Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 13 juli 2022

14:00 - 22:30

Locatie
Zuidhorn - Raadzaal [50p]
Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 13 juli 2022. Tijdens het middagdeel zullen de financiële en reguliere stukken worden besproken en tijdens de avond vindt de benoeming van de wethouders plaats.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.

A. van der Tuuk, voorzitter,

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de raadsleden, de fractieassistenten, het college, ambtelijke ondersteuning, pers, publiek en de kijkers thuis van harte welkom.

  00:07:09 - 00:10:39 - Ard van der Tuuk
 2. Besluit

  De agenda wordt aangevuld met agendapunt 17.1 Motie vreemd aan de orde van de dag Landbouw en zorgvuldig stikstofbeleid.

  00:10:39 - 00:10:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:10:54 - 00:11:19 - Ard van der Tuuk
  00:11:19 - 00:11:43 - Geertje Veenstra
  00:11:43 - 00:12:02 - Ard van der Tuuk
 3. Besluit

  Wethouder Westra: Gesprek staatssecretaris Vijlbrief over gasopslag Grijpskerk en Norg.
  Wethouder Nederveen: Noodfonds energie
  Burgemeester Van der Tuuk: Crisisnoodopvang Leek en Oekraïne.

  00:12:10 - 00:12:22 - Hielke Westra
  00:12:22 - 00:12:27 - Ard van der Tuuk
  00:12:27 - 00:16:31 - Hielke Westra
  00:16:34 - 00:16:45 - Ard van der Tuuk
  00:16:47 - 00:17:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:17:32 - 00:18:59 - Hielke Westra
  00:18:59 - 00:19:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:19:05 - 00:19:11 - Hielke Westra
  00:19:11 - 00:19:16 - Ard van der Tuuk
  00:19:22 - 00:21:06 - Bert Nederveen
  00:21:06 - 00:21:14 - Ard van der Tuuk
  00:24:04 - 00:24:15 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:24:15 - 00:24:39 - Jan Willem Slotema
  00:24:39 - 00:24:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:25:50 - 00:26:16 - Harm Beute
  00:26:16 - 00:26:49 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:28:55 - 00:30:00 - Jacquelien Dijkstra
  00:30:00 - 00:30:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:30:27 - 00:31:26 - Ard van der Tuuk
  00:31:26 - 00:32:30 - Olga Hartman - Togtema
  00:32:30 - 00:32:31 - Ard van der Tuuk
  00:32:31 - 00:32:37 - Olga Hartman - Togtema
  00:32:37 - 00:32:38 - Ard van der Tuuk
  00:32:38 - 00:32:46 - Olga Hartman - Togtema
  00:32:46 - 00:33:25 - Ard van der Tuuk
  00:33:25 - 00:34:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:34:50 - 00:34:51 - Ard van der Tuuk
 4. Besluit

  Bij de besluitenlijst van Raadsoverleg 1 6 juli 2022, de agendapunten:
  Bestemmingsplan Molenweg 94, Niebert en Bestemmingsplan De Wit’s Reed 2a, Kornhorn *zegt het college toe dat zij richting de provincie Groningen communiceert dat deze locaties van de Stikstofkaart af kunnen.

  De besluitenlijsten worden met bovenstaande toezegging ongewijzigd vastgesteld.

  Toezeggingen

  Titel
  Besluitenlijst Raadsoverleg 1 6 juli 2022
 5. Besluit

  Vanuit de fractie van GroenLinks is een vraag gekomen over bouwgronden bij Marum. Deze vraag wordt ook mede namens de PvdA gesteld. Dhr. Klaas-Wybo van der Hoek is woordvoerder.

