Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 31 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

  00:16:27 - 00:22:43 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:18:25 - 00:22:43 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Op verzoek van de Rekenkamer 30 minuten presentatie door extern bureau, 15 min beschikbaar houden voor vragen.


  Voorgesteld besluit:
  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  De heer Jan Willem van de Kolk van de Rekenkamer informeert de leden van het raadsoverleg over de aanleiding van het onderzoek.
  De heer Tom Plat van BMC verzorgt een presentatie en geeft uitleg over het onderzoeksrapport verduurzaming woon- en leefomgeving in Westerkwartier. 
  Er zijn vragen gesteld door de leden van het raadsoverleg. De heer Tom Plat en mevrouw Shannon Roest van BMC beantwoorden de vragen. 


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 14 februari 2024.

  00:18:37 - 00:22:43 - Ard van der Tuuk
  00:22:43 - 00:40:53 - Ard van der Tuuk
  00:40:53 - 00:41:53 - Ard van der Tuuk
  00:41:53 - 00:43:39 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:43:39 - 00:43:43 - Ard van der Tuuk
  00:43:43 - 00:44:55 - Geert de Jong
  00:44:55 - 00:44:58 - Ard van der Tuuk
  00:44:58 - 00:46:30 - Arnold Bloem
  00:46:30 - 00:47:02 - Ard van der Tuuk
  00:47:02 - 00:48:42 - Ard van der Tuuk
  00:48:42 - 00:48:44 - Ard van der Tuuk
  00:48:44 - 00:50:31 - Jeroen Betten
  00:50:31 - 00:51:25 - Ard van der Tuuk
  00:51:25 - 00:51:31 - Ard van der Tuuk
  00:51:31 - 00:52:23 - Jeroen Betten
  00:52:23 - 00:52:29 - Ard van der Tuuk
  00:52:29 - 00:55:34 - Rogier van 't Land
  00:55:34 - 00:55:37 - Ard van der Tuuk
  00:55:37 - 00:56:52 - Mark Veenstra
  00:56:52 - 00:58:40 - Mark Veenstra
  00:58:40 - 00:59:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:59:13 - 01:00:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:00:03 - 01:00:22 - Ard van der Tuuk
  01:00:22 - 01:03:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:03:23 - 01:03:48 - Ard van der Tuuk
  01:03:48 - 01:06:36 - Bé Schollema
  01:06:37 - 01:07:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:07:18 - 01:08:04 - Bé Schollema
  01:08:06 - 01:08:42 - Ard van der Tuuk
  01:08:42 - 01:09:06 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:09:06 - 01:09:12 - Ard van der Tuuk
  01:09:12 - 01:10:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:10:17 - 01:11:13 - Ard van der Tuuk
  01:11:13 - 01:13:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:13:03 - 01:13:10 - Ard van der Tuuk
  01:13:10 - 01:16:09 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:16:09 - 01:16:11 - Rogier van 't Land
  01:16:11 - 01:16:20 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:16:26 - 01:17:27 - Rogier van 't Land
  01:17:27 - 01:18:14 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:18:14 - 01:18:28 - Rogier van 't Land
  01:18:30 - 01:18:54 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:18:54 - 01:19:09 - Ard van der Tuuk
  01:19:09 - 01:19:43 - Arnold Bloem
  01:19:43 - 01:19:58 - Ard van der Tuuk
  01:19:58 - 01:20:14 - Jeroen Betten
  01:20:14 - 01:20:22 - Ard van der Tuuk
  01:20:22 - 01:21:51 - Bé Schollema
  01:21:51 - 01:22:01 - Ard van der Tuuk
  01:22:02 - 01:22:33 - Jeroen Betten
  01:22:35 - 01:22:37 - Ard van der Tuuk
  01:22:37 - 01:23:56 - Bé Schollema
  01:23:59 - 01:24:06 - Ard van der Tuuk
  01:24:06 - 01:25:45 - Jeroen Betten
  01:25:45 - 01:25:52 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:25:52 - 01:25:57 - Ard van der Tuuk
  01:25:57 - 01:26:10 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:26:17 - 01:26:34 - Arnold Bloem
  01:26:34 - 01:26:38 - Ard van der Tuuk
  01:26:38 - 01:27:34 - Jeroen Betten
  01:27:37 - 01:27:38 - Ard van der Tuuk
  01:27:40 - 01:28:21 - Koos Siegers
  01:28:21 - 01:28:38 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:28:38 - 01:28:48 - Jeroen Betten
  01:28:48 - 01:28:49 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:28:49 - 01:28:51 - Ard van der Tuuk
  01:28:51 - 01:29:00 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:29:00 - 01:29:01 - Ard van der Tuuk
  01:29:02 - 01:29:11 - Ard van der Tuuk
  01:29:11 - 01:29:26 - Jeroen Betten
  01:29:27 - 01:29:28 - Ard van der Tuuk
  01:29:32 - 01:31:54 - Rogier van 't Land
  01:31:54 - 01:31:56 - Ard van der Tuuk
  01:31:59 - 01:33:16 - Mark Veenstra
  01:33:16 - 01:33:17 - Ard van der Tuuk
  01:33:17 - 01:37:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:37:06 - 01:37:45 - Ard van der Tuuk
  01:37:45 - 01:38:01 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:38:01 - 01:38:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:38:04 - 01:38:53 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Agenderingsverzoek sportaccommodaties van Sterk Westerkwartier.


