Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Zuidhorn

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:22:04 - 00:22:52 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  00:22:52 - 00:22:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:22:56 - 00:24:19 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
 3. 3

  Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben bij dit agendapunt de ruimte om in te spreken bij de perspectiefnota.


  De heer K. Siegers komt inspreken namens de werkgeverscommissie.

  Besluit

  Er hebben zich 5 insprekers aangemeld voor het inspreekrecht, op volgorde van aanmelding hebben zij ingesproken bij het raadsoverleg:
  - De heer Boersma, voorzitter van VEV'67 
  - De heer Heije, voorzitter van De Spartanen
  - De heer Folgerts, secretaris van VV Ezinge
  - Mevrouw Kaattee namens Humanitas
  - De heer Siegers namens de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier

  00:23:36 - 00:24:19 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  00:29:01 - 00:29:21 - Johan de Vries
  00:29:59 - 00:30:33 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:30:41 - 00:31:38 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:31:38 - 00:31:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:31:45 - 00:31:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:31:59 - 00:32:33 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:32:33 - 00:32:46 - Koos Siegers
  00:32:46 - 00:35:03 - Koos Siegers
  00:35:03 - 00:36:49 - Jan Willem Slotema
  00:36:51 - 00:37:52 - Koos Siegers
  00:45:20 - 00:45:37 - Mark Veenstra
  00:45:37 - 00:45:52 - Mark Veenstra
  00:45:54 - 00:46:29 - Mark Veenstra
  00:46:36 - 00:47:12 - Jeroen Betten
  00:47:12 - 00:48:07 - Jeroen Betten
  00:48:09 - 00:49:29 - Johan de Vries
  00:49:30 - 00:49:35 - Johan de Vries
  00:49:56 - 00:51:33 - Jan Willem Slotema
  00:51:35 - 00:51:57 - Jan Willem Slotema
  00:51:57 - 00:52:38 - Jan Willem Slotema
  00:58:20 - 00:58:59 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:59:28 - 00:59:40 - Johan de Vries
  01:00:36 - 01:00:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:07:55 - 01:08:13 - Rogier van 't Land
  01:09:16 - 01:09:55 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:12:11 - 01:13:26 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:13:41 - 01:13:55 - Sandra de Wit
  01:15:43 - 01:16:07 - Jeroen Betten
  01:17:16 - 01:18:45 - Jeroen Betten
  01:18:51 - 01:19:35 - Arnold Bloem
  01:20:40 - 01:20:59 - Johan de Vries
  01:20:59 - 01:21:44 - Johan de Vries
  01:23:16 - 01:26:10 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:26:12 - 01:26:44 - Mark Veenstra
  01:27:57 - 01:28:12 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  01:28:14 - 01:28:23 - Mark Veenstra
  01:28:54 - 01:29:23 - Jeroen Betten
  01:30:59 - 01:35:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
 4. 4

  Met ingang van 2023 geeft het college zelf een verklaring af over de rechtmatigheid. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Westerkwartier zich hierop voorbereid. Zo is onder andere de financiële verordening hierop aangepast, op basis van de standaard verordening van de VNG. Helaas is de wetgeving over de rechtmatigheidsverantwoording nog niet af. Zo is wel de gemeentewet aangepast, maar is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet aangepast hierop. De algemene rekenkamer heeft diverse kritische opmerkingen geplaatst bij de voorgestelde aanpassing van het BBV. De verwachting is dat de regelgeving op basis hiervan nog aangepast gaat worden in 2024. In de afgelopen weken zijn veel vragen gesteld aan de commissie BBV over de invulling van het begrip begrotingsrechtmatigheid. Deze vragen zijn veelal door accountants gesteld aan de commissie BBV. De commissie heeft zich begin 2024 op het standpunt gesteld dat alle afwijkingen van de begroting onrechtmatig (kunnen) zijn. Op 2 mei 2024 heeft de commissie BBV aangegeven dat overschrijdingen van de baten en onderschrijdingen van de baten en lasten kunnen onrechtmatig zijn als ze niet tijdig gemeld zijn in overeenstemming met de afspraken met de raad danwel wat in de afgelopen jaren hierbij gebruikelijk was. In de afgelopen jaren was het voor de gemeente Westerkwartier gebruikelijk dat deze overschrijdingen van de baten en onderschrijdingen van de baten/lasten in het uiterste geval bij de jaarrekening gemeld worden aan de gemeenteraad. Deze werkwijze is voor 2023 opnieuw gevolgd. Wij stellen voor om deze werkwijze ook vast te leggen in de financiële verordening.  Voorgesteld besluit:
  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  01:32:50 - 01:35:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:35:33 - 01:35:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:36:07 - 01:37:39 - Bert Nederveen
 5. 5

  Voor u liggen de jaarstukken 2023 van de gemeente Westerkwartier. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde financiële beheer en de uitvoering van het beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan we in op de programmaverantwoording en de paragrafen en in de jaarrekening onder meer op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans.