  00:35:13 - 00:38:03 - Geertje Dijkstra-Jacobi
  00:38:03 - 00:38:05 - Ard van der Tuuk
  00:38:05 - 00:38:32 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:38:32 - 00:39:21 - Ard van der Tuuk
  00:39:21 - 00:39:55 - Rogier van 't Land
  00:39:55 - 00:40:19 - Ard van der Tuuk
  00:40:19 - 00:41:17 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:41:17 - 00:43:43 - Ard van der Tuuk
 6. Bijlagen

  Besluit

  -    101-01; D66 (Rogier van ’t Land); raadsbrief inzake gevolgen aslastbeperking brug Gaarkeuken. Deze vraag is inmiddels schriftelijk beantwoord.
  -    200-01; GroenLinks en PvdA (Klaas-Wybo van der Hoek); raadsbrief inzake vertraging stikstoffabriek Zuidbroek( vraag is beantwoord bij de mededelingen).
  Agenderingsverzoeken:
  -    205-01; GroenLinks & PvdA (Klaas-Wybo van der Hoek);  Raadsbrief bij de rapportage Gegevensbescherming
  -    207-01; GroenLinks & PvdA (Klaas-Wybo van der Hoek);  Raadsbrief jaarplan Duurzaamheid

 7. Op het perceel Molenweg 94 is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. Door de initiatiefnemer is een verzoek ingediend voor het toepassen van de ruimte-voor-ruimte regeling. Het perceel is eigendom van de ouders van de initiatiefnemer en het agrarische bedrijf is beëindigd. De stal, mestsilo, het melklokaal en een bijgebouw zullen worden gesloopt (in totaal 1030 m2) zodat er achter de bestaande voormalige bedrijfswoning/boerderij een extra woning kan worden gebouwd voor de initiatiefnemer (zoon en zijn gezin).

  Voorgesteld besluit

  1.Het ontwerp bestemmingsplan ‘Molenweg 94 Niebert’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer
  NL.IMRO.1969.BPBG21HERS2-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21HERS2-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-03-15)
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in:
  1.Het ontwerp bestemmingsplan ‘Molenweg 94 Niebert’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer
  NL.IMRO.1969.BPBG21HERS2-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21HERS2-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-03-15)
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 8. Voor het perceel aan de Wit’s Reed 2a is een verzoek ingediend voor het toepassen van de ruimte-voor-ruimte regeling. Op dit perceel, gelegen in het buitengebied ten zuidwesten van Kornhorn, was een nertsenfokkerij aanwezig. Inmiddels in dit bedrijf gestopt. De voormalige stallen (ruim 3.300 m2) op het zuidelijke gedeelte van het perceel worden gesloopt en hiervoor in de plaats worden twee bouwkavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden, inclusief een aantal schuren waarin een bedrijf aan huis gevestigd kan worden.

  Voorgesteld besluit

  1.Het ontwerp bestemmingsplan ‘De Wit’s Reed 2a, Kornhorn’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21HERS1-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21HERS1-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-03-15)
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in:
  1.Het ontwerp bestemmingsplan ‘De Wit’s Reed 2a, Kornhorn’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21HERS1-OW01;
  2. Het vastgestelde bestemmingsplan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG21HERS1-VA01 te geven;
  3. Vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-03-15)
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 9. Aan de Midwolderweg in Leek was voorheen een kwekerij gevestigd. Voor dit perceel is op 22 april 2015 een bestemmingsplan vastgesteld die het mogelijk maakt op deze gronden vier woningen te bouwen. Inmiddels ligt het verzoek er om niet vier maar zes woningen op deze gronden te realiseren. Dit was oorspronkelijk ook al het plan, echter wilde de voormalig gemeente Leek, in eerste instantie meewerken aan vier woningen en bij voldoende behoefte in de toekomst aan nog twee extra. Dit kwam voort uit de afspraken in de regio Groningen – Assen. Gezien de algehele woningbouwbehoefte van dit moment, de toezegging uit het verleden en het feit dat het gebied reeds een woonbestemming kent, zijn er beleidsmatig geen belemmeringen om mee te werken aan dit verzoek. Het verzoek past in de vastgestelde woonvisie. Bij de totstandkoming van het huidige bestemmingsplan is reeds met de omgeving besproken dat er op termijn zes woningen in het plangebied zullen worden gerealiseerd.

