - 01:43:46 - Arina Havinga-Rook
 6. 6

  Met de komst van De Plint (de Hazelaar) en het IKC Marum zijn diverse maatschappelijke functies, die waren ondergebracht in het Marheem, verhuisd. Het gebouw aan de Schoolstraat staat inmiddels leeg. Met de wetenschap dat het gebouw op termijn leeg zou komen te staan, is in 2020 al een stedenbouwkundige verkenning gemaakt. Op dat moment was nog niet duidelijk of het Groene Kruisgebouw vrij zou komen voor een eventuele herbestemming en werd ook gewacht op de toekomstige bestemming van het parkeerterrein aan de Tolhuisstraat (Kruisweg). Ondertussen is bekend dat het Groene Kruisgebouw een nieuwe gebruiker heeft (huisarts) en vormt daarom geen onderdeel meer van het plan. Omdat dit gebouw verscholen ligt achter het Marheem, dient dit gebouw wel een duidelijk adres aan de straat (Langestraat) te krijgen. Hier is bij de stedenbouwkundige uitwerking rekening mee gehouden. Verder is eerder besloten de ontwikkeling van het nabij gelegen parkeerterrein aan de Kruisweg niet te integreren in deze ontwikkeling.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 maart.

  01:42:22 - 01:43:46 - Arina Havinga-Rook
  01:43:46 - 01:44:02 - Joachim Bekkering
  01:44:04 - 01:44:06 - Arina Havinga-Rook
  01:44:08 - 01:44:50 - Reinette Gjaltema-van der Laan
  01:44:50 - 01:46:00 - Arina Havinga-Rook
 7. 7

  Door het bedrijf VDM wonen is aan de gemeente gevraagd om 6 halfvrijstaande woningen te mogen bouwen op het perceel aan de Lijsterbesstraat in Grootegast. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'wonen-1'. In de regels behorende bij de bestemming is aangegeven dat het aantal hoofdgebouwen ten hoogste het bestaande aantal bedraagt. Het toevoegen van woningen is hiermee in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het bouwplan te kunnen realiseren is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende terinzagelegging zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nota van zienswijzen opgesteld. Tevens heeft het waterschap een reactie gegeven op het ontwerpplan. Naar aanleiding van de reactie van het waterschap zijn enkele kleine wijzigen aangebracht in het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt in te stemmen met voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan Lijsterbesstraat, Grootegast en de raad te vragen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  Mevrouw Veenstra komt namens een groep omwonenden inspreken.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 12 maart.

