Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 12 juli 2023

10:00 - 18:00
Locatie

Regulier + P&C cyclus

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 12 juli 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
  Wethouder mevrouw Marjan Sijperda en de raadsleden mevr. Natasja Bennink (D66), dhr. Geert de Jong (VZ Westerkwartier), dhr. Johan de Vries (VZ Westerkwartier) zijn met kennisgeving afwezig.


  Dhr. Koolschijn biedt de petitie “Supermarkt Waezenburglaan Leek moet blijven” aan.

  00:19:25 - 00:21:43 - Ard van der Tuuk
  00:24:26 - 00:25:28 - Cynthia van Putten
  00:25:28 - 00:25:33 - Ard van der Tuuk
  00:25:33 - 00:26:20 - Jan Willem Slotema
  00:26:20 - 00:26:23 - Ard van der Tuuk
  00:26:23 - 00:27:58 - Emil Klok
  00:27:58 - 00:28:03 - Ard van der Tuuk
  00:28:03 - 00:29:06 - Rogier van 't Land
  00:29:06 - 00:29:11 - Ard van der Tuuk
  00:29:11 - 00:29:50 - Arnold Bloem
  00:29:50 - 00:30:19 - Arnold Bloem
  00:30:19 - 00:30:40 - Ard van der Tuuk
  00:30:40 - 00:31:53 - Hans Haze
  00:31:53 - 00:32:29 - Ard van der Tuuk
  00:32:44 - 00:34:52 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  1. Annemiek KleinJan van GroenLinks wil hier kenbaar maken dat ze bij aanvang agendapunt , Perspectiefnota, agendapunt 18, een bomenmeter zullen aanbieden aan het college.
  2. De griffie heeft contact gehad met alle fractievoorzitters. De fractievoorzitters willen graag de financiële agendapunten 16, 17 en 18 (jaarrekening, 1e bestuursrapportage en Perspectiefnota) combineren. Besluitvorming blijft separaat. Rogier van ’t Land het woord geven. Voorstellen aan de raad.
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:32:48 - 00:34:52 - Ard van der Tuuk
 3. 2.a

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De heer Martin Boog toe te laten als raadslid van de gemeenteraad.

  00:33:49 - 00:34:52 - Ard van der Tuuk
  00:37:55 - 00:38:43 - Ard van der Tuuk
  00:38:43 - 00:38:55 - Jeroen Hoving
  00:38:55 - 00:39:04 - Ard van der Tuuk
  00:40:35 - 00:40:51 - Ard van der Tuuk
 4. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de gemeenteraad.
  Burgemeester Van der Tuuk praat bij over Derdelanders.

  00:40:39 - 00:40:51 - Ard van der Tuuk
  00:40:57 - 00:48:17 - Ard van der Tuuk
  00:48:17 - 00:48:48 - Ard van der Tuuk
  00:48:48 - 00:49:51 - Jan Willem Slotema
  00:49:51 - 00:49:54 - Ard van der Tuuk
  00:50:02 - 00:50:06 - Jan Willem Slotema
  00:50:06 - 00:50:56 - Ard van der Tuuk
  00:50:58 - 00:50:59 - Ard van der Tuuk
  00:50:59 - 00:51:01 - Ard van der Tuuk
  00:51:01 - 00:51:15 - Jan Willem Slotema
  00:51:15 - 00:51:23 - Ard van der Tuuk
  00:51:23 - 00:53:22 - Jacquelien Dijkstra
  00:53:22 - 00:53:28 - Ard van der Tuuk
  00:53:28 - 00:53:48 - Jan van der Laan
  00:53:48 - 00:54:41 - Ard van der Tuuk
  00:54:41 - 00:54:54 - Jan van der Laan
  00:54:56 - 00:55:03 - Ard van der Tuuk
  00:55:03 - 00:55:34 - Ytsen van der Velde
  00:55:34 - 00:55:44 - Ard van der Tuuk
  00:55:44 - 00:55:56 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:55:56 - 00:56:40 - Ard van der Tuuk
  00:56:55 - 00:57:38 - Ard van der Tuuk
 5. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 14 juni 2023 en de Raadsoverleggen 1 en 2 van 28 juni 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:57:02 - 00:57:38 - Ard van der Tuuk
 6. 5

  Besluit

  Hoogspanningsmasten, GroenLinks & PvdA Klaas-Wybo van der Hoek en Sandra de Wit
  1. Is het college op de hoogte gebracht van het uitstellen van de sloop van de masten?
  2. Deelt het college de zorgen van de inwoners dat van uitstel mogelijk ook afstel komt?
  3. Wat kan het college doen om afstel te voorkomen en de zorgen van de inwoners te verminderen?
  Beantwoording door wethouder Bert Nederveen.


