Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 22 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


We beginnen om 19.30 uur met een plenair raadsoverleg over Huisvesting. Om 20.30 uur wordt dit gesplitst in 2 raadsoverleggen.Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Na het doen van uitvoerig onderzoek heeft op 21 december 2023 het college van B&W geconcludeerd dat het raadsbesluit van 13 juli 2022 niet optimaal uitvoerbaar is op het onderdeel centrale huisvesting, door middel van verbouw en uitbreiding van het huidige gemeentehuis in Zuidhorn. Deze conclusie is ingebracht in het raadsoverleg van 10 januari 2024 met het verzoek hiervan af te zien. Op 12 maart heeft uw raad besloten tot het uitvoeren van een hernieuwd onderzoek naar de beste variant voor centrale huisvesting. Het onderzoek richt zich op hoe en onder welke voorwaarden het wel goed mogelijk is om het huidige gemeentehuis uit te breiden, waarbij dit resultaat wordt afgezet tegen 2 nieuwbouwvarianten, waarbij uw raad dan de keuze maakt voor de variant die het beste scoort:
  a. Uitbreiding gemeentehuis Zuidhorn;
  b. Nieuwbouw Midwolde;
  c. Nieuwbouw Oostergast.
  Voor het doen van dit onderzoek heeft het college van B&W via een aanbestedingsprocedure een adviesbureau gecontracteerd. Inmiddels heeft dit adviesbureau, Sweco, haar eerste stappen gezet in het onderzoek en heeft op 24 april een startgesprek plaatsgevonden met uw raad waarin,
  conform het raadsbesluit van 12 maart, de criteria in het besluitvormingsproces onderwerp van gesprek zijn geweest.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel terug te geven aan het college, het college zal met een nieuw voorstel komen en de planning met de Agendacommissie afstemmen.

  00:21:24 - 00:25:46 - Bert Nederveen
  00:25:46 - 00:26:47 - Alex Steenbergen
  00:26:47 - 00:30:38 - Bert Nederveen
  00:30:38 - 00:31:15 - Alex Steenbergen
  00:31:15 - 00:34:25 - Bert Nederveen
  00:34:25 - 00:35:34 - Alex Steenbergen
  00:35:34 - 00:35:57 - Bert Nederveen
  00:35:57 - 00:36:54 - Alex Steenbergen
  00:36:54 - 00:38:01 - Bert Nederveen
  00:38:01 - 00:38:08 - Bert Nederveen
  00:38:08 - 00:38:55 - Bert Nederveen
  00:38:55 - 00:43:50 - Emil Klok
  00:43:59 - 00:46:07 - Sandra de Wit
  00:46:07 - 00:50:30 - Annelie Bonnet
  00:50:30 - 00:50:54 - Alex Steenbergen
  00:50:54 - 00:50:57 - Annelie Bonnet
  00:50:57 - 00:51:02 - Alex Steenbergen
  00:51:02 - 00:51:35 - Annelie Bonnet
  00:51:35 - 00:51:41 - Alex Steenbergen
  00:51:41 - 00:51:50 - Alex Steenbergen
  00:51:50 - 00:52:37 - Annelie Bonnet
  00:52:37 - 00:52:51 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:52:51 - 00:53:55 - Annelie Bonnet
  00:54:38 - 01:01:03 - Jeroen Betten
  01:01:05 - 01:01:24 - Emil Klok
  01:01:26 - 01:02:01 - Jeroen Betten
  01:02:04 - 01:02:30 - Sandra de Wit
  01:02:32 - 01:03:45 - Jeroen Betten
  01:03:45 - 01:05:42 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:05:46 - 01:07:31 - Arnold Bloem
  01:07:36 - 01:09:13 - Geert de Jong
  01:09:18 - 01:10:38 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:10:43 - 01:10:46 - Alex Steenbergen
  01:10:46 - 01:11:01 - Jeroen Betten
  01:11:03 - 01:11:28 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:11:35 - 01:15:22 - Alex Steenbergen
  01:19:46 - 01:20:23 - Sandra de Wit
  01:20:27 - 01:20:40 - Bert Nederveen
  01:22:15 - 01:23:13 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:23:15 - 01:24:42 - Emil Klok
  01:24:46 - 01:25:25 - Jeroen Betten
  01:26:37 - 01:28:11 - Jeroen Betten
  01:28:15 - 01:29:03 - Bert Nederveen
 4. 4

  Met toepassing van de coördinatieregeling1 hebben het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostergast - Noorderlicht’, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementencomplex op het perceel nabij Atlasstraat 2 te Zuidhorn vanaf 21 december 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.