  Voorgesteld besluit

  1.Het ontwerp bestemmingsplan Herziening leek - Woningbouwlocatie Midwolderweg (voormalig kwekerij) met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-OW01vast te stellen;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-VA01.dxf vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in:
  1.Het ontwerp bestemmingsplan Herziening leek - Woningbouwlocatie Midwolderweg (voormalig kwekerij) met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-OW01vast te stellen;
  2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-VA01 te geven;
  3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-VA01.dxf vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 10. De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een begroting vast. De ontwerpbegroting 2023 is als bijlage bijgevoegd. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van april 2022.
  Conform artikel 25 van de GR ARCG wordt de ontwerpbegroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform dit artikel heeft de raad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

  Voorgesteld besluit

  1.Kennis te nemen van de ontwerp begroting ARCG 2023
  2. Geen zienswijze aangaande de ontwerp begroting in te dienen.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in:
  1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting ARCG 2023.
  2. Geen zienswijze aangaande de ontwerp begroting in te dienen.

 11. Op grond van artikel 25. lid 2 van de Gemeentewet jo artikel 10 lid 2 onder b wet Openbaarheid van Bestuur heeft het college geheimhouding gelegd op het document Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 (MPG 2022), bijlage bij dit voorstel ‘Herziening grondexploitaties 2022’. Dit voorstel zal op 13 juli door uw raad worden behandeld, derhalve ligt de bijlage ter inzage bij de griffie. Voorgesteld wordt om de geheimhouding op de MPG 2022 te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de opgelegde geheimhouding  op de het document Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 (MPG 2022), bijlage bij dit voorstel ‘Herziening op grondexploitatie 2022’ te bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet.

 12. De gemeente Westerkwartier heeft per 1 januari 2021 in totaal 18 grondexploitaties, bestaande uit 2 bedrijventerreinen en 16 woningbouwlocaties. In 2021 zijn geen grondexploitaties geopend maar wel vier afgeronde grondexploitaties afgesloten. Dit samen maakt het aantal van 14 grondexploitaties per 31 december 2021. Daarnaast vraagt het college u een nieuwe grondexploitatie te openen voor de Klieflocatie in Ezinge per 1 januari 2022 in het te behandelen raadsvoorstel.

  Het raadsvoorstel is openbaar. Op de onderliggende stukken rust geheimhouding. Het college vraagt u tevens in een apart raadsvoorstel de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Het gaat namelijk om economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid 2, sub b van genoemde wet). Openbaarmaking van deze informatie zou de marktpositie van de gemeente kunnen benadelen, omdat derden dan inzicht krijgen in de door de gemeente gemaakte strategische afwegingen en risico-inventarisaties.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2022 vaststellen.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met:
  Bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2022 vaststellen.

 13. Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet jo artikel 10 lid 2 onder b wet Openbaarheid van Bestuur heeft het college geheimhouding gelegd op bijlagen 9a, 9c, 9d, 9e en 9f. Dit voorstel zal op 13 juli 2022 door uw raad worden behandeld, daarom liggen de geheime bijlagen ter inzage bij de griffie. Voorgesteld wordt om de geheimhouding op deze bijlagen te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3.

  Besluit

  De raad besluit unaniem, de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen 9a, 9c, 9d, 9e en 9f, te bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet.

