Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 31 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Onno Koopmans
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Het ontwerpbestemmingsplan Diepswal 16 Leek heeft tezamen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen.
  Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Ten behoeve van de zienswijzen is een Nota van reactie opgesteld waarin de zienswijzen worden overwogen. De zienswijzen geven deels aanleiding voor een aanpassing van het bestemmingsplan. Naast de zienswijzen zijn een aantal andere punten opgemerkt die aanleiding geven voor aanpassing van het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt een hogere grenswaarde geluid vast te stellen, in te stemmen met voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan Diepswal 16 Leek en de raad te vragen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Mevrouw G.K. Immink spreekt in bij dit agendapunt.
  Er worden vragen gesteld door leden van het Raadsoverleg, mevrouw Immink beantwoordt de vragen.  Toezegging wethouder Haze om na te gaan of er nog een toezegging open staat en zal hier schriftelijk op terug komen naar aanleiding van de vraag van mevrouw Eeken.  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 14 juni 2023.

  Toezeggingen

  Titel
  Bestemmingsplan procedures in het Westerkwartier het aspect van geluidsoverlast en veranderen van geluidsnormen
  00:20:52 - 00:22:01 - Myra Eeken - Hermans
  00:22:01 - 00:23:51 - Jeroen Betten
  00:23:51 - 00:26:28 - Jan Willem Slotema
  00:26:29 - 00:29:00 - Jeroen Betten
  00:29:00 - 00:29:43 - Geert de Jong
  00:29:43 - 00:31:53 - Jan Willem Slotema
  00:31:53 - 00:34:19 - Myra Eeken - Hermans
  00:34:19 - 00:34:58 - Annelie Bonnet
  00:37:53 - 00:46:26 - Hans Haze
 4. 4

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Halbe Wiersemaweg 2b Niebert’ (uitbreiding kwekerij) heeft vanaf 3 maart tot en met 13 april 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan dan ook ongewijzigd worden vastgesteld

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 14 juni 2023.

  00:45:39 - 00:46:26 - Hans Haze
  00:46:26 - 00:46:38 - Anneke Laan
  00:46:38 - 00:47:04 - Jan Willem Slotema
  00:47:04 - 00:47:42 - Joachim Bekkering
  00:47:46 - 00:47:56 - Jeroen Betten
 5. 5

  Het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan parkeren gemeente Westerkwartier heeft met de beleidsnotitie Parkeernormen gemeente Westerkwartier gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn nog een aantal verbeterpunten opgemerkt. Voorgesteld wordt de gemeenteraad te vragen het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als hamerstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 14 juni 2023.

  00:50:16 - 00:56:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:56:44 - 00:56:48 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:56:48 - 00:57:05 - Wybe Niemeijer
  00:57:05 - 00:57:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:57:23 - 00:57:25 - Wybe Niemeijer
  00:57:25 - 01:00:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:00:08 - 01:00:10 - Jeroen Betten
  01:00:10 - 01:00:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:00:13 - 01:00:50 - Jeroen Betten
  01:00:50 - 01:00:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:00:59 - 01:01:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:01:39 - 01:01:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:01:44 - 01:02:15 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:02:15 - 01:02:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:02:44 - 01:03:43 - Jeroen Betten
  01:03:45 - 01:03:59 - René de Vink
  01:04:01 - 01:06:24 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:06:24 - 01:06:51 - Wybe Niemeijer
  01:06:51 - 01:06:55 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:06:55 - 01:07:03 - Wybe Niemeijer
  01:07:03 - 01:07:23 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:07:36 - 01:09:03 - Hans Haze
  01:09:16 - 01:10:49 - Harry Stomphorst
  01:10:49 - 01:11:00 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:11:00 - 01:11:29 - Harry Stomphorst
  01:11:29 - 01:12:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:12:03 - 01:12:09 - Harry Stomphorst
  01:12:09 - 01:13:46 - Klaas-Wybo van der Hoek
 6. 6

  Besluit

  Door de voorzitter om 20.30 uur.

  01:13:38 - 01:13:46 - Klaas-Wybo van der Hoek