Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 8 juni 2022

20:45 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 8 juni 2022.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.

A. van der Tuuk, voorzitter

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

  Aanbieden petitie
  Mevr. Petra Janssen biedt namens ouders en overige betrokkenen rondom school de Violier  Oostindie een petitie aan de leden van de gemeenteraad aan. Zij wordt vergezeld door mevr. Yvonne Brandsma, namens buurtvereniging Heideveen/Flint Zevenhuizen.

  00:00:04 - 00:02:47 - Ard van der Tuuk
 2. Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Besluit

  Fractieassistent dhr. Berend Groenveld legt in handen van de voorzitter de eed af.
  De Fractieassistenten mevr. Harmke van der Sluis en Jochem Sipma leggen in handen van de voorzitter de belofte af.

  00:16:06 - 00:16:13 - Ard van der Tuuk
  00:25:23 - 00:25:56 - Harry Stomphorst
  00:25:56 - 00:26:06 - Ard van der Tuuk
  00:26:06 - 00:26:10 - Harry Stomphorst
  00:26:10 - 00:26:55 - Ard van der Tuuk
  00:27:08 - 00:27:13 - Hielke Westra
  00:27:13 - 00:27:15 - Ard van der Tuuk
  00:27:15 - 00:27:51 - Hielke Westra
 4. Besluit

  Dhr. Harry Stomphorst over de avond inzake Afvalbeleid op 15 juni a.s. Verzoek is ook andere  organisaties van afvalverwerkers erbij te betrekken.
  Portefeuillehouder Hielke Westra reageert en afgesproken wordt dat dit door de griffie verder wordt besproken met betrokkenen.

  Burgemeester Van der Tuuk geeft een update over de vluchtelingen opvanglocaties.

  Tevens wordt een update gegeven over de crisisnoodopvang in Leek. De crisisnoodopvang zal langer open gehouden worden. Door de gemeente is aangegeven dat deze crisisnoodopvang tot in de zomer open kan blijven.

  Aangegeven wordt dat de raadsleden in de gelegenheid worden gesteld ter plaatse te kijken.

  Mevr. Jacquelien Dijkstra, dhr. Ytsen van der Velde, dhr. Harry Stomphors, mevr. Sandra de Wit, mevr. Annemiek KleinJan en mevr. Geertje Veenstra  voeren het woord.

  De burgemeester geeft een reactie.

  Wethouder mevrouw Dijkstra geeft de stand van zaken weer voor wat betreft het huisvesten van statushouders en reageert op de vraag van dhr. Van der Velde.
  Van de provincie is een brief ontvangen waarin staat dat de volledige taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2021 is gehaald. Voor 2022,  1e helft gaat het ook  lukken voor de 2e helft wordt het nog een uitdaging.

  De voorzitter concludeert dat de Rest taakstelling ook is gehaald.

