Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 10 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, agendapunt 5 en 6 worden omgedraaid.

 3. 3

  Het voorliggende bestemmingsplan betreft de gehele locatie van herontwikkeling van het instellingsterrein Sintmaheerdt van Stichting De Zijlen. Volgens afspraak zouden de verschillende fases van het plangebied aan het einde van de herontwikkeling worden samengevoegd in één bestemmingsplan. De herontwikkeling van het gebied is op de realisatie van vier parkwoningen na gereed. Met het bestemmingsplan wordt tevens het laatste project van vier parkwoningen aan het Spant mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende terinzagelegging zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nota van zienswijzen opgesteld. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Sintmaheerdt, voormalig zorgterrein vast te stellen.


  De heer/mevrouw L.H. Huijser komt inspreken.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  De heer L.H. Huijser uit Tolbert spreekt in.


  De leden van het Raadsoverleg stellen enkele verduidelijkende vragen, de vragen worden door de inspreker beantwoord.   Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 24 januari 2024.

  00:20:17 - 00:23:01 - Rogier van 't Land
  00:23:01 - 00:23:28 - Johan de Vries
  00:23:28 - 00:25:19 - Joachim Bekkering
  00:25:19 - 00:31:45 - Johan de Vries
  00:31:45 - 00:32:22 - Anneke Laan
  00:32:22 - 00:33:36 - Jeroen Betten
  00:33:36 - 00:34:48 - Rogier van 't Land
  00:34:48 - 00:37:27 - Joachim Bekkering
  00:37:32 - 00:38:17 - Arina Havinga
  00:38:17 - 00:44:16 - Ymte Sijbrandij
 4. 4

  Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) is in 2014 opgericht om de tien Groninger gemeenten te ondersteunen, door de inkoop van
  de jeugdhulp te organiseren. De RIGG adviseert gemeenten en jeugdhulpaanbieders over actuele ontwikkelingen binnen en buiten de regio. Ook de monitoring van kwaliteit en uitgaven is bij de RIGG belegd.
  Op initiatief van de Rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten met o.a. de Rekenkamer van Westerkwartier is Socianova gevraagd een rekenkameronderzoek uit te voeren naar de (kwaliteit van) de inkoop van jeugdhulp binnen de regio Groningen.
  Het rapport is afgerond en de Rekenkamer van Westerkwartier heeft het rapport aan de griffier aangeboden. Op grond van de gemaakt afspraken leidt de griffier het rapport door naar de raad. Doel van het rekenkameronderzoek is het in kaart brengen of de betrokken gemeenten zicht hebben op de vraag naar jeugdhulp en of het aanbod van ingekochte jeugdhulp op die vraag aansluit. Het uitvoeren van de aanbevelingen draagt bij aan de kwaliteit van de Inkoop Jeugdzorg.


  Jan-Willem van de Kolk, voorzitter van de Rekenkamer, houdt een korte presentatie.
  De onderzoekers zijn daarbij niet aanwezig.  Voorgesteld besluit:


  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  De heer Jan Willem van der Kolk, voorzitter van de Rekenkamer van Westerkwartier, verzorgt een presentatie over het rapport over inkoop jeugdhulp in de gemeente Westerkwartier.
  De leden van het Raadsoverleg stellen vragen die door de heer Van der Kolk worden beantwoord.  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 24 januari 2024.