  Stilgelegde NB-vergunningsaanvragen bij Provincie Groningen n.a.v. externe salderingsstop Drenthe, D66 Rogier van ’t Land
  1. Heeft het college, met in het achterhoofd dat er vanuit Den Haag op dit moment weinig te verwachten valt op dit onderwerp, al bestuurlijk overleg gehad met de provincie Groningen om dit onderwerp aan te kaarten, of is het college van plan om dat nog te gaan doen?
  2. Wat vindt het college van de manier waarop het traject tot nu toe loopt?
  Beantwoording door wethouder Hans Haze.


  Reactie mevr. Reinette Gjaltema over beantwoording schriftelijke vragen aangaande stikstofruimte van d.d. 9 november 2022. Wethouder Hans Haze gaat zorgdragen voor beantwoording van de vragen.

  00:57:24 - 00:57:38 - Ard van der Tuuk
  00:57:38 - 00:59:55 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:59:55 - 00:59:58 - Ard van der Tuuk
  00:59:58 - 01:01:57 - Bert Nederveen
  01:01:57 - 01:02:00 - Ard van der Tuuk
  01:02:02 - 01:02:17 - Ard van der Tuuk
  01:02:20 - 01:04:58 - Rogier van 't Land
  01:04:58 - 01:05:03 - Hans Haze
  01:05:03 - 01:05:15 - Ard van der Tuuk
  01:05:27 - 01:05:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:05:31 - 01:05:35 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:05:40 - 01:05:41 - Ard van der Tuuk
  01:05:46 - 01:06:26 - Hans Haze
  01:06:26 - 01:06:48 - Ard van der Tuuk
  01:06:52 - 01:07:23 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:07:26 - 01:07:29 - Ard van der Tuuk
  01:07:29 - 01:08:07 - Hans Haze
  01:08:08 - 01:08:42 - Ard van der Tuuk
 7. 6

  Bijlagen

  Besluit


  01-01 Brandbrief minister Helder, gestuurd door ouderenzorg instellingen, GroenLinks Annemiek Kleinjan-Uneken
  1.
  2.
  3.
  Beantwoording door wethouder Bert Nederveen.
  Aanvullende vraag mevr. Annemiek KleinJan-Uneken.
  Beantwoording door wethouder Nederveen.





  02-01 380V Vierverlaten Ens, GroenLinks Klaas-Wybo van der Hoek
  1.
  Beantwoording door wethouder Nederveen.
  Aanvullende vragen dhr. Klaas-Wybo van der Hoek en dhr. Arnold Bloem.
  Beantwoording door wethouder Nederveen.

  101-01 Parkeren Niehove GroenLinks Emil Klok
  1.
  2.
  3.
  101-01 Brief parkeren Niehove, D66 Rogier van ‘t Land
  1.
  101-01 Parkeren Niehove, VVD Jeroen Betten
  1.
  2.
  Woordvoering door dhr. Emil Klok (GroenLinks), dhr. Rogier van ’t Land (D66) en dhr. Jeroen Betten (VVD).
  Beantwoording door wethouder Harry Stomphorst.
  Aanvullende vraag: dhr. Emil Klok (GroenLinks)
  Reactie wethouder Harry Stomphorst.

  103-01****Brief van betrokken ouders CDA Reinette Gjaltema
  1.
  Reactie door wethouder Bé Schollema.

  106-01 Verkeersveiligheid Fanerweg GroenLinks Emil Klok
  1.
  2.
  106-01 Brief verkeersveiligheid Fanerweg, D66 Rogier van ‘t Land
  1.
  Woordvoering door dhr. Emil Klok (GroenLinks) en dhr. Rogier van ’t Land (D66).
  Beantwoording door wethouder Stomphorst.
  Reactie door dhr. Rogier van ’t Land (D66).

  201-01Tijdelijke huisvesting in verband met verbouwing violier CDA Reinette Gjaltema
  1.
  Beantwoording wethouder Bé Schollema.







