Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 11 januari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Benedenzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

  00:06:40 - 00:10:37 - Arina Havinga-Rook
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:08:29 - 00:10:37 - Arina Havinga-Rook
 3. 3

  Ieder jaar informeert de Sociaal Ombudsfunctionaris de raad over haar bevindingen in dat jaar.Deze monitor is gebaseerd op de negenenvijftig kwesties/vraagstukken die inwoners tussen 1-9-2021 en 1-9-2022 aan de Sociaal Ombudsfunctionaris hebben voorgelegd. De bevindingen gaan in grote lijnen over:

  1. Transparantie en begrijpelijkheid;
  2. Financiële vraagstukken;
  3. Onzekerheid, ontoereikendheid, Corona en gebrek aan maatwerk;
  4. Flexibiliteit.

  Er is geen besluitvorming verbonden aan dit agendapunt.

  Besluit

  De Rapportage september 2021 - september 2022 Sociaal Ombudsfunctionaris Westerkwartier wordt in het raadsoverleg besproken en behoeft geen verdere behandeling en de raadsvergadering.

  00:08:41 - 00:10:37 - Arina Havinga-Rook
  00:10:37 - 00:11:36 - Anneke Laan
  00:11:36 - 00:11:42 - Arina Havinga-Rook
  00:11:42 - 00:13:19 - Geertje Veenstra
  00:13:19 - 00:13:21 - Arina Havinga-Rook
  00:13:21 - 00:15:31 - Natasja Bennink
  00:15:31 - 00:15:37 - Arina Havinga-Rook
  00:15:37 - 00:15:39 - Natasja Bennink
  00:15:39 - 00:19:14 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  00:19:14 - 00:19:21 - Arina Havinga-Rook
  00:19:21 - 00:22:18 - Rogier van 't Land
  00:22:18 - 00:22:20 - Natasja Bennink
  00:22:20 - 00:24:32 - Harry Rook
  00:24:32 - 00:24:35 - Arina Havinga-Rook
  00:24:35 - 00:24:38 - Sandra de Wit
  00:24:38 - 00:28:02 - Sandra de Wit
  00:28:02 - 00:28:04 - Natasja Bennink
  00:28:04 - 00:28:07 - Arina Havinga-Rook
  00:28:07 - 00:29:49 - Jan van der Laan
  00:29:49 - 00:30:12 - Arina Havinga-Rook
  00:30:12 - 00:30:38 - Natasja Bennink
  00:30:38 - 00:39:53 - Irma van Beek
  00:39:53 - 00:39:55 - Arina Havinga-Rook
  00:39:55 - 00:40:21 - Irma van Beek
  00:40:21 - 00:40:26 - Arina Havinga-Rook
  00:40:26 - 00:40:35 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  00:40:35 - 00:41:14 - Irma van Beek
  00:41:14 - 00:41:23 - Arina Havinga-Rook
  00:41:23 - 00:42:21 - Geertje Veenstra
  00:42:21 - 00:46:12 - Irma van Beek
  00:46:12 - 00:46:15 - Arina Havinga-Rook
  00:46:15 - 00:46:49 - Geertje Veenstra
  00:46:49 - 00:47:02 - Arina Havinga-Rook
  00:47:02 - 00:47:17 - Geertje Veenstra
  00:47:17 - 00:54:20 - Irma van Beek
  00:54:20 - 00:54:42 - Arina Havinga-Rook
  00:54:56 - 00:59:42 - Bert Nederveen
  00:59:42 - 00:59:46 - Arina Havinga-Rook
  00:59:46 - 01:00:22 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:00:24 - 01:02:26 - Bert Nederveen
  01:02:27 - 01:02:28 - Bert Nederveen
  01:02:31 - 01:03:05 - Arina Havinga-Rook
  01:03:05 - 01:03:56 - Anneke Laan
  01:03:56 - 01:04:00 - Arina Havinga-Rook
  01:04:00 - 01:04:54 - Geertje Veenstra
  01:04:54 - 01:05:01 - Arina Havinga-Rook
  01:05:06 - 01:05:29 - Irma van Beek
  01:05:29 - 01:05:37 - Arina Havinga-Rook
  01:05:37 - 01:06:40 - Bert Nederveen
  01:06:40 - 01:06:43 - Arina Havinga-Rook
  01:06:44 - 01:07:37 - Rogier van 't Land
  01:07:37 - 01:07:41 - Arina Havinga-Rook
  01:07:41 - 01:08:04 - Bert Nederveen
  01:08:04 - 01:08:40 - Arina Havinga-Rook
 4. 4

  Het college heeft bij brief van 7 september 2022 kenmerk 19699104594 de raad geïnformeerd over de jaarlijkse verantwoording van Sociaal Werk De Schans. Naar aanleiding van deze brief en de daarbij behorende aanbiedingsbrief en het financieel overzicht van 2021 stellen de fracties van GroenLinks, PvdA en het CDA deze brief aan de orde in het eerstkomende raadsoverleg.


