Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 29 november 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Benedenzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

  00:05:20 - 00:08:59 - Arina Havinga-Rook
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:07:08 - 00:08:59 - Arina Havinga-Rook
 3. 3

  Stichting Quadraten heeft nieuwe statuten opgesteld. De aanleiding is de personele unie tussen stichting Quadraten onderwijs en stichting Quadraten kinderopvang. Zowel de stichting onderwijs als de stichting kinderopvang hebben hetzelfde College van Bestuur (CvB) en dezelfde Raad van Toezicht (RvT). Om voor een toekomstig duurzame situatie te zorgen, is er een beheerstichting boven gezet. Onder deze beheerstichting, stichting Quadraten beheer, vallen stichting Quadraten onderwijs en stichting Quadraten kinderopvang. Het huidige CvB wordt de bestuurder van de beheerstichting en de huidige RvT de toezichthouder. Dit wordt gewaarborgd in de statuten van de beheerstichting.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 13 december.  Beantwoording door wethouder B. Schollema.

  00:07:54 - 00:08:59 - Arina Havinga-Rook
  00:08:59 - 00:09:31 - Jochum Sipma
  00:09:31 - 00:09:35 - Arina Havinga-Rook
  00:09:35 - 00:10:15 - Ymte Sijbrandij
  00:10:15 - 00:10:18 - Arina Havinga-Rook
  00:10:18 - 00:10:30 - Jeroen Betten
  00:10:33 - 00:11:02 - Rene de Vink
  00:11:02 - 00:11:06 - Arina Havinga-Rook
  00:11:06 - 00:12:38 - Emil Klok
  00:12:38 - 00:12:42 - Arina Havinga-Rook
  00:12:44 - 00:13:03 - Koos Siegers
  00:13:03 - 00:13:07 - Arina Havinga-Rook
  00:13:07 - 00:13:37 - Onno Koopmans
  00:13:37 - 00:13:44 - Arina Havinga-Rook
  00:14:00 - 00:14:01 - Bé Schollema
  00:14:01 - 00:16:01 - Bé Schollema
  00:16:01 - 00:16:10 - Arina Havinga-Rook
  00:16:10 - 00:16:23 - Bé Schollema
  00:16:23 - 00:17:56 - Arina Havinga-Rook
  00:17:56 - 00:21:17 - Jeroen Betten
  00:21:17 - 00:22:23 - Rene de Vink
  00:22:23 - 00:22:27 - Arina Havinga-Rook
  00:22:29 - 00:24:11 - Emil Klok
  00:24:11 - 00:24:16 - Arina Havinga-Rook
  00:24:18 - 00:27:19 - Koos Siegers
  00:27:19 - 00:27:22 - Arina Havinga-Rook
  00:27:22 - 00:28:10 - Onno Koopmans
  00:28:10 - 00:28:13 - Arina Havinga-Rook
  00:28:13 - 00:29:40 - Jochum Sipma
  00:29:40 - 00:29:43 - Arina Havinga-Rook
  00:29:43 - 00:30:46 - Martin Boog
  00:30:49 - 00:30:55 - Arina Havinga-Rook
  00:30:55 - 00:42:55 - Bé Schollema
 4. 4

  U treft het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 als bijlage bij dit raadsvoorstel aan. In dat document geven we ook de stand van zaken aan van het lopende Onderwijshuisvestingsprogramma 2023 aan. Verder staat de planning van het IHP 2024- 2027 er in vermeld, en benoemen we enkele actuele knelpunten in de onderwijshuisvesting. Met dit raadsvoorstel vragen wij u om een voorbereidingskrediet voor het Lauwerscollege.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 13 december. De ChristenUnie fractie zal een stemverklaring geven in de raadsvergadering van 13 december.


  Beantwoording door wethouder B. Schollema.


  Toezegging: Het college zegt toe met een stand van zaken te komen met betrekking tot de motie ‘Lauwerscollege’, aangenomen in de raadsvergadering van 9 november 2022.

