Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 28 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.


Dit betreft een concept agenda, de agenda wordt door het raadsoverleg definitief vastgesteld. Het kan zijn dat er verschuivingen plaatsvinden op basis van insprekers.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:15:37 - 00:16:03 - Ard van der Tuuk
  00:16:08 - 00:18:04 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Na het doen van uitvoerig onderzoek heeft op 21 december 2023 het college van B&W geconcludeerd dat het raadsbesluit van 13 juli 2022 niet optimaal uitvoerbaar is op het onderdeel centrale huisvesting, door middel van verbouw en uitbreiding van het huidige gemeentehuis in Zuidhorn. Deze conclusie is ingebracht in het raadsoverleg van 10 januari 2024 met het verzoek hiervan af te zien. Na het raadsoverleg van 10 januari, was er nog een aantal vragen vanuit de raad over de onderbouwing van de gemaakte keuze(s). Op 23 januari is aanvullende onderbouwing aangeleverd in de vorm van een raadsbrief inclusief bijlagen, waarvan een aantal vertrouwelijk van aard zijn (bijlage 1). De totale onderzoekskosten van het in deze raadsbrief uitgebreid omschreven proces komen bij elkaar opgeteld uit op een totaal van € 105.000. Op 30 januari is met een raadsactiviteit gelegenheid gegeven om inhoudelijke vragen te kunnen stellen over de gemaakte keuze(s).

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 maart 2024.

  00:17:25 - 00:18:04 - Ard van der Tuuk
  00:18:04 - 00:20:43 - Emil Klok
  00:20:43 - 00:20:45 - Ard van der Tuuk
  00:20:48 - 00:24:15 - Sandra de Wit
  00:24:15 - 00:24:18 - Ard van der Tuuk
  00:24:18 - 00:26:31 - Rogier van 't Land
  00:26:38 - 00:28:11 - Jeroen Betten
  00:28:11 - 00:28:15 - Ard van der Tuuk
  00:28:15 - 00:28:31 - Rogier van 't Land
  00:28:31 - 00:29:08 - Jeroen Betten
  00:29:08 - 00:29:15 - Emil Klok
  00:29:16 - 00:30:23 - Jeroen Betten
  00:30:23 - 00:30:31 - Emil Klok
  00:30:31 - 00:32:26 - Jeroen Betten
  00:32:26 - 00:32:30 - Ard van der Tuuk
  00:32:30 - 00:38:10 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:38:10 - 00:38:13 - Ard van der Tuuk
  00:38:13 - 00:39:13 - Arnold Bloem
  00:39:16 - 00:39:20 - Ard van der Tuuk
  00:39:20 - 00:41:13 - Geert de Jong
  00:41:13 - 00:41:15 - Ard van der Tuuk
  00:41:18 - 00:45:19 - Jan Willem Slotema
  00:45:19 - 00:45:24 - Ard van der Tuuk
  00:45:24 - 00:48:45 - Koos Siegers
  00:48:45 - 00:48:46 - Geert de Jong
  00:48:46 - 00:48:50 - Koos Siegers
  00:48:50 - 00:49:00 - Ard van der Tuuk
  00:49:00 - 00:49:37 - Richard Lamberst
  00:49:37 - 00:54:43 - Bert Nederveen
  00:54:43 - 00:55:23 - Bert Nederveen
  00:55:23 - 00:55:26 - Ard van der Tuuk
  00:55:26 - 00:55:44 - Jan Willem Slotema
  00:55:44 - 01:02:05 - Bert Nederveen
  01:02:05 - 01:02:16 - Ard van der Tuuk
  01:02:16 - 01:02:31 - Bert Nederveen
  01:02:31 - 01:02:35 - Ard van der Tuuk
  01:02:37 - 01:04:18 - Emil Klok
  01:04:18 - 01:04:20 - Ard van der Tuuk
  01:04:20 - 01:04:48 - Sandra de Wit
  01:04:48 - 01:04:52 - Ard van der Tuuk
  01:04:52 - 01:07:08 - Rogier van 't Land
  01:07:11 - 01:07:13 - Ard van der Tuuk
  01:07:13 - 01:08:25 - Jeroen Betten
  01:08:25 - 01:08:28 - Ard van der Tuuk
  01:08:28 - 01:08:55 - Koos Siegers
  01:08:57 - 01:10:01 - Jeroen Betten
  01:10:01 - 01:10:06 - Ard van der Tuuk
  01:10:06 - 01:10:51 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:10:53 - 01:10:55 - Ard van der Tuuk
  01:10:55 - 01:11:47 - Arnold Bloem
  01:11:48 - 01:11:51 - Ard van der Tuuk
  01:11:51 - 01:12:07 - Geert de Jong
  01:12:09 - 01:12:11 - Ard van der Tuuk
  01:12:11 - 01:12:30 - Jan Willem Slotema
  01:12:32 - 01:12:33 - Ard van der Tuuk
  01:12:36 - 01:14:43 - Koos Siegers
  01:14:43 - 01:14:45 - Ard van der Tuuk
  01:14:45 - 01:15:00 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:15:02 - 01:15:07 - Ard van der Tuuk
  01:15:11 - 01:15:39 - Bert Nederveen
  01:15:39 - 01:15:41 - Ard van der Tuuk
  01:15:41 - 01:15:47 - Emil Klok
  01:15:47 - 01:16:47 - Bert Nederveen
  01:16:47 - 01:16:50 - Ard van der Tuuk
  01:16:50 - 01:17:02 - Rogier van 't Land
  01:17:02 - 01:17:27 - Bert Nederveen
  01:17:27 - 01:17:31 - Bert Nederveen
  01:17:31 - 01:17:45 - Jeroen Betten
  01:17:45 - 01:19:45 - Bert Nederveen
  01:19:45 - 01:21:32 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  De omroep Stichting RTV Zulthe heeft vanuit het Commissariaat voor de Media (hierna CM genoemd) tot 1 januari 2024 een aanwijzing als lokale publieke media instelling voor gemeente Westerkwartier en gemeente Noordenveld. De huidige aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar en de einddatum kan niet worden verlengd of opgeschort. Voordat het CM een beslissing neemt, dient de gemeenteraad van het Westerkwartier op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Deze taak kan niet overgedragen worden aan het college van B&W