  Bestemmingsplan
  Binnen de daartoe gestelde termijn is door bewoners van de Atlasstraat 5, 7, 9 en 11 een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota zienswijzen en commentaar wordt inhoudelijk op de zienswijze ingegaan. Voorgesteld wordt de Nota zienswijzen en commentaar vast te stellen en de zienswijze ongegrond te verklaren.


  Omgevingsvergunning
  Namens een aantal buurtbewoners is vóór de daartoe gestelde termijn een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Het nemen van een besluit over de zienswijze en de aanvraag om een omgevingsvergunning is een bevoegdheid van ons college. Wij zijn voornemens om de zienswijze ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Dit punt stond als agendapunt 4 op de agenda maar is als agendapunt 5 behandeld, in verband met insprekers bij agendapunt.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 5 juni 2024.

  01:54:28 - 01:55:27 - Annelie Bonnet
  01:55:27 - 01:58:04 - Annelie Bonnet
  01:58:04 - 01:59:19 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:19 - 01:59:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:29 - 01:59:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:50 - 02:01:41 - Joachim Bekkering
  02:01:41 - 02:03:04 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:03:04 - 02:03:48 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:03:48 - 02:04:38 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:04:38 - 02:04:47 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:04:47 - 02:07:30 - Ymte Sijbrandij
  02:07:30 - 02:11:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:12:01 - 02:13:13 - Joachim Bekkering
  02:13:18 - 02:13:41 - Jeroen Betten
  02:13:41 - 02:13:53 - Joachim Bekkering
  02:13:59 - 02:14:36 - Annelie Bonnet
  02:14:40 - 02:17:38 - Jeroen Betten
  02:17:38 - 02:20:12 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:20:15 - 02:20:58 - Arnold Bloem
  02:21:02 - 02:21:33 - Geert de Jong
  02:21:33 - 02:21:47 - Jan Willem Slotema
  02:21:47 - 02:21:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:21:51 - 02:23:59 - Jan Willem Slotema
  02:23:59 - 02:25:35 - Jeroen Hoving
  02:31:35 - 02:32:27 - Arnold Bloem
  02:32:29 - 02:32:34 - Harmke van der Sluis
  02:32:34 - 02:32:47 - Harmke van der Sluis
  02:32:47 - 02:32:50 - Hans Haze
  02:32:50 - 02:32:52 - Harmke van der Sluis
  02:32:55 - 02:33:35 - Hans Haze
  02:33:35 - 02:33:39 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:33:39 - 02:33:46 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:33:49 - 02:34:49 - Hans Haze
  02:34:49 - 02:34:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:34:54 - 02:36:29 - Hans Haze
  02:36:29 - 02:36:33 - Jan Willem Slotema
  02:36:33 - 02:36:55 - Jan Willem Slotema
  02:36:59 - 02:37:40 - Hans Haze
  02:37:40 - 02:38:15 - Jeroen Betten
  02:38:15 - 02:40:52 - Hans Haze
  02:40:52 - 02:41:00 - Jeroen Hoving
  02:41:00 - 02:41:01 - Hans Haze
  02:41:01 - 02:41:03 - Jeroen Hoving
  02:41:03 - 02:42:14 - Hans Haze
  02:42:14 - 02:43:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:43:23 - 02:43:34 - Jan Willem Slotema
  02:43:34 - 02:44:00 - Jan Willem Slotema
  02:44:00 - 02:44:57 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:45:00 - 02:45:45 - Hans Haze
  02:45:45 - 02:46:14 - Arnold Bloem
  02:46:14 - 02:46:55 - Hans Haze
  02:46:56 - 02:49:09 - Hans Haze
  02:49:09 - 02:50:26 - Myra Eeken - Hermans
  02:50:28 - 02:51:26 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:51:30 - 02:51:37 - Hans Haze
  02:55:34 - 02:57:06 - Hans Haze
  02:57:06 - 02:58:05 - Jeroen Betten
  02:58:10 - 02:58:41 - Hans Haze
  02:58:41 - 02:58:43 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:58:43 - 02:58:52 - Hans Haze
  02:58:52 - 02:59:36 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:59:36 - 02:59:57 - Hans Haze
  02:59:57 - 03:00:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:00:31 - 03:01:41 - Hans Haze
  03:01:41 - 03:01:49 - Jeroen Betten
  03:09:47 - 03:09:51 - Jeroen Betten
  03:09:52 - 03:11:14 - Jeroen Betten
  03:11:23 - 03:11:26 - Hans Haze
  03:11:33 - 03:12:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:12:12 - 03:13:01 - Joachim Bekkering
  03:13:10 - 03:13:40 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:13:44 - 03:13:45 - Arnold Bloem
  03:13:49 - 03:14:16 - Geert de Jong
  03:14:16 - 03:14:22 - Jan Willem Slotema
  03:14:25 - 03:14:46 - Jeroen Hoving
  03:14:51 - 03:15:05 - Jeroen Betten
  03:15:05 - 03:15:56 - Hans Haze
  03:16:14 - 03:16:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:16:22 - 03:16:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:18:03 - 03:20:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:20:45 - 03:23:31 - Myra Eeken - Hermans
  03:23:39 - 03:24:40 - Jeroen Betten
  03:24:44 - 03:26:57 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:26:59 - 03:28:50 - Jeroen Hoving
  03:32:04 - 03:34:05 - Jeroen Betten
  03:34:05 - 03:37:53 - Hans Haze
  03:37:53 - 03:38:52 - Jan Willem Slotema
  03:38:52 - 03:38:58 - Geert de Jong
  03:38:59 - 03:39:15 - Jeroen Betten
  03:39:15 - 03:39:19 - Jeroen Betten
  03:41:23 - 03:42:51 - Myra Eeken - Hermans
  03:42:51 - 03:43:16 - Jan Willem Slotema
  03:43:23 - 03:44:19 - Hans Haze
 5. 5