  208-01 Raadsbrief Taakstelling huisvesting statushouders GroenLinks Klaas-Wybo van der Hoek
  1.
  2.
  3.
  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek.
  Beantwoording door wethouder Hans Haze.
  Aanvullende vraag door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek.
  Reactie wethouder Hans Haze.

  100-01 Brief geitenstop, D66 Rogier van ’t Land
  1.
  Woordvoering door dhr. Rogier van ’t Land.
  Beantwoording door Bert Nederveen .

  206 Jaarplan duurzaamheid, D66 Rogier van ’t Land
  1.
  206 Jaarplan duurzaamheid, CDA Reinette Gjaltema
  1.
  Woordvoering door dhr. Rogier van ’t Land (D66) en mevr. Reinette Gjaltema (CDA).
  Beantwoording door wethouder Bé Schollema.

  207-01 Aanwijzen karakteristieke panden, CDA Reinette Gjaltema
  1.
  2.
  Woordvoering door mevr. Reinette Gjaltema (CDA).
  Beantwoording door wethouder Bé Schollema.
  Reactie mevrouw Reinette Gjaltema (CDA).

  Agenderingsverzoeken:
  206-02 Jaarplan Duurzaamheid, GroenLinks Klaas-Wybo van der Hoek
  206-01/206-02 Jaarplan Duurzaamheid, PvdA Sandra de Wit
  De agenderingverzoeken zullen via de agendacommissie op de agenda komen.
  De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.



  01:08:35 - 01:08:42 - Ard van der Tuuk
  01:08:42 - 01:09:39 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:09:39 - 01:09:41 - Ard van der Tuuk
  01:09:41 - 01:12:40 - Bert Nederveen
  01:12:40 - 01:12:58 - Ard van der Tuuk
  01:13:00 - 01:13:16 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:13:18 - 01:13:19 - Ard van der Tuuk
  01:13:19 - 01:13:36 - Bert Nederveen
  01:13:38 - 01:13:48 - Ard van der Tuuk
  01:13:48 - 01:15:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:15:24 - 01:15:25 - Ard van der Tuuk
  01:15:25 - 01:16:38 - Bert Nederveen
  01:16:40 - 01:16:41 - Ard van der Tuuk
  01:16:43 - 01:17:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:17:17 - 01:17:23 - Arnold Bloem
  01:17:23 - 01:17:31 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:17:31 - 01:17:34 - Arnold Bloem
  01:17:34 - 01:17:43 - Ard van der Tuuk
  01:17:43 - 01:18:01 - Arnold Bloem
  01:18:03 - 01:18:05 - Ard van der Tuuk
  01:18:08 - 01:18:24 - Bert Nederveen
  01:18:24 - 01:18:55 - Ard van der Tuuk
  01:18:55 - 01:19:29 - Emil Klok
  01:19:32 - 01:19:36 - Ard van der Tuuk
  01:19:39 - 01:19:51 - Rogier van 't Land
  01:19:51 - 01:20:03 - Jeroen Betten
  01:20:03 - 01:20:06 - Ard van der Tuuk
  01:20:08 - 01:21:10 - Harry Stomphorst
  01:21:10 - 01:21:15 - Ard van der Tuuk
  01:21:15 - 01:21:27 - Emil Klok
  01:21:30 - 01:22:00 - Harry Stomphorst
  01:22:01 - 01:22:27 - Ard van der Tuuk
  01:22:27 - 01:23:00 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:23:00 - 01:23:06 - Ard van der Tuuk
  01:23:08 - 01:23:10 - Ard van der Tuuk
  01:23:10 - 01:23:32 - Bé Schollema
  01:23:32 - 01:23:45 - Ard van der Tuuk
  01:23:45 - 01:24:25 - Emil Klok
  01:24:29 - 01:25:00 - Rogier van 't Land
  01:25:04 - 01:25:05 - Ard van der Tuuk
  01:25:05 - 01:27:11 - Harry Stomphorst
  01:27:11 - 01:27:15 - Ard van der Tuuk
  01:27:18 - 01:27:21 - Ard van der Tuuk
  01:27:21 - 01:27:41 - Rogier van 't Land
  01:27:41 - 01:28:11 - Ard van der Tuuk
  01:28:14 - 01:28:32 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:28:34 - 01:28:48 - Bé Schollema
  01:28:48 - 01:28:54 - Ard van der Tuuk
  01:29:00 - 01:29:58 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:29:58 - 01:30:00 - Ard van der Tuuk
  01:30:00 - 01:32:48 - Hans Haze
  01:32:48 - 01:32:54 - Ard van der Tuuk
  01:32:54 - 01:33:33 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:33:33 - 01:33:35 - Ard van der Tuuk
  01:33:35 - 01:33:59 - Hans Haze
  01:34:00 - 01:34:06 - Ard van der Tuuk
  01:34:09 - 01:34:40 - Rogier van 't Land
  01:34:40 - 01:34:45 - Bert Nederveen
  01:34:45 - 01:34:58 - Ard van der Tuuk
  01:35:01 - 01:35:27 - Rogier van 't Land
  01:35:27 - 01:35:30 - Ard van der Tuuk
  01:35:30 - 01:36:15 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:36:17 - 01:36:19 - Ard van der Tuuk
  01:36:19 - 01:37:26 - Bé Schollema
  01:37:26 - 01:37:35 - Ard van der Tuuk
  01:37:37 - 01:38:32 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:38:32 - 01:38:34 - Ard van der Tuuk
  01:38:34 - 01:40:24 - Bé Schollema
  01:40:24 - 01:40:27 - Ard van der Tuuk
  01:40:27 - 01:40:34 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:40:34 - 01:40:47 - Ard van der Tuuk
  01:40:53 - 01:41:16 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:41:16 - 01:41:19 - Ard van der Tuuk
  01:41:19 - 01:41:24 - Sandra de Wit
  01:41:27 - 01:42:07 - Ard van der Tuuk
 8. 7

