Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 28 juni 2023

17:30 - 22:00
Locatie

Benedenzaal

Voorzitter
Sandra de Wit
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 17.35

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 17.35

  00:00:10 - 00:03:09 - Sandra de Wit
 2. 2

  De agenda wordt vastgesteld

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

  00:02:43 - 00:03:09 - Sandra de Wit
 3. 3

  Besluit

  Het agenderingsverzoek is besproken in het raadsoverleg

  00:02:52 - 00:03:09 - Sandra de Wit
  00:03:09 - 00:08:48 - Natasja Bennink
  00:08:48 - 00:08:49 - Sandra de Wit
  00:08:49 - 00:17:19 - Rogier van 't Land
  00:17:19 - 00:17:20 - Sandra de Wit
  00:17:20 - 00:17:24 - Wybe Niemeijer
  00:17:24 - 00:18:00 - Sandra de Wit
  00:18:00 - 00:18:49 - Wybe Niemeijer
  00:18:51 - 00:18:56 - Sandra de Wit
  00:18:56 - 00:20:19 - Rogier van 't Land
  00:20:19 - 00:20:35 - Sandra de Wit
  00:20:38 - 00:23:00 - Harry Rook
  00:23:00 - 00:23:05 - Sandra de Wit
  00:23:10 - 00:25:15 - Martin Boog
  00:25:15 - 00:25:19 - Sandra de Wit
  00:25:19 - 00:25:56 - Rogier van 't Land
  00:25:58 - 00:27:08 - Martin Boog
  00:27:08 - 00:27:13 - Sandra de Wit
  00:27:13 - 00:30:20 - Jeroen Betten
  00:30:20 - 00:30:25 - Sandra de Wit
  00:30:25 - 00:32:04 - Wybe Niemeijer
  00:32:04 - 00:32:07 - Sandra de Wit
  00:32:07 - 00:32:40 - Rogier van 't Land
  00:32:41 - 00:34:52 - Wybe Niemeijer
  00:34:52 - 00:34:59 - Sandra de Wit
  00:34:59 - 00:37:15 - Anneke Laan
  00:37:15 - 00:37:24 - Sandra de Wit
  00:37:24 - 00:41:22 - Ard van der Tuuk
  00:41:22 - 00:41:32 - Sandra de Wit
  00:41:32 - 00:43:13 - Natasja Bennink
  00:43:13 - 00:43:15 - Sandra de Wit
  00:43:15 - 00:43:38 - Jeroen Betten
  00:43:38 - 00:43:59 - Natasja Bennink
  00:44:02 - 00:44:04 - Sandra de Wit
  00:44:04 - 00:44:42 - Natasja Bennink
  00:44:42 - 00:44:43 - Harry Rook
  00:44:43 - 00:44:47 - Sandra de Wit
  00:44:47 - 00:45:00 - Wybe Niemeijer
  00:45:02 - 00:45:15 - Natasja Bennink
  00:45:15 - 00:45:21 - Harry Rook
  00:45:21 - 00:45:32 - Natasja Bennink
  00:45:32 - 00:45:37 - Harry Rook
  00:45:37 - 00:45:39 - Sandra de Wit
  00:45:39 - 00:45:54 - Harry Rook
  00:45:54 - 00:46:12 - Natasja Bennink
  00:46:12 - 00:46:15 - Harry Rook
  00:46:15 - 00:46:17 - Sandra de Wit
  00:46:17 - 00:46:22 - Natasja Bennink
  00:46:22 - 00:46:25 - Sandra de Wit
  00:46:25 - 00:50:10 - Rogier van 't Land
  00:50:12 - 00:50:29 - Sandra de Wit
  00:50:31 - 00:51:54 - Harry Rook
  00:51:54 - 00:51:58 - Sandra de Wit
  00:51:58 - 00:53:24 - Martin Boog
  00:53:25 - 00:53:27 - Sandra de Wit
  00:53:27 - 00:55:10 - Jeroen Betten
  00:55:10 - 00:55:12 - Sandra de Wit
  00:55:12 - 00:56:40 - Wybe Niemeijer
  00:56:40 - 00:56:47 - Sandra de Wit
  00:56:47 - 00:57:49 - Anneke Laan
  00:57:49 - 00:57:52 - Sandra de Wit
  00:57:52 - 00:59:31 - Rogier van 't Land
  00:59:34 - 00:59:55 - Anneke Laan
  00:59:55 - 00:59:58 - Sandra de Wit
  00:59:58 - 01:00:41 - Joachim Bekkering
  01:00:43 - 01:00:47 - Sandra de Wit
  01:00:47 - 01:00:51 - Ard van der Tuuk
  01:00:52 - 01:01:11 - Sandra de Wit
  01:01:17 - 01:42:01 - De vergadering gaat verder om 19:15
  01:42:01 - 01:42:41 - Sandra de Wit
 4. 4