  Toezeggingen

  Titel
  Onderwijshuisvestingsprogramma 2024 - motie Lauwerscollege
  00:37:16 - 00:42:55 - Bé Schollema
  00:42:55 - 00:43:20 - Arina Havinga-Rook
  00:43:20 - 00:43:59 - Jeroen Betten
  00:44:02 - 00:44:06 - Arina Havinga-Rook
  00:44:06 - 00:44:08 - Jeroen Betten
  00:44:08 - 00:44:10 - Arina Havinga-Rook
  00:44:10 - 00:44:11 - Rene de Vink
  00:44:12 - 00:44:16 - Arina Havinga-Rook
  00:44:16 - 00:44:26 - Emil Klok
  00:44:26 - 00:44:28 - Arina Havinga-Rook
  00:44:30 - 00:46:17 - Koos Siegers
  00:46:17 - 00:46:20 - Arina Havinga-Rook
  00:46:20 - 00:46:32 - Onno Koopmans
  00:46:32 - 00:46:35 - Arina Havinga-Rook
  00:46:35 - 00:47:01 - Jochum Sipma
  00:47:01 - 00:47:04 - Arina Havinga-Rook
  00:47:04 - 00:47:08 - Martin Boog
  00:47:10 - 00:47:22 - Arina Havinga-Rook
  00:47:23 - 00:48:29 - Bé Schollema
  00:48:30 - 00:48:33 - Arina Havinga-Rook
  00:48:33 - 00:49:14 - Jeroen Betten
  00:49:14 - 00:49:31 - Arina Havinga-Rook
  00:49:31 - 00:51:13 - Bé Schollema
  00:51:14 - 00:52:07 - Arina Havinga-Rook
  01:19:49 - 01:20:29 - Arina Havinga-Rook
  01:20:29 - 01:21:12 - Bert Nederveen
  01:21:12 - 01:22:59 - Mark Veenstra
  01:22:59 - 01:23:02 - Arina Havinga-Rook
  01:23:02 - 01:23:13 - Rene de Vink
  01:23:13 - 01:23:16 - Arina Havinga-Rook
  01:23:18 - 01:23:20 - Jeroen Betten
  01:23:20 - 01:23:22 - Arina Havinga-Rook
  01:23:22 - 01:24:09 - Martin Boog
 5. 5

  Dit is de financiële rapportage met budgetoverhevelingen, de verwerking van de septembercirculaire 2023 en overige wijzigingen.
  In dit besluit tot budgetoverhevelingen, verwerking van de septembercirculaire 2023 en overige wijzigingen stellen wij u de onderstaande wijzigingen voor:
  1. In totaal voor € 4,5 miljoen aan budgetten over te hevelen naar 2024.
  2. De septembercirculaire met een financieel effect van € 1,3 miljoen positief te verwerken in de begroting.
  3. Een aantal overige wijzigingen met een financieel effect van € 2,9 mln. positief door te voeren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 13 december.  Beantwoording door wethouder B. Nederveen.

  01:24:12 - 01:24:15 - Arina Havinga-Rook
  01:24:16 - 01:24:46 - Rogier van 't Land
  01:24:48 - 01:24:51 - Arina Havinga-Rook
  01:24:51 - 01:25:02 - Onno Koopmans
  01:25:02 - 01:25:04 - Arina Havinga-Rook
  01:25:06 - 01:27:40 - Koos Siegers
  01:27:40 - 01:27:43 - Arina Havinga-Rook
  01:27:43 - 01:28:04 - Bert Nederveen
  01:28:04 - 01:28:06 - Koos Siegers
  01:28:06 - 01:28:08 - Arina Havinga-Rook
  01:28:08 - 01:28:21 - Koos Siegers
  01:28:21 - 01:28:23 - Arina Havinga-Rook
  01:28:23 - 01:32:44 - Bert Nederveen
  01:32:49 - 01:34:47 - Arina Havinga-Rook
  01:34:47 - 01:35:20 - Rogier van 't Land
  01:35:20 - 01:35:22 - Arina Havinga-Rook
  01:35:24 - 01:36:41 - Martin Boog
  01:36:41 - 01:36:44 - Arina Havinga-Rook
  01:36:44 - 01:36:53 - Jeroen Betten
  01:36:53 - 01:36:54 - Arina Havinga-Rook
  01:36:55 - 01:38:00 - Rene de Vink
  01:38:00 - 01:38:05 - Arina Havinga-Rook
  01:38:08 - 01:38:30 - Mark Veenstra
  01:38:30 - 01:38:33 - Arina Havinga-Rook
  01:38:34 - 01:38:38 - Koos Siegers
  01:38:38 - 01:38:40 - Arina Havinga-Rook
  01:38:40 - 01:38:42 - Onno Koopmans
  01:38:42 - 01:38:49 - Arina Havinga-Rook
  01:38:49 - 01:40:05 - Bert Nederveen
  01:40:05 - 01:40:06 - Bert Nederveen
  01:40:06 - 01:40:31 - Martin Boog
  01:40:31 - 01:40:35 - Bert Nederveen
  01:40:35 - 01:40:46 - Martin Boog
  01:40:46 - 01:41:13 - Bert Nederveen
  01:41:13 - 01:41:18 - Martin Boog
  01:41:18 - 01:41:47 - Bert Nederveen
  01:41:47 - 01:41:51 - Martin Boog
  01:41:51 - 01:43:42 - Bert Nederveen
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 13 december.  Beantwoording door wethouder B. Nederveen

  01:42:22 - 01:43:42 - Bert Nederveen
  01:44:14 - 01:44:15 - Benny Koopman
  01:44:15 - 01:45:20 - Benny Koopman
  01:45:20 - 01:45:38 - Martin Boog
  01:45:38 - 01:45:52 - Arina Havinga-Rook
  01:45:58 - 01:47:34 - Arina Havinga-Rook
 7. 7

  Aanleiding voor de actualisering is het samengaan van de Adviesraad Sociaal Domein en het Platform Cliëntparticipatie. Na de herindeling waren dit twee afzonderlijke organen. Na een intensief begeleidingstraject met de Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben beide organen besloten met ingang van 1 januari 2024 voortaan als één Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier verder te gaan. Het Platform Cliëntparticipatie wordt daarmee opgeheven.


