Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 24 april 2024

17:30 - 19:20
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg over Huisvesting van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Agendapunten

 1. 1

  Naar aanleiding van het raadsbesluit van 12 maart over hernieuwd onderzoek naar centrale huisvesting van de gemeente is een aanbesteding opgestart. Inmiddels is een voorlopige gunning verricht aan een adviesbureau dat de gemeente moet gaan ondersteunen in het onderzoek naar de de beste variant voor centrale huisvesting. Zonder bezwaren van partijen wordt deze voorlopige gunning op 15 april omgezet in een definitieve gunning.


  Dit uit te voeren onderzoek moet inzicht bieden in de voor- en nadelen van de alternatieve locaties en uitbreidingsmogelijkheden van het gemeentehuis, waarna de raad een besluit kan nemen voor een voorkeursvariant.  Raadsvoorstel met aangenomen amendement in de bijlage zoals het voorlag in de raadsvergadering van 12 maart jl.

 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Kennismaking/introductie met bureau Sweco
 4. 4
  Presentatie van de werkwijze van het onderzoek Huisvesting door bureau Sweco
 5. 5
  Bespreken van de route naar een eindbesluit
 6. 6
  Sluiting