Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 28 juni 2023

17:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 17.30 uur en heet alle leden van harte welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 2.a

  De heer Van Broekhuizen, klimaatburgemeester Westerkwartier: spreekt over openbaar vervoer.
  De heer Ten Hoor: spreekt over padel banen.
  Mevrouw Katee, Humanitas.

  Besluit

  Er hebben zich 3 insprekers gemeld, zij hebben een inspraakreactie gegeven met betrekking tot agendapunt 5, de Perspectiefnota:


  1. De heer Ten Hoor van de tennisvereniging TIOL over padelbanen.
  2. Mevrouw Kaatee namens en over Humanitas Westerkwartier.
  3. De heer Van Broekhuizen, klimaatburgemeester in de gemeente Westerkwartier, over het klimaat en de rol van het openbaar vervoer in het klimaat.

  00:21:39 - 00:22:59 - Onno Koopmans
  00:22:59 - 00:24:53 - René de Vink
  00:24:53 - 00:25:47 - Harmke van der Sluis
  00:25:47 - 00:27:08 - Myra Eeken - Hermans
  00:27:08 - 00:27:46 - Myra Eeken - Hermans
  00:27:46 - 00:29:39 - Emil Klok
  00:29:39 - 00:35:07 - Jan Willem Slotema
  00:35:07 - 00:37:07 - Emil Klok
  00:37:07 - 00:37:54 - Emil Klok
  00:37:54 - 00:38:04 - Emil Klok
  00:38:04 - 00:39:07 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:39:07 - 00:39:24 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:39:24 - 00:40:06 - Onno Koopmans
  00:40:06 - 00:40:13 - Onno Koopmans
  00:40:13 - 00:41:31 - Arnold Bloem
  00:41:31 - 00:43:46 - Myra Eeken - Hermans
  00:50:22 - 00:51:34 - Zwanet Oosterhof
  00:51:34 - 00:53:35 - Mark Veenstra
  00:53:35 - 00:55:05 - Emil Klok
  00:55:05 - 00:55:44 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:55:44 - 00:57:02 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:57:02 - 00:58:47 - Arnold Bloem
  00:58:47 - 01:01:23 - Koos Siegers
  01:56:44 - 02:03:26 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:03:26 - 02:04:02 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:04:02 - 02:08:34 - Mark Veenstra
  02:08:34 - 02:12:35 - Annelie Bonnet
  02:12:41 - 02:14:07 - Harmke van der Sluis
  02:14:07 - 02:16:16 - René de Vink
  02:16:16 - 02:16:45 - Onno Koopmans
  02:16:45 - 02:20:18 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:20:21 - 02:21:41 - Koos Siegers
  02:21:41 - 02:27:48 - Koos Siegers
  02:27:48 - 02:28:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:28:39 - 02:29:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:39:12 - 02:39:32 - Bé Schollema
  02:39:32 - 02:39:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:39:43 - 02:41:25 - Bé Schollema
  02:41:50 - 02:42:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:43:55 - 02:44:15 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:44:15 - 02:44:28 - Onno Koopmans
  02:44:28 - 02:45:24 - René de Vink
  02:45:24 - 02:46:10 - Harmke van der Sluis
  02:46:19 - 02:50:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:50:12 - 02:50:16 - Koos Siegers
  02:50:16 - 02:50:18 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:50:18 - 02:51:22 - Koos Siegers
  02:51:22 - 02:53:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:53:56 - 02:54:28 - Koos Siegers
  02:54:28 - 02:56:57 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:56:57 - 02:59:19 - Bé Schollema
  03:01:09 - 03:04:36 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:04:38 - 03:05:20 - Harry Stomphorst
  03:05:20 - 03:05:21 - Harry Stomphorst
  03:05:21 - 03:05:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:05:25 - 03:05:28 - Harry Stomphorst
  03:05:28 - 03:05:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:05:31 - 03:05:49 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:05:49 - 03:06:10 - Harry Stomphorst
  03:06:10 - 03:06:25 - Harmke van der Sluis
 4. 3

  Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de gemeente Westerkwartier. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde financiële beheer en de uitvoering van het beleid.
  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan we in op de programmaverantwoording en de paragrafen en in de jaarrekening onder meer op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  De voorzitter schorst de vergadering om 18.25 uur voor een pauze.
  Om 19.15 uur is de vergadering heropend.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