  Het Woo-verzoek is gericht aan de raad. Omdat het Delegatiebesluit 2019 nog niet is aangepast op de vervanging van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) door de Woo (Wet open overheid) moet besluitvorming plaatsvinden door de raad. De voorbereiding daarvan heeft plaatsgevonden in samenwerking en afstemming tussen Juridische Zaken en de griffie.


  Vanwege de korte beslistermijn op een Woo-verzoek heeft de griffie besluitvorming ingepland voor de raadsvergadering van 12 juli a.s.

  Besluit

  Woordvoering dhr. Emil Klok (GroenLinks).
  Beantwoording door burgemeester Van der Tuuk.


  De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorgenomen besluit van 9 juni 2023 te beslissen tot afwijzing van het verzoek.

  01:41:53 - 01:42:07 - Ard van der Tuuk
  01:42:07 - 01:42:50 - Emil Klok
  01:42:50 - 01:44:59 - Ard van der Tuuk
  01:45:03 - 01:45:06 - Emil Klok
  01:45:06 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 9. 8

  Voor u ligt het voorstel tot aanpassing van het Delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2019, vastgesteld door de gemeenteraad op 2 januari 2019. De aanpassing ziet op tekstuele wijzigingen van artikel 1 en artikel 2.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het Delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2023.

  Besluit

  De raad besluit unaniem het Delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen.

  01:45:22 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 10. 9

  De gemeente Westerkwartier heeft per 1 januari 2022 in totaal 15 grondexploitaties, bestaande uit 14 woningbouwlocaties en een bedrijventerrein. In 2022 zijn geen grondexploitaties geopend maar wel 5 afgeronde grondexploitaties afgesloten. Dit samen maakt het aantal van 10 grondexploitaties per 31 december 2022.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2023 vast te stellen.

  01:45:32 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 11. 10

  Sinds medio 2018 is het rijbewijs geschikt gemaakt als publiek identificatiemiddel. De toepassing ervan was afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van artikel 27 van de Wet digitale overheid. Deze wet en dit artikel treden op 1 juli 2023 in werking (Stb. 2023, 158, 159 en 160). De RDW heeft eerder bekendgemaakt dat de afdracht per rijbewijsaanvraag wordt verhoogd met € 3,50. Het legestarief voor het afgeven of vernieuwen van het rijbewijs zal
  daarom met € 3,50 worden verhoogd.
  - De overige wijzigingen behoeven geen nadere toelichting omdat ze van redactionele aard zijn.

  Voorgesteld besluit

  De volgende verordeningen en tarieventabel vast te stellen:
  - De eerste wijziging van de Legesverordening 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de eerste wijziging van de Legesverordening 2023 vast te stellen.

