Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 27 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Having-Rook
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3.1

  Besluit

  De heer Tonckens spreekt in als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren.


  De leden van het Raadsoverleg stellen vragen die door de inspreker zijn beantwoord.

  00:21:17 - 00:21:55 - Anneke Laan
  00:21:55 - 00:23:02 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:23:02 - 00:24:34 - Martin Boog
 4. 3.2

  De afgelopen jaren zijn diverse verzoeken bij de gemeente binnengekomen om in het centrum van Zuidhorn ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit betreft vooral het toevoegen van woningen op winkels. Dit past binnen de Woonvisie, waaruit naar voren is gekomen dat in Zuidhorn een tekort is aan woningen voor ouderen en jongeren. Vanuit stedenbouw worden deze initiatieven positief beoordeeld, maar het bestemmingsplan is conserverend van aard, waardoor ontwikkelingen nu niet mogelijk zijn. Daarnaast komen vanuit de Detailhandelsvisie wensen naar voren voor verbeteringen in het centrum van Zuidhorn. Verder is in het door de raad vastgestelde Klimaatadaptatieplan het plein de Overtuinen aangewezen als icoonproject om hittestress en droogte tegen te gaan. Het icoonproject biedt ook kansen om aan de wensen van inwoners en ondernemers tegemoet te komen en het plein prettiger en leefbaarder te maken.
  Dit alles vormt de aanleiding om in de breedte naar het centrum van Zuidhorn te kijken en een integrale visie te ontwikkelen. Deze visie kan dienen als toetsingskader voor het beoordelen van huidige en eventuele toekomstige ontwikkelwensen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om de openbare ruimte in het centrum op onderdelen te verbeteren.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 11 oktober 2023.

  00:24:21 - 00:24:34 - Martin Boog
  00:24:34 - 00:26:09 - Martin Boog
  00:26:13 - 00:26:54 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:26:55 - 00:27:31 - Anneke Laan
  00:27:31 - 00:27:33 - Anneke Laan
  00:27:33 - 00:29:40 - Jan van der Laan
  00:29:40 - 00:30:12 - Annelie Bonnet
  00:30:19 - 00:38:42 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:38:42 - 00:38:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:39:22 - 00:43:04 - Wybe Niemeijer
  00:43:04 - 00:43:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:43:41 - 00:43:47 - Wybe Niemeijer
  00:43:47 - 00:43:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:43:52 - 00:44:53 - Wybe Niemeijer
  00:44:53 - 00:45:15 - Wybe Niemeijer
  00:45:33 - 00:45:47 - Hans Haze
  00:45:48 - 00:46:05 - Wybe Niemeijer
  00:46:05 - 00:47:06 - Jan van der Laan
  00:47:06 - 00:47:32 - Hans Haze
  00:47:32 - 00:47:35 - Jan van der Laan
  00:47:35 - 00:53:17 - Hans Haze
  00:53:17 - 00:53:34 - Wybe Niemeijer
  00:53:34 - 00:57:18 - Hans Haze
  00:57:18 - 00:57:26 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:57:26 - 00:57:42 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:57:42 - 00:57:45 - Hans Haze
  00:57:45 - 00:57:49 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:57:49 - 00:58:27 - Hans Haze
  00:58:27 - 00:58:49 - Hans Haze
  00:58:51 - 00:59:13 - Martin Boog
  00:59:13 - 00:59:36 - Martin Boog
  00:59:36 - 01:00:20 - Jan van der Laan
  01:00:20 - 01:02:42 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:02:45 - 01:03:29 - Wybe Niemeijer
  01:03:29 - 01:06:10 - Hans Haze
 5. 4

  Aan de rotonde in de hoek waar de Oldebertweg en de Euroweg bij elkaar komen stond tot 2014 Hotel Leek. In 2014 is het hotel afgebroken en daarna is de locatie braak komen te liggen. Sindsdien is er gezocht naar een passende invulling van deze prominente locatie in Leek.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 11 oktober 2023.