  Dit agenderingsverzoek wordt alleen besproken in het raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering van 14 februari 2024.


  In de Raadsvergadering van 13 december 2023 zijn door verschillende partijen vragen gesteld over ingekomen stuk 105-01: Harmonisatie Sportaccommodaties


  Naar aanleiding van dit ingekomen stuk heeft de fractie van Sterk Westerkwartier deze brief een agenderingsverzoek gedaan in de raadsvergaderingvan13 december jl.

  Besluit

  De heer René de Vink van Sterk Westerkwartier geeft een toelichting op het agenderingsverzoek over sportaccommodaties. 


  Dit agenderingsverzoek wordt alleen besproken in het raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering.  


  * toezegging wethouder Stomphorst om over vier weken de raad te zullen informeren per raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken rondom het proces van de harmonisatie sportaccommodaties.

  Toezeggingen

  Titel
  Harmonisatie sportaccommodaties
  01:38:29 - 01:38:53 - Ard van der Tuuk
  01:39:59 - 01:40:28 - Ard van der Tuuk
  01:40:28 - 01:41:01 - Ard van der Tuuk
  01:41:03 - 01:44:26 - René de Vink
  01:44:26 - 01:49:21 - Ard van der Tuuk
  01:49:21 - 01:49:33 - Ard van der Tuuk
  01:49:36 - 01:51:53 - Harm Beute
  01:51:55 - 01:51:59 - Ard van der Tuuk
  01:51:59 - 01:52:04 - René de Vink
  01:52:04 - 01:52:08 - Ard van der Tuuk
  01:52:10 - 01:53:36 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:53:36 - 01:53:40 - Ard van der Tuuk
  01:53:40 - 01:55:42 - Jeroen Betten
  01:55:42 - 01:55:47 - Ard van der Tuuk
  01:55:47 - 01:56:00 - Rogier van 't Land
  01:56:05 - 01:56:14 - Henrica Bergsma - de Lange
  01:56:14 - 01:56:16 - Ard van der Tuuk
  01:56:16 - 01:58:20 - Natasja Bennink
  01:58:20 - 01:58:24 - Ard van der Tuuk
  01:58:24 - 02:02:13 - Koos Siegers
  02:02:14 - 02:04:31 - Ard van der Tuuk
  02:04:33 - 02:08:17 - Ard van der Tuuk
  02:08:17 - 02:08:19 - Koos Siegers
  02:08:19 - 02:08:24 - Ard van der Tuuk
  02:08:24 - 02:11:26 - Koos Siegers
  02:11:26 - 02:11:29 - Ard van der Tuuk
  02:11:29 - 02:12:28 - Jeroen Betten
  02:12:30 - 02:12:32 - Ard van der Tuuk
  02:12:32 - 02:13:02 - René de Vink
  02:13:04 - 02:13:50 - Ard van der Tuuk
  02:13:50 - 02:14:11 - Ard van der Tuuk