  00:43:53 - 00:44:16 - Ymte Sijbrandij
  01:00:40 - 01:02:47 - Rogier van 't Land
  01:02:58 - 01:03:54 - Rogier van 't Land
  01:04:39 - 01:05:00 - Rogier van 't Land
  01:05:00 - 01:05:35 - Myra Eeken - Hermans
  01:06:31 - 01:07:16 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:07:16 - 01:08:09 - Jacquelien Dijkstra
  01:09:47 - 01:10:26 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:10:34 - 01:11:25 - Cynthia van Putten
  01:13:07 - 01:14:20 - René de Vink
  01:14:28 - 01:15:03 - Jeroen Betten
  01:15:32 - 01:17:05 - Jeroen Betten
  01:17:54 - 01:18:59 - Rogier van 't Land
  01:19:47 - 01:21:18 - Rogier van 't Land
  01:22:39 - 01:26:55 - Jacquelien Dijkstra
  01:26:58 - 01:29:13 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:29:20 - 01:31:14 - Cynthia van Putten
  01:31:14 - 01:32:49 - René de Vink
  01:32:49 - 01:33:26 - Jeroen Betten
  01:33:29 - 01:33:37 - Jacquelien Dijkstra
  01:33:37 - 01:34:43 - Jeroen Betten
  01:34:43 - 01:34:58 - Jacquelien Dijkstra
  01:34:58 - 01:37:21 - Jeroen Betten
  01:37:25 - 01:39:15 - Rogier van 't Land
  01:39:27 - 01:40:12 - Henrica Bergsma - de Lange
  01:40:12 - 01:44:12 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:44:12 - 02:02:24 - Bé Schollema
  02:02:26 - 02:03:12 - Jacquelien Dijkstra
  02:03:12 - 02:03:30 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:03:30 - 02:04:14 - Cynthia van Putten
  02:04:14 - 02:04:49 - René de Vink
  02:04:49 - 02:04:53 - René de Vink
  02:04:56 - 02:05:16 - Jeroen Betten
  02:05:16 - 02:05:20 - Henrica Bergsma - de Lange
  02:05:20 - 02:05:57 - Annemiek KleinJan - Uneken
 5. 5

  Agenderingsverzoek inzake eindrapportage preventieprogramma sociaal domein op verzoek van GroenLinks en VZ Westerkwartier.


  Dit agenderingsverzoek wordt alleen besproken in het Raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de Raadsvergadering van 24 januari 2024.

  Besluit

  De heer De Vries van VZ Westerkwartier geeft een toelichting op het agenderingsverzoek van VZ en GroenLinks.   Dit agenderingsverzoek wordt alleen besproken in het raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering.

  03:09:19 - 03:10:54 - Wybe Niemeijer
  03:10:54 - 03:14:08 - Johan de Vries
  03:14:08 - 03:14:18 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:14:23 - 03:15:06 - Wybe Niemeijer
  03:15:08 - 03:15:28 - Johan de Vries
  03:15:30 - 03:15:52 - Wybe Niemeijer
  03:15:52 - 03:15:54 - Johan de Vries
  03:15:54 - 03:16:01 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:16:01 - 03:16:24 - Johan de Vries
  03:16:26 - 03:16:48 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:16:51 - 03:20:16 - Johan de Vries
  03:20:16 - 03:21:03 - Wybe Niemeijer
  03:21:03 - 03:22:06 - Johan de Vries
  03:22:06 - 03:23:04 - Johan de Vries
  03:23:04 - 03:23:55 - Johan de Vries
  03:23:55 - 03:25:58 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:25:58 - 03:26:02 - Johan de Vries
  03:26:02 - 03:28:03 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:28:03 - 03:31:40 - Arnold Bloem
  03:31:40 - 03:33:57 - Jeroen Betten
  03:33:57 - 03:37:37 - Rogier van 't Land
  03:37:40 - 03:38:48 - Henrica Bergsma - de Lange
  03:38:48 - 03:41:10 - Wybe Niemeijer
  03:41:10 - 03:43:38 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:43:38 - 03:45:19 - Bert Nederveen
  03:45:19 - 03:46:33 - Johan de Vries
  03:46:33 - 03:47:11 - Arnold Bloem
  03:47:11 - 03:47:19 - Jeroen Betten
  03:47:19 - 03:47:22 - Henrica Bergsma - de Lange
  03:47:22 - 03:48:21 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:48:21 - 03:48:48 - Wybe Niemeijer
  03:48:48 - 03:49:01 - Wybe Niemeijer
  03:49:09 - 03:49:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:49:12 - 03:49:46 - Johan de Vries
  03:49:46 - 03:50:14 - Arnold Bloem
  03:50:16 - 03:52:00 - Bert Nederveen
 6. 6

  De gemeente doet al veel op het gebied van armoede. Maar er ontbreekt nog een samenhangende visie en aanpak. Gelet op de toenemende armoedeproblematiek en hoge inflatie stellen we gemeentelijk armoedebeleid op.


