Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 2

woensdag 11 januari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

  00:10:10 - 00:10:16 - René de Vink
  00:12:02 - 00:12:25 - Onno Koopmans
  00:12:25 - 00:12:27 - Olga Hartman - Togtema
  00:12:27 - 00:12:29 - Onno Koopmans
  00:12:29 - 00:13:43 - Olga Hartman - Togtema
 2. 2

  Besluit

  Agendapunt 6 wordt door de indiener, mevr. Hartman van de fractie van de VVD, van de agenda afgevoerd en zal door de agendacommissie in het tweede kwartaal van 2023 worden geagendeerd. Van belang is dat de onderliggende stukken beschikbaar zijn.

  00:12:38 - 00:13:43 - Olga Hartman - Togtema
  00:13:45 - 00:13:52 - Onno Koopmans
  00:13:52 - 00:15:01 - Hans Haze
  00:15:01 - 00:16:43 - Onno Koopmans
 3. 3

  De AVOI voorziet in een vergunningplicht voor alle partijen, die kabels en leidingen willen aanleggen, instandhouden of opruimen. Voor netbeheerders van telecomkabels wordt deze vergunningsplicht een instemmingsbesluit genoemd. In de AVOI zijn regels en voorschriften opgenomen waaraan een vergunningaanvraag voor nutswerkzaamheden wordt getoetst. Voor de duidelijkheid, het heeft betrekking op ondergrondse kabels en leidingen met eventueel daaraan verbonden transformator-, schakel-, verdeel- of onderstations en niet op zendmasten e.d.


  Voorgesteld wordt de AVOI gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen en de Telecommunicatieverordening gemeente Westerkwartier 2021 in te trekken. Ook wordt voorgesteld om de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Westerkwartier 2023 met de toelichting Schaderegeling Ingravingen gemeente Westerkwartier 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 25 januari 2023.

  00:15:31 - 00:16:43 - Onno Koopmans
  00:16:44 - 00:16:49 - Onno Koopmans
  00:16:49 - 00:17:11 - Cynthia van Putten
  00:17:12 - 00:17:15 - Onno Koopmans
  00:17:15 - 00:17:49 - Arnold Bloem
  00:17:50 - 00:17:55 - Onno Koopmans
  00:17:55 - 00:18:07 - Olga Hartman - Togtema
  00:18:07 - 00:18:10 - Onno Koopmans
  00:18:10 - 00:18:24 - Annelie Bonnet
  00:18:27 - 00:19:48 - Onno Koopmans
  00:19:48 - 00:19:50 - Onno Koopmans
  00:19:50 - 00:23:21 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:23:21 - 00:23:31 - Onno Koopmans
  00:23:31 - 00:23:57 - Hans Haze
  00:26:53 - 00:28:51 - Annelie Bonnet
  00:28:51 - 00:29:00 - Onno Koopmans
  00:29:02 - 00:29:03 - Onno Koopmans
  00:29:05 - 00:29:39 - Cynthia van Putten
  00:29:43 - 00:29:47 - Onno Koopmans
  00:30:47 - 00:31:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:31:13 - 00:31:16 - Onno Koopmans
  00:31:16 - 00:31:55 - Wybe Niemeijer
  00:31:55 - 00:31:57 - Onno Koopmans
  00:31:57 - 00:32:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:32:16 - 00:32:20 - Onno Koopmans
  00:32:20 - 00:33:32 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:33:32 - 00:33:35 - Onno Koopmans
  00:33:35 - 00:34:28 - Hans Haze
  00:36:50 - 00:37:03 - Onno Koopmans
  00:37:05 - 00:37:07 - Cynthia van Putten
  00:37:11 - 00:37:17 - Olga Hartman - Togtema
  00:37:17 - 00:37:19 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:37:19 - 00:37:22 - Wybe Niemeijer
  00:37:22 - 00:37:25 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:37:27 - 00:38:16 - Onno Koopmans
 4. 4

  Het schoolbestuur Lauwers en Eems heeft op 30 november 2022 de begroting en het jaarplan 2023 ingediend. Dit schoolbestuur heeft twee basisscholen in de gemeente, namelijk samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge (0penbaar- en christelijk onderwijs) en OBS Kromme Akkers in Garnwerd. Het schoolbestuur is ook actief in de gemeente Hogeland. Volgens de statuten moet de begroting dan ook door de raden van gemeente Hogeland en gemeente Westerkwartier worden goedgekeurd. Er wordt voorgesteld de begroting voor 2023 goed te keuren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 januari 2023.

