Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 29 november 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sandra de Wit
Toelichting

VANWEGE EEN TECHNISCHE STORING TIJDENS DE UITZENDING WORDT VAN HET EERSTE DEEL VAN DE VERGADERING EEN VERSLAG GEMAAKT. DIT VERSLAG WORDT SAMEN MET DE BESLUITENLIJST VAN DIT RAADSOVERLEG BEHANDELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 13 DECEMBER A.S.
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, de agendapunten waar insprekers bij aanwezig zijn worden naar voren gehaald.

 3. 3

  Het voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) kan, als passief verwervingsinstrument, een ondersteuning betekenen voor het gemeentelijk verwervingsbeleid.
  Tevens biedt het voorkeursrecht een bescherming tijdens de verdere planontwikkeling: het voorkomt namelijk ongewenste verkopen (al dan niet bedoeld als speculatie) aan projectontwikkelaars.


  Er zijn 3 insprekers bij dit agendapunt:
  - De heer Houwer
  - Mevrouw Huisman van De Zijlen.
  - Mevrouw Schaaf

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  De heer Houwer, mevrouw Huisman namens de Zijlen en mevrouw Schaaf spreken in. De leden van het Raadsoverleg stellen vragen die door de insprekers zijn beantwoord.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekpunt te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 13 december 2023.

  00:26:16 - 00:26:46 - Alex Steenbergen
  00:26:54 - 00:27:40 - Jan van der Laan
  00:27:48 - 00:28:15 - Jan Willem Slotema
  00:28:23 - 00:28:38 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:28:45 - 00:29:54 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:35:20 - 00:35:53 - Alex Steenbergen
  00:35:53 - 00:36:25 - Jan Willem Slotema
  00:36:25 - 00:37:16 - Arnold Bloem
  00:37:16 - 00:38:16 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:42:34 - 00:42:58 - Joachim Bekkering
  00:44:54 - 00:47:22 - Alex Steenbergen
  00:47:22 - 00:47:27 - Jan Willem Slotema
  00:47:27 - 00:47:54 - Jan Willem Slotema
  00:47:54 - 00:49:22 - Alex Steenbergen
  00:49:22 - 00:54:48 - Jan Willem Slotema
  00:54:48 - 00:56:49 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:56:49 - 00:57:01 - Jan Willem Slotema
  00:57:01 - 00:57:37 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:57:37 - 00:57:47 - Jan Willem Slotema
  00:57:47 - 00:57:51 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:57:52 - 00:58:04 - Jan Willem Slotema
  00:58:06 - 00:58:16 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:58:16 - 00:58:21 - Jan Willem Slotema
  00:58:24 - 00:58:30 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:58:30 - 00:59:49 - Arnold Bloem
  00:59:52 - 01:02:52 - Jan van der Laan
  01:02:52 - 01:03:04 - Arnold Bloem
  01:03:04 - 01:04:09 - Jan van der Laan
  01:04:09 - 01:07:09 - Annelie Bonnet
  01:07:09 - 01:09:53 - Joachim Bekkering
  01:10:01 - 01:13:33 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:13:44 - 01:13:45 - Bert Nederveen
  01:13:45 - 01:21:44 - Bert Nederveen
  01:21:44 - 01:22:38 - Alex Steenbergen
  01:22:42 - 01:22:51 - Bert Nederveen
  01:23:09 - 01:23:52 - Alex Steenbergen
  01:23:52 - 01:24:16 - Jan Willem Slotema
  01:24:22 - 01:24:38 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  01:24:38 - 01:25:14 - Arnold Bloem
  01:25:14 - 01:25:22 - Jan van der Laan
  01:25:28 - 01:25:32 - Annelie Bonnet
  01:25:38 - 01:25:59 - Joachim Bekkering
  01:26:04 - 01:26:44 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:26:44 - 01:27:09 - Bert Nederveen
  01:27:09 - 01:27:14 - Jan Willem Slotema
  01:27:14 - 01:27:31 - Jan Willem Slotema
  01:27:31 - 01:28:24 - Bert Nederveen
 4. 4

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de inwerkingtreding moet de APV juridisch-technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Dit voorstel is als agendapunt 7 behandeld.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 13 december 2023.