  01:45:57 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 12. 11

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, met nieuwe regels over de beoordeling van planschade. Ook treedt de nadeelcompensatieregeling van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), in werking. In deze regeling worden bestaande regelingen voor nadeelcompensatie in verschillende wetten en buitenwettelijke regelingen samengevoegd en geharmoniseerd.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de:
  Verordening nadeelcompensatie gemeente Westerkwartier.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de Verordening nadeelcompensatie gemeente Westerkwartier vast te stellen.

  01:46:08 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 13. 12

  Achter buurtschap Nieuwklap en ‘De Lindt’ nabij de Friesestraatweg te Aduard ligt eenvoormalig boerenerf. De boerderij die op dit perceel stond is in 2009/2010 gedeeltelijke door brand verwoest en vervolgens verder afgebroken. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn’, vastgesteld en onherroepelijk geworden in 2012, heeft naar aanleiding van een ingediend bouwplan aan het perceel een woonbestemming toegekend, met de mogelijkheid voor het bouwen van 9 wooneenheden (aaneen te bouwen). Hoewel in het bestemmingsplan, op basis van dit bouwplan, de bouwmogelijkheid is opgenomen is aan dit bouwplan geen vervolg gegeven.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Borghlindt’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG22HERS1-VA01.
  2. Vast te stellen dat voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: 0_NL.IMRO.1969.BPBG22HERS1-VA01.dxf.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anders is verzekerd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Borghlindt’ ongewijzigd vast te stellen, zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPBG22HERS1-VA01.
  2. Vast te stellen dat voor deze planversie gebruikte ondergrond de volgende is: 0_NL.IMRO.1969.BPBG22HERS1-VA01.dxf.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anders is verzekerd.

  01:46:42 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 14. 13

  In Marum is recentelijk een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd. In dit IKC zijn twee scholen en een kinderopvang ondergebracht. Eén van de locaties die daarmee in juli 2022 is vrijgekomen is van De Bron, een basisschool gelegen tegen het centrum van Marum.


  Stichting De Knarrenhof heeft, op verzoek van initiatiefgroep Knarrenhof Westerkwartier, de gemeente in het najaar van 2019 benaderd met het verzoek om op de vrij te komen locatie een onderzoek te mogen doen naar de mogelijkheden voor de realisatie van een Knarrenhof. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en begin 2020 is een stedenbouwkundige verkenning van de locatie verstrekt aan de Knarrenhof, bedoeld als basis voor verder overleg. In maart 2020, net voor de eerste lockdown als gevolg van de Coronapandemie, was er een informatieavond waar ca. 200 belangstellenden aanwezig waren. Die avond kan beschouwd worden als een start van de ontwikkeling. In de periode daarna (2021) is nog een enquête uitgezet en een avond voor geïnteresseerden gehouden om de werkelijke behoefte te peilen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Nota Zienswijzen en Commentaar ontwerp bestemmingsplan Molenstraat 30A te Marum (Knarrenhof).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 30A te Marum, NL.IMRO.1969.BPMA22INBR1-OW01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPMA22INBR1-VA01 te geven.
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969. BPMA22INBR1-VA01.dxf vast te stellen.
  5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met de Nota Zienswijzen en Commentaar ontwerp bestemmingsplan Molenstraat 30A te Marum (Knarrenhof).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 30A te Marum, NL.IMRO.1969.BPMA22INBR1-OW01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPMA22INBR1-VA01 te geven.
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969. BPMA22INBR1-VA01.dxf vast te stellen.
  5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  01:46:51 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 15. 14

  De initiatiefnemers zijn eigenaar van het perceel Provincialeweg 146 B in Opende op 18 november 2021 hebben ze de gemeente gevraagd of op het perceel een woning mag worden gerealiseerd. Deze woning moet worden gerealiseerd op het perceel waar de initiatiefnemer kleinschalige bedrijfsactiviteiten uitvoert. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De uitgangspunten voor een
  ontwikkeling zijn in een Stedenbouwkundig programma van eisen (Spve) vastgelegd. Op basis van dit Spve is een bouwplan ontwikkeld en is een bestemmingsplan opgesteld. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de bouw van een woning op het perceel mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het bestemmingsplan Provincialeweg 146B, Opende.
  2. Het bestemmingsplan Provincialeweg 146B, Opende, NL.IMRO.1969.BPOP22HERS1-OW01 vast te stellen.
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPOP22HERS1-VA01 te geven.
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPOP22HERS1-VA01.dxf vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan Provincialeweg 146B, Opende.
  2. Het bestemmingsplan Provincialeweg 146B, Opende, NL.IMRO.1969.BPOP22HERS1-OW01 vast te stellen.
  3. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPOP22HERS1-VA01 te geven.
  4. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPOP22HERS1-VA01.dxf vast te stellen.