  00:43:50 - 00:44:11 - Ard van der Tuuk
  00:44:11 - 00:47:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:47:12 - 00:47:14 - Ard van der Tuuk
  00:47:14 - 00:47:25 - Olga Hartman - Togtema
  00:47:25 - 00:48:22 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:48:22 - 00:48:39 - Ard van der Tuuk
  00:48:39 - 00:49:33 - Arnold Bloem
  00:49:33 - 00:49:43 - Ard van der Tuuk
  00:49:43 - 00:54:33 - Olga Hartman - Togtema
  00:54:35 - 00:54:39 - Ard van der Tuuk
  00:54:39 - 00:55:38 - Annelie Bonnet
  00:55:38 - 00:55:43 - Ard van der Tuuk
  00:55:43 - 00:57:42 - Sandra de Wit
  00:57:46 - 00:57:49 - Ard van der Tuuk
  00:57:49 - 00:57:52 - Emil Klok
  00:57:52 - 00:58:22 - Olga Hartman - Togtema
  00:58:22 - 00:58:52 - Sandra de Wit
  00:58:55 - 00:58:59 - Ard van der Tuuk
  00:58:59 - 01:00:47 - Emil Klok
  01:00:47 - 01:00:55 - Ard van der Tuuk
  01:00:55 - 01:01:26 - Koos Siegers
  01:01:26 - 01:01:37 - Ard van der Tuuk
  01:01:49 - 01:03:29 - Hielke Westra
 14. Op 29 september 2021 nam de gemeenteraad een aantal besluiten over het Programma Huisvesting. Die besluiten kwamen voort uit een onderzoek naar gemeentehuizen, Buitendienst-locaties en gebouwen Novatec. In dit tweede raadsvoorstel wordt allereerst kort teruggeblikt op de aanleidingen van het Programma Huisvesting en de genomen besluiten in september. Vervolgens wordt ingegaan op de uitgevoerde nadere onderzoeken en nu liggen aanvullende voorstellen voor.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1.In te stemmen met gedeeltelijke nieuwbouw/uitbouw en verduurzaming op locatie Zuidhorn, voor gemeentehuis/gemeentekantoor met raadszaal en het investeringskrediet van afgerond € 24,5 miljoen ter beschikking te stellen gefaseerd in de jaren 2023-2026.
  2. In te stemmen met de investeringen op de locaties voor Buitendienst en Novatec: Leeksterveld, verduurzamen en toekomstbestendig maken van Noordhorn, Grootegast, Marum, Grijpskerk, Kringloopwinkel Tolbert en Kwekerij Leek en de verhoging van het reeds beschikbare investeringskrediet naar in totaal afgerond € 16,6 miljoen.
  3. In te stemmen met het vervroegd aantrekken van externe financiering, indien hier positief over wordt geadviseerd op basis van de financieringsprognose en de verwachte renteontwikkelingen. De eventueel tijdelijk extra rentelasten dan aanvullend mee te nemen in de begroting 2023 en meerjarenbegroting.
  5. In te stemmen met bijgevoegde budgettair neutrale begrotingswijzigingen (bijlage 9b) als kader voor de uitvoering van het programma Huisvesting en wanneer nodig jaarlijks te indexeren binnen de normale P&C-cyclus waarbij het voordelige begrotingsverschil als risicobuffer wordt aangehouden tot en met realisatie van het programma.
  6. In te stemmen met de in de begrotingswijziging (bijlage 9b) gehanteerde afschrijvingstermijnen.
  7. Kennis te nemen van de overige bijlagen.

  Besluit

  De raad besluit met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen:
  1.In te stemmen met gedeeltelijke nieuwbouw/uitbouw en verduurzaming op locatie Zuidhorn, voor gemeentehuis/gemeentekantoor met raadszaal en het investeringskrediet van afgerond € 24,5 miljoen ter beschikking te stellen gefaseerd in de jaren 2023-2026.
  2. In te stemmen met de investeringen op de locaties voor Buitendienst en Novatec: Leeksterveld, verduurzamen en toekomstbestendig maken van Noordhorn, Grootegast, Marum, Grijpskerk, Kringloopwinkel Tolbert en Kwekerij Leek en de verhoging van het reeds beschikbare investeringskrediet naar in totaal afgerond € 16,6 miljoen.
  3. In te stemmen met het vervroegd aantrekken van externe financiering, indien hier positief over wordt geadviseerd op basis van de financieringsprognose en de verwachte renteontwikkelingen. De eventueel tijdelijk extra rentelasten dan aanvullend mee te nemen in de begroting 2023 en meerjarenbegroting.
  5. In te stemmen met bijgevoegde budgettair neutrale begrotingswijzigingen (bijlage 9b) als kader voor de uitvoering van het programma Huisvesting en wanneer nodig jaarlijks te indexeren binnen de normale P&C-cyclus waarbij het voordelige begrotingsverschil als risicobuffer wordt aangehouden tot en met realisatie van het programma.
  6. In te stemmen met de in de begrotingswijziging (bijlage 9b) gehanteerde afschrijvingstermijnen.
  7. Kennis te nemen van de overige bijlagen.

