Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 3 februari 2021

19:30 - 21:00
Locatie

Digitaal via StarLeaf

Voorzitter
Koos Siegers
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier. Deze vergadering wordt digitaal gehouden via het videoplatform StarLeaf

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan op digitale wijze ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.

Wilt u digitaal inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en stelt vast dat de deelnemers via het digitale platform StarLeaf aanwezig zijn.

  00:00:05 - 00:03:48 - Koos Siegers
 2. 2

  Besluit

  Het raadsoverleg stemt in met het voorstel van wethouder Dijkstra om agendapunt 7 te behandelen na agendapunt 3.

  00:00:42 - 00:03:48 - Koos Siegers
 3. 3

  Het bestuur van Quadraten verzoekt de gemeenteraad om de termijnen van het indienen van hun begroting en jaarrekening te mogen verruimen. Daarmee kan het bestuur de gemeenteraad een betere begroting (gebaseerd op formele meest recente gegevens) en jaarrekening presenteren. Beide partijen zijn daarbij gebaat en de aanpassing leidt niet tot minder "toezicht op het openbaar onderwijs". Op verzoek van Quadraten wordt hun voorstel dit raadsoverleg besproken om te bespreken of en in hoeverre de raad zich in dit voorstel kan vinden. Na deze consultatie zal Quadraten eventuele vervolgstappen nemen waarop later het officieel raadsvoorstel volgt. De raad hoeft over deze consultatie dus geen officieel besluit te nemen. Ook zou Quadraten graag afspreken wat gebeurt met de huidige begroting.

  Voorgesteld besluit

  Het betreft een consultatieronde waarop de raad geen officieel besluit hoeft te nemen.

  Besluit

  In het raadsoverleg is voorstel van Quadraten met de heer P. Tuil, die Quadraten vertegenwoordigde, besproken, is aangegeven dat de raad het belangrijk vindt in goed contact te blijven met Quadraten en zijn aandachtspunten meegegeven aan Quadraten bij het verder uitwerken van het voorstel.

  .

  00:03:42 - 00:03:48 - Koos Siegers
  00:03:52 - 00:04:01 - Koos Siegers
  00:05:12 - 00:05:45 - Koos Siegers
  00:07:56 - 00:08:01 - Koos Siegers
  00:08:22 - 00:08:28 - Koos Siegers
  00:08:54 - 00:09:29 - Koos Siegers
  00:09:52 - 00:10:11 - Koos Siegers
  00:11:06 - 00:11:13 - Koos Siegers
  00:11:49 - 00:11:57 - Koos Siegers
  00:13:28 - 00:13:36 - Koos Siegers
  00:13:50 - 00:13:58 - Koos Siegers
  00:14:10 - 00:14:50 - Koos Siegers
  00:17:20 - 00:17:30 - Koos Siegers
  00:17:34 - 00:17:47 - Koos Siegers
  00:20:30 - 00:21:40 - Koos Siegers
  00:22:32 - 00:24:02 - Koos Siegers
  00:24:08 - 00:24:21 - Koos Siegers
  00:24:50 - 00:25:25 - Koos Siegers
  00:25:26 - 00:26:11 - Koos Siegers
  00:27:17 - 00:27:40 - Koos Siegers
  00:27:55 - 00:28:18 - Koos Siegers
 4. 4

  De jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie wordt de raad ter kennisname toegezonden en voorgesteld wordt deze in het raadsoverleg van 3 februari 2021 te bespreken. Behalve kennisname wordt geen besluit van de raad gevraagd.

  Besluit

  In het raadsoverleg wordt kennisgenomen van de jaarrekening 2019 Novatec in liquidatie 9.

  00:41:47 - 00:41:52 - Koos Siegers
  00:44:27 - 00:45:28 - Koos Siegers
  00:45:54 - 00:46:19 - Koos Siegers
  00:46:35 - 00:47:18 - Koos Siegers
  00:47:22 - 00:47:44 - Koos Siegers
  00:47:56 - 00:47:59 - Koos Siegers
  00:48:08 - 00:48:11 - Koos Siegers
  00:48:20 - 00:48:28 - Koos Siegers
  00:48:38 - 00:48:45 - Koos Siegers
  00:48:53 - 00:49:38 - Koos Siegers
  00:49:45 - 00:49:55 - Koos Siegers
  00:51:01 - 00:51:29 - Koos Siegers
 5. 5