  02:14:11 - 02:14:39 - Ard van der Tuuk
  02:14:39 - 02:15:22 - Ard van der Tuuk
  02:15:22 - 02:15:35 - Ard van der Tuuk
  02:15:35 - 02:15:52 - Ard van der Tuuk
  02:15:52 - 02:15:58 - Ard van der Tuuk
  02:16:03 - 02:16:08 - Ard van der Tuuk
  02:16:08 - 02:16:16 - Ard van der Tuuk
  02:16:16 - 02:16:18 - Harm Beute
  02:16:18 - 02:16:21 - Ard van der Tuuk
  02:16:21 - 02:16:22 - René de Vink
  02:16:22 - 02:16:26 - Ard van der Tuuk
  02:16:28 - 02:16:50 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:16:50 - 02:16:52 - Ard van der Tuuk
  02:16:52 - 02:17:19 - Jeroen Betten
  02:17:19 - 02:17:31 - Ard van der Tuuk
  02:17:31 - 02:17:41 - Natasja Bennink
  02:17:41 - 02:17:45 - Ard van der Tuuk
  02:17:47 - 02:18:54 - Koos Siegers
  02:18:58 - 02:19:33 - Jan Willem Slotema
  02:19:35 - 02:20:33 - Ard van der Tuuk
  02:20:33 - 02:20:45 - Koos Siegers
  02:20:45 - 02:21:37 - Ard van der Tuuk
  02:21:37 - 02:22:04 - Ard van der Tuuk
  02:22:04 - 02:23:07 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Agenderingsverzoek Schone Lucht Akkoord van GroenLinks.


  Dit agenderingsverzoek wordt alleen besproken in het raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering van 14 februari 2024.


  Bij de lijst van ingekomen stukken is een brief geplaatst waarin een inwoner onze aandacht vraagt voor het belang van een schone en gezonde lucht in Westerkwartier. De fractie van GroenLinks Westerkwartier stelt deze brief (4 oktober 2023) aan de orde in het raadsoverleg van 31 januari 2024.
  Hoewel luchtvervuiling de gezondheid van iedereen raakt, heeft het extra nadelige gevolgen voor mensen met een longziekte. De fractie van GroenLinks ontvangt regelmatig meldingen van inwoners die lichamelijke klachten ervaren door houtstook. Wij hebben hier eerder ook schriftelijke en technische vragen over gesteld (17-10-2022 en 27-10-2023).

  Besluit

  Mevrouw Annemiek KleinJan-Uneken van GroenLinks geeft een toelichting op het agenderingsverzoek over het schone lucht akkoord. 


  Dit agenderingsverzoek wordt alleen besproken in het raadsoverleg en komt niet terug op de agenda van de raadsvergadering.


  * toezegging wethouder Stomphorst om binnen drie maanden met een raadsinformatiebrief te komen met de voor-en nadelen over het schone lucht akkoord.