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 maart 2024.

  01:20:03 - 01:21:32 - Ard van der Tuuk
  01:21:34 - 01:22:27 - Emil Klok
  01:22:27 - 01:22:32 - Ard van der Tuuk
  01:22:34 - 01:22:48 - Jeroen Betten
  01:22:49 - 01:22:53 - Ard van der Tuuk
  01:22:53 - 01:23:16 - Rogier van 't Land
  01:23:16 - 01:23:20 - Ard van der Tuuk
  01:23:20 - 01:23:35 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:23:35 - 01:23:37 - Ard van der Tuuk
  01:23:37 - 01:23:58 - Arnold Bloem
  01:23:58 - 01:24:02 - Ard van der Tuuk
  01:24:02 - 01:24:07 - Geert de Jong
  01:24:07 - 01:24:09 - Ard van der Tuuk
  01:24:09 - 01:24:16 - Jan Willem Slotema
  01:24:17 - 01:24:21 - Ard van der Tuuk
  01:24:21 - 01:24:24 - Koos Siegers
  01:24:24 - 01:24:25 - Ard van der Tuuk
  01:24:25 - 01:24:27 - Koos Siegers
  01:24:27 - 01:24:34 - Ard van der Tuuk
  01:24:34 - 01:26:05 - Bé Schollema
  01:26:07 - 01:27:50 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  In vervolg op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen geeft het Kabinet met middelen en maatregelen uitwerking aan de aanbevelingen van de commissie, onder de titel Nij Begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief (hierna Nij Begun). Provinciale Staten van Groningen en de raden van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan ondersteuning en informatie over hun bevoegdheden met betrekking tot Nij Begun en de daarmee samenhangende aspecten van de besluitvorming. Ook willen de deelnemende raden en staten graag onderling samenwerken in het kader van de positionering van raden en staten bij de uitwerking van de maatregelen in Nij Begun. Om deze samenwerking een stevige verankering te geven willen de deelnemende raden en staten de reeds bestaande samenwerking tussen raden en staten meer structureel maken door een lichte samenwerkingsvorm te kiezen waarbij geen bevoegdheden worden overgedragen. In elk van de genoemde raden en staten wordt ditzelfde besluit voorgelegd. Onder besluitpunt twee geeft elke raad/ staten zelf aan welke personen namens hun raad / staten deelnemen aan het beraad.


  Voorgesteld besluit:
  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 maart 2024.