  00:27:51 - 00:27:56 - Ard van der Tuuk
  00:27:56 - 00:28:02 - Harry Stomphorst
  00:28:02 - 00:28:10 - Hielke Westra
  00:28:10 - 00:33:02 - Ard van der Tuuk
  00:33:02 - 00:34:16 - Jacquelien Dijkstra
  00:34:16 - 00:36:29 - Ytsen van der Velde
  00:36:29 - 00:36:47 - Harry Stomphorst
  00:36:49 - 00:36:55 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:36:55 - 00:37:28 - Sandra de Wit
  00:37:31 - 00:37:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:37:37 - 00:37:57 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:37:57 - 00:37:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:37:59 - 00:38:36 - Ytsen van der Velde
  00:38:36 - 00:38:41 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:38:41 - 00:39:32 - Geertje Veenstra
  00:39:33 - 00:39:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:46:06 - 00:49:09 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  00:49:09 - 00:50:07 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:50:17 - 00:50:21 - Ard van der Tuuk
  00:50:21 - 00:50:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:50:22 - 00:51:06 - Ard van der Tuuk
  00:51:15 - 00:51:23 - Geertje Veenstra
  00:51:23 - 00:51:26 - Ard van der Tuuk
  00:51:26 - 00:51:43 - Geertje Veenstra
  00:51:43 - 00:52:18 - Ard van der Tuuk
  00:52:18 - 00:53:49 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:53:49 - 00:53:53 - Ard van der Tuuk
  00:53:53 - 00:58:23 - Bert Nederveen
  00:58:23 - 00:58:34 - Ard van der Tuuk
  00:58:34 - 01:00:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:00:10 - 01:00:12 - Ard van der Tuuk
  01:00:12 - 01:00:34 - Bert Nederveen
  01:00:34 - 01:02:03 - Ard van der Tuuk
  01:03:32 - 01:04:05 - Bert Nederveen
  01:04:07 - 01:04:23 - Ard van der Tuuk
  01:04:23 - 01:06:07 - Emil Klok
  01:06:09 - 01:08:18 - Elly Pastoor
  01:08:18 - 01:08:27 - Emil Klok
  01:08:27 - 01:15:25 - Elly Pastoor
  01:15:25 - 01:15:37 - Emil Klok
  01:15:49 - 01:16:13 - Elly Pastoor
  01:16:13 - 01:16:29 - Ard van der Tuuk
  01:16:29 - 01:16:48 - Emil Klok
  01:16:48 - 01:17:01 - Elly Pastoor
  01:17:01 - 01:17:16 - Emil Klok
  01:17:16 - 01:17:47 - Elly Pastoor
  01:17:47 - 01:17:51 - Ard van der Tuuk
  01:17:51 - 01:18:07 - Emil Klok
  01:18:07 - 01:19:08 - Ard van der Tuuk
  01:19:08 - 01:19:09 - Elly Pastoor
  01:19:09 - 01:19:20 - Ard van der Tuuk
  01:19:20 - 01:21:39 - Geertje Veenstra
  01:21:39 - 01:21:43 - Ard van der Tuuk
  01:21:43 - 01:21:44 - Geertje Veenstra
  01:21:44 - 01:21:50 - Ard van der Tuuk
  01:21:50 - 01:22:36 - Geertje Veenstra
  01:22:36 - 01:22:40 - Elly Pastoor
  01:22:40 - 01:22:42 - Ard van der Tuuk
  01:22:42 - 01:25:20 - Elly Pastoor
  01:25:20 - 01:26:16 - Ard van der Tuuk
  01:26:16 - 01:26:45 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:26:47 - 01:27:56 - Ard van der Tuuk
  01:27:56 - 01:27:59 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:27:59 - 01:29:09 - Ard van der Tuuk
  01:30:06 - 01:30:44 - Annemiek KleinJan - Uneken
 5. Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2022 wordt vastgesteld.
  De griffier ligt kort toe dat de voorliggende besluitenlijst te pro actief genderneutraal is opgesteld. Afspraak ik dit eerst in het FVO te bespreken. Tot het moment dat daar een besluit over is genomen zullen de verslagen op dezelfde wijze als voorheen worden opgesteld.

 6. Besluit

  De vragen ingediend door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GL) over Weidevogelbeheer worden beantwoordt door wethouder Bert Nederveen.
  De portefeuillehouder beantwoordt vervolgens de aanvullende vragen hierover, gesteld door de heren Klaas-Wybo van der Hoek en Jan van der Laan.

  De vragen ingediend door dhr. Emil Klok (GL) over Tijdelijke verhuizing van leerlingen uit de bovenbouw van De Violier naar Zevenhuizen worden beantwoordt door wethouder Pastoor.
  Aanvullende vragen worden gesteld door mevr. Frantina Kiekebeld-van der Knaap en mevr. Geertje Veenstra. De portefeuillehouder reageert.

  Mevr. Reinette Gjaltema-van der Laan (CDA) stelt een vraag over de voortgang van het formatieproces.
  De voorzitter reageert dat deze vraag niet van te voren is aangekondigd en stelt voor dit punt als agendapunt 10 te agenderen. Met 5 stemmen voor (PvdA, GL) en 27 stemmen tegen wordt dit ordevoorstel verworpen.