  01:52:21 - 01:53:29 - Wybe Niemeijer
  01:53:29 - 01:56:04 - Wybe Niemeijer
  01:56:06 - 01:57:01 - Arnold Bloem
  01:57:01 - 01:57:23 - Jan van der Laan
  01:57:23 - 02:00:24 - Myra Eeken - Hermans
  02:00:27 - 02:04:46 - Wybe Niemeijer
  02:04:49 - 02:07:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:07:27 - 02:07:39 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:07:39 - 02:07:49 - Wybe Niemeijer
  02:07:49 - 02:08:01 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:08:05 - 02:08:14 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:08:14 - 02:12:54 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:12:54 - 02:13:01 - Arnold Bloem
  02:13:04 - 02:13:25 - Wybe Niemeijer
  02:13:27 - 02:13:45 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:13:45 - 02:14:02 - Wybe Niemeijer
  02:14:02 - 02:14:35 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:14:41 - 02:16:18 - Arnold Bloem
  02:16:21 - 02:18:34 - Jan van der Laan
  02:18:34 - 02:20:11 - Annelie Bonnet
  02:20:18 - 02:23:25 - Myra Eeken - Hermans
  02:23:33 - 02:25:53 - Emil Klok
  02:37:41 - 02:41:21 - Wybe Niemeijer
  02:41:24 - 02:42:10 - Wybe Niemeijer
  02:42:10 - 02:42:15 - Wybe Niemeijer
  02:42:15 - 02:42:25 - Bert Nederveen
  02:42:25 - 02:44:16 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:44:22 - 02:45:36 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:45:36 - 02:45:49 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:45:52 - 02:46:38 - Arnold Bloem
  02:46:44 - 02:47:19 - Jan van der Laan
  02:47:24 - 02:47:41 - Annelie Bonnet
  02:47:48 - 02:48:51 - Myra Eeken - Hermans
  02:48:51 - 02:49:48 - Emil Klok
  02:49:48 - 02:50:23 - Myra Eeken - Hermans
  02:50:25 - 02:50:48 - Emil Klok
  02:55:55 - 02:57:12 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:57:14 - 02:57:28 - Jan van der Laan
  02:57:33 - 02:57:45 - Joachim Bekkering
 5. 5

  Het integraal veiligheidsbeleid wordt eens in de vier jaar opgesteld en geeft inzicht in de strategische prioriteiten die de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid stelt.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Dit voorstel is als agendapunt 9 behandeld.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 13 december 2023.

  03:59:32 - 04:00:10 - Joachim Bekkering
  04:00:10 - 04:00:41 - Jan Willem Slotema
  04:06:47 - 04:07:57 - Han van der Krieke
  04:07:57 - 04:13:33 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  04:13:37 - 04:13:57 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  04:13:59 - 04:16:00 - Arnold Bloem
  04:16:00 - 04:18:17 - Jan van der Laan
  04:18:17 - 04:20:00 - Rogier van 't Land
  04:20:07 - 04:24:34 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:25:07 - 04:25:15 - Bert Nederveen
  04:40:10 - 04:40:58 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 6. 6

  Korte omschrijving raadsoverleg:
  De burgemeester wil graag in gesprek met de raad over de voorgestelde beleidswijzigingen zoals beschreven in het “Evaluatiedocument Evenementen- en geluidsnota Westerkwartier”. Formeel ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van het evenementenbeleid bij het college en niet bij de raad.
  De raad stelt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast, waarin een aantal randvoorwaarden zijn opgenomen ten opzichte van evenementen.
  Zo kunnen evenementen op grond van de APV worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu. De APV bevat echter geen omschrijving van hetgeen hier precies onder wordt verstaan. Het evenementenbeleid kan hieraan invulling geven. De openbare orde en veiligheid bij evenementen is een wettelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester. Dit maakt dat de burgemeester over bevoegdheden beschikt om nadere regels voor te schrijven en voorwaarden te verbinden aan de vergunningverlening in beleidsregels.


  Gelet op de gevoeligheid van dit onderwerp, wordt de raad tijdens dit raadsoverleg de mogelijkheid geboden om vragen te stellen of opmerkingen mee te geven aan het college.
  In december kan het evenementenbeleid dan definitief worden vastgesteld door het college.


  Er heeft zich een inspreker gemeld.
  De heer Van der Veen, voorzitter Stichting Feestweek Marum.