  Ter vaststelling wordt aan u aangeboden het bestemmingsplan ‘Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’. Het bestemmingsplan geldt voor een groot aantal percelen in de gemeente Westerkwartier. De doelen van dit bestemmingsplan zijn:
  1. Het herstellen van onjuistheden. Het gaat vooral om bestemmingen of aanduidingen die percelen per ongeluk hebben gekregen of die niet meer van toepassing zijn door het huidige gebruik.
  2. Het verwerken van omgevingsvergunningen die in afwijking van het bestemmingsplan zijn verleend. De vergunde situatie wordt opgenomen.
  3. Het verwerken van losse bestemmingsplannen die in de loop der jaren zijn vastgesteld door het college of uw raad. Het gaat dan om zogenaamde
  wijzigingsplannen en partiële herzieningen. De nieuwe situatie wordt opgenomen.
  4. Het herstellen van woonbestemmingen met de daarbij behorende functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen - vrijkomende bebouwing
  buitengebied’ voor een groot aantal percelen in het buitengebied van Marum. In 2015 heeft de Raad van State aan deze percelen geen goedkeuring gegeven vanwege het ontbreken van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen -vrijkomende bebouwing buitengebied’. Dit had tot gevolg, dat we voor die percelen terugvielen op de bestemming zoals die gold in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Marum 1996’. Middels dit voorliggend bestemmingsplan krijgen deze percelen alsnog een woonbestemming, met de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – vrijkomende bebouwing buitengebied’ (e.e.a. conform de provinciale verordening).


  Mevrouw Hofsteenge komt inspreken

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Agendapunt 5 is als agendapunt 4 behandeld in verband met aanmelding van insprekers bij dit agendapunt. 


  Mevrouw Hofsteenge spreekt in, samen met haar partner de heer De Jong. 
  De leden van het raadsoverleg stellen vragen die door de insprekers zijn beantwoord. 


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel aan te houden en terug te sturen naar het college met het verzoek de brieven zsm te verzenden en op 26 juni in het raadsoverleg opnieuw het stuk bij de raad neer te leggen en inzichtelijk maken hoeveel bezwaren er zijn.