 7. Besluit

  Vragen van de fractie van GroenLinks over de volgende stukken:                                                       02-02 , publicatie de middelen van de Koning (normaal over drugs.nl) Annemiek Kleinjan roept iedereen op dit verhaal te lezen en vraagt de portefeuillehouder of hij het met GL eens is dat we de raadsactiviteit over drugs die voor het tweede kwartaal van 2022 op de agenda staat breed en zorgvuldig dienen te behandelen?
  Burgemeester Van der Tuuk zegt het eens te zijn met een breed en zorgvuldig op te zetten Raadsactiviteit.
  203-01: Onderzoek effecten Flora en Fauna Nienoord.  Emil Klok: dit onderzoek heeft betrekking op het evenemententerrein Nienoord. Zijn de uitkomsten van dit onderzoek ook te vertalen naar andere evenementen in het Westerkwartier?
  Wethouder Nederveen beantwoordt de vraag.
  201-01 tot en met 201-04 Operationele strategie Groningenveld:  Klaas-Wybo van der Hoek, mede namens fractie PvdA:
  -Vanwege de oorlog -naast een eventuele strenge winter en tegelijkertijd uitval van bijvoorbeeld de stikstofinstallaties- is inmiddels weer discussie over de productie uit het Groningenveld. Wat voor gevolgen zou die productie kunnen hebben voor Westerkwartier en de gasopslagen Grijpskerk en Norg?
  -Hoever staat het met de discussie over het inrichten van één schadeloket voor inwoners?
  -De rol van de kleine gasvelden in de leveringszekerheid: wat is de opvatting van het college?
  -Er wordt gesproken over een werkvolume voor Norg van 4 miljard kubiek en dat dat niet uitgebreid moet worden. Wat geldt hierbij voor Grijpskerk?

  Wethouder Westra reageert op de gestelde vragen.

  Agenderingsverzoek fractie D66 naar aanleiding van LIS-stuk 200-01: Infrastructuur Rijkswaterstaat.
  ‘Het voorstel is dit te doen in de vorm van een informatieavond waarop Rijkswaterstaat uitgenodigd wordt om ons te informeren over de door Rijkswaterstaat onderhouden infrastructuur. Denk daarbij aan knelpunten, kwetsbaarheden, staat van onderhoud en planning van groot onderhoud. Op basis hiervan kan de raad meer gevoel krijgen bij wat dit voor onze inwoners betekent. In de nabije, maar ook in de verdere toekomst.’

  De fractie van D66 geeft aan met een nadere onderbouwing te komen.

  Voor het overige wordt ingestemd met de wijze van afdoening conform het voorstel.

  01:30:44 - 01:31:31 - Ard van der Tuuk
  01:31:31 - 01:31:58 - Emil Klok
  01:32:01 - 01:32:29 - Ard van der Tuuk
  01:32:38 - 01:34:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:34:22 - 01:34:24 - Ard van der Tuuk
  01:34:24 - 01:38:35 - Hielke Westra
  01:38:35 - 01:39:04 - Ard van der Tuuk
  01:39:04 - 01:39:46 - Rogier van 't Land
  01:39:46 - 01:41:22 - Ard van der Tuuk
 8. Het woningbouwplan betreft een initiatief van Toeck bv. Het initiatief is gericht op het realiseren van vier vrijstaande woningen. Het plan past binnen de wens van de gemeente om op passende inbreidingslocaties in het dorp (kleinschalige) woningbouwprojecten te realiseren. Het voorliggende bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het plan.
  De initiatiefnemer heeft de omgeving in een vroeg stadium over de voorgenomen plannen geïnformeerd. Dit heeft veel positieve reacties en belangstelling voor de kavels opgeleverd.
  Ook Dorpsbelangen Opende heeft zich positief over het plan uitgesproken en tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan “Drachtsterweg, Opende” (met planidentificatienummer NL.IMRO.1969.BPOP22INBR1-VA01) gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan “Drachtsterweg, Opende” (met planidentificatienummer NL.IMRO.1969.BPOP22INBR1-VA01) gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

 9. Vanaf 2004 is gestart met de ontwikkeling van het Caspar de Roblespark (’t Roblespark) in het noordoosten van Grootegast. Het plangebied bestaat uit vier fasen waarin woningen gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment wordt er gebouwd in het midden gedeelte van fase 2. Het voorliggende bestemmingsplan betreft fase 2 zuid. De raad is bevoegd gezag voor de vaststelling van het bestemmingsplan Grootegast, herziening Roblespark 2019.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Grootegast, herziening Roblespark 2019 (NL.IMRO.1969.BPGG19HERS1-OW01) vast te stellen.
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPGG19HERS1-VA01 te geven.
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPGG19HERS1-VA01.dxf vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan Grootegast, herziening Roblespark 2019 (NL.IMRO.1969.BPGG19HERS1-OW01) vast te stellen.
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPGG19HERS1-VA01 te geven.
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_ NL.IMRO.1969.BPGG19HERS1-VA01.dxf vast te stellen.

 10. Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.