  00:37:33 - 00:38:16 - Onno Koopmans
  00:38:18 - 00:38:21 - Onno Koopmans
  00:38:21 - 00:40:05 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:40:05 - 00:40:09 - Onno Koopmans
  00:40:09 - 00:40:31 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:40:31 - 00:40:35 - Onno Koopmans
  00:40:35 - 00:41:02 - Arnold Bloem
  00:41:04 - 00:41:06 - Onno Koopmans
  00:41:07 - 00:41:11 - Onno Koopmans
  00:41:11 - 00:41:24 - Annelie Bonnet
  00:41:27 - 00:41:30 - Onno Koopmans
  00:41:30 - 00:42:32 - Mark Veenstra
  00:42:37 - 00:44:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:44:40 - 00:44:57 - Onno Koopmans
  00:44:57 - 00:45:11 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:45:11 - 00:45:44 - Bé Schollema
  00:45:44 - 00:51:20 - Bé Schollema
  00:51:20 - 00:51:28 - Onno Koopmans
  00:51:30 - 00:51:32 - Onno Koopmans
  00:51:32 - 00:52:36 - Wybe Niemeijer
  00:52:38 - 00:52:41 - Onno Koopmans
  00:52:41 - 00:53:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:53:14 - 00:53:17 - Onno Koopmans
  00:53:17 - 00:53:55 - Arnold Bloem
  00:53:55 - 00:53:59 - Onno Koopmans
  00:54:01 - 00:55:27 - Bé Schollema
  00:55:27 - 00:55:54 - Onno Koopmans
  00:55:54 - 01:01:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:01:22 - 01:01:48 - Onno Koopmans
  01:01:48 - 01:02:02 - Onno Koopmans
 5. 5

  Agendering van de raadsbrief van het college van burgemeester en wethouders van Westerkwartier Lis-stuk 205-01 tot en met 205-04 Maatwerktoezichtsplan 196997696 , 13 september 2022.


  De fractie van GroenLinks ziet drie grote lijnen in de stukken:
  -    nog steeds zijn er zaken die na de herindeling nog niet geharmoniseerd zijn;
  -    er is gebrek aan capaciteit (krappe arbeidsmarkt);
  -    er ontstaan financiële en bestuurlijke risico’s door het onvoldoende tijdig afhechten van enkele zaken.
  De fractie wil met het college en andere fracties van gedachten wisselen over deze lijnen. Daarbij hebben we enkele vragen:
  -    hoe kan de situatie verder verbeterd worden en zijn daar verdere suggesties voor?
  -    is de situatie in andere beleidsdomeinen vergelijkbaar?
  -    hoe krijgt en houdt de raad ook goed zicht op de risico’s op andere beleidsterreinen?


  Er is aan dit agendapunt geen besluitvorming verbonden.

  Besluit

  Het maatwerktoezichtsplan wordt in het raadsoverleg besproken en behoeft geen verdere behandeling in de raadsvergadering.

  01:06:32 - 01:06:33 - Onno Koopmans
  01:06:35 - 01:09:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:09:12 - 01:09:17 - Onno Koopmans
  01:09:20 - 01:10:50 - Koos Siegers
  01:10:50 - 01:11:02 - Onno Koopmans
  01:11:02 - 01:11:59 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:11:59 - 01:12:04 - Onno Koopmans
  01:12:04 - 01:14:46 - Cynthia van Putten
  01:14:46 - 01:14:49 - Onno Koopmans
  01:14:49 - 01:16:25 - René de Vink
  01:16:25 - 01:16:29 - Onno Koopmans
  01:16:29 - 01:17:37 - Olga Hartman - Togtema
  01:17:37 - 01:17:40 - Onno Koopmans
  01:17:40 - 01:18:53 - Annelie Bonnet
  01:18:56 - 01:18:59 - Onno Koopmans
  01:18:59 - 01:20:25 - Mark Veenstra
  01:20:28 - 01:20:31 - Onno Koopmans
  01:21:49 - 01:24:06 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:24:06 - 01:24:57 - René de Vink
  01:24:57 - 01:25:24 - René de Vink
  01:25:31 - 01:25:37 - Onno Koopmans
  01:25:38 - 01:25:40 - Onno Koopmans
  01:25:40 - 01:27:04 - Olga Hartman - Togtema
  01:27:04 - 01:27:06 - Onno Koopmans
  01:27:06 - 01:28:35 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:28:35 - 01:28:37 - Onno Koopmans
  01:28:37 - 01:28:40 - Olga Hartman - Togtema
  01:28:40 - 01:29:20 - Koos Siegers
  01:29:20 - 01:29:46 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:29:49 - 01:30:02 - Koos Siegers
  01:30:02 - 01:30:07 - Onno Koopmans
  01:30:59 - 01:31:17 - Onno Koopmans
 6. 6

  De fractie van de VVD geeft aan dat door oud-wethouder Westra voorbereidingen werden getroffen voor de stedenbouwkundige visie en verdere planning rond Hoofdstraat 101 Midwolde. Ook staat er een uitvoering op de agenda. Graag zou de fractie geïnformeerd willen worden middels alle stukken van terrein Midwolde en daarnaast ook alle stukken rond het ontsluiten van het naastgelegen industrieterrein Leeksterhout.


  Tijdens het raadsoverleg zou het college een nadere toelichting kunnen geven op zowel de visie van het terrein Midwolde als ook de ontsluiting van het naastgelegen industrieterrein. Hierbij verzoekt de fractie van de VVD ook de stukken rond de ontsluiting van het Leeksterhout toegestuurd te krijgen zodat zij in een totaalplaatje als raad kunnen worden meegenomen in de stand van zaken rond terrein Midwolde en de ontsluiting Leeksterhout.
  Er is aan dit agendapunt geen besluitvorming verbonden.

  Besluit

  Het agendapunt wordt op verzoek van de indieners afgevoerd van de agenda en zal in het 2e kwartaal van 2023 opnieuw geagendeerd worden.

 7. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om  20.51 uur.

  01:31:05 - 01:31:17 - Onno Koopmans