  Bijgaand ontvangt u het jaarverslag klachtenafhandeling 2022 van de gemeente Westerkwartier. In 2022 zijn 55 klachten ingediend. In 2021 waren dit er 44. De toename wordt veroorzaakt door het aantal klachten van onze contractpartners. In het jaarverslag wordt hier verder op ingegaan.


  Dit voorstel komt alleen aan de orde in het raadsoverleg.

  Besluit

  Het jaarverslag klachtenafhandeling 2022 is besproken in het raadsoverleg

  01:42:21 - 01:42:41 - Sandra de Wit
  01:42:41 - 01:45:14 - Leo van Herksen
  01:45:14 - 01:45:36 - Sandra de Wit
  01:45:36 - 01:46:13 - Anneke Laan
  01:46:13 - 01:46:16 - Sandra de Wit
  01:46:16 - 01:47:20 - Wybe Niemeijer
  01:47:20 - 01:47:25 - Sandra de Wit
  01:47:25 - 01:50:11 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:50:11 - 01:50:17 - Sandra de Wit
  01:50:17 - 01:51:24 - Jeroen Betten
  01:51:26 - 01:51:29 - Sandra de Wit
  01:51:30 - 01:53:29 - Rogier van 't Land
  01:53:29 - 01:53:32 - Wybe Niemeijer
  01:53:32 - 01:53:33 - Rogier van 't Land
  01:53:33 - 01:53:34 - Sandra de Wit
  01:53:34 - 01:53:56 - Wybe Niemeijer
  01:53:56 - 01:53:59 - Sandra de Wit
  01:53:59 - 01:55:25 - Rogier van 't Land
  01:55:25 - 01:55:28 - Sandra de Wit
  01:55:28 - 01:56:26 - Martin Boog
  01:56:26 - 01:56:32 - Sandra de Wit
  01:56:32 - 01:57:55 - Gert van Dellen
  01:57:55 - 01:58:04 - Sandra de Wit
  01:58:05 - 02:10:42 - Leo van Herksen
  02:10:42 - 02:10:50 - Sandra de Wit
  02:10:50 - 02:10:58 - Annemiek KleinJan-Uneken
  02:10:58 - 02:12:40 - Leo van Herksen
  02:12:40 - 02:12:47 - Sandra de Wit
  02:12:47 - 02:15:06 - Ard van der Tuuk
  02:15:06 - 02:15:16 - Sandra de Wit
  02:15:18 - 02:15:59 - Rogier van 't Land
  02:16:03 - 02:16:06 - Sandra de Wit
  02:16:06 - 02:16:46 - Ard van der Tuuk
  02:16:46 - 02:17:29 - Sandra de Wit
 5. 5

  Bijgaand ontvangt u het jaarverslag 2022 van de commissie bezwaarschriften. Voor dit jaaroverzicht is voor de tweede maal gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘dashboard’. Dit dashboard verbindt de gegevens die in de verschillende zaaksystemen beschikbaar zijn over bezwaarprocedures aan elkaar. Hierdoor ontstaat, zowel organisatiebreed als binnen het fysieke, sociale en ondersteunende domein, inzicht in aantallen en aard van de ingediende bezwaren. Er ontstaat ook inzicht in het aantal bezwaren dat wordt ingetrokken na ambtelijk overleg met een bezwaarde. Die bezwaren worden dus niet voor advies aan de commissie voorgelegd, maar in een eerder stadium afgehandeld.


  Dit voorstel komt alleen aan de orde in het raadsoverleg.