  Op 3 november 2020 heeft u als raad het armoedeonderzoek besproken. U heeft besloten de inkomensgrens voor huishoudens met kinderen van alle minimaregelingen te verhogen naar 130 procent Wsm. In de verordening tegemoetkoming minimaregelingen 2021 wordt dit vastgelegd.
  Onderdeel van het voorstel was ook de herschikking van de minimaregelingen. Bijgevoegd ontvangt u het advies van BVNG die hierna onderzoek heeft gedaan, alsmede de gewijzigde beleidsregels minimabeleid 2021 die het college heeft vastgesteld. Ook ontvangt u bijgevoegd het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier en de reactie daarop van het college.
  In de verordening tegemoetkoming minimaregelingen 2021 wordt in navolging op het advies de mogelijkheid gecreëerd om minimavoorzieningen in natura te verstrekken, zoals de gratis mondkapjes.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 17 februari kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 17 februari  kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor om het voorstel als bespreek stuk in de raad van 17 februari 2021 te behandelen.

  * Het college zegt toe de raad in het 3e kwartaal van dit jaar, vóór de begroting, de financiële consequenties van het vast te stellen beleid terug te koppelen.

  Toezeggingen

  Titel
  Verordening en beleidsregels minimabeleid en herschikking minimaregeling
  00:51:21 - 00:51:29 - Koos Siegers
  00:54:31 - 00:55:49 - Koos Siegers
  00:57:01 - 00:57:07 - Koos Siegers
  00:57:40 - 00:57:44 - Koos Siegers
  00:58:12 - 00:58:44 - Koos Siegers
  01:03:40 - 01:04:29 - Koos Siegers
  01:05:18 - 01:05:23 - Koos Siegers
  01:08:51 - 01:09:06 - Koos Siegers
  01:09:49 - 01:10:08 - Koos Siegers
  01:13:47 - 01:13:51 - Koos Siegers
  01:15:41 - 01:15:45 - Koos Siegers
  01:17:33 - 01:17:49 - Koos Siegers
  01:19:11 - 01:19:24 - Koos Siegers
  01:20:50 - 01:20:55 - Koos Siegers
  01:29:44 - 01:30:18 - Koos Siegers
  01:33:47 - 01:34:18 - Koos Siegers
  01:40:27 - 01:40:58 - Koos Siegers
  01:47:55 - 01:48:05 - Koos Siegers
  01:48:44 - 01:48:57 - Koos Siegers
  01:50:40 - 01:51:10 - Koos Siegers
  01:51:58 - 01:52:10 - Koos Siegers
  01:52:49 - 01:53:04 - Koos Siegers
  01:53:19 - 01:54:36 - Koos Siegers
  01:54:52 - 01:55:00 - Koos Siegers
  01:55:03 - 01:55:21 - Koos Siegers
  01:55:29 - 01:55:32 - Koos Siegers
  01:56:21 - 01:56:22 - Koos Siegers
  01:56:23 - 01:56:28 - Koos Siegers
  01:57:44 - 01:57:54 - Koos Siegers
  01:57:58 - 01:58:03 - Koos Siegers
  01:58:19 - 01:58:23 - Koos Siegers
  01:59:26 - 01:59:38 - Koos Siegers
  02:01:06 - 02:02:00 - Koos Siegers
 6. 6

  De herinrichting van het Stationspark is eind 2020 afgerond met de aanleg van het keerspoor door Prorail. Het college heeft de ambitie uitgesproken om een nieuwe stap te zetten in de herinrichting van het gebied door het realiseren van een zonnecarport; pal achter het gemeentehuis in Zuidhorn. Met deze ambitie zet de gemeente Westerkwartier een volgende stap in een zichtbaar toekomstbestendige openbare ruimte en maakt het werk van effectief meervoudig ruimtegebruik.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 17 februari kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 17 februari  kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg adviseert het voorstel als bespreek stuk te behandelen in de raadsvergadering 17 februari 2021.

  * Naar aanleiding van de consultatieronde met de fractievoorzitters op 4 februari 2021 is het advies gewijzigd naar het behandelen van het voorstel als conform stuk.