  Er is een schriftelijke reactie binnengekomen van Jeugd en Jongerenwerk De Smidse Niekerk, Oldekerk, Faan.


  Komt alleen in het raadsoverleg aan de orde.

  Besluit

  Dit agendapunt is als agendapunt 4 behandeld.
  De heer Van der Veen spreekt in namens de Stichting feestweek Marum.
  De leden van het Raadsoverleg stellen enkele vragen die door de inspreker zijn beantwoord.


  Het college is bevoegd het evenementenbeleid vast te stellen, de burgemeester heeft het Raadsoverleg gehoord over dit beleid. Wanneer de raad wenst het college standpunten mee te geven dan zal dit middels een motie vreemd aan de orde van de dag in de raadsvergadering van 13 december 2023 kunnen.

  01:52:28 - 01:53:29 - Wybe Niemeijer
  01:53:29 - 01:56:04 - Wybe Niemeijer
  01:56:06 - 01:57:01 - Arnold Bloem
  01:57:01 - 01:57:23 - Jan van der Laan
  01:57:23 - 02:00:24 - Myra Eeken - Hermans
  02:00:27 - 02:04:46 - Wybe Niemeijer
  02:04:49 - 02:07:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:07:27 - 02:07:39 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:07:39 - 02:07:49 - Wybe Niemeijer
  02:07:49 - 02:08:01 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:08:05 - 02:08:14 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:08:14 - 02:12:54 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:12:54 - 02:13:01 - Arnold Bloem
  02:13:04 - 02:13:25 - Wybe Niemeijer
  02:13:27 - 02:13:45 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:13:45 - 02:14:02 - Wybe Niemeijer
  02:14:02 - 02:14:35 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:14:41 - 02:16:18 - Arnold Bloem
  02:16:21 - 02:18:34 - Jan van der Laan
  02:18:34 - 02:20:11 - Annelie Bonnet
  02:20:18 - 02:23:25 - Myra Eeken - Hermans
  02:23:33 - 02:25:53 - Emil Klok
  02:37:41 - 02:41:21 - Wybe Niemeijer
  02:41:24 - 02:42:10 - Wybe Niemeijer
  02:42:10 - 02:42:15 - Wybe Niemeijer
  02:42:15 - 02:42:25 - Bert Nederveen
  02:42:25 - 02:44:16 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:44:22 - 02:45:36 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:45:36 - 02:45:49 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:45:52 - 02:46:38 - Arnold Bloem
  02:46:44 - 02:47:19 - Jan van der Laan
  02:47:24 - 02:47:41 - Annelie Bonnet
  02:47:48 - 02:48:51 - Myra Eeken - Hermans
  02:48:51 - 02:49:48 - Emil Klok
  02:49:48 - 02:50:23 - Myra Eeken - Hermans
  02:50:25 - 02:50:48 - Emil Klok
 7. 6.1

  Deze reactie wordt gedeeld omdat deze technisch van aard is.

 8. 6.2

 9. 7

  Notebomers Onroerend Goed en Samen Bouwzaken willen op het perceel kadastraal bekend gemeente Zuidhorn, sectie A, nummer 3673 (gedeeltelijk) een appartementencomplex realiseren. Het complex omvat een woongebouw van drie bouwlagen met een terug liggende vierde laag, waarin 22 appartementen, bergingen, een half verdiepte parkeerkelder en een ruimte voor een fitnessstudio/sportschool zijn ondergebracht.


  De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning kan daarom alleen worden verleend op basis van een nieuw bestemmingsplan.


  Er zijn twee insprekers bij dit onderwerp:
  - de heer R. Hoogstra
  - de heer M. de Niet

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Dit agendapunt is als agendapunt 5 behandeld.


  De heren De Niet en Hoogstra spreken in bij dit agendapunt.
  De leden van het Raadsoverleg stellen enkele vragen die door de insprekers zijn beantwoord.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 13 december 2023.