  Sociaal Werk De Schans geeft voor Westerkwartier uitvoering aan de basisondersteuning voor onze inwoners. Een belangrijke taak en de fracties lezen in de brief van het college dat de Schans de gemaakte afspraken nakomt en dat er tevredenheid is over de manier waarop er wordt samengewerkt. Vanuit de afspraken die zijn gemaakt bij de aanbesteding hoeft er geen jaarrekening te worden overlegd aan de gemeente.


  Toch hebben de fracties van GL, PvdA en CDA vragen over het financieel overzicht dat is toegevoegd en gaan hierover graag met de andere fracties in gesprek. Zij lezen bijvoorbeeld dat er net als in 2019 ook in 2021 minder is uitgegeven aan activiteitenkosten vanwege de beperkingen door Corona. Het overgehevelde bedrag wordt in 2022 besteed aan extra formatie. Het is de fracties niet duidelijk wat de gevolgen van deze beslissingen zijn voor onze inwoners.


  Er is geen besluitvorming verbonden aan dit agendapunt.

  Besluit

  De fracties voeren met elkaar en het college het gesprek over het agenderingsverzoek en de daarin gestelde vragen. De agendering is hiermee afgerond.

  01:08:39 - 01:08:40 - Arina Havinga-Rook
  01:16:12 - 01:18:41 - Arina Havinga-Rook
  01:18:42 - 01:19:19 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:19:19 - 01:19:45 - Arina Havinga-Rook
  01:19:45 - 01:20:50 - Sandra de Wit
  01:20:50 - 01:20:58 - Arina Havinga-Rook
  01:20:58 - 01:21:02 - Jan van der Laan
  01:21:05 - 01:21:48 - Sandra de Wit
  01:21:50 - 01:21:55 - Arina Havinga-Rook
  01:21:55 - 01:24:26 - Ytsen van der Velde
  01:24:26 - 01:24:29 - Arina Havinga-Rook
  01:24:29 - 01:24:45 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:24:45 - 01:25:10 - Ytsen van der Velde
  01:25:10 - 01:25:16 - Arina Havinga-Rook
  01:25:16 - 01:26:01 - Geertje Veenstra
  01:26:01 - 01:27:01 - Ytsen van der Velde
  01:27:06 - 01:27:12 - Arina Havinga-Rook
  01:27:12 - 01:30:04 - Rogier van 't Land
  01:30:05 - 01:30:07 - Arina Havinga-Rook
  01:30:07 - 01:31:17 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:31:17 - 01:31:19 - Arina Havinga-Rook
  01:31:19 - 01:31:48 - Geertje Veenstra
  01:31:48 - 01:33:16 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:33:16 - 01:33:47 - Geertje Veenstra
  01:33:47 - 01:34:37 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:34:37 - 01:34:41 - Arina Havinga-Rook
  01:34:41 - 01:34:58 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:34:58 - 01:35:49 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:35:49 - 01:35:50 - Arina Havinga-Rook
  01:35:50 - 01:36:57 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:36:59 - 01:37:01 - Arina Havinga-Rook
  01:37:02 - 01:37:57 - Rogier van 't Land
  01:37:58 - 01:38:28 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:38:29 - 01:38:32 - Arina Havinga-Rook
  01:38:32 - 01:40:16 - Geertje Veenstra
  01:40:16 - 01:40:17 - Arina Havinga-Rook
  01:40:17 - 01:40:27 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:40:27 - 01:41:48 - Geertje Veenstra
  01:41:50 - 01:41:59 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:41:59 - 01:43:09 - Geertje Veenstra
  01:43:09 - 01:43:11 - Arina Havinga-Rook
  01:43:12 - 01:44:04 - Sandra de Wit
  01:44:05 - 01:44:51 - Geertje Veenstra
  01:44:51 - 01:44:52 - Arina Havinga-Rook
  01:44:54 - 01:45:06 - Kornelis Jansma
  01:45:06 - 01:45:29 - Arina Havinga-Rook
  01:45:29 - 01:46:21 - Geertje Veenstra
  01:46:22 - 01:46:25 - Arina Havinga-Rook
  01:46:25 - 01:46:38 - Kornelis Jansma
  01:46:38 - 01:46:44 - Arina Havinga-Rook
  01:46:44 - 01:47:48 - Kornelis Jansma
  01:47:48 - 01:47:57 - Arina Havinga-Rook
  01:47:57 - 01:48:05 - Geertje Veenstra
  01:48:05 - 01:48:14 - Arina Havinga-Rook
  01:48:24 - 01:52:45 - Bert Nederveen
  01:52:45 - 01:52:57 - Arina Havinga-Rook
  01:52:57 - 01:54:05 - Annemiek KleinJan-Uneken
  01:54:05 - 01:54:07 - Arina Havinga-Rook
  01:54:07 - 01:55:45 - Geertje Veenstra
  01:55:45 - 01:55:47 - Arina Havinga-Rook
  01:55:47 - 01:55:59 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:56:01 - 01:56:40 - Geertje Veenstra
  01:56:40 - 01:57:13 - Jacquelien Dijkstra-Helmholt
  01:57:15 - 01:57:41 - Geertje Veenstra
  01:57:41 - 01:57:43 - Arina Havinga-Rook
  01:57:43 - 01:58:23 - Rogier van 't Land
  01:58:24 - 01:58:26 - Geertje Veenstra
  01:58:26 - 01:58:36 - Arina Havinga-Rook
  01:58:36 - 01:58:50 - Geertje Veenstra
  01:58:50 - 01:59:17 - Arina Havinga-Rook
  01:59:17 - 01:59:36 - Geertje Veenstra
  01:59:38 - 02:00:50 - Bert Nederveen
  02:00:52 - 02:01:06 - Arina Havinga-Rook
  02:01:09 - 02:01:26 - Bert Nederveen
  02:01:27 - 02:01:56 - Arina Havinga-Rook
 5. 5