  01:03:29 - 01:03:46 - Ard van der Tuuk
  01:03:46 - 01:05:07 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:05:07 - 01:05:17 - Ard van der Tuuk
  01:05:17 - 01:06:10 - Arnold Bloem
  01:06:10 - 01:06:15 - Ard van der Tuuk
  01:06:15 - 01:07:22 - Olga Hartman - Togtema
  01:07:22 - 01:07:32 - Ard van der Tuuk
  01:07:32 - 01:07:53 - Emil Klok
  01:07:53 - 01:08:12 - Ard van der Tuuk
  01:08:24 - 01:10:09 - Hielke Westra
  01:10:12 - 01:11:52 - Ard van der Tuuk
 15. De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet. Het doel is altijd geweest om studenten financieel te compenseren als ze door een medische beperking niet naast hun studie kunnen bijverdienen. Dat moet ertoe leiden dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan studeren en daarmee een betere kans op de arbeidsmarkt hebben.
  Uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek echter dat de regeling dat doel niet bereikte. Sommige voorwaarden werden te streng geïnterpreteerd, waardoor te weinig studenten de studietoeslag kregen. Kreeg iemand de studietoeslag wel, dan was het bedrag soms te laag om echt een financieel steuntje in de rug te bieden.
  Om deze bezwaren te ondervangen zijn er aanpassingen gedaan in de Verzamelwet van SZW 2022. Zo zijn de voorwaarden aangepast en zijn er bij AMvB minimumbedragen voor de toeslag vastgesteld. Per 1 april 2022 is de gewijzigde studietoeslag in werking getreden.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Met ingang van 1 april 2022 de verordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Westerkwartier 2019 in te trekken

  Besluit

  De raad besluit unaniem de verordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Westerkwartier 2019 met ingang van 1 april 2022 in te trekken

  01:22:07 - 01:22:12 - Ard van der Tuuk
  01:23:45 - 01:23:46 - Geertje Veenstra
  01:23:46 - 01:23:54 - Ard van der Tuuk
  01:23:54 - 01:24:06 - Koos Siegers
  01:24:06 - 01:24:15 - Ard van der Tuuk
  01:24:18 - 01:26:12 - Geertje Veenstra
  01:26:12 - 01:26:32 - Ard van der Tuuk
  01:26:56 - 01:28:38 - Bert Nederveen
  01:28:43 - 01:29:07 - Geertje Veenstra
  01:29:07 - 01:29:32 - Bert Nederveen
  01:29:32 - 01:30:43 - Geertje Veenstra
  01:30:43 - 01:30:46 - Ard van der Tuuk
  01:30:46 - 01:31:10 - Bert Nederveen
  01:31:10 - 01:31:41 - Ard van der Tuuk
 16. Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeente Westerkwartier. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde financiële beheer en de uitvoering van het beleid. In het jaarverslag gaat het college in op de programmaverantwoording en de paragrafen en in de jaarrekening onder meer op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans. Ook is het accountantsverslag bijgevoegd.

  Voorgesteld besluit

  1.De jaarstukken 2021 vast te stellen
  2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen (zie bijlage)
  3. Het netto-rekeningresultaat van € 3,9 mln. ten gunste te brengen van de algemene reserve.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1.De jaarstukken 2021 vast te stellen
  2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen (zie bijlage)
  3. Het netto-rekeningresultaat van € 3,9 mln. ten gunste te brengen van de algemene reserve.

