Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 10 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Benedenzaal

Voorzitter
Sandra de Wit
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.32

  00:00:05 - 00:05:41 - Vergadering start om 19:30 uur
  00:06:10 - 00:09:34 - Vergadering start om 19:30 uur
  00:09:34 - 00:09:35 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  00:09:39 - 00:09:40 - Martin Boog
  00:09:43 - 00:15:14 - Vergadering start om 19:30 uur
  00:15:14 - 00:18:12 - Sandra de Wit
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:16:59 - 00:18:12 - Sandra de Wit
 3. 3

  De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg beslaat zowel het programma Gezondheid als het programma RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). De taken op het gebied van de Publieke Gezondheid zijn door de Groninger gemeenten gedelegeerd aan GGD Groningen. GGD Groningen legt over de uitvoering daarvan verantwoording af aan het Algemeen Bestuur (AB) PG&Z. De inkoop van Jeugdhulp hebben de Groninger gemeenten gemandateerd aan
  het Dagelijks bestuur (DB) PG&Z. De RIGG voert uit en legt verantwoording af aan het DB PG&Z. De colleges van B&W van de Groninger gemeenten hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling PG&Z.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering

  00:17:59 - 00:18:12 - Sandra de Wit
  00:18:12 - 00:18:16 - Harry Stomphorst
  00:18:16 - 00:18:32 - Sandra de Wit
  00:18:32 - 00:19:14 - Jan van der Laan
  00:19:15 - 00:19:18 - Sandra de Wit
  00:19:18 - 00:19:28 - Annelie Bonnet
  00:19:30 - 00:19:33 - Sandra de Wit
  00:19:33 - 00:20:40 - Wybe Niemeijer
  00:20:43 - 00:20:48 - Sandra de Wit
  00:20:48 - 00:21:34 - Rene de vink
  00:21:34 - 00:21:38 - Sandra de Wit
  00:21:38 - 00:21:45 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  00:21:46 - 00:22:29 - Martin Boog
  00:22:31 - 00:22:34 - Sandra de Wit
  00:22:34 - 00:27:21 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:27:21 - 00:27:32 - Sandra de Wit
  00:27:32 - 00:28:31 - Harry Stomphorst
  00:28:31 - 00:28:38 - Harry Stomphorst
  00:28:38 - 00:28:41 - Sandra de Wit
  00:28:41 - 00:28:50 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:28:50 - 00:29:48 - Harry Stomphorst
  00:29:48 - 00:29:50 - Sandra de Wit
  00:29:50 - 00:30:07 - Wybe Niemeijer
  00:30:09 - 00:30:10 - Harry Stomphorst
  00:30:12 - 00:34:00 - Harry Stomphorst
  00:34:00 - 00:34:40 - Sandra de Wit
  00:34:44 - 00:35:17 - Sandra de Wit
 4. 4

  De Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) heeft 31 maart jl. de gemeenteraad zijn ontwerpbegroting 2024 aangeboden. De gemeenteraad heeft conform de Wet op de gemeenschappelijke regeling 12 weken de gelegenheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting kenbaar te maken.
  Ook heeft de ODG op 6 april jl. de gemeenteraad de eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad 12 weken de gelegenheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting kenbaar te maken.
  De jaarrekening over 2022, welke kan worden betrokken bij de behandeling van de begroting, is door het bestuur van de ODG opgemaakt. Het concept wordt ter informatie aan de raad gezonden.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  *Het college zegt toe met een nadere toelichting richting de raad te komen op het bedrag van € 400.000 om uitleg te geven wat daarmee gedaan wordt en koppelt dit voor de behandeling in de raadsvergadering terug.
  *Het college zegt toe dat de zienswijze wordt aangevuld met complimenten vanuit de raad.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de vergadering.

  *Het college zegt toe met een nadere toelichting richting de raad te komen op het bedrag van € 400.000 om uitleg te geven wat daarmee gedaan wordt en koppelt dit voor de behandeling in de raadsvergadering terug.