  01:47:05 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
 16. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Besluit

  Woordvoering dhr. Jeroen Betten.
  Beantwoording door wethouder Hans Haze.
  Het amendement wordt unaniem aangenomen.

 17. 15.a

  De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Er zijn een aantal besluiten die de gemeenteraad minimaal moet hebben genomen vóór de inwerkingsdatum van de Omgevingswet, om effectief te kunnen werken volgens deze wet. Het gaat dan met name om de verdeling van bevoegdheden tussen de gemeenteraad en het college met betrekking tot het Omgevingsplan en Omgevingsplanactiviteiten. Dit voorstel behandelt de besluiten die hiervoor nodig zijn. Dit voorstel is in samenspraak met de raadswerkgroep Omgevingswet tot stand gekomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het: Delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2023.

  Besluit

  De raad besluit unaniem het Delegatiebesluit gemeente Westerkwartier 2023 geamendeerd vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Kennisgeving spoedeisend voorbereidingsbesluit
  01:47:16 - 01:47:30 - Ard van der Tuuk
  01:47:30 - 01:48:33 - Jeroen Betten
  01:48:33 - 01:48:37 - Ard van der Tuuk
  01:48:37 - 01:49:47 - Jeroen Betten
  01:49:47 - 01:49:59 - Ard van der Tuuk
  01:50:01 - 01:50:16 - Ard van der Tuuk
  01:50:16 - 01:51:20 - Hans Haze
  01:51:20 - 01:51:30 - Ard van der Tuuk
  01:51:40 - 01:51:42 - Ard van der Tuuk
  01:51:48 - 01:51:52 - Ard van der Tuuk
  01:51:52 - 01:51:54 - Onno de Vries
  01:52:12 - 01:52:14 - Ard van der Tuuk
  01:52:24 - 01:52:26 - Ard van der Tuuk
  01:52:26 - 01:52:35 - Onno de Vries
  01:52:35 - 01:52:41 - Ard van der Tuuk
  01:53:14 - 01:53:16 - Ard van der Tuuk
  01:53:16 - 01:53:29 - Onno de Vries
  01:53:29 - 01:53:50 - Ard van der Tuuk
 18. 16

  Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de gemeente Westerkwartier. Met de jaarstukken legt ons college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde financiële beheer en de uitvoering van het beleid.
  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan we in op de programmaverantwoording en de paragrafen en in de jaarrekening onder meer op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen (zie bijlage).
  3. Een reserve vluchtelingen te vormen en hierin een uit het resultaat te bestemmen bedrag van € 1,6 mln. te storten.
  4. Het netto resultaat van € 7,8 mln. ten gunste te brengen van de algemene reserve.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemmingen in de bijlage van het raadsvoorstel.
  3. Een reserve vluchtelingen te vormen en hierin een uit het resultaat te bestemmen bedrag van € 1,6 mln. te storten.
  4. Het netto resultaat van € 7,8 mln. ten gunste te brengen van de algemene reserve.