  01:33:04 - 01:33:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:33:23 - 01:33:31 - Ard van der Tuuk
  01:33:31 - 01:43:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:43:44 - 01:43:50 - Ard van der Tuuk
  01:43:50 - 01:46:40 - Mark Veenstra
  01:46:40 - 01:46:45 - Ard van der Tuuk
  01:46:45 - 01:47:14 - Koos Siegers
  01:47:16 - 01:47:20 - Ard van der Tuuk
  01:47:20 - 01:50:25 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:50:25 - 01:50:29 - Ard van der Tuuk
  01:50:29 - 01:51:41 - Jan van der Laan
  01:51:41 - 01:51:48 - Ard van der Tuuk
  01:51:48 - 01:53:20 - Arnold Bloem
  01:53:22 - 01:53:29 - Ard van der Tuuk
  01:53:29 - 01:55:21 - Ytsen van der Velde
  01:55:21 - 01:55:27 - Ard van der Tuuk
  01:55:27 - 01:56:56 - Rogier van 't Land
  01:56:56 - 01:57:05 - Ard van der Tuuk
  02:05:36 - 02:08:42 - Bert Nederveen
  02:08:42 - 02:09:20 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:09:25 - 02:10:21 - Bert Nederveen
  02:10:21 - 02:10:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:10:40 - 02:10:49 - Bert Nederveen
  02:10:49 - 02:10:56 - Ard van der Tuuk
  02:10:56 - 02:14:21 - Bert Nederveen
  02:14:27 - 02:14:38 - Ard van der Tuuk
  02:14:41 - 02:15:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:15:49 - 02:15:53 - Ard van der Tuuk
  02:15:57 - 02:16:04 - Bert Nederveen
  02:16:04 - 02:17:28 - Ard van der Tuuk
 17. Dit is de eerste bestuursrapportage over 2022. Conform de financiële verordening rapporteert het college hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en worden voorstellen gedaan tot wijziging van de begroting 2022. Het college rapporteert per programma over de afwijkingen.

  Voorgesteld besluit

  1.De eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

  02:17:36 - 02:27:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:27:47 - 02:28:29 - Ard van der Tuuk
  02:34:01 - 02:34:15 - Arnold Bloem
  02:34:18 - 02:34:38 - Ard van der Tuuk
  02:34:38 - 02:34:39 - Alex Steenbergen
  02:37:07 - 02:37:13 - Ard van der Tuuk
  02:39:50 - 02:42:17 - Rogier van 't Land
  02:42:17 - 02:42:21 - Ard van der Tuuk
  02:42:34 - 02:45:29 - Olga Hartman - Togtema
  02:45:29 - 02:45:36 - Ard van der Tuuk
  02:45:59 - 02:46:57 - Arnold Bloem
  02:46:57 - 02:47:17 - Ard van der Tuuk
  02:47:40 - 02:52:37 - Ytsen van der Velde
  02:52:37 - 02:52:59 - Ard van der Tuuk
  02:53:13 - 02:55:35 - Bert Nederveen
  02:55:35 - 02:55:43 - Ard van der Tuuk
  03:04:01 - 03:06:03 - Geertje Veenstra
  03:06:03 - 03:06:09 - Ard van der Tuuk
  03:06:24 - 03:08:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:08:30 - 03:08:41 - Ard van der Tuuk
  03:08:41 - 03:10:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:10:07 - 03:11:59 - Ard van der Tuuk
 18. Besluit

  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde motie.

  Moties

  Titel
  Motie Vreemd aan de orde van de dag Landbouw en zorgvuldig stikstofbeleid
 19. 05:26:58 - 05:27:36 - Ard van der Tuuk
  05:32:52 - 05:32:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
 20. De wethouders binnen het huidige college van burgemeester en wethouders treden af, omdat er in navolging van de gemeenteraadsverkiezingen en de formatieperiode nieuwe wethouderskandidaten zijn voorgedragen. De gemeenteraad zal afscheid nemen van de aftredende wethouders.