  02:01:48 - 02:02:00 - Koos Siegers
  02:04:48 - 02:05:49 - Koos Siegers
  02:07:19 - 02:07:32 - Koos Siegers
  02:08:13 - 02:08:20 - Koos Siegers
  02:10:32 - 02:10:55 - Koos Siegers
  02:12:07 - 02:12:17 - Koos Siegers
  02:13:46 - 02:13:51 - Koos Siegers
  02:15:28 - 02:15:33 - Koos Siegers
  02:16:44 - 02:16:50 - Koos Siegers
  02:18:46 - 02:19:28 - Koos Siegers
  02:20:58 - 02:21:13 - Koos Siegers
  02:23:42 - 02:23:51 - Koos Siegers
  02:27:14 - 02:27:21 - Koos Siegers
  02:30:01 - 02:31:02 - Koos Siegers
  02:33:07 - 02:33:29 - Koos Siegers
  02:34:11 - 02:34:15 - Koos Siegers
  02:35:42 - 02:35:50 - Koos Siegers
  02:35:53 - 02:35:56 - Koos Siegers
  02:36:19 - 02:36:24 - Koos Siegers
  02:38:44 - 02:38:55 - Koos Siegers
  02:39:18 - 02:39:19 - Koos Siegers
  02:42:15 - 02:42:28 - Koos Siegers
  02:43:06 - 02:43:08 - Koos Siegers
  02:49:50 - 02:50:45 - Koos Siegers
  02:51:58 - 02:52:07 - Koos Siegers
  02:53:10 - 02:53:17 - Koos Siegers
  02:53:33 - 02:53:42 - Koos Siegers
  02:54:12 - 02:54:18 - Koos Siegers
  02:55:16 - 02:55:56 - Koos Siegers
  02:57:04 - 02:57:16 - Koos Siegers
  02:57:49 - 02:57:52 - Koos Siegers
  02:59:09 - 02:59:32 - Koos Siegers
  03:00:56 - 03:01:00 - Koos Siegers
  03:02:07 - 03:02:20 - Koos Siegers
  03:04:08 - 03:04:17 - Koos Siegers
  03:04:28 - 03:05:41 - Koos Siegers
  03:06:10 - 03:07:24 - Koos Siegers
 7. 7

  De eigenaar van het perceel Noorderweg 30 in Noordwijk is voornemens de agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel Noorderweg 30 in Noordwijk te beëindigen en de aanwezige bedrijfsbebouwing, exclusief de bedrijfswoning, te slopen. De ruimte-voor-ruimte regeling (rvr), biedt de mogelijkheid om ter compensatie van de sloop van oormalige agrarische bebouwing een extra woning te bouwen op het perceel.
  Het perceel Noorderweg 30 Noordwijk valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied Marum en heeft hierin de bestemming Agrarisch-Agrarisch Bedrijf 1. Het toevoegen van een extra woning is in strijd met de geldende bestemming.
  De ruimte-voor ruimte regeling is niet opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Marum. Bij de nieuwste planherzieningen van de voormalige gemeenten Leek en Zuidhorn is deze regeling, in navolging van provinciaal beleid, als wijzigingsbevoegdheid met de daarbij behorende kaders, opgenomen in de regels. Een dergelijke wijzigingsbevoegdheid is een bevoegdheid van het college.
  Om het voorliggende verzoek juridisch planologisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan Noorderweg 30-30A Noordwijk opgesteld. In de toelichting van het bestemmingsplan is dieper ingegaan op het provinciaal en gemeentelijk beleid. Verder voldoet het plan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening/zorgvuldige belangenafweging en voldoen de plannen aan de (milieu)wetgeving. Door deze ontwikkeling is sprake van een landschappelijke kwaliteitsverbetering. Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad.

  Voorgesteld besluit

  Aan het eind van de behandeling van dit agendapunt wordt aangegeven of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Conform het Reglement van Orde zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
  a. een voorstel als conform stuk in de raad van 17 februari kan worden behandeld;
  b. een voorstel als bespreekstuk besluitvormend in de raad van 17 februari  kan worden behandeld;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college.

  Besluit

  Het raadsoverleg adviseert het voorstel als conform stuk te behandelen in de raadsvergadering 17 februari 2021.

  00:28:03 - 00:28:18 - Koos Siegers
  00:30:44 - 00:31:47 - Koos Siegers
  00:32:28 - 00:33:01 - Koos Siegers
  00:33:07 - 00:34:07 - Koos Siegers
  00:35:06 - 00:35:22 - Koos Siegers
  00:35:26 - 00:35:29 - Koos Siegers
  00:35:38 - 00:35:55 - Koos Siegers
  00:36:13 - 00:36:17 - Koos Siegers
  00:36:55 - 00:36:59 - Koos Siegers
  00:37:12 - 00:37:24 - Koos Siegers
  00:37:29 - 00:37:33 - Koos Siegers
  00:38:21 - 00:38:26 - Koos Siegers
  00:38:49 - 00:38:56 - Koos Siegers
  00:39:05 - 00:39:12 - Koos Siegers
  00:39:35 - 00:39:41 - Koos Siegers
  00:40:04 - 00:40:21 - Koos Siegers
  00:41:32 - 00:41:52 - Koos Siegers
 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.37 uur de vergadering

  03:07:08 - 03:07:24 - Koos Siegers