  Besluit

  Het jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022 is besproken in het raadsoverleg

  02:17:06 - 02:17:29 - Sandra de Wit
  02:17:35 - 02:28:51 - Jozien Schrale-Oranje
  02:28:51 - 02:29:07 - Sandra de Wit
  02:29:11 - 02:30:05 - Ymte Sijbrandij
  02:30:08 - 02:30:15 - Sandra de Wit
  02:30:16 - 02:32:06 - Annemiek KleinJan-Uneken
  02:32:06 - 02:32:12 - Sandra de Wit
  02:32:12 - 02:32:55 - Wybe Niemeijer
  02:32:57 - 02:33:06 - Sandra de Wit
  02:33:06 - 02:34:35 - Rogier van 't Land
  02:34:36 - 02:34:43 - Sandra de Wit
  02:34:44 - 02:35:33 - Anneke Laan
  02:35:33 - 02:35:48 - Sandra de Wit
  02:35:48 - 02:38:03 - Jozien Schrale-Oranje
  02:38:03 - 02:38:12 - Sandra de Wit
  02:38:12 - 02:38:18 - Jozien Schrale-Oranje
  02:38:18 - 02:38:21 - Sandra de Wit
  02:38:21 - 02:40:16 - Ard van der Tuuk
  02:40:16 - 02:40:22 - Sandra de Wit
  02:40:27 - 02:40:45 - Ymte Sijbrandij
  02:40:50 - 02:41:27 - Jozien Schrale-Oranje
  02:41:27 - 02:42:43 - Ard van der Tuuk
  02:42:43 - 02:43:33 - Sandra de Wit
 6. 6

  Voor u ligt het voorstel tot aanpassing van het Delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2019, vastgesteld door de gemeenteraad op 2 januari 2019. De aanpassing ziet op tekstuele wijzigingen van artikel 1 en artikel 2.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.  Het agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 juli.

  02:42:58 - 02:43:33 - Sandra de Wit
  02:43:33 - 02:44:22 - Joachim Bekkering
  02:44:24 - 02:44:26 - Sandra de Wit
  02:44:28 - 02:44:31 - Jeroen Betten
  02:44:33 - 02:44:41 - Sandra de Wit
  02:44:47 - 02:45:16 - Ymte Sijbrandij
  02:45:16 - 02:45:32 - Sandra de Wit
  02:45:32 - 02:46:32 - Ard van der Tuuk
  02:46:34 - 02:47:12 - Sandra de Wit
 7. 7

  De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Er zijn een aantal besluiten die de gemeenteraad minimaal moet hebben genomen vóór de inwerkingsdatum van de Omgevingswet, om effectief te kunnen werken volgens deze wet. Het gaat dan met name om de verdeling van bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college met betrekking tot het Omgevingsplan en Omgevingsplanactiviteiten. Dit voorstel behandelt de besluiten die hiervoor nodig zijn. Dit voorstel is in samenspraak met de raadswerkgroep Omgevingswet tot stand gekomen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.  Op verzoek van de VVD fractie wordt het agendapunt als bespreekstuk behandeld in de raadsvergadering