  01:00:37 - 01:01:23 - Koos Siegers
  01:56:44 - 02:03:26 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:03:26 - 02:04:02 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:04:02 - 02:08:34 - Mark Veenstra
  02:08:34 - 02:12:35 - Annelie Bonnet
  02:12:41 - 02:14:07 - Harmke van der Sluis
  02:14:07 - 02:16:16 - René de Vink
  02:16:16 - 02:16:45 - Onno Koopmans
  02:16:45 - 02:20:18 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:20:21 - 02:21:41 - Koos Siegers
  02:21:41 - 02:27:48 - Koos Siegers
  02:27:48 - 02:28:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:28:39 - 02:29:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:39:12 - 02:39:32 - Bé Schollema
  02:39:32 - 02:39:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:39:43 - 02:41:25 - Bé Schollema
  02:41:50 - 02:42:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 5. 4

  Dit is de eerste bestuursrapportage over 2023. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2023. We lichten per programma de afwijkingen groter dan € 50.000 toe.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

  02:43:55 - 02:44:15 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:44:15 - 02:44:28 - Onno Koopmans
  02:44:28 - 02:45:24 - René de Vink
  02:45:24 - 02:46:10 - Harmke van der Sluis
  02:46:19 - 02:50:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:50:12 - 02:50:16 - Koos Siegers
  02:50:16 - 02:50:18 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:50:18 - 02:51:22 - Koos Siegers
  02:51:22 - 02:53:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:53:56 - 02:54:28 - Koos Siegers
  02:54:28 - 02:56:57 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:56:57 - 02:59:19 - Bé Schollema
  03:01:09 - 03:04:36 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:04:38 - 03:05:20 - Harry Stomphorst
  03:05:20 - 03:05:21 - Harry Stomphorst
  03:05:21 - 03:05:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:05:25 - 03:05:28 - Harry Stomphorst
  03:05:28 - 03:05:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:05:31 - 03:05:49 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:05:49 - 03:06:10 - Harry Stomphorst
  03:06:10 - 03:06:25 - Harmke van der Sluis
  03:06:25 - 03:06:30 - Harry Stomphorst
 6. 5

  De perspectiefnota schetst op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2024 en de volgende jaren, en de ontwikkelingen die we zien. Deze perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de programmabegroting 2024. In deze perspectiefnota zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds niet meegenomen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

  03:07:35 - 03:09:04 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:09:04 - 03:09:12 - Onno Koopmans
  03:09:12 - 03:09:43 - René de Vink
  03:09:43 - 03:10:14 - Harmke van der Sluis
  03:10:24 - 03:11:56 - Annelie Bonnet
  03:11:56 - 03:13:37 - Mark Veenstra
  03:13:43 - 03:18:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:18:08 - 03:18:21 - Koos Siegers
  03:18:21 - 03:18:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:18:24 - 03:20:13 - Koos Siegers
  03:20:13 - 03:20:17 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:20:17 - 03:26:30 - Koos Siegers
  03:26:30 - 03:27:07 - Harmke van der Sluis
  03:27:07 - 03:27:30 - Harmke van der Sluis
  03:30:11 - 03:30:51 - Harry Stomphorst
  03:30:53 - 03:31:10 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:31:18 - 03:31:52 - Bé Schollema
  03:32:04 - 03:32:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:33:05 - 03:34:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
 7. 6

  De gemeente Westerkwartier heeft per 1 januari 2022 in totaal 15 grondexploitaties, bestaande uit 14 woningbouwlocaties en een bedrijventerrein. In 2022 zijn geen grondexploitaties geopend maar wel 5 afgeronde grondexploitaties afgesloten. Dit samen maakt het aantal van 10 grondexploitaties per 31 december 2022.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

  03:34:36 - 03:34:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:49:19 - 03:50:13 - Geert de Jong
  03:50:13 - 03:50:42 - René de Vink
  03:50:42 - 03:51:00 - Mark Veenstra
  03:51:09 - 03:51:17 - Mark Veenstra
  03:51:20 - 03:51:37 - Koos Siegers
  03:51:37 - 03:52:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 8. 7