  01:53:50 - 01:53:50 - Ard van der Tuuk
  01:54:15 - 02:02:12 - Sandra de Wit
  02:02:16 - 02:02:31 - Ard van der Tuuk
  02:02:31 - 02:02:36 - Sandra de Wit
  02:02:36 - 02:03:36 - Sandra de Wit
  02:03:36 - 02:03:44 - Ard van der Tuuk
  02:03:44 - 02:04:30 - Sandra de Wit
  02:04:33 - 02:04:39 - Ard van der Tuuk
  02:04:42 - 02:04:57 - Ard van der Tuuk
  02:05:12 - 02:05:34 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:05:34 - 02:05:51 - Ard van der Tuuk
  02:05:51 - 02:15:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:15:17 - 02:15:36 - Ard van der Tuuk
  03:05:02 - 03:05:19 - Ard van der Tuuk
  03:05:38 - 03:16:46 - Ytsen van der Velde
  03:16:46 - 03:16:56 - Ard van der Tuuk
  03:16:56 - 03:17:39 - Ytsen van der Velde
  03:17:39 - 03:17:42 - Ard van der Tuuk
  03:17:42 - 03:18:16 - Ytsen van der Velde
  03:18:16 - 03:18:30 - Ard van der Tuuk
  03:19:02 - 03:28:30 - Jeroen Betten
  03:28:30 - 03:28:33 - Ard van der Tuuk
  03:28:33 - 03:29:50 - Jeroen Betten
  03:29:50 - 03:29:53 - Ard van der Tuuk
  03:29:53 - 03:30:19 - Jeroen Betten
  03:30:19 - 03:30:23 - Ard van der Tuuk
  03:30:23 - 03:30:26 - Jeroen Betten
  03:30:26 - 03:30:30 - Ard van der Tuuk
  03:30:45 - 03:40:13 - Koos Siegers
  03:40:13 - 03:40:16 - Ard van der Tuuk
  03:40:16 - 03:40:41 - Koos Siegers
  03:40:41 - 03:40:44 - Ard van der Tuuk
  03:40:44 - 03:40:45 - Koos Siegers
  03:40:49 - 03:40:54 - Ard van der Tuuk
  03:41:08 - 03:51:37 - Rogier van 't Land
  03:51:37 - 03:51:46 - Ard van der Tuuk
  03:51:46 - 03:52:55 - Rogier van 't Land
  03:52:55 - 03:52:59 - Ard van der Tuuk
  03:52:59 - 03:53:10 - Rogier van 't Land
  03:53:14 - 03:53:18 - Ard van der Tuuk
  03:53:49 - 04:03:13 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:03:13 - 04:03:16 - Ard van der Tuuk
  04:03:20 - 04:03:25 - Ard van der Tuuk
  04:03:25 - 04:04:14 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:04:14 - 04:04:52 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:04:52 - 04:04:55 - Ard van der Tuuk
  04:04:55 - 04:05:24 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:05:24 - 04:05:27 - Ard van der Tuuk
  04:05:27 - 04:06:00 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:06:00 - 04:06:04 - Ard van der Tuuk
  04:06:04 - 04:06:14 - Annemiek KleinJan - Uneken
  04:06:14 - 04:06:19 - Ard van der Tuuk
  04:06:40 - 04:16:49 - Arnold Bloem
  04:16:53 - 04:17:03 - Ard van der Tuuk
  04:17:03 - 04:17:12 - Arnold Bloem
  04:17:12 - 04:17:18 - Ard van der Tuuk
  04:17:18 - 04:17:52 - Arnold Bloem
  04:17:52 - 04:17:59 - Ard van der Tuuk
  04:17:59 - 04:18:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  04:18:03 - 04:18:07 - Arnold Bloem
  04:18:07 - 04:18:11 - Ard van der Tuuk
  04:18:18 - 04:18:22 - Ard van der Tuuk
  04:18:22 - 04:19:14 - Klaas-Wybo van der Hoek
  04:19:14 - 04:19:19 - Ard van der Tuuk
  04:19:19 - 04:19:21 - Klaas-Wybo van der Hoek
  04:19:21 - 04:19:23 - Ard van der Tuuk
  04:19:23 - 04:19:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  04:19:25 - 04:19:29 - Ard van der Tuuk
  04:19:32 - 04:19:51 - Ard van der Tuuk
  04:57:38 - 04:57:45 - Ard van der Tuuk
  04:57:45 - 04:57:47 - Onno de Vries
  04:57:47 - 04:58:03 - Ard van der Tuuk
  04:58:03 - 05:04:51 - Bert Nederveen
  05:04:51 - 05:05:26 - Klaas-Wybo van der Hoek
  05:05:26 - 05:08:36 - Bert Nederveen
  05:08:36 - 05:08:42 - Bert Nederveen
  05:08:42 - 05:08:58 - Arnold Bloem
  05:08:58 - 05:09:26 - Bert Nederveen
  05:09:26 - 05:09:42 - Arnold Bloem
  05:09:42 - 05:12:53 - Bert Nederveen
  05:12:53 - 05:13:15 - Arnold Bloem