  01:05:04 - 01:06:10 - Hans Haze
  01:06:10 - 01:08:01 - Jan van der Laan
  01:08:01 - 01:10:52 - Myra Eeken - Hermans
  01:10:52 - 01:12:55 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:12:55 - 01:13:35 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:13:38 - 01:14:29 - Anneke Laan
  01:14:29 - 01:15:46 - Hans Haze
  01:15:46 - 01:18:36 - Hans Haze
  01:18:36 - 01:18:55 - Jeroen Hoving
  01:18:55 - 01:19:52 - Hans Haze
  01:19:52 - 01:20:54 - Hans Haze
  01:21:02 - 01:21:20 - Hans Haze
  01:21:20 - 01:21:26 - Hans Haze
  01:21:26 - 01:21:49 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:21:49 - 01:22:34 - Hans Haze
  01:22:38 - 01:23:10 - Hans Haze
  01:23:10 - 01:23:14 - Jan van der Laan
  01:23:14 - 01:23:20 - Annelie Bonnet
  01:23:20 - 01:23:23 - Jeroen Hoving
  01:23:23 - 01:23:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:23:27 - 01:23:33 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:23:33 - 01:25:28 - Anneke Laan
 6. 5

  Centraal op bedrijventerrein Leek ligt de voormalige Netamlocatie. Jarenlang was daar het bedrijf Netam Fruehauf gevestigd, dat trailers voor vrachtwagens produceerde. Na het faillissement van het bedrijf verdwenen de activiteiten. De locatie verpauperde. Een situatie die nog verergerde doordat een deel van de opstallen verloren gingen bij een brand. In 2018 heeft de ondernemersvereniging Industriepark Leek het initiatief genomen voor herontwikkeling van de Netamlocatie. De locatie wordt opnieuw verkaveld zodat er meerdere bedrijven kunnen vestigen. De nieuwe verkaveling met de nieuwe weg is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Op maximaal zeven van de bedrijfskavels wordt de mogelijkheid geboden om bij het bedrijf te wonen. Om te garanderen dat er ter plaatse van de nieuwe woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat is op de percelen waar de woningen gebouwd mogen worden en de omliggende percelen de bedrijfscategorie afgewaardeerd.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 11 oktober 2023.

  01:23:57 - 01:25:28 - Anneke Laan
  01:25:28 - 01:25:51 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:25:51 - 01:26:21 - Anneke Laan
  01:26:21 - 01:27:41 - Jan van der Laan
  01:27:41 - 01:28:11 - Annelie Bonnet
  01:28:11 - 01:29:37 - Joachim Bekkering
  01:29:37 - 01:30:22 - Jeroen Hoving
  01:30:22 - 01:31:57 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:32:00 - 01:36:25 - Hans Haze
  01:36:25 - 01:36:27 - Hans Haze
  01:36:27 - 01:36:51 - Jan van der Laan
  01:36:51 - 01:37:12 - Hans Haze
  01:37:12 - 01:37:41 - Anneke Laan
  01:37:43 - 01:38:13 - Hans Haze
  01:38:22 - 01:38:33 - Joachim Bekkering
  01:38:34 - 01:40:08 - Hans Haze
  01:40:08 - 01:40:11 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:40:11 - 01:40:22 - Anneke Laan
  01:40:22 - 01:40:25 - Jeroen Hoving
  01:40:25 - 01:42:07 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 7. 6

  Het Fonds Wonen Westerkwartier is in juni 2021 van start gegaan. In eerste instantie voor een periode van twee jaren waarna een evaluatie wordt gedaan. Het fonds opgezet met als doel dat inwoners bij één loket terecht kunnen als ze iets met hun woning gaan doen. Het fonds bestaat uit
  drie doelen en drie leningen in één fonds. De doelen zijn energiebesparende maatregelen, woningaanpassingen om langer thuis te kunnen wonen en de aanschaf van een starterswoning.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 11 oktober 2023.  Na dit agendapunt schorst de voorzitter de vergadering voor 10 minuten voor een korte pauze.

  01:40:47 - 01:42:07 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:42:07 - 01:43:15 - Annelie Bonnet
  01:43:15 - 01:44:53 - Mark Veenstra
  01:44:53 - 01:46:53 - Alex Steenbergen
  01:46:56 - 01:49:16 - Martin Boog
  01:49:16 - 01:52:08 - Richard Lamberst
  01:52:08 - 01:52:56 - Arnold Bloem
  01:52:56 - 01:54:06 - Jeroen Betten
  01:54:27 - 01:55:07 - Bé Schollema
  01:55:07 - 01:55:40 - Jeroen Betten
  01:55:40 - 01:55:48 - Jeroen Betten
  01:55:48 - 02:01:14 - Bé Schollema
 8. 7

  Art. 39 Politiewet schrijft voor dat de burgemeesters en de hoofdofficier van de regionale eenheid ten minste eens in de vier jaar een Regionaal Beleidsplan (RBP) vaststellen. Hierbij moeten de landelijke beleidsdoelstellingen van de minister ten aanzien van de taakuitvoering van de politie zoals opgenomen in de landelijke Veiligheidsagenda in acht worden genomen (art.20 lid 1 en art. 18 lid 1 Politiewet). Op basis van art. 38b lid 2 van de Politiewet hoort de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van een RBP de gemeenteraad. De burgemeester adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 11 oktober 2023.