  01:26:22 - 01:27:50 - Ard van der Tuuk
  01:27:50 - 01:30:20 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:30:20 - 01:30:21 - Ard van der Tuuk
  01:30:24 - 01:30:57 - Rogier van 't Land
  01:30:57 - 01:30:59 - Ard van der Tuuk
  01:30:59 - 01:31:55 - Jeroen Betten
  01:31:55 - 01:31:58 - Ard van der Tuuk
  01:31:58 - 01:32:57 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:32:57 - 01:33:01 - Rogier van 't Land
  01:33:01 - 01:33:05 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:33:05 - 01:33:07 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:33:07 - 01:33:25 - Rogier van 't Land
  01:33:26 - 01:33:54 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:33:58 - 01:34:43 - Arnold Bloem
  01:34:46 - 01:34:50 - Jeroen Betten
  01:34:54 - 01:34:58 - Ard van der Tuuk
  01:34:58 - 01:35:13 - Geert de Jong
  01:35:15 - 01:35:17 - Ard van der Tuuk
  01:35:19 - 01:36:13 - Jan Willem Slotema
  01:36:13 - 01:36:25 - Ard van der Tuuk
  01:36:27 - 01:38:39 - Onno de Vries
  01:38:39 - 01:38:43 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:38:43 - 01:39:04 - Onno de Vries
  01:39:04 - 01:41:11 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Nu er een voorstel op de agenda staat om een GR in te richten voor de provinciale samenwerking tussen de raads- en statenleden stellen wij u voor een raadswerkgroep in te stellen en hier leden voor te benoemen. Doel van deze raadswerkgroep is om de raad met adviezen te ondersteunen en te zorgen dat de raad op tijd over de juiste informatie kan beschikken, zodat de raad goed in positie wordt gebracht. Elke fractie heeft een vertegenwoordiger aangewezen: deze vertegenwoordiger kan zowel een raadslid als een fractieassistent zijn. De griffie ondersteunt deze raadswerkgroep. De raadswerkgroep kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Voor de vervanging van de leden geldt, dat ze zich bij afwezigheid door een raadslid of fractieassistent kunnen laten vervangen. Het is vanzelfsprekend dat de betreffende portefeuillehouder(s) bij relevante gespreksonderwerpen voor de overleggen van de raadswerkgroep uitgenodigd kunnen worden. De raadswerkgroep rapporteert ten minste twee keer per jaar over de voortgang van haar werkzaamheden aan de raad.


  Voorgesteld besluit:
  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 maart 2024.

  01:39:17 - 01:41:11 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  De contractering voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf maart 2023 was aanleiding om de huidige verordening aan te passen. In aanloop van dit voorstel hebben zich daarnaast nog enkele andere ontwikkelingen voorgedaan die om aanpassing van de verordening en/of beleidsregels vroegen. De voorgestelde wijzigingen zijn in het rood aangegeven in de bijlagen. In dit voorstel leest u hierop nog een korte toelichting.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 maart 2024.

  01:40:16 - 01:41:11 - Ard van der Tuuk
  01:41:14 - 01:41:16 - Ard van der Tuuk
  01:41:16 - 01:44:45 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:44:45 - 01:44:49 - Ard van der Tuuk
  01:44:49 - 01:45:43 - Sandra de Wit
  01:45:46 - 01:45:50 - Ard van der Tuuk
  01:45:50 - 01:47:20 - Rogier van 't Land
  01:47:24 - 01:48:28 - Jeroen Betten
  01:48:30 - 01:48:34 - Ard van der Tuuk
  01:48:34 - 01:48:51 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:48:53 - 01:48:54 - Ard van der Tuuk
  01:48:54 - 01:49:35 - Arnold Bloem
  01:49:37 - 01:49:40 - Ard van der Tuuk
  01:49:40 - 01:49:43 - Geert de Jong
  01:49:43 - 01:49:47 - Ard van der Tuuk
  01:49:47 - 01:50:13 - Wybe Niemeijer
  01:50:14 - 01:50:18 - Ard van der Tuuk
  01:50:18 - 01:53:10 - Bert Nederveen
  01:53:10 - 01:53:15 - Ard van der Tuuk
  01:53:17 - 01:53:37 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:53:37 - 01:54:46 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen. De wetswijziging is bedoeld om de gemeenteraad meer grip op de besturing van gemeenschappelijke regelingen te geven wat bijdraagt aan een grotere democratische legitimatie. De gemeenschappelijke regeling (GR) Publiek Vervoer is geactualiseerd en de tekst van de regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving. De GR Publiek Vervoer functioneert volgens de nieuwe wettelijke kaders.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 maart 2024.

  01:53:54 - 01:54:46 - Ard van der Tuuk
  01:54:46 - 01:55:25 - Sandra de Wit
  01:55:28 - 01:55:33 - Ard van der Tuuk
  01:55:33 - 01:55:41 - Rogier van 't Land
  01:55:45 - 01:56:03 - Jeroen Betten
  01:56:03 - 01:56:07 - Ard van der Tuuk
  01:56:07 - 01:56:10 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:56:10 - 01:56:12 - Ard van der Tuuk
  01:56:12 - 01:56:48 - Arnold Bloem
  01:56:48 - 01:56:51 - Ard van der Tuuk
  01:56:51 - 01:57:02 - Geert de Jong
  01:57:02 - 01:57:04 - Ard van der Tuuk
  01:57:04 - 01:57:22 - Jan Willem Slotema
  01:57:24 - 01:57:30 - Ard van der Tuuk
  01:57:30 - 01:59:17 - Harry Stomphorst
  01:59:17 - 01:59:32 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur

  01:59:27 - 01:59:32 - Ard van der Tuuk