  Besluit

  De voorzitter van de Auditcommissie, mevrouw Gjaltema, geeft aan dat de Auditcommissie de stukken technisch in orde heeft bevonden.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 juli 2024.

  01:38:43 - 01:38:55 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:39:14 - 01:42:32 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:42:35 - 01:43:44 - Mark Veenstra
  01:43:49 - 01:45:54 - Rogier van 't Land
  01:45:54 - 01:46:02 - Rogier van 't Land
  01:46:02 - 01:46:26 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:46:26 - 01:49:54 - Rogier van 't Land
  01:49:59 - 01:51:04 - Jeroen Betten
  01:51:04 - 01:55:24 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  01:55:30 - 01:57:49 - René de Vink
  01:57:50 - 01:59:05 - Johan de Vries
  01:59:40 - 02:02:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:02:23 - 02:04:47 - Koos Siegers
  02:04:47 - 02:08:54 - Bert Nederveen
  02:08:54 - 02:09:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:09:27 - 02:09:29 - Bert Nederveen
  02:09:29 - 02:09:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:09:31 - 02:10:15 - Bert Nederveen
  02:10:15 - 02:10:18 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:10:18 - 02:10:27 - Bert Nederveen
  02:10:27 - 02:10:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:10:37 - 02:10:43 - Bert Nederveen
  02:10:43 - 02:14:34 - Bert Nederveen
  02:14:35 - 02:15:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:15:41 - 02:16:06 - Rogier van 't Land
  02:16:23 - 02:17:37 - Bert Nederveen
  02:18:09 - 02:18:53 - Bert Nederveen
 6. 6

  Dit is de eerste bestuursrapportage over 2024. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2024. We lichten per programma de afwijkingen groter dan € 50.000 toe.

  Besluit

  De voorzitter van de Auditcommissie, mevrouw Gjaltema, geeft namens de auditcommissie aan dat de stukken technisch in orde zijn bevonden. 


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 juli 2024.

  02:29:14 - 02:29:31 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:29:48 - 02:29:55 - Jeroen Betten
  02:29:55 - 02:30:01 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  02:30:01 - 02:30:05 - René de Vink
  02:30:05 - 02:30:11 - Johan de Vries
  02:30:11 - 02:32:49 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:32:55 - 02:33:01 - Koos Siegers
  02:33:08 - 02:34:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:34:57 - 02:36:46 - Rogier van 't Land
  02:36:57 - 02:38:03 - Bert Nederveen
  02:38:03 - 02:38:07 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:38:07 - 02:40:01 - Bert Nederveen
  02:40:03 - 02:40:29 - Bé Schollema
  02:40:29 - 02:40:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:40:30 - 02:41:14 - Bé Schollema
  02:41:18 - 02:44:33 - Richard Lamberst
 7. 7

  De perspectiefnota schetst op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2025 en de volgende jaren, en de ontwikkelingen die we zien. Deze perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de programmabegroting 2025. In deze perspectiefnota zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds niet meegenomen. Het voorlopig financieel meerjarenbeeld komt voor 2025 op een nadeel van € 2,9 miljoen. Daarna loopt het tekort fors op en is sprake van een structureel tekort van circa € 9 miljoen.


  Insprekers:
  - voorzitter VEV'67
  - voorzitter De Spartanen
  - secretaris VV Ezinge
  - Humanitas
  - voorzitter werkgeverscommissie gemeenteraad Westerkwartier

  Besluit

  De vergadering is geschorst van 23.05 tot 23.15 uur na de eerste termijn op verzoek van wethouder Nederveen. 


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 10 juli 2024.  * toezegging. Wethouder Nederveen zegt toe het rapport van Berenschot uiterlijk dinsdag 2 juli te delen met de raad.