  De verordening is op deze nieuwe situatie aangepast. De naam van het Platform Cliëntparticipatie komt in het document niet meer terug. Om het cliëntperspectief te waarborgen is er in de verordening (artikel 4.4.) een passage opgenomen waarin voorkeursplekken vastgesteld zijn voor vertegenwoordigers uit groepen die cliënt zijn (geweest) vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook is er een voorkeursplek vastgesteld voor een lid van het Platform Toegankelijk Westerkwartier. In artikel 4.6 is de onafhankelijkheid van de leden verder aangescherpt. Tot slot is met artikel 8.7 de ambtelijke lijn geborgd van en naar het college en de ambtelijke organisatie. Dit is de wijze waarop er de afgelopen jaren al werd gewerkt, maar is nu in de verordening geformaliseerd. Voor de rest is de strekking van de verordening overeind gebleven. De geactualiseerde voorliggende versie is in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein tot stand gekomen. Wij verzoeken de geactualiseerde Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier met ingangsdatum 1 januari 2024 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 13 december.


  Beantwoording door wethouder B. Nederveen.

  01:46:22 - 01:47:34 - Arina Havinga-Rook
  01:47:36 - 01:48:29 - Natasja Bennink
  01:48:29 - 01:48:37 - Arina Havinga-Rook
  01:48:40 - 01:49:41 - Ymte Sijbrandij
  01:49:41 - 01:49:45 - Arina Havinga-Rook
  01:49:45 - 01:51:05 - Rogier van 't Land
  01:51:07 - 01:51:14 - Arina Havinga-Rook
  01:51:15 - 01:53:24 - Bert Nederveen
  01:53:24 - 01:53:32 - Arina Havinga-Rook
  01:53:32 - 01:53:37 - Rogier van 't Land
  01:53:37 - 01:56:34 - Arina Havinga-Rook
 8. 8

  In het Westerkwartier is het goed wonen. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog en er is oog voor al onze inwoners. In de gemeente wonen natuurlijk niet alleen mensen, maar er leven ook veel dieren. In het wild levende dieren, gezelschapsdieren, hobbydieren of landbouwdieren spelen een
  grote rol in ons dagelijks leven. Het is van belang dat het welzijn van deze groep ‘inwoners’ ook gewaarborgd wordt in het beleid van de gemeente Westerkwartier.
  Dierenwelzijn omvat veel verschillende onderwerpen binnen de gemeente, zoals de leefomgeving van (in het wild levende) dieren en de opvang van (zwerf)dieren. Om een goed dierenwelzijn te kunnen waarborgen, is het van belang dat in het beleid en de werkzaamheden van de gemeente rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. De gemeente wil graag inspelen op de ontwikkelingen van dierenwelzijn in zowel het fysiek als het sociaal domein. Het doel is om ervoor te zorgen dat een samenhangende aanpak in de hele gemeente ontstaat op het gebied van dierenwelzijn.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 13 december.


  Beantwoording door wethouder B. Nederveen.

  01:53:55 - 01:56:34 - Arina Havinga-Rook
  01:56:34 - 01:57:31 - Ymte Sijbrandij
  01:57:31 - 01:57:35 - Arina Havinga-Rook
  01:57:37 - 01:58:40 - Rogier van 't Land
  01:58:42 - 01:58:44 - Arina Havinga-Rook
  01:58:44 - 01:59:02 - Onno Koopmans
  01:59:02 - 01:59:05 - Arina Havinga-Rook
  01:59:07 - 01:59:21 - Henk Hildering
  01:59:21 - 01:59:24 - Arina Havinga-Rook
  01:59:24 - 02:00:41 - Natasja Bennink
  02:00:41 - 02:00:44 - Arina Havinga-Rook
  02:00:44 - 02:01:22 - Rene de Vink
  02:01:22 - 02:01:26 - Arina Havinga-Rook
  02:01:26 - 02:04:08 - Jeroen Betten
  02:04:08 - 02:04:20 - Arina Havinga-Rook
  02:04:20 - 02:08:48 - Bert Nederveen
  02:08:48 - 02:09:00 - Arina Havinga-Rook
  02:09:00 - 02:09:10 - Jeroen Betten
  02:09:10 - 02:09:12 - Arina Havinga-Rook
  02:09:12 - 02:09:42 - Ymte Sijbrandij
  02:09:42 - 02:10:27 - Arina Havinga-Rook
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur.

  02:10:14 - 02:10:27 - Arina Havinga-Rook