  De commissie ‘iedereen doet mee’ heeft bij brief van 11 april 2022 (kenmerk 02-01 op de LIS van de raadsvergadering van 25 mei 2022) de raad geïnformeerd over de lokale inclusie agenda. Naar aanleiding van deze brief stelt de fractie van het CDA deze brief aan de orde in een raadoverleg.


  Er is aan dit agendapunt geen besluitvorming verbonden.

  Besluit

  Er wordt ingesproken door Platform Toegankelijk Westerkwartier en de Commissie ‘Iedereen Doet Mee’. De fracties voeren met elkaar en het college het gesprek over het agenderingsverzoek en de daarin gestelde vragen. De agendering is hiermee afgerond.

  Toezeggingen

  Titel
  Herziening Lokale Inclusie Agenda
  02:06:16 - 02:07:49 - Arina Havinga-Rook
  02:07:49 - 02:07:51 - Geertje Veenstra
  02:07:51 - 02:08:16 - Arina Havinga-Rook
  02:13:56 - 02:15:01 - Arina Havinga-Rook
  02:15:01 - 02:15:05 - Arina Havinga-Rook
  02:16:30 - 02:17:42 - Arina Havinga-Rook
  02:17:42 - 02:19:45 - Henk Hildering
  02:19:45 - 02:19:54 - Arina Havinga-Rook
  02:19:54 - 02:23:32 - Rogier van 't Land
  02:23:34 - 02:23:36 - Arina Havinga-Rook
  02:23:36 - 02:25:42 - Harry Rook
  02:25:42 - 02:25:44 - Arina Havinga-Rook
  02:25:44 - 02:27:58 - Sandra de Wit
  02:28:02 - 02:31:17 - Jan van der Laan
  02:31:17 - 02:31:21 - Arina Havinga-Rook
  02:31:21 - 02:32:18 - Anneke Laan
  02:32:18 - 02:32:20 - Arina Havinga-Rook
  02:32:20 - 02:36:18 - Geertje Veenstra
  02:36:18 - 02:36:21 - Arina Havinga-Rook
  02:36:23 - 02:39:39 - Annemiek KleinJan-Uneken
  02:39:39 - 02:40:12 - Arina Havinga-Rook
  02:40:14 - 02:43:13 - Bert Nederveen
  02:43:13 - 02:43:14 - Arina Havinga-Rook
  02:43:14 - 02:44:14 - Geertje Veenstra
  02:44:20 - 02:48:30 - Bert Nederveen
  02:48:30 - 02:49:02 - Arina Havinga-Rook
  02:49:02 - 02:49:13 - Geertje Veenstra
  02:49:13 - 02:49:18 - Arina Havinga-Rook
  02:49:18 - 02:49:30 - Geertje Veenstra
  02:49:30 - 02:50:01 - Arina Havinga-Rook
  02:50:01 - 02:51:55 - Rogier van 't Land
  02:51:55 - 02:51:58 - Arina Havinga-Rook
  02:51:58 - 02:53:29 - Geertje Veenstra
  02:53:31 - 02:53:49 - Arina Havinga-Rook
  02:53:49 - 02:55:00 - Arina Havinga-Rook
 6. 6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:17 uur.

  02:54:46 - 02:55:00 - Arina Havinga-Rook