  Toezeggingen

  Titel
  Ontwerpbegroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 ODG
  00:34:55 - 00:35:17 - Sandra de Wit
  00:35:20 - 00:35:44 - Jan van der Laan
  00:35:44 - 00:35:47 - Sandra de Wit
  00:35:47 - 00:35:56 - Annelie Bonnet
  00:35:58 - 00:36:01 - Sandra de Wit
  00:36:01 - 00:36:13 - Alex Steenbergen
  00:36:13 - 00:36:15 - Sandra de Wit
  00:36:16 - 00:36:21 - Rene de vink
  00:36:21 - 00:36:23 - Sandra de Wit
  00:36:23 - 00:36:26 - Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  00:36:28 - 00:36:30 - Sandra de Wit
  00:36:30 - 00:36:52 - Martin Boog
  00:36:52 - 00:36:55 - Sandra de Wit
  00:36:55 - 00:41:30 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:41:30 - 00:41:35 - Sandra de Wit
  00:41:35 - 00:47:13 - Hans Haze
  00:47:13 - 00:47:22 - Sandra de Wit
  00:47:22 - 00:48:54 - Erika Hulst
  00:48:54 - 00:49:04 - Sandra de Wit
  00:49:06 - 00:51:12 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:51:12 - 00:51:15 - Sandra de Wit
  00:51:15 - 00:51:41 - Rene de vink
  00:51:43 - 00:51:48 - Sandra de Wit
  00:51:48 - 00:52:50 - Hans Haze
  00:52:50 - 00:54:29 - Sandra de Wit
 5. 5

  Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en straks onder de Omgevingswet zijn gemeenten en provincies als bevoegd gezag wettelijk
  verplicht de basistaken milieu te beleggen bij een Omgevingsdienst. De gemeente Westerkwartier heeft deze uitvoerende taken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG).
  De vorm van samenwerking tussen de gemeente en de ODG is gebaseerd op een Gemeenschappelijke regeling (hierna Gr).

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering

  00:53:52 - 00:54:29 - Sandra de Wit
  00:54:30 - 00:55:18 - Annelie Bonnet
  00:55:18 - 00:55:22 - Sandra de Wit
  00:55:22 - 00:56:31 - Klaas Wybo van der Hoek
  00:56:31 - 00:56:37 - Sandra de Wit
  00:56:37 - 00:57:32 - Hans Haze
  00:57:34 - 00:57:38 - Sandra de Wit
  00:57:39 - 00:58:44 - Erika Hulst
  00:58:44 - 00:59:56 - Sandra de Wit
 6. 6

  Op 23 maart 2023 heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken 2022 vastgesteld evenals de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering

  00:59:20 - 00:59:56 - Sandra de Wit
  00:59:56 - 00:59:58 - Sandra de Wit
  00:59:58 - 01:01:04 - Martin Boog
  01:01:06 - 01:01:09 - Sandra de Wit
  01:01:11 - 01:03:52 - Mark Veenstra
  01:03:54 - 01:03:58 - Sandra de Wit
  01:04:01 - 01:06:19 - Harry Stomphorst
  01:06:19 - 01:06:21 - Koos Siegers
  01:06:21 - 01:06:25 - Sandra de Wit
  01:06:25 - 01:07:00 - Koos Siegers
  01:07:00 - 01:07:06 - Sandra de Wit
  01:07:06 - 01:08:12 - Harry Stomphorst
  01:08:12 - 01:08:15 - Koos Siegers
  01:08:15 - 01:08:18 - Sandra de Wit
  01:08:18 - 01:08:37 - Koos Siegers
  01:08:37 - 01:08:38 - Harry Stomphorst
  01:08:38 - 01:08:39 - Sandra de Wit
  01:08:39 - 01:11:18 - Harry Stomphorst
  01:11:18 - 01:11:19 - Sandra de Wit
  01:11:19 - 01:11:28 - Mark Veenstra
  01:11:28 - 01:11:31 - Harry Stomphorst
  01:11:31 - 01:11:40 - Mark Veenstra
  01:11:40 - 01:12:15 - Harry Stomphorst
  01:12:15 - 01:12:16 - Sandra de Wit
  01:12:16 - 01:12:28 - Mark Veenstra
  01:12:28 - 01:12:30 - Harry Stomphorst
  01:12:30 - 01:14:21 - Harry Stomphorst
  01:14:21 - 01:15:12 - Sandra de Wit
 7. 7

  De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.
  De gemeenschappelijke regeling (GR) Publiek Vervoer is geactualiseerd en de tekst van de regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving. De GR Publiek Vervoer functioneert volgens de nieuwe wettelijke kaders. Een belangrijk gegeven blijft dat Publiek Vervoer Groningen Drenthe een bedrijfsvoeringsorganisatie is. Dat wil zeggen dat het niet een organisatie is die beleid opstelt, maar die er is om het door de deelnemenede gemeenten en het OV bureau vastgestelde beleid uit te voeren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering.