  Toezeggingen

  Titel
  Perspectiefnota
  02:43:50 - 02:44:33 - Richard Lamberst
  02:44:33 - 02:48:55 - Johan de Vries
  02:48:55 - 02:49:16 - Rogier van 't Land
  02:49:18 - 02:53:42 - Johan de Vries
  02:53:42 - 02:53:44 - Johan de Vries
  02:53:49 - 02:54:34 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:54:39 - 02:54:48 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:54:48 - 02:54:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:54:55 - 02:56:03 - Johan de Vries
  02:56:03 - 02:56:20 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:56:22 - 02:57:02 - Johan de Vries
  02:57:02 - 02:57:30 - Johan de Vries
  02:57:31 - 02:58:40 - Koos Siegers
  02:58:44 - 02:59:07 - Johan de Vries
  02:59:07 - 02:59:18 - Johan de Vries
  02:59:19 - 02:59:45 - Arnold Bloem
  02:59:51 - 02:59:54 - Johan de Vries
  03:00:00 - 03:00:46 - Jeroen Betten
  03:00:48 - 03:01:27 - Johan de Vries
  03:01:27 - 03:04:37 - Johan de Vries
  03:04:37 - 03:04:46 - Johan de Vries
  03:04:46 - 03:05:03 - Sandra de Wit
  03:05:03 - 03:05:36 - Johan de Vries
  03:05:36 - 03:05:43 - Sandra de Wit
  03:05:45 - 03:06:09 - Johan de Vries
  03:06:11 - 03:06:22 - Rogier van 't Land
  03:06:24 - 03:06:43 - Johan de Vries
  03:06:43 - 03:07:13 - Johan de Vries
  03:07:13 - 03:08:41 - Johan de Vries
  03:08:41 - 03:08:46 - Koos Siegers
  03:08:46 - 03:09:25 - Jeroen Betten
  03:09:27 - 03:10:08 - Johan de Vries
  03:10:08 - 03:10:17 - Koos Siegers
  03:10:17 - 03:10:19 - Johan de Vries
  03:10:19 - 03:11:30 - Koos Siegers
  03:11:32 - 03:12:20 - Johan de Vries
  03:12:20 - 03:14:33 - Johan de Vries
  03:14:33 - 03:14:54 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:14:54 - 03:14:57 - Johan de Vries
  03:14:57 - 03:15:13 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:15:13 - 03:15:16 - Johan de Vries
  03:15:16 - 03:15:33 - Johan de Vries
  03:15:33 - 03:15:34 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:15:34 - 03:15:37 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:15:37 - 03:15:50 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:15:50 - 03:15:55 - Johan de Vries
  03:15:55 - 03:15:59 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:15:59 - 03:16:02 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:16:02 - 03:16:03 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:16:03 - 03:16:04 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:16:04 - 03:16:22 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:16:25 - 03:18:09 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:18:14 - 03:19:21 - Koos Siegers
  03:19:26 - 03:20:01 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:20:01 - 03:20:04 - Johan de Vries
  03:20:04 - 03:20:42 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:20:42 - 03:20:58 - Johan de Vries
  03:21:00 - 03:25:02 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:25:02 - 03:25:07 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:25:07 - 03:25:34 - Jeroen Betten
  03:25:34 - 03:25:39 - Jeroen Betten
  03:25:39 - 03:25:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:25:50 - 03:26:08 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:26:08 - 03:29:00 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:29:00 - 03:29:10 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:29:10 - 03:29:52 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:29:52 - 03:31:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:31:04 - 03:31:15 - Koos Siegers
  03:31:15 - 03:31:17 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:31:17 - 03:31:43 - Koos Siegers
  03:31:43 - 03:35:02 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:35:05 - 03:37:21 - Mark Veenstra
  03:37:29 - 03:39:18 - Rogier van 't Land
  03:39:18 - 03:39:23 - Johan de Vries
  03:39:23 - 03:39:34 - Rogier van 't Land
  03:39:34 - 03:40:01 - Johan de Vries
  03:40:01 - 03:44:57 - Rogier van 't Land
  03:44:57 - 03:45:00 - Jeroen Betten
  03:45:00 - 03:45:11 - Rogier van 't Land
  03:45:11 - 03:45:17 - Jeroen Betten
  03:45:17 - 03:46:26 - Rogier van 't Land
  03:46:26 - 03:47:16 - Rogier van 't Land
  03:47:16 - 03:48:34 - Jeroen Betten
  03:48:34 - 03:49:26 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:49:26 - 03:49:27 - Johan de Vries
  03:49:27 - 03:49:38 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:49:38 - 03:49:46 - Johan de Vries
  03:49:46 - 03:50:02 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:50:02 - 03:50:03 - Johan de Vries
  03:50:03 - 03:50:57 - Rene Westerhoff _ Dijkinga
  03:50:57 - 03:52:46 - René de Vink
  03:52:48 - 03:53:08 - Bert Nederveen
  04:05:14 - 04:15:30 - Bert Nederveen
  04:15:30 - 04:15:32 - Bert Nederveen
  04:15:32 - 04:15:58 - Jeroen Betten
  04:16:00 - 04:16:28 - Bert Nederveen
  04:16:28 - 04:17:07 - Jeroen Betten
  04:17:07 - 04:18:28 - Bert Nederveen
  04:18:29 - 04:21:42 - Bé Schollema
  04:21:49 - 04:22:28 - Harry Stomphorst
  04:22:28 - 04:27:12 - Hans Haze
  04:27:13 - 04:28:54 - Bert Nederveen
  04:29:04 - 04:29:36 - Rogier van 't Land
  04:29:36 - 04:29:44 - Bert Nederveen
  04:29:54 - 04:30:09 - Jeroen Betten
  04:30:14 - 04:30:16 - Bert Nederveen
  04:30:26 - 04:30:37 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  04:30:37 - 04:30:48 - Bert Nederveen
 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.