  Besluit

  De gemeenteraad neemt afscheid van de aftredende wethouders.
  De voorzitter spreekt achtereenvolgens tot de wethouders Geertje Jacobi-Dijkstra, Elly Pastoor en Hielke Westra.
  De fractievoorzitters Ytsen van der Velde, mevrouw Sandra de Wit en mevrouw Reinette Gjaltema-van der Laan spreken respectievelijk hun wethouders toe.
  De wethouders houden een afscheidstoespraak.

  05:43:25 - 05:43:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:43:39 - 05:43:44 - Ytsen van der Velde
  05:43:44 - 05:44:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:44:18 - 05:48:23 - Ytsen van der Velde
  05:51:54 - 05:51:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:59:24 - 06:02:11 - Sandra de Wit
  06:02:44 - 06:03:00 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:03:00 - 06:03:13 - Ytsen van der Velde
  06:09:01 - 06:09:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:14:57 - 06:18:46 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:18:46 - 06:19:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:19:03 - 06:19:05 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:19:07 - 06:19:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:23:10 - 06:23:48 - Ard van der Tuuk
  06:24:35 - 06:24:37 - Astrid Schulting
  06:24:37 - 06:25:46 - Ard van der Tuuk
 21. De formerende partijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Sterk Westerkwartier hebben een akkoord bereikt tijdens de coalitiebesprekingen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal aan de slag gaan met het Westerkwartierder akkoord 'Het gaat verder in Westerkwartier: veerkrachtiger, innovatiever en socialer'. De fractievoorzitters van de fracties uit de coalitie zullen het coalitieakkoord toelichten tijdens de raadsvergadering. Vervolgens kunnen de overige raadsleden hierover vragen stellen.

  Besluit

  Toelichting door fractievoorzitter VZ Westerkwartier dhr. Ytsen van der Velde.
  Vervolgens voert fractievoorzitter dhr. Koos Siegers van de ChristenUnie het woord.
  Daarna voeren fractievoorzitters mevr. Reinette Gjaltema-van der Laan van het CDA, dhr. Jan van der Laan van de VVD en dhr. Rogier van ’t Land van D66 het woord.

  De voorzitter concludeert dat het coalitieakkoord is gesloten en dat de uitwerking hiervan in het college uitvoeringsprogramma plaats zal vinden.

  06:25:46 - 06:44:00 - Ytsen van der Velde
  06:44:00 - 06:44:02 - Ard van der Tuuk
  06:44:02 - 06:44:09 - Ytsen van der Velde
  06:44:09 - 06:44:33 - Ard van der Tuuk
  06:44:33 - 06:45:30 - Koos Siegers
  06:45:31 - 06:45:48 - Ard van der Tuuk
  06:45:48 - 06:50:18 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:50:18 - 06:50:25 - Ard van der Tuuk
  06:50:25 - 06:57:29 - Jan van der Laan
  06:57:29 - 06:57:33 - Ard van der Tuuk
  06:57:40 - 07:01:10 - Rogier van 't Land
  07:01:13 - 07:01:29 - Ard van der Tuuk
  07:01:29 - 07:09:03 - Ytsen van der Velde
  07:09:03 - 07:09:22 - Ard van der Tuuk
  07:09:22 - 07:09:24 - Ytsen van der Velde
  07:09:24 - 07:09:35 - Ard van der Tuuk
  07:09:35 - 07:09:54 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:09:56 - 07:10:00 - Ard van der Tuuk
  07:10:00 - 07:10:05 - Jan van der Laan
  07:10:05 - 07:10:13 - Ard van der Tuuk
  07:10:16 - 07:10:25 - Rogier van 't Land
  07:10:25 - 07:12:33 - Ard van der Tuuk
 22. Er zijn vijf kandidaat-wethouders voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen en de formatieperiode. Het gaat om:
  - Hans Haze
  - Bert Nederveen
  - Bé Schollema
  - Marjan Sijperda
  - Harry Stomphorst

  De raad zal een commissie geloofsbrieven verzoeken om de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders te onderzoeken. Als deze in orde zijn bevonden, kan de raad overgaan tot stemming over de kandidaten. Alvorens wethouders hun functie kunnen uitoefenen, leggen ze in de vergadering, in handen van de voorzitter, eerst de eed of belofte af.