  02:46:49 - 02:47:12 - Sandra de Wit
  02:47:25 - 02:47:39 - Sandra de Wit
  02:47:42 - 02:49:19 - Johan de Vries
  02:49:19 - 02:50:03 - Jeroen Betten
  02:50:03 - 02:51:47 - Johan de Vries
  02:51:47 - 02:51:48 - Alex Steenbergen
  02:51:48 - 02:51:50 - Joachim Bekkering
  02:51:50 - 02:51:52 - Sandra de Wit
  02:51:52 - 02:51:56 - Alex Steenbergen
  02:51:56 - 02:52:30 - Johan de Vries
  02:52:30 - 02:52:55 - Alex Steenbergen
  02:52:56 - 02:53:34 - Johan de Vries
  02:53:34 - 02:53:41 - Sandra de Wit
  02:53:41 - 02:53:50 - Johan de Vries
  02:53:50 - 02:53:55 - Sandra de Wit
  02:53:57 - 02:54:23 - Jeroen Betten
  02:54:23 - 02:54:25 - Johan de Vries
  02:54:25 - 02:54:26 - Jeroen Betten
  02:54:26 - 02:55:21 - Johan de Vries
  02:55:21 - 02:55:23 - Jeroen Betten
  02:55:23 - 02:55:29 - Sandra de Wit
  02:55:31 - 02:57:02 - Johan de Vries
  02:57:02 - 02:57:20 - Joachim Bekkering
  02:57:22 - 02:57:25 - Joachim Bekkering
  02:57:28 - 02:57:31 - Sandra de Wit
  02:57:31 - 02:58:17 - Ymte Sijbrandij
  02:58:19 - 02:58:24 - Sandra de Wit
  02:58:24 - 02:59:07 - Rogier van 't Land
  02:59:09 - 02:59:11 - Sandra de Wit
  02:59:11 - 03:00:10 - Jeroen Betten
  03:00:10 - 03:00:13 - Johan de Vries
  03:00:13 - 03:00:14 - Sandra de Wit
  03:00:14 - 03:00:19 - Johan de Vries
  03:00:21 - 03:01:07 - Jeroen Betten
  03:01:07 - 03:01:16 - Sandra de Wit
  03:01:16 - 03:04:56 - Jeroen Betten
  03:04:56 - 03:04:59 - Joachim Bekkering
  03:04:59 - 03:05:02 - Sandra de Wit
  03:05:02 - 03:05:12 - Joachim Bekkering
  03:05:16 - 03:08:02 - Jeroen Betten
  03:08:02 - 03:08:11 - Johan de Vries
  03:08:11 - 03:08:17 - Sandra de Wit
  03:08:17 - 03:09:03 - Johan de Vries
  03:09:03 - 03:09:49 - Jeroen Betten
  03:09:49 - 03:09:52 - Sandra de Wit
  03:09:52 - 03:10:25 - Johan de Vries
  03:10:26 - 03:10:28 - Sandra de Wit
  03:10:28 - 03:10:58 - Jeroen Betten
  03:10:58 - 03:11:00 - Sandra de Wit
  03:11:00 - 03:13:24 - Joachim Bekkering
  03:13:26 - 03:13:28 - Sandra de Wit
  03:13:28 - 03:14:00 - Alex Steenbergen
  03:14:00 - 03:14:05 - Johan de Vries
  03:14:05 - 03:14:09 - Sandra de Wit
  03:14:09 - 03:15:18 - Alex Steenbergen
  03:15:18 - 03:15:25 - Sandra de Wit
  03:15:25 - 03:17:45 - Jop Overgaauw
  03:17:45 - 03:17:54 - Jop Overgaauw
  03:18:00 - 03:18:01 - Ewout de Jong
  03:24:37 - 03:24:40 - Sandra de Wit
  03:24:40 - 03:28:19 - Hans Haze
  03:28:19 - 03:28:28 - Hans Haze
  03:28:28 - 03:28:31 - Sandra de Wit
  03:28:31 - 03:29:34 - Jeroen Betten
  03:29:34 - 03:30:32 - Hans Haze
  03:30:32 - 03:30:36 - Sandra de Wit
  03:30:36 - 03:30:59 - Johan de Vries
  03:31:00 - 03:31:01 - Sandra de Wit
  03:31:01 - 03:31:10 - Hans Haze
  03:31:10 - 03:31:12 - Johan de Vries
  03:31:13 - 03:32:17 - Hans Haze
  03:32:17 - 03:32:18 - Sandra de Wit
  03:32:18 - 03:32:47 - Hans Haze
  03:32:47 - 03:32:50 - Sandra de Wit
  03:32:50 - 03:32:59 - Rogier van 't Land
  03:32:59 - 03:33:04 - Hans Haze
  03:33:04 - 03:33:17 - Sandra de Wit
  03:33:17 - 03:33:25 - Johan de Vries
  03:33:27 - 03:33:31 - Sandra de Wit
  03:33:33 - 03:34:28 - Jeroen Betten
  03:34:28 - 03:35:00 - Sandra de Wit
 8. 8

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, met nieuwe regels over de beoordeling van planschade. Ook treedt de nadeelcompensatieregeling van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), in werking. In deze regeling worden bestaande regelingen voor nadeelcompensatie in verschillende wetten en buitenwettelijke regelingen samengevoegd en geharmoniseerd.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluiten

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Het stuk wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 juli

  03:34:48 - 03:35:00 - Sandra de Wit
  03:35:54 - 03:36:00 - Sandra de Wit
  03:36:00 - 03:36:51 - Martin Boog
  03:36:51 - 03:36:57 - Sandra de Wit
  03:36:57 - 03:37:21 - Joachim Bekkering
  03:37:24 - 03:37:29 - Sandra de Wit
  03:37:29 - 03:37:33 - Klaas Wybo van der Hoek
  03:37:33 - 03:37:40 - Sandra de Wit
  03:37:42 - 03:38:03 - Hans Haze
  03:38:05 - 03:38:30 - Sandra de Wit
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.14

  03:38:26 - 03:38:30 - Sandra de Wit