  01:44:59 - 01:46:00 - Arina Havinga-Rook
  01:46:00 - 01:49:36 - Mevr. Veenstra
  01:49:36 - 01:49:43 - Arina Havinga-Rook
  01:49:43 - 01:49:44 - Mevr. Veenstra
  01:49:44 - 01:49:51 - Kornelis Jansma
  01:49:51 - 01:49:54 - Arina Havinga-Rook
  01:49:54 - 01:50:35 - Annelie Bonnet
  01:50:35 - 01:50:59 - Mevr. Veenstra
  01:50:59 - 01:51:02 - Arina Havinga-Rook
  01:51:02 - 01:51:03 - Mevr. Veenstra
  01:51:03 - 01:52:24 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:52:24 - 01:53:21 - Mevr. Veenstra
  01:53:21 - 01:53:33 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:53:33 - 01:54:00 - Mevr. Veenstra
  01:54:00 - 01:54:09 - Arina Havinga-Rook
  01:54:09 - 01:54:10 - Mevr. Veenstra
  01:54:10 - 01:54:24 - Ymte Sijbrandij
  01:54:24 - 01:54:57 - Mevr. Veenstra
  01:54:57 - 01:55:00 - Mevr. Veenstra
  01:55:00 - 01:55:06 - Ymte Sijbrandij
  01:55:06 - 01:55:20 - Mevr. Veenstra
  01:55:20 - 01:55:39 - Arina Havinga-Rook
  01:55:39 - 02:01:29 - Alex Steenbergen
  02:01:29 - 02:01:35 - Arina Havinga-Rook
  02:01:35 - 02:06:09 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:06:09 - 02:06:12 - Arina Havinga-Rook
  02:06:12 - 02:09:47 - Myra Eeken-Hermans
  02:09:47 - 02:09:49 - Arina Havinga-Rook
  02:09:49 - 02:10:59 - Annelie Bonnet
  02:10:59 - 02:11:03 - Mevr. Veenstra
  02:11:03 - 02:11:04 - Arina Havinga-Rook
  02:11:04 - 02:12:37 - Kornelis Jansma
  02:12:37 - 02:12:42 - Arina Havinga-Rook
  02:12:42 - 02:12:45 - Mevr. Veenstra
  02:12:45 - 02:13:26 - Ymte Sijbrandij
  02:13:26 - 02:13:29 - Arina Havinga-Rook
  02:13:29 - 02:14:22 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  02:14:22 - 02:14:25 - Arina Havinga-Rook
  02:14:25 - 02:15:49 - Harmke van der Sluis
  02:15:49 - 02:16:00 - Arina Havinga-Rook
  02:16:00 - 02:16:26 - Hans Haze
  02:16:26 - 02:16:27 - Ymte Sijbrandij
  02:16:27 - 02:18:48 - Harriet Snitjer
  02:18:48 - 02:18:49 - Arina Havinga-Rook
  02:18:49 - 02:22:33 - Hans Haze
  02:22:33 - 02:22:38 - Arina Havinga-Rook
  02:22:38 - 02:23:35 - Alex Steenbergen
  02:23:35 - 02:23:37 - Mevr. Veenstra
  02:23:37 - 02:23:46 - Hans Haze
  02:23:46 - 02:24:29 - Alex Steenbergen
  02:24:29 - 02:24:30 - Hans Haze
  02:24:30 - 02:24:31 - Arina Havinga-Rook
  02:24:31 - 02:24:45 - Hans Haze
  02:24:45 - 02:25:27 - Alex Steenbergen
  02:25:27 - 02:25:29 - Arina Havinga-Rook
  02:25:29 - 02:25:32 - Arina Havinga-Rook
  02:25:32 - 02:25:58 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:25:58 - 02:26:01 - Arina Havinga-Rook
  02:26:01 - 02:26:45 - Hans Haze
  02:26:45 - 02:26:48 - Arina Havinga-Rook
  02:26:48 - 02:26:58 - Myra Eeken-Hermans
  02:26:58 - 02:27:00 - Arina Havinga-Rook
  02:27:00 - 02:27:14 - Hans Haze
  02:27:14 - 02:27:29 - Arina Havinga-Rook
  02:27:29 - 02:28:39 - Hans Haze
  02:28:39 - 02:28:51 - Arina Havinga-Rook
  02:28:51 - 02:29:38 - Alex Steenbergen
  02:29:38 - 02:29:40 - Arina Havinga-Rook
  02:29:40 - 02:29:56 - Alex Steenbergen
  02:29:56 - 02:29:59 - Arina Havinga-Rook
  02:29:59 - 02:30:04 - Alex Steenbergen
  02:30:04 - 02:33:06 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:33:06 - 02:33:07 - Arina Havinga-Rook
  02:33:07 - 02:34:17 - Myra Eeken-Hermans
  02:34:17 - 02:34:24 - Arina Havinga-Rook
  02:34:24 - 02:35:09 - Kornelis Jansma
  02:35:09 - 02:35:11 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:35:11 - 02:35:19 - Arina Havinga-Rook
  02:35:19 - 02:36:06 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:36:06 - 02:36:10 - Arina Havinga-Rook
  02:36:10 - 02:36:14 - Mevr. Veenstra
  02:36:14 - 02:36:33 - Kornelis Jansma
  02:36:33 - 02:36:36 - Arina Havinga-Rook
  02:36:36 - 02:37:22 - Ymte Sijbrandij
  02:37:22 - 02:37:27 - Arina Havinga-Rook
  02:37:27 - 02:37:36 - Harmke van der Sluis
  02:37:36 - 02:37:38 - Mevr. Veenstra
  02:37:38 - 02:37:40 - Arina Havinga-Rook
  02:37:40 - 02:38:02 - Alex Steenbergen
  02:38:02 - 02:38:05 - Mevr. Veenstra
  02:38:05 - 02:38:08 - Klaas Wybo van der Hoek
  02:38:08 - 02:38:19 - Arina Havinga-Rook
  02:38:19 - 02:38:26 - Hans Haze
  02:38:26 - 02:38:36 - Arina Havinga-Rook
  02:38:36 - 02:40:41 - Hans Haze
  02:40:41 - 02:42:27 - Arina Havinga-Rook
 8. 8

  Op het perceel Jonkersvaart 81 te Zevenhuizen is een voormalige (agrarische) tweede bedrijfswoning aanwezig. De bedrijfswoning op Jonkersvaart 81 behoorde bij het naastgelegen agrarische bedrijf op Jonkersvaart 83. Het agrarische bedrijf is sinds enige tijd beëindigd. De tweede bedrijfswoning was niet meer noodzakelijk voor de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse en is verkocht aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is voornemens om de voormalige bedrijfswoning op Jonkersvaart 81 particulier te gaan bewonen. De bestemming van de voormalige bedrijfswoning wordt gewijzigd in een Woonbestemming. Daarnaast mag de bebouwing op het perceel worden uitgebreid door de bestaande garage en schuur te vergroten en een nieuwe paardenstal te bouwen voor het hobbymatig houden van maximaal vijf paarden. Voor de ontwikkeling is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het inpassingsplan geldt als voorwaardelijke verplichting voor het uitbreiden van de bestaande bebouwing en het bouwen van de nieuwe paardenstal. Voor de wijziging van de bestemming van het perceel Jonkersvaart 81 en het uitbreiden van de bebouwing op het perceel is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Gelet op het gestelde in de toelichting van het bestemmingsplan wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 
  Wij stellen u voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 maart.

  02:40:54 - 02:42:27 - Arina Havinga-Rook
  02:42:27 - 02:42:45 - Joachim Bekkering
  02:42:45 - 02:43:14 - Arina Havinga-Rook
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

  02:43:01 - 02:43:14 - Arina Havinga-Rook
  02:43:14 - 02:43:16 - Mevr. Veenstra