  De afgelopen maanden hebben we hierover gesprekken gevoerd met inwoners in armoede, een ervaringsdeskundige, deelnemers van het armoedepact en medewerkers van de gemeente. In deze gesprekken hebben we gesproken over de rol van de gemeente rondom het thema armoede. Met de inzichten uit deze gesprekken en landelijk onderzoek is de integrale visie op armoede in het Westerkwartier tot stand gekomen.
  De visie beschrijft hoe de gemeente de opgave van armoedebestrijding ziet. En welke rol de gemeente daarin neemt. De gemeente ziet het als haar taak om, samen met het Rijk en hulporganisaties, inwoners in armoede te ondersteunen. We streven naar een levensbrede, stress-sensitieve aanpak van armoede.
  De visie bevat ook een eerste aanzet voor een dergelijke aanpak. Hierin staat nog geen tijdsplanning, financiering of bemensing. Nadat uw raad de visie heeft vastgesteld, gaan wij verder aan de slag met een plan van aanpak waarin komt te staan wie wat gaat doen en wat het mag kosten. Bestaande budgetten en extra middelen die vanuit het collegeuitvoeringsprogramma beschikbaar zijn gesteld, zijn daarbij in eerste instantie leidend.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 24 januari 2024.

  02:16:39 - 02:19:53 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:19:56 - 02:24:49 - Johan de Vries
  02:24:49 - 02:27:48 - Anneke Laan
  02:27:48 - 02:29:39 - Jeroen Betten
  02:29:39 - 02:30:20 - Wybe Niemeijer
  02:30:21 - 02:31:25 - Jeroen Betten
  02:31:25 - 02:31:46 - Arnold Bloem
  02:31:46 - 02:33:46 - Jeroen Betten
  02:33:46 - 02:34:51 - Rogier van 't Land
  02:34:51 - 02:34:57 - Johan de Vries
  02:34:57 - 02:35:08 - Johan de Vries
  02:35:08 - 02:36:16 - Rogier van 't Land
  02:36:28 - 02:37:41 - Henrica Bergsma - de Lange
  02:37:41 - 02:41:30 - Emil Klok
  02:41:30 - 02:41:51 - Jeroen Betten
  02:41:51 - 02:45:05 - Emil Klok
  02:45:05 - 02:49:33 - Wybe Niemeijer
  02:49:44 - 02:52:36 - Richard Lamberst
  02:52:36 - 02:52:50 - Anneke Laan
  02:52:54 - 02:54:52 - Richard Lamberst
  02:54:52 - 02:54:53 - Myra Eeken - Hermans
  02:54:56 - 02:56:39 - Richard Lamberst
  02:56:39 - 02:56:54 - Emil Klok
  02:56:54 - 02:58:33 - Richard Lamberst
  02:58:33 - 02:59:00 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:59:04 - 02:59:21 - Richard Lamberst
  02:59:23 - 02:59:29 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:59:31 - 02:59:34 - Richard Lamberst
  02:59:39 - 03:00:48 - Wybe Niemeijer
  03:00:48 - 03:01:10 - Richard Lamberst
  03:01:12 - 03:01:29 - Wybe Niemeijer
  03:01:30 - 03:01:48 - Richard Lamberst
  03:01:56 - 03:02:22 - Jeroen Betten
  03:02:25 - 03:02:28 - Richard Lamberst
  03:02:34 - 03:02:52 - Emil Klok
  03:02:52 - 03:03:02 - Richard Lamberst
  03:03:02 - 03:03:34 - Emil Klok
  03:03:34 - 03:03:46 - Anneke Laan
  03:03:46 - 03:03:50 - Richard Lamberst
  03:04:15 - 03:05:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:05:12 - 03:06:23 - Johan de Vries
  03:06:23 - 03:06:37 - Anneke Laan
  03:06:37 - 03:07:09 - Jeroen Betten
  03:07:09 - 03:07:28 - Rogier van 't Land
  03:07:28 - 03:07:34 - Henrica Bergsma - de Lange
  03:07:34 - 03:08:00 - Emil Klok
  03:08:00 - 03:08:24 - Emil Klok
  03:08:27 - 03:10:54 - Wybe Niemeijer
 7. 7

  Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole over het boekjaar 2023 moet de gemeenteraad een aantal zaken nader regelen. Deze zaken zijn in hoofdlijnen vastgelegd in het Controleprotocol 2023. Het gaat om een nadere uitwerking van de bepalingen uit de Controleverordening (ex art 213 GW) betreffende de accountantscontrole.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 24 januari 2024.

  03:50:35 - 03:52:00 - Bert Nederveen
 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

  03:51:51 - 03:52:00 - Bert Nederveen