  01:54:28 - 01:55:27 - Annelie Bonnet
  01:55:27 - 01:58:04 - Annelie Bonnet
  01:58:04 - 01:59:19 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:19 - 01:59:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:29 - 01:59:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:50 - 02:01:41 - Joachim Bekkering
  02:01:41 - 02:03:04 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:03:04 - 02:03:48 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:03:48 - 02:04:38 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:04:38 - 02:04:47 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:04:47 - 02:07:30 - Ymte Sijbrandij
  02:07:30 - 02:11:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:12:01 - 02:13:13 - Joachim Bekkering
  02:13:18 - 02:13:41 - Jeroen Betten
  02:13:41 - 02:13:53 - Joachim Bekkering
  02:13:59 - 02:14:36 - Annelie Bonnet
  02:14:40 - 02:17:38 - Jeroen Betten
  02:17:38 - 02:20:12 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:20:15 - 02:20:58 - Arnold Bloem
  02:21:02 - 02:21:33 - Geert de Jong
  02:21:33 - 02:21:47 - Jan Willem Slotema
  02:21:47 - 02:21:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:21:51 - 02:23:59 - Jan Willem Slotema
  02:23:59 - 02:25:35 - Jeroen Hoving
  02:31:35 - 02:32:27 - Arnold Bloem
  02:32:29 - 02:32:34 - Harmke van der Sluis
  02:32:34 - 02:32:47 - Harmke van der Sluis
  02:32:47 - 02:32:50 - Hans Haze
  02:32:50 - 02:32:52 - Harmke van der Sluis
  02:32:55 - 02:33:35 - Hans Haze
  02:33:35 - 02:33:39 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:33:39 - 02:33:46 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:33:49 - 02:34:49 - Hans Haze
  02:34:49 - 02:34:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:34:54 - 02:36:29 - Hans Haze
  02:36:29 - 02:36:33 - Jan Willem Slotema
  02:36:33 - 02:36:55 - Jan Willem Slotema
  02:36:59 - 02:37:40 - Hans Haze
  02:37:40 - 02:38:15 - Jeroen Betten
  02:38:15 - 02:40:52 - Hans Haze
  02:40:52 - 02:41:00 - Jeroen Hoving
  02:41:00 - 02:41:01 - Hans Haze
  02:41:01 - 02:41:03 - Jeroen Hoving
  02:41:03 - 02:42:14 - Hans Haze
  02:42:14 - 02:43:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:43:23 - 02:43:34 - Jan Willem Slotema
  02:43:34 - 02:44:00 - Jan Willem Slotema
  02:44:00 - 02:44:57 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:45:00 - 02:45:45 - Hans Haze
  02:45:45 - 02:46:14 - Arnold Bloem
  02:46:14 - 02:46:55 - Hans Haze
  02:46:56 - 02:49:09 - Hans Haze
  02:49:09 - 02:50:26 - Myra Eeken - Hermans
  02:50:28 - 02:51:26 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:51:30 - 02:51:37 - Hans Haze
  02:55:34 - 02:57:06 - Hans Haze
  02:57:06 - 02:58:05 - Jeroen Betten
  02:58:10 - 02:58:41 - Hans Haze
  02:58:41 - 02:58:43 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:58:43 - 02:58:52 - Hans Haze
  02:58:52 - 02:59:36 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:59:36 - 02:59:57 - Hans Haze
  02:59:57 - 03:00:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:00:31 - 03:01:41 - Hans Haze
  03:01:41 - 03:01:49 - Jeroen Betten
  03:09:47 - 03:09:51 - Jeroen Betten
  03:09:52 - 03:11:14 - Jeroen Betten
  03:11:23 - 03:11:26 - Hans Haze
  03:11:33 - 03:12:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:12:12 - 03:13:01 - Joachim Bekkering
  03:13:10 - 03:13:40 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:13:44 - 03:13:45 - Arnold Bloem
  03:13:49 - 03:14:16 - Geert de Jong
  03:14:16 - 03:14:22 - Jan Willem Slotema
  03:14:25 - 03:14:46 - Jeroen Hoving
  03:14:51 - 03:15:05 - Jeroen Betten
  03:15:05 - 03:15:56 - Hans Haze
  03:16:14 - 03:16:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:16:22 - 03:16:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
 6. 6