  05:13:19 - 05:20:53 - Bert Nederveen
  05:20:53 - 05:21:32 - Jeroen Betten
  05:21:34 - 05:25:10 - Bert Nederveen
  05:25:10 - 05:25:39 - Ard van der Tuuk
  05:25:39 - 05:31:11 - Hans Haze
  05:31:11 - 05:31:23 - Ard van der Tuuk
  05:31:23 - 05:31:56 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  05:31:58 - 05:33:34 - Hans Haze
  05:33:36 - 05:33:44 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  05:33:44 - 05:34:47 - Hans Haze
  05:34:47 - 05:34:50 - Ard van der Tuuk
  05:34:50 - 05:35:06 - Ytsen van der Velde
  05:35:08 - 05:35:34 - Hans Haze
  05:35:38 - 05:35:55 - Ard van der Tuuk
  05:36:04 - 05:39:33 - Harry Stomphorst
  05:39:33 - 05:39:50 - Koos Siegers
  05:39:50 - 05:40:18 - Harry Stomphorst
  05:40:18 - 05:40:43 - Koos Siegers
  05:40:43 - 05:42:25 - Harry Stomphorst
  05:42:25 - 05:42:45 - Ytsen van der Velde
  05:42:45 - 05:43:05 - Harry Stomphorst
  05:43:05 - 05:43:08 - Harry Stomphorst
  05:43:08 - 05:43:38 - Ard van der Tuuk
  05:43:38 - 05:49:19 - Bé Schollema
  05:49:23 - 05:49:31 - Ard van der Tuuk
  05:49:45 - 05:49:50 - Ard van der Tuuk
  05:58:45 - 05:58:52 - Ard van der Tuuk
  05:58:52 - 06:01:59 - Ytsen van der Velde
  06:01:59 - 06:02:41 - Ard van der Tuuk
  06:02:41 - 06:03:20 - Alex Steenbergen
  06:03:20 - 06:03:48 - Ard van der Tuuk
  06:03:48 - 06:03:55 - Bé Schollema
  06:03:55 - 06:04:37 - Ard van der Tuuk
  06:04:37 - 06:05:01 - Onno de Vries
  06:05:01 - 06:05:27 - Ard van der Tuuk
  06:18:57 - 06:19:29 - Ard van der Tuuk
  06:19:29 - 06:19:45 - Koos Siegers
  06:19:45 - 06:19:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:19:50 - 06:19:54 - Ard van der Tuuk
  06:19:54 - 06:19:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:19:59 - 06:20:21 - Ard van der Tuuk
  06:20:21 - 06:20:30 - Koos Siegers
  06:20:30 - 06:20:36 - Ard van der Tuuk
  06:20:36 - 06:20:38 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:20:38 - 06:20:39 - Ard van der Tuuk
  06:20:42 - 06:20:44 - Ytsen van der Velde
  06:20:44 - 06:20:50 - Ard van der Tuuk
  06:20:50 - 06:21:18 - Arnold Bloem
  06:21:18 - 06:21:24 - Ard van der Tuuk
  06:21:24 - 06:21:45 - Jeroen Betten
  06:21:45 - 06:21:55 - Ard van der Tuuk
  06:21:55 - 06:22:06 - Jeroen Betten
  06:22:06 - 06:22:07 - Ard van der Tuuk
  06:22:07 - 06:22:10 - Jeroen Betten
  06:22:10 - 06:22:24 - Ard van der Tuuk
  06:22:27 - 06:22:40 - Rogier van 't Land
  06:22:40 - 06:22:46 - Ard van der Tuuk
  06:22:49 - 06:22:54 - Rogier van 't Land
  06:22:54 - 06:23:09 - Rogier van 't Land
  06:23:09 - 06:23:12 - Ard van der Tuuk
  06:23:12 - 06:23:14 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:23:14 - 06:23:21 - Ard van der Tuuk
  06:23:21 - 06:23:27 - Myra Eeken - Hermans
  06:23:30 - 06:24:12 - Annemiek KleinJan - Uneken
  06:24:12 - 06:24:53 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:24:53 - 06:24:59 - Ard van der Tuuk
  06:24:59 - 06:25:08 - Klaas-Wybo van der Hoek
  06:25:08 - 06:25:15 - Ard van der Tuuk
  06:25:20 - 06:25:52 - Ard van der Tuuk
  06:25:52 - 06:26:32 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:26:32 - 06:26:39 - Ard van der Tuuk
  06:26:39 - 06:26:42 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:26:42 - 06:26:56 - Ard van der Tuuk
  06:26:56 - 06:28:09 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:28:11 - 06:28:18 - Ard van der Tuuk
  06:28:18 - 06:28:21 - Ytsen van der Velde
  06:28:24 - 06:35:54 - Ytsen van der Velde
  06:35:54 - 06:36:01 - Ard van der Tuuk
  06:36:01 - 06:36:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  06:36:19 - 06:36:22 - Ard van der Tuuk