  Sinds medio 2018 is het rijbewijs geschikt gemaakt als publiek identificatiemiddel. De toepassing ervan was afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van artikel 27 van de Wet digitale overheid. Deze wet en dit artikel treden op 1 juli 2023 in werking (Stb. 2023, 158, 159 en 160). De RDW heeft eerder bekendgemaakt dat de afdracht per rijbewijsaanvraag wordt verhoogd met € 3,50. Het legestarief voor het afgeven of vernieuwen van het rijbewijs zal
  daarom met € 3,50 worden verhoogd.
  - De overige wijzigingen behoeven geen nadere toelichting omdat ze van redactionele aard zijn.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

 9. 8

  Achter buurtschap Nieuwklap en ‘De Lindt’ nabij de Friesestraatweg te Aduard ligt eenvoormalig boerenerf. De boerderij die op dit perceel stond is in 2009/2010 gedeeltelijke door brand verwoest en vervolgens verder afgebroken. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn’, vastgesteld en onherroepelijk geworden in 2012, heeft naar aanleiding van een ingediend bouwplan aan het perceel een woonbestemming toegekend, met de mogelijkheid voor het bouwen van 9 wooneenheden (aaneen te bouwen). Hoewel in het bestemmingsplan, op basis van dit bouwplan, de bouwmogelijkheid is opgenomen is aan dit bouwplan geen vervolg gegeven.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

  03:57:15 - 03:58:41 - Myra Eeken - Hermans
  03:58:41 - 03:59:32 - Arnold Bloem
  03:59:47 - 04:00:09 - Geert de Jong
  04:00:11 - 04:00:36 - Jan Willem Slotema
  04:00:36 - 04:05:24 - Hans Haze
 10. 9

  In Marum is recentelijk een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd. In dit IKC zijn twee scholen en een kinderopvang ondergebracht. Eén van de locaties die daarmee in juli 2022 is vrijgekomen is van De Bron, een basisschool gelegen tegen het centrum van Marum.


  Stichting De Knarrenhof heeft, op verzoek van initiatiefgroep Knarrenhof Westerkwartier, de gemeente in het najaar van 2019 benaderd met het verzoek om op de vrij te komen locatie een onderzoek te mogen doen naar de mogelijkheden voor de realisatie van een Knarrenhof. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en begin 2020 is een stedenbouwkundige verkenning van de locatie verstrekt aan de Knarrenhof, bedoeld als basis voor verder overleg. In maart 2020, net voor de eerste lockdown als gevolg van de Coronapandemie, was er een informatieavond waar ca. 200 belangstellenden aanwezig waren. Die avond kan beschouwd worden als een start van de ontwikkeling. In de periode daarna (2021) is nog een enquête uitgezet en een avond voor geïnteresseerden gehouden om de werkelijke behoefte te peilen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

  04:03:59 - 04:05:24 - Hans Haze
  04:05:24 - 04:07:13 - Arnold Bloem
  04:07:13 - 04:07:50 - Geert de Jong
  04:07:50 - 04:09:33 - Jan Willem Slotema
  04:09:33 - 04:10:05 - Jeroen Hoving
  04:10:05 - 04:11:54 - Myra Eeken - Hermans
  04:11:54 - 04:12:25 - Annelie Bonnet
  04:12:25 - 04:12:53 - Harmke van der Sluis
  04:12:53 - 04:14:53 - Hans Haze
  04:14:53 - 04:15:49 - Myra Eeken - Hermans
 11. 10

  De initiatiefnemers zijn eigenaar van het perceel Provincialeweg 146 B in Opende op 18 november 2021 hebben ze de gemeente gevraagd of op het perceel een woning mag worden gerealiseerd. Deze woning moet worden gerealiseerd op het perceel waar de initiatiefnemer kleinschalige bedrijfsactiviteiten uitvoert. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De uitgangspunten voor een
  ontwikkeling zijn in een Stedenbouwkundig programma van eisen (Spve) vastgelegd. Op basis van dit Spve is een bouwplan ontwikkeld en is een bestemmingsplan opgesteld. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de bouw van een woning op het perceel mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

  04:15:01 - 04:15:49 - Myra Eeken - Hermans
  04:15:52 - 04:16:05 - Geert de Jong
  04:16:08 - 04:16:46 - Myra Eeken - Hermans
  04:16:46 - 04:18:12 - Hans Haze
 12. 11

  Besluit

  Door de voorzitter om 21.45 uur

  04:17:51 - 04:18:12 - Hans Haze