  03:07:17 - 03:08:44 - Myra Eeken - Hermans
  03:08:44 - 03:09:02 - Jan Willem Slotema
  03:09:02 - 03:09:39 - Jan Willem Slotema
  03:09:41 - 03:10:46 - Jeroen Hoving
  03:10:48 - 03:11:14 - Jan Willem Slotema
  03:11:14 - 03:11:56 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  03:11:56 - 03:12:18 - Arnold Bloem
  03:12:18 - 03:12:34 - Jan van der Laan
  03:12:34 - 03:13:48 - Annelie Bonnet
  03:13:55 - 03:15:44 - Myra Eeken - Hermans
  03:15:47 - 03:18:17 - Hans Haze
  03:18:17 - 03:18:29 - Jeroen Hoving
  03:18:29 - 03:21:22 - Hans Haze
  03:21:22 - 03:21:31 - Annelie Bonnet
  03:21:36 - 03:22:09 - Hans Haze
  03:22:09 - 03:22:13 - Hans Haze
  03:22:15 - 03:22:24 - Jan Willem Slotema
  03:22:26 - 03:23:21 - Hans Haze
  03:23:24 - 03:23:29 - Myra Eeken - Hermans
  03:23:29 - 03:23:58 - Arnold Bloem
  03:24:02 - 03:24:51 - Hans Haze
  03:24:51 - 03:25:16 - Myra Eeken - Hermans
  03:25:16 - 03:25:44 - Hans Haze
  03:25:44 - 03:25:51 - Jan van der Laan
  03:25:51 - 03:25:52 - Arnold Bloem
 10. 8

  Wold & Waard is eigenaar van de percelen Van Panhuyslaan 14 en 16 in Leek. Wold & Waard heeft een bouwplan ontwikkeld om op de locatie 33 appartementen te realiseren. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het bouwplan te kunnen realiseren is hierom een bestemmingsplan opgesteld. 
  Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende terinzagelegging zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nota van zienswijzen op gesteld. Voorgesteld wordt in te stemmen met voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan Leek – Van Panhuyslaan 14 en 16 en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  Er is 1 inspreker bij dit onderwerp:
  - Mr. De Goede namens bewoners van Panhuyslaan te Leek.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Dit voorstel is als agendapunt 6 behandeld.  De heer Mr. De Goede spreekt in namens de bewoners.
  De leden van het Raadsoverleg stellen enkele vragen die door de inspreker zijn beantwoord.  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 13 december 2023.

  03:37:49 - 03:39:06 - Jeroen Hoving
  03:39:06 - 03:40:56 - Annelie Bonnet
  03:40:56 - 03:41:47 - Jeroen Hoving
  03:41:47 - 03:43:38 - Jan Willem Slotema
  03:43:38 - 03:44:06 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  03:44:06 - 03:44:32 - Arnold Bloem
  03:44:34 - 03:46:38 - Jan van der Laan
  03:46:38 - 03:47:39 - Annelie Bonnet
  03:47:39 - 03:49:16 - Myra Eeken - Hermans
  03:49:16 - 03:53:44 - Hans Haze
  03:53:51 - 03:54:17 - Jeroen Hoving
  03:54:17 - 03:54:23 - Hans Haze
  03:54:32 - 03:54:39 - Jeroen Hoving
  03:54:39 - 03:55:16 - Hans Haze
  03:55:27 - 03:56:40 - Jan Willem Slotema
  03:57:03 - 03:57:20 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  03:58:21 - 03:58:47 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:58:47 - 03:59:03 - Rogier van 't Land
  03:59:03 - 03:59:08 - Joachim Bekkering
  03:59:08 - 03:59:21 - Jan van der Laan
  03:59:21 - 03:59:27 - Rogier van 't Land
  03:59:27 - 04:00:10 - Joachim Bekkering
 11. 9

  Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, wordt de Verordening op afvoer van hemelwater en grondwater van rechtswege onderdeel van het omgevingsplan.
  Artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder f, van de Invoeringswet Omgevingswet regelt dat voor de verordening en de op grond daarvan aangewezen gebieden.
  In de verordening staan een aantal bepalingen die naar aard of inhoud geen onderdeel van het omgevingsplan moeten zijn. Dit raadsbesluit regelt dat deze bepalingen vervallen onmiddellijk voor dat moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024). Het deel van de verordening dat nog resteert is onmiddellijk daarna van rechtswege onderdeel van het omgevingsplan.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Dit voorstel is als agendapunt 8 behandeld in het raadsoverleg.


  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 13 december 2023.

  03:59:35 - 04:00:10 - Joachim Bekkering
  04:00:10 - 04:00:41 - Jan Willem Slotema
 12. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur.