Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsoverleg 1

woensdag 5 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arina Havinga
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor het Openbare raadsoverleg van de raad van de gemeente Westerkwartier.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In het raadsoverleg kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Ook als u in wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kan dit in het raadsoverleg.


Wilt u inspreken, neem dan contact op met de griffier via griffie@westerkwartier.nl of 140594.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 2. 2

  Besluit

  Er heeft zich een inspreker gemeld, de inspraakreactie zal bij agendapunt 2a gegeven worden. De voorzitter stelt voor agendapunt 8 naar voren te halen en als agendapunt 2b te agenderen. De leden van de vergadering stemmen hiermee in, hiermee stelt de voorzitter dat de agenda gewijzigd is vastgesteld.

 3. 2.a

  Mevrouw G.K. Immink komt inspreken over Diepswal 16, Leek.

  Besluit

  Mevrouw Immink maakt gebruik van het inspreekrecht en spreekt in over Diepswal 16 te Leek en het Jacobskruiskruid.

  00:23:14 - 00:24:00 - Johan de Vries
  00:24:00 - 00:24:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:24:51 - 00:25:02 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:25:02 - 00:25:11 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:25:11 - 00:28:33 - Anneke Laan
 4. 3

  De raad wordt geïnformeerd over de fietsroute Leek-Zuidhorn door middel van een presentatie.

  Besluit

  Na de introductie van wethouder Harry Stomphorst verzorgt de heer Merwin Rozema van architecten- en ingenieursbureau Sweco een presentatie.

  00:34:51 - 00:35:25 - René de Vink
  00:35:25 - 00:36:07 - Harry Stomphorst
  00:41:08 - 00:41:21 - Johan de Vries
  00:41:21 - 00:45:48 - Johan de Vries
  00:45:48 - 00:46:39 - Rogier van 't Land
  00:46:39 - 00:47:29 - Sandra de Wit
  00:47:29 - 00:48:28 - Emil Klok
  00:48:28 - 00:49:37 - Wybe Niemeijer
  00:49:37 - 00:50:35 - Wybe Niemeijer
  00:50:35 - 00:51:21 - Martin Boog
  00:51:21 - 00:53:00 - Johan de Vries
  00:53:00 - 00:53:34 - Johan de Vries
  00:53:34 - 00:55:12 - Anneke Laan
  00:55:12 - 00:56:14 - Jeroen Betten
  00:56:14 - 00:59:56 - Emil Klok
  00:59:56 - 01:00:13 - Emil Klok
  01:00:13 - 01:00:37 - Emil Klok
  01:00:37 - 01:01:53 - Wybe Niemeijer
  01:01:53 - 01:02:48 - Johan de Vries
  01:02:48 - 01:03:29 - Johan de Vries
  01:03:29 - 01:04:16 - Johan de Vries
  01:04:16 - 01:05:54 - Harry Stomphorst
 5. 4

  De raad wordt geïnformeerd over centrumvisie Zuidhorn door middel van een presentatie.

  Besluit

  Mevrouw Femke Roodbergen en de heer Douwe van der Laan verzorgen namens de ambtelijke organisatie een presentatie. Deze presentatie is geagendeerd naar aanleiding van een toezegging die de wethouder heeft gedaan op 7 maart jl. om de raad nader te informeren over de Centrumvisie Zuidhorn. Deze toezegging is daarmee voor een groot deel afgedaan, de toezegging blijft nog even staan omdat het punt nog open staat om de begripsbepalingen nauwkeuriger te duiden.

  01:04:52 - 01:05:54 - Harry Stomphorst
  01:24:08 - 01:25:02 - Mark Veenstra
  01:25:02 - 01:26:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:26:52 - 01:28:34 - Wybe Niemeijer
  01:28:34 - 01:29:28 - Martin Boog
  01:29:28 - 01:29:59 - Geert de Jong
  01:29:59 - 01:30:08 - Geert de Jong
  01:30:08 - 01:31:31 - Anneke Laan
  01:31:31 - 01:33:03 - Wybe Niemeijer
  01:33:03 - 01:33:49 - Wybe Niemeijer
  01:33:49 - 01:34:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:34:12 - 01:36:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:36:30 - 01:37:04 - Hans Haze
  01:37:04 - 01:39:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
 6. 5

  Bijgaand vindt u het dorpshuizenbeleid 2023 van de gemeente Westerkwartier ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’. Het volgt uit één van de ambities van het college uitvoeringsprogramma 2023 – 2026 met als doel de leefbaarheid in de dorpen te versterken.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 19 april 2023.


  * toezegging: wethouder Nederveen zegt toe de raad de subsidieregeling te doen toekomen na het zomerreces. Toelichting: de voorzitter heeft per abuis subsidieverordening genoemd, dit moet de subsidieregeling zijn en is aangepast in de genoteerde toezegging.

  Toezeggingen

  Titel
  Dorpshuizenbeleid 2023 Gemeente Westerkwartier
  01:37:38 - 01:39:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:39:44 - 01:41:52 - Geert de Jong
  01:41:52 - 01:42:56 - Geert de Jong
  01:42:56 - 01:42:58 - Geert de Jong
  01:42:58 - 01:49:23 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:49:25 - 01:50:37 - Jeroen Hoving
  01:50:42 - 01:53:44 - Natasja Bennink
  01:53:44 - 01:56:45 - Myra Eeken - Hermans
  01:56:51 - 01:58:33 - Rogier van 't Land
  01:58:33 - 02:02:23 - Jan van der Laan
  02:02:23 - 02:04:25 - René de Vink
  02:04:25 - 02:16:07 - Bert Nederveen
  02:16:07 - 02:16:29 - Bert Nederveen
  02:17:00 - 02:18:16 - Geert de Jong
  02:18:16 - 02:20:48 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:20:48 - 02:21:30 - Jeroen Hoving
  02:21:30 - 02:21:31 - Jan van der Laan
  02:21:31 - 02:21:36 - Jeroen Hoving
  02:21:36 - 02:22:07 - Natasja Bennink
  02:22:07 - 02:22:28 - Myra Eeken - Hermans
  02:22:28 - 02:22:40 - Rogier van 't Land
  02:22:40 - 02:22:59 - Jan van der Laan
  02:22:59 - 02:23:31 - René de Vink
  02:23:31 - 02:25:06 - Bert Nederveen
  02:25:06 - 02:25:35 - Bert Nederveen
  02:25:35 - 02:26:46 - Reinette Gjaltema - van der Laan
 7. 6

  Het huidige beleid is vooral gericht op de lichtbronnen waarvan de gemeente eigenaar of beheerder is. Het beleidsstuk ‘Duisternis beschermen, lichthinder aanpakken’ gaat verder. In de gemeente Westerkwartier is de schoonheid van de nacht en de natuurlijke duisternis nog volop aanwezig. Deze kernwaarde, benoemd in de Omgevingsvisie, staat steeds meer onder druk, in Nederland maar ook in onze eigen gemeente.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 19 april 2023.

  02:26:18 - 02:26:46 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:26:46 - 02:26:49 - Arnold Bloem
  02:33:57 - 02:39:20 - Martin Boog
  02:39:20 - 02:39:50 - René de Vink
  02:39:50 - 02:41:12 - Annelie Bonnet
  02:41:18 - 02:47:58 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:47:58 - 02:48:29 - Geert de Jong
  02:48:29 - 02:50:30 - Jeroen Betten
  02:50:30 - 02:50:36 - Wybe Niemeijer
  02:50:36 - 02:50:53 - Wybe Niemeijer
  02:50:55 - 02:51:40 - Jeroen Betten
  02:51:40 - 02:52:50 - Myra Eeken - Hermans
  02:53:06 - 02:55:24 - Wybe Niemeijer
  02:55:27 - 03:01:09 - Bé Schollema
  03:01:09 - 03:01:27 - Jeroen Betten
  03:01:27 - 03:01:35 - Jeroen Betten
  03:01:39 - 03:06:31 - Bé Schollema
  03:06:31 - 03:07:10 - Jan van der Laan
  03:07:10 - 03:13:25 - Bé Schollema
  03:13:27 - 03:14:59 - Martin Boog
  03:14:59 - 03:16:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:17:05 - 03:18:08 - Bé Schollema
  03:18:08 - 03:18:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:18:12 - 03:19:00 - Bé Schollema
  03:19:00 - 03:19:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:19:05 - 03:19:38 - Bé Schollema
  03:19:38 - 03:20:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:20:08 - 03:20:38 - Bé Schollema
  03:20:38 - 03:20:42 - Bé Schollema
 8. 7

  Op het perceel Lutjegasterweg 52 te Grootegast is een schuur aanwezig. Deze schuur zal worden gesloopt en daarvoor in de plaats mag één woning worden terug gebouwd. Het betreft een perceel in het buitengebied van de gemeente.

  Voorgesteld besluit

  a. een voorstel is besluitrijp als conformstuk in de raad;
  b. een voorstel is besluitrijp als besluitvormend bespreekstuk in de raad;
  c. een voorstel gaat voor verdere informatie of aanpassing terug naar het college;
  d. een voorstel behoeft verdere behandeling tijdens een raadsoverleg of raadsvergadering.

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 19 april 2023.

  03:22:35 - 03:22:59 - Geert de Jong
  03:22:59 - 03:24:01 - Arnold Bloem
  03:24:04 - 03:24:05 - Joachim Bekkering
  03:24:07 - 03:24:15 - Joachim Bekkering
  03:24:15 - 03:24:18 - Arnold Bloem
  03:24:18 - 03:25:17 - Joachim Bekkering
  03:25:24 - 03:28:13 - Hans Haze
 9. 8

  Besluit

  Het raadsoverleg stelt voor het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 19 april 2023.

  00:27:15 - 00:28:33 - Anneke Laan
  00:28:33 - 00:28:50 - Geert de Jong
  00:28:56 - 00:30:32 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:30:32 - 00:31:14 - Sandra de Wit
  00:31:23 - 00:35:25 - René de Vink
 10. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.