  Dit bestemmingsplan kent al een lange voorgeschiedenis. In april 2018 heeft De Wit Factory een principeverzoek ingediend bij de voormalige gemeente Grootegast en gevraagd naar de bereidheid tot planologische medewerking aan een uitbreiding op agrarische gronden ten westen van het bestaande bedrijf (een uitbreiding in zuidelijke richting was op dat moment niet mogelijk als gevolg van de aanwezigheid van een woning van derden). Er is toen door het college van Grootegast besloten om in principe mee te werken aan de uitbreidingsvraag van De Wit Factory en bestuurlijk overleg met de provincie aan te gaan om de bereidheid tot medewerking te peilen. Na een positieve reactie van de provincie zijn de uitbreidingsplannen
  van De Wit Factory via de maatwerkmethode nader uitgewerkt. In deze maatwerkmethode was gezien de locatie van de uitbreiding op de grens met het buitengebied sprake van een hoog ambitieniveau. Vervolgens heeft De Wit Factory twee keer een aanvraag omgevings-vergunning ingediend voor de bouw van een nieuw bedrijfspand. Beide aanvragen zijn toen door de welstandscommissie negatief beoordeeld, omdat de ontwerpen niet voldeden aan de uitgangspunten uit het maatwerkadvies en de welstandsnota.
  In 2021 kwam de woning van derden ten zuiden van het bedrijf te koop. Deze woning is toen door De Wit Factory aangekocht. Hierdoor kwam uitbreiding in zuidelijke richting weer in beeld. In eerste instantie is toen een bestemmingsplan opgesteld waarin zowel de westelijke als de zuidelijke uitbreiding waren opgenomen. De provincie heeft toen ambtelijk aangegeven hiermee niet te kunnen instemmen, omdat de uitbreiding daardoor te
  grootschalig zou worden. Vervolgens is het bestemmingsplan in overleg met De Wit Factory aangepast in die zin dat de westelijke uitbreiding is vervangen door een tuinbestemming zonder bouwmogelijkheden. De uitbreiding van de bedrijfsbebouwing in zuidelijke richting bedraagt ongeveer 2200 m2. Het bovenstaande is vastgelegd in het bij dit voorstel gevoegde ontwerpbestemmingsplan. Ook de bestaande bedrijfsbebouwing is in dit bestemmingsplan opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 5 juni 2024.

 7. 7

  Op 13 december 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen tot aanwijzing van de gronden in Oostergast-Oost te Zuidhorn en Tolbertervaart-Noord te Tolbert op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg). Op deze gronden zijn de artikel 10 tot en met 15, 24, en 26 van de Wvg van toepassing. 


  Tegen dit besluit hebben indiener 1 en 2 een bezwaarschrift ingediend. 


  De bezwaarschriften hebben wij ter advisering voorgelegd aan de commissie behandeling bezwaarschriften (hierna: commissie) van deze gemeente. Op 20 maart 2024 heeft ten overstaan van de commissie een hoorzitting plaatsgevonden. Op 11 april 2024 heeft de commissie een advies uitgebracht. Een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies is bijgevoegd. Deze documenten zijn vanwege de privacywetgeving als vertrouwelijk aangemerkt.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 5 juni 2024.

  03:45:20 - 03:48:35 - Johan de Vries
  03:48:35 - 03:48:36 - Myra Eeken - Hermans
  03:48:36 - 03:48:42 - Johan de Vries
  03:48:42 - 03:48:50 - Myra Eeken - Hermans
  03:48:50 - 03:48:58 - Johan de Vries
  03:48:58 - 03:49:15 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:49:18 - 03:49:40 - Johan de Vries
  03:49:44 - 03:50:04 - Jan Willem Slotema
  03:50:04 - 03:51:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:51:32 - 03:52:25 - Myra Eeken - Hermans
  03:52:34 - 03:52:44 - Bert Nederveen
  03:52:44 - 03:53:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
 8. 8

  Op 13 december 2023 heeft u de juridisch-technisch wijziging van de APV vastgesteld. Deze wijzigingen hadden betrekking op een aanpassing van de artikelen aan de Omgevingswet.
  Vlak daarvoor, in november, heeft de VNG de najaarsupdate van de APV uitgegeven. Deze wijzigingen konden toen niet meer doorgevoerd worden. Het voorliggende voorstel ziet op de wijziging van de APV gelet op de najaarsupdate van de VNG.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 5 juni 2024.

  03:52:56 - 03:53:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:53:32 - 03:55:12 - Emil Klok
  03:55:18 - 03:55:52 - Joachim Bekkering
  03:55:57 - 03:56:27 - Jeroen Betten
  03:56:30 - 03:57:22 - Johan de Vries
  03:57:22 - 03:57:43 - Jan Willem Slotema
  03:57:43 - 03:58:02 - Alex Steenbergen
  03:58:02 - 03:58:21 - Jan Willem Slotema
  03:58:21 - 03:58:25 - Emil Klok
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.16 uur.