  Besluit

  De 5 wethouders kandidaten:
  Dhr. Hans Haze, dhr. Bert Nederveen, dhr. Bé Schollema, mevr. Marjan Sijperda en
  dhr. Harry Stomphorst stellen zichzelf allereerst kort voor.

  De raad stemt in met de benoeming van dhr. Rogier van ’t Land, tevens voorzitter (D66), mevr. Geertje Veenstra (CDA) en mevr. Olga Hartman (VVD) tot leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven.
  Deze commissie zal gedurende deze gehele vergadering als de commissie geloofsbrieven fungeren.

  De commissie geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders in orde bevonden.

  1. Te benoemen als wethouders:
  - Dhr. Hans Haze, met een functieomvang van 1 fte;
  - Dhr. Bert Nederveen, met een functieomvang van 1 fte;
  - Dhr. Bé Schollema, met een functieomvang van 1 fte;
  - Dhr. Harry Stomphorst, met een functieomvang van 1 fte;
  - Mw. Marjan Sijperda, met een functieomvang van 1 fte.
  2. Ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet aan dhr. Hans Haze, dhr. Bé Schollema en mw. Marjan Sijperda voor de duur van één jaar.

  Vervolgens leggen de heren Stomphorst en Nederveen in de handen van de voorzitter de eed af en de heren Haze, Schollema en mevrouw Sijperda de belofte.

  Vervolgens vindt de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan de heer Harry Stomphorst plaats voor 20 jaar raadslidmaatschap.

  07:16:45 - 07:19:10 - Ard van der Tuuk
  07:31:23 - 07:32:17 - Rogier van 't Land
  07:32:17 - 07:33:33 - Ard van der Tuuk
 23. Als dhr. Harry Stomphorst wordt benoemd tot wethouder, zal er een zetel vrijkomen in de gemeenteraad. Conform de uitslag van de verkiezingen en de Kieswet heeft René de Vink recht op deze zetel. In dat geval zullen de geloofsbrieven van dhr. René de Vink worden onderzocht door een commissie geloofsbrieven. Als deze in orde worden bevonden, kan dhr. De Vink toegelaten worden tot de gemeenteraad. Alvorens raadsleden hun functie kunnen uitoefenen, leggen ze in de vergadering, in handen van de voorzitter, eerst de eed of belofte af.

  Besluit

  Na onderzoek van en instemming met de geloofsbrieven legt dh. René de Vink in handen van de voorzitter de eed af.

  08:04:25 - 08:04:54 - Rogier van 't Land
  08:04:58 - 08:06:17 - Ard van der Tuuk
 24. Als René de Vink toegelaten wordt als lid van de gemeenteraad, kan de fractie van Sterk Westerkwartier een nieuwe fractieassistent benoemen. De fractie heeft Kornelis Jansma voorgedragen als nieuwe fractieassistent. De commissie geloofsbrieven zal de geloofsbrieven van dhr. Jansma onderzoeken. Als de commissie de geloofsbrieven in orde bevind, zal dhr. Jansma als fractieassistent worden aangewezen. Alvorens een fractieassistent de functie kan uitoefenen, legt hij in de vergadering, in handen van de voorzitter, eerst de eed of belofte af.

  Besluit

  Na onderzoek van en instemming met de geloofsbrieven legt dhr. Kornelis Jansma  in handen van de voorzitter de eed af.

  08:07:42 - 08:08:17 - Rogier van 't Land
  08:08:21 - 08:08:33 - Ard van der Tuuk
 25. Besluit

  De voorzitter sluit om 22.17 de vergadering.