Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

dinsdag 31 oktober 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is gewijzigd vastgesteld, de tweede bestuursrapportage en begroting zullen als één agendapunt worden behandeld bij agendapunt 3.

 3. 3

  Dit is de tweede bestuursrapportage over 2023. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2023. We lichten per programma de afwijkingen groter dan € 50.000 toe.
  Het collegeuitvoeringsprogramma is integraal opgenomen in de reguliere P&C-cyclus. Dit betekent dat eventuele afwijkingen op de voortgang van de geplande activiteiten en resultaten in deze rapportage bij de betreffende programma’s worden toegelicht.


  Voorgesteld besluit:
  De tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen.++
  ++

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekpunt te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 8 november 2023.

 4. 4

  Financieel-juridisch
  Conform artikel 189 lid 2 van de Gemeentewet ziet uw raad erop toe dat de begroting van onze gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Voor 2024 is dat het geval. Ook in 2025 is deze begroting structureel in evenwicht is, maar niet meer vanaf 2026. De ontwikkelingen rondom een nieuwe financieringssystematiek en beschikbare rijksmiddelen zijn op dit moment onzeker, waardoor ook de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 onzeker is.
  Hoofdlijnen en meerjarenbeeld
  In de begroting 2024 zijn de volgende bestuurlijke hoofdlijnen aangehouden:
  1. In de begroting zijn de kaders van de Perspectiefnota 2024-2027 verwerkt. Het tekort uit de perspectiefnota voor 2024 is opgelost, waarmee de begroting voor 2024 sluitend is.
  2. We zijn ons bewust van de onzekerheden in het financieel beeld vanaf 2026 en werken scenario’s met bijpassende strategieën uit om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.
  3. Het structureel begrotingssaldo is voor 2024 op orde.


  Voorgesteld besluit:
  De programmabegroting 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekpunt te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 8 november 2023.

  00:23:27 - 00:24:43 - René de Vink
  00:24:47 - 00:30:01 - Koos Siegers
  00:30:03 - 00:30:59 - Ytsen van der Velde
  00:31:08 - 00:36:57 - Rogier van 't Land
  00:37:05 - 00:45:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:45:44 - 00:51:22 - Jeroen Betten
  00:51:28 - 00:54:53 - Mark Veenstra
  00:54:53 - 00:55:22 - Koos Siegers
  00:55:22 - 00:55:41 - Mark Veenstra
  01:10:21 - 01:19:49 - Bert Nederveen
  01:19:51 - 01:20:21 - Koos Siegers
  01:20:21 - 01:21:04 - Bert Nederveen
  01:21:04 - 01:21:12 - Jeroen Betten
  01:21:19 - 01:22:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:22:28 - 01:23:09 - Harry Stomphorst
  01:23:09 - 01:23:15 - Rogier van 't Land
  01:23:15 - 01:23:22 - Harry Stomphorst
  01:23:28 - 01:25:01 - Hans Haze
  01:25:01 - 01:25:26 - Koos Siegers
  01:25:26 - 01:26:21 - Hans Haze
  01:26:26 - 01:26:28 - Jeroen Betten
  01:26:29 - 01:26:35 - Jeroen Betten
  01:26:35 - 01:27:32 - Jeroen Betten
  01:27:32 - 01:28:20 - Hans Haze
  01:28:27 - 01:31:26 - Bé Schollema
  01:31:31 - 01:32:25 - Jeroen Betten
  01:32:29 - 01:33:32 - Bé Schollema
  01:33:36 - 01:33:58 - Koos Siegers
  01:34:00 - 01:35:48 - Jeroen Betten
  01:35:48 - 01:35:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:35:51 - 01:36:46 - Koos Siegers
  01:36:49 - 01:37:34 - Rogier van 't Land
  01:37:34 - 01:37:47 - Rogier van 't Land
  01:37:47 - 01:38:22 - Jeroen Betten
  01:38:22 - 01:39:02 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:42:59 - 01:43:05 - Ytsen van der Velde
  01:43:10 - 01:43:54 - René de Vink
  01:44:00 - 01:44:41 - Jeroen Betten
  01:44:41 - 01:46:24 - Rogier van 't Land
  01:46:24 - 01:46:51 - Mark Veenstra
  01:46:51 - 01:47:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:47:09 - 01:47:27 - Koos Siegers
  01:47:27 - 01:49:18 - Bert Nederveen
 5. 5

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.