  Toezeggingen

  Titel
  Schone Lucht Akkoord
  02:22:29 - 02:23:07 - Ard van der Tuuk
  02:23:09 - 02:28:43 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:28:43 - 02:28:50 - Ard van der Tuuk
  02:28:52 - 02:34:00 - Koos Siegers
  02:34:00 - 02:34:03 - Ard van der Tuuk
  02:34:05 - 02:36:33 - Martin Boog
  02:36:35 - 02:36:40 - Ard van der Tuuk
  02:36:40 - 02:41:35 - Johan de Vries
  02:41:35 - 02:41:38 - Ard van der Tuuk
  02:41:38 - 02:43:55 - René de Vink
  02:43:55 - 02:43:58 - Ard van der Tuuk
  02:43:58 - 02:46:20 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:46:20 - 02:46:22 - Ard van der Tuuk
  02:46:22 - 02:48:05 - Jeroen Betten
  02:48:05 - 02:48:10 - Ard van der Tuuk
  02:48:10 - 02:49:54 - Jochum Sipma
  02:49:54 - 02:49:58 - Ard van der Tuuk
  02:49:58 - 02:52:01 - Mark Veenstra
  02:52:06 - 02:53:51 - Ard van der Tuuk
  02:53:51 - 02:57:55 - Bé Schollema
  02:57:55 - 02:58:19 - Ard van der Tuuk
  02:58:19 - 02:58:44 - Bé Schollema
  02:58:44 - 02:59:00 - Ard van der Tuuk
  02:59:00 - 02:59:59 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:59:59 - 03:00:25 - Ard van der Tuuk
  03:00:25 - 03:00:40 - Ard van der Tuuk
  03:00:43 - 03:01:30 - Koos Siegers
  03:01:30 - 03:02:38 - Koos Siegers
  03:02:39 - 03:02:42 - Ard van der Tuuk
  03:02:42 - 03:03:10 - Martin Boog
  03:03:10 - 03:03:14 - Ard van der Tuuk
  03:03:14 - 03:03:39 - Johan de Vries
  03:03:39 - 03:03:41 - Ard van der Tuuk
  03:03:43 - 03:03:46 - René de Vink
  03:03:49 - 03:03:53 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:03:53 - 03:03:56 - Ard van der Tuuk
  03:03:56 - 03:04:00 - Jeroen Betten
  03:04:08 - 03:04:12 - Jochum Sipma
  03:04:12 - 03:04:13 - Ard van der Tuuk
  03:04:16 - 03:04:38 - Mark Veenstra
  03:04:41 - 03:05:26 - Ard van der Tuuk
  03:05:26 - 03:05:27 - Ard van der Tuuk
  03:05:31 - 03:07:11 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd, wat de mogelijkheid voor (publiekrechtelijke) samenwerking tussen provincies, gemeenten en waterschappen regelt. Deze wetswijziging heeft als doel om volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraadsleden en statenleden, meer invloed te geven op de besluitvorming van dergelijke samenwerkingsverbanden en om betere controle mogelijk te maken. Het gedeelte van de Wgr dat deze inspraak versterkt, is van kracht sinds 1 juli 2022. Een andere deel van de wet dat verplichtingen oplegt voor de aanpassing van bestaande
  samenwerkingsovereenkomsten en strengere afspraken betreffende uittreding en evaluatie, heeft een implementatieperiode van twee jaar. Deze wijzigingen moeten uiterlijk op 1 juli 2024 zijn doorgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 14 februari 2024.

  03:05:36 - 03:07:11 - Ard van der Tuuk
  03:07:11 - 03:07:16 - Jeroen Betten
  03:07:16 - 03:07:21 - Ard van der Tuuk
  03:07:24 - 03:07:38 - Rogier van 't Land
  03:07:38 - 03:07:46 - Ard van der Tuuk
  03:07:46 - 03:09:12 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:09:12 - 03:09:43 - Ard van der Tuuk
  03:09:43 - 03:10:08 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:10:08 - 03:10:10 - Ard van der Tuuk
  03:10:10 - 03:10:43 - Arnold Bloem
  03:10:43 - 03:11:22 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:11:22 - 03:11:30 - Ard van der Tuuk
  03:11:30 - 03:11:36 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:11:36 - 03:11:43 - Ard van der Tuuk
  03:11:43 - 03:11:52 - Koos Siegers
  03:11:54 - 03:12:03 - Ard van der Tuuk
  03:12:03 - 03:12:24 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:12:24 - 03:12:30 - Ard van der Tuuk
  03:12:30 - 03:12:32 - Ard van der Tuuk
  03:12:32 - 03:13:06 - Arnold Bloem
  03:13:06 - 03:13:09 - Ard van der Tuuk
  03:13:12 - 03:13:14 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:13:14 - 03:13:45 - Ard van der Tuuk
  03:13:45 - 03:14:30 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

  03:14:10 - 03:14:30 - Ard van der Tuuk