  01:14:53 - 01:15:12 - Sandra de Wit
  01:15:13 - 01:16:07 - Mark Veenstra
  01:16:09 - 01:16:12 - Sandra de Wit
  01:16:13 - 01:16:26 - Harry Stomphorst
  01:16:26 - 01:16:29 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:16:29 - 01:17:48 - Harry Stomphorst
  01:17:48 - 01:18:22 - Sandra de Wit
  01:24:52 - 01:24:57 - Sandra de Wit
  01:25:18 - 01:25:28 - Sandra de Wit
 8. 8

  Het jaar 2022 was net als de jaren ervoor een bijzonder jaar voor VRG met vele ontwikkelingen en crises. De na-effecten van de coronacrisis begin 2022, de Oekraïnecrisis en ook de asiel- en vluchtelingencrisis hebben impact gehad.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt voorlopig als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering

  01:25:23 - 01:25:28 - Sandra de Wit
  01:25:39 - 01:26:34 - Jan van der Laan
  01:26:34 - 01:26:39 - Sandra de Wit
  01:26:40 - 01:28:31 - Koos Siegers
  01:28:31 - 01:28:32 - Jan van der Laan
  01:28:32 - 01:28:38 - Sandra de Wit
  01:28:38 - 01:28:47 - Jan van der Laan
  01:28:50 - 01:29:24 - Koos Siegers
  01:29:24 - 01:29:27 - Sandra de Wit
  01:29:29 - 01:30:34 - Rene de vink
  01:30:34 - 01:30:37 - Sandra de Wit
  01:30:37 - 01:30:58 - Richard Lamberst
  01:30:58 - 01:31:00 - Sandra de Wit
  01:31:00 - 01:31:37 - Martin Boog
  01:31:37 - 01:31:41 - Sandra de Wit
  01:31:41 - 01:35:40 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:35:40 - 01:35:45 - Sandra de Wit
  01:35:45 - 01:43:13 - Ard van der Tuuk
  01:43:13 - 01:43:14 - Sandra de Wit
  01:43:14 - 01:43:23 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:43:24 - 01:43:42 - Ard van der Tuuk
  01:43:42 - 01:43:52 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:43:52 - 01:44:07 - Ard van der Tuuk
  01:44:07 - 01:44:11 - Sandra de Wit
  01:44:11 - 01:44:22 - Idriss Reda
  01:45:34 - 01:45:40 - Sandra de Wit
  01:45:43 - 01:46:33 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:46:36 - 01:46:47 - Sandra de Wit
  01:46:47 - 01:46:57 - Koos Siegers
  01:46:58 - 01:47:04 - Sandra de Wit
  01:47:04 - 01:47:16 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:47:18 - 01:49:10 - Sandra de Wit
 9. 9

  De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.

  01:48:15 - 01:49:10 - Sandra de Wit
  01:49:12 - 01:49:59 - Koos Siegers
  01:49:59 - 01:50:09 - Sandra de Wit
  01:50:11 - 01:50:46 - Martin Boog
  01:50:49 - 01:50:51 - Sandra de Wit
  01:50:53 - 01:51:12 - Mark Veenstra
  01:51:14 - 01:51:21 - Sandra de Wit
  01:51:21 - 01:52:41 - Bé Schollema
  01:52:43 - 01:53:26 - Sandra de Wit
 10. 10

  De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een begroting vast. De ontwerpbegroting 2024 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van april 2023. Conform artikel 25 van de GR ARCG wordt de ontwerpbegroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform dit artikel heeft de raad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.


  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering.

  01:53:18 - 01:53:26 - Sandra de Wit
  01:53:26 - 01:54:30 - Mark Veenstra
  01:54:31 - 01:54:36 - Sandra de Wit
  01:54:36 - 01:55:43 - Bé Schollema
  01:55:43 - 01:56:09 - Sandra de Wit
  01:56:09 - 01:56:23 - Koos Siegers
 11. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.13

  01:56:09 - 01:56:23 - Koos Siegers
  01:56:23 - 01:56:26 - Klaas Wybo van der Hoek
  01:56:26 - 01:56:29 - Sandra de Wit