  02:15:41 - 02:16:03 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:16:03 - 02:18:03 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:18:08 - 02:19:53 - Annemiek KleinJan - Uneken
  02:19:56 - 02:22:00 - Koos Siegers
  02:22:00 - 02:22:02 - Arnold Bloem
  02:22:02 - 02:22:06 - Koos Siegers
  02:22:06 - 02:22:18 - Arnold Bloem
  02:22:18 - 02:23:30 - Koos Siegers
  02:23:34 - 02:25:04 - Martin Boog
  02:25:07 - 02:29:26 - Ytsen van der Velde
  02:29:26 - 02:31:10 - Arnold Bloem
  02:31:10 - 02:32:52 - Jeroen Betten
  02:32:52 - 02:33:12 - Arnold Bloem
  02:33:12 - 02:33:32 - Jeroen Betten
  02:33:32 - 02:38:19 - Rogier van 't Land
  02:46:07 - 02:48:20 - Arnold Bloem
  02:48:20 - 02:48:58 - Jeroen Betten
  02:48:58 - 02:49:36 - Jeroen Betten
  02:51:19 - 02:56:28 - Koos Siegers
  02:56:33 - 02:57:33 - Koos Siegers
  02:57:33 - 02:57:35 - Koos Siegers
  02:57:35 - 02:57:42 - Koos Siegers
  02:57:42 - 02:58:37 - Martin Boog
  02:58:42 - 02:58:51 - Ytsen van der Velde
  02:58:53 - 02:59:15 - Arnold Bloem
  02:59:17 - 02:59:23 - Jeroen Betten
  02:59:29 - 03:01:07 - Annemiek KleinJan - Uneken
 9. 8

  Besluit

  Dit agendapunt betreft een agenderingsverzoek. Mevr. Anneke Laan van Sterk Westerkwartier heeft dit verzoek ingebracht in het Raadsoverleg. Wethouder Stomphorst heeft antwoord gegeven op de gestelde vragen en de fracties hebben op het verzoek gereageerd. Dit verzoek komt niet terug op de agenda van de raad.

  02:59:57 - 03:01:07 - Annemiek KleinJan - Uneken
  03:01:07 - 03:02:47 - Anneke Laan
  03:02:47 - 03:03:08 - Anneke Laan
  03:03:08 - 03:03:58 - Jeroen Betten
  03:04:02 - 03:06:39 - Rogier van 't Land
  03:06:44 - 03:09:02 - Natasja Bennink
  03:09:02 - 03:09:25 - Wybe Niemeijer
  03:09:25 - 03:09:47 - Natasja Bennink
  03:09:55 - 03:11:49 - Wybe Niemeijer
  03:11:53 - 03:13:43 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:13:43 - 03:13:47 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:13:47 - 03:15:22 - Ytsen van der Velde
  03:15:24 - 03:17:16 - Anneke Laan
  03:17:16 - 03:17:55 - Wybe Niemeijer
  03:18:01 - 03:18:29 - Anneke Laan
  03:18:29 - 03:18:54 - Jeroen Betten
  03:18:57 - 03:19:18 - Anneke Laan
  03:19:18 - 03:19:59 - Jeroen Betten
  03:20:17 - 03:23:30 - Harry Stomphorst
  03:23:30 - 03:24:42 - Anneke Laan
 10. 9

  Besluit

  Dit agendapunt betreft een agenderingsverzoek. Dhr. Arnold Bloem van Sterk Westerkwartier heeft dit verzoek ingebracht in het Raadsoverleg. Burgemeester Van der Tuuk en de fracties reageren op de gestelde vragen. Dit verzoek komt niet terug op de agenda van de raad.

  03:24:21 - 03:24:42 - Anneke Laan
  03:24:42 - 03:26:01 - Arnold Bloem
  03:26:20 - 03:27:13 - Koos Siegers
  03:27:13 - 03:28:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:28:27 - 03:29:12 - Ytsen van der Velde
  03:29:12 - 03:29:25 - Jeroen Betten
  03:29:25 - 03:30:11 - Rogier van 't Land
  03:30:18 - 03:32:11 - Sandra de Wit
  03:32:18 - 03:32:37 - Arnold Bloem
  03:32:37 - 03:32:43 - Arnold Bloem
  03:32:43 - 03:32:52 - Rogier van 't Land
  03:32:52 - 03:33:45 - Arnold Bloem
  03:33:45 - 03:34:13 - Koos Siegers
  03:34:13 - 03:35:56 - Arnold Bloem
  03:36:02 - 03:36:26 - Arnold Bloem
 11. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.