Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

  00:00:36 - 00:00:38 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:04:37 - 00:04:38 - Harm Beute
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  De vigerende nota Grondbeleid 2021-2025 is op 24 maart 2021 vastgesteld door uw raad.
  Onderdeel van dat besluit was dat de werking van het grondbeleid na twee jaar geëvalueerd zou worden, vooral om tussentijds de mogelijkheid te creëren het grondbeleid indien nodig bij te stellen.
  De strategie van gemeente Westerkwartier is situationeel grondbeleid. Dit houdt in dat afhankelijk van de situatie wordt bepaald welke strategie - actief, faciliterend of actief faciliterend - wordt ingezet.
  Het afgelopen half jaar is de nota grondbeleid zowel ambtelijk als bestuurlijk geëvalueerd.
  Hiertoe zijn diverse werksessies georganiseerd om de werking van het grondbeleid gezamenlijk tegen het licht te houden. Ambtelijk waren de benodigde disciplines vertegenwoordigd in een werkgroep. Bestuurlijk is gesproken met de betrokken portefeuillehouder en op 15 november 2023 heeft een werksessie plaatsgevonden met een afvaardiging van uw raad.
  Los van de uitkomsten van de evaluatie was op voorhand duidelijk dat de nota grondbeleid sowieso geactualiseerd dient te worden naar de Omgevingswet die per 1 januari 2024 van kracht is. Daarnaast was gezien de bestuurlijke ambities zoals vastgesteld in het ‘Coalitieakkoord gemeente Westerkwartier 2022-2026’ de inschatting dat dit mogelijk vraagt om een actievere grondpolitiek.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 april 2024.

  00:19:00 - 00:20:06 - René de Vink
  00:20:08 - 00:24:01 - Ymte Sijbrandij
  00:24:01 - 00:28:25 - Jan van der Laan
  00:28:28 - 00:29:58 - Rogier van 't Land
  00:30:06 - 00:31:32 - Mark Veenstra
  00:31:32 - 00:31:41 - Jan van der Laan
  00:31:41 - 00:33:26 - Mark Veenstra
  00:33:26 - 00:44:21 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:44:21 - 00:46:06 - Koos Siegers
  00:46:06 - 00:46:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:46:23 - 00:46:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:46:52 - 00:47:03 - Koos Siegers
  00:47:07 - 00:47:58 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:47:58 - 00:48:13 - Koos Siegers
  00:48:13 - 00:48:28 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:48:28 - 00:48:36 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:48:38 - 00:48:39 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:48:47 - 00:51:16 - Jan Willem Slotema
  00:51:16 - 00:51:22 - Jan Willem Slotema
  00:51:22 - 00:51:37 - Jan van der Laan
  00:51:37 - 00:52:12 - Jan Willem Slotema
  00:52:12 - 00:55:23 - Harm Beute
  00:55:23 - 00:56:58 - Koos Siegers
  00:56:58 - 00:57:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:57:53 - 00:59:36 - Harm Beute
  00:59:36 - 01:03:58 - Bert Nederveen
  01:03:58 - 01:03:59 - Bert Nederveen
  01:03:59 - 01:04:25 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:04:27 - 01:07:52 - Bert Nederveen
  01:07:52 - 01:08:19 - Mark Veenstra
  01:08:19 - 01:09:39 - Bert Nederveen
  01:09:39 - 01:09:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:09:45 - 01:10:11 - Bert Nederveen
  01:10:11 - 01:10:58 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:10:58 - 01:12:01 - Bert Nederveen
  01:12:07 - 01:12:39 - Koos Siegers
  01:12:39 - 01:12:54 - Bert Nederveen
  01:12:54 - 01:13:02 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:13:02 - 01:13:21 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:13:21 - 01:14:24 - Koos Siegers
  01:14:24 - 01:14:47 - Bert Nederveen
  01:14:47 - 01:15:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:15:15 - 01:15:17 - Jan van der Laan
  01:15:17 - 01:15:21 - Jan van der Laan
  01:15:21 - 01:15:40 - Jan Willem Slotema
  01:15:40 - 01:15:59 - Jan van der Laan
  01:16:10 - 01:19:33 - Hans Haze
  01:19:33 - 01:20:45 - René de Vink
  01:20:45 - 01:20:52 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:20:52 - 01:21:10 - Jan van der Laan
  01:21:10 - 01:21:36 - Rogier van 't Land
  01:21:36 - 01:21:42 - Rogier van 't Land
  01:21:42 - 01:22:03 - Mark Veenstra
  01:22:03 - 01:22:06 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:22:12 - 01:22:26 - Koos Siegers
  01:22:26 - 01:22:32 - Jan Willem Slotema
 4. 4

  Het Lauwers College in Grijpskerk heeft in 2021 vervangende nieuwbouw aangevraagd.
  Hiervoor heeft uw raad inmiddels twee voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld: € 200.000 in 2022 en € 569.000 in 2024. Hiervan zijn het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, het Technisch Programma van Eisen, de architectenselectie, en het eerste en voorlopige ontwerp (VO) gereed gemaakt. Ook zijn de installateur en constructeur geselecteerd. In 2024 zal het VO naar een definitief ontwerp (DO) worden omgezet om vervolgens aanbesteed te worden. Hiervoor wordt een aannemer geselecteerd.


  Zodra het definitieve ontwerp bekend is, legt het schoolbestuur dit ontwerp met een begroting voor aan het college ter goedkeuring. Het dan benodigde budget wordt als voorziening opgenomen in het Onderwijshuisvestingsprogramma 2025 welke aan uw raad wordt voorgelegd. Vervolgens vindt de aanbesteding plaats. Na de aanbesteding kan het definitieve investeringsbedrag bepaald worden. Ook dit wordt voorgelegd aan uw raad.  In januari 2024 heeft het college de locatie voor de nieuwbouw aangewezen: het sportveld achter sporthal de Bokkediek in Grijpskerk. Hier bent u middels een raadsbrief over geïnformeerd. We werken nu aan een wijziging van het omgevingsplan. Om volgens planning door te kunnen gaan willen we middels dit voorstel een uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van het Lauwers College in 2025 aanvragen, zodat in datzelfde jaar gestart kan
  worden met bouwen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsvoorstel stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 april 2024.

  01:25:09 - 01:26:43 - Koos Siegers
  01:26:43 - 01:28:46 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:28:46 - 01:29:26 - Koos Siegers
  01:29:29 - 01:29:55 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:30:03 - 01:31:55 - Johan de Vries
  01:31:55 - 01:32:10 - Joachim Bekkering
  01:32:13 - 01:32:31 - Johan de Vries
  01:32:31 - 01:32:36 - Jeroen Betten
  01:32:36 - 01:32:39 - Jeroen Betten
  01:32:39 - 01:32:48 - Johan de Vries
  01:32:48 - 01:33:10 - Johan de Vries
  01:33:13 - 01:33:43 - Jeroen Betten
  01:33:45 - 01:36:01 - Johan de Vries
  01:36:01 - 01:38:46 - Arnold Bloem
  01:38:46 - 01:41:12 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:41:12 - 01:48:25 - Jeroen Betten
  01:48:25 - 01:50:04 - Koos Siegers
  01:50:04 - 01:50:06 - Jeroen Betten
  01:50:09 - 01:50:48 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:50:54 - 01:52:02 - Jeroen Betten
  01:52:11 - 01:53:01 - Annelie Bonnet
  01:53:01 - 01:53:03 - Johan de Vries
  01:53:03 - 01:53:16 - Annelie Bonnet
  01:53:18 - 01:53:50 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:53:50 - 01:54:48 - Annelie Bonnet
  01:54:48 - 01:55:08 - Johan de Vries
  01:55:08 - 01:55:09 - Johan de Vries
  01:55:09 - 01:55:11 - Annelie Bonnet
  01:55:11 - 01:55:15 - Arnold Bloem
  01:55:20 - 01:55:59 - Annelie Bonnet
  01:55:59 - 01:56:32 - Arnold Bloem
  01:56:32 - 01:56:43 - Johan de Vries
  01:56:43 - 01:57:05 - Johan de Vries
  01:57:05 - 01:57:29 - Arnold Bloem
  01:57:29 - 02:00:13 - Joachim Bekkering
  02:00:26 - 02:06:12 - Bé Schollema
  02:06:12 - 02:06:30 - Arnold Bloem
  02:06:30 - 02:08:36 - Bé Schollema
  02:08:36 - 02:10:08 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:10:08 - 02:13:47 - Bé Schollema
  02:13:47 - 02:14:42 - Jeroen Betten
  02:14:42 - 02:19:50 - Bé Schollema
  02:19:52 - 02:20:25 - Koos Siegers
  02:20:29 - 02:21:56 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:21:56 - 02:23:06 - Johan de Vries
  02:23:06 - 02:23:27 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:23:27 - 02:24:03 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:24:03 - 02:24:11 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:24:11 - 02:24:56 - Jeroen Betten
  02:24:56 - 02:25:00 - Annelie Bonnet
  02:25:00 - 02:25:11 - Joachim Bekkering
  02:25:20 - 02:26:33 - Bé Schollema
  02:26:33 - 02:26:58 - Jeroen Betten
  02:26:58 - 02:31:01 - Bé Schollema
 5. 5

  Gemeenten leggen sinds 2017 verantwoording op informatieveiligheid af via ENSIA. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Hiervoor zijn de verantwoordingssystematieken voor de Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Inkomen (Suwinet) samengevoegd en gestroomlijnd. ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. Hiermee kan met één verklaring zowel horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke toezichthouders) verantwoording worden afgelegd Met de voorliggende ENSIA-collegeverklaring (bijlage 1) geeft het college aan in hoeverre de beheersingsmaatregelen voldoen aan de normen die gelden voor DigiD en Suwinet en op welke onderdelen de gemeente niet voldoet aan deze normen. De collegeverklaring is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van de zelfevaluaties die door de lijnverantwoordelijken zijn uitgevoerd, onder coördinatie van de CISO. Een gecertificeerde IT-auditor heeft de collegeverklaring gecontroleerd. Op basis van de collegeverklaring heeft de auditor een assurancerapport (bijlage 2) afgegeven. De IT-auditor verklaart hierin dat de collegeverklaring een getrouw beeld geeft. De collegeverklaring wordt gezamenlijk met het assurancerapport aangeboden aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Portefeuillehouder burgemeester Van der Tuuk is afwezig, wethouder Bert Nederveen vervangt de portefeuillehouder.   Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 april 2024.

  02:29:08 - 02:31:01 - Bé Schollema
  02:31:01 - 02:31:47 - René de Vink
  02:31:47 - 02:31:57 - Johan de Vries
  02:31:57 - 02:32:50 - René de Vink
  02:32:50 - 02:33:28 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:33:28 - 02:33:35 - Jeroen Betten
  02:33:35 - 02:35:23 - Rogier van 't Land
  02:35:23 - 02:36:00 - Sandra de Wit
  02:36:05 - 02:38:27 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:38:27 - 02:38:29 - Koos Siegers
  02:38:33 - 02:40:16 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:40:19 - 02:41:53 - Bert Nederveen
  02:41:57 - 02:47:27 - Bert Nederveen
 6. 6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.01 uur.

  02:47:20 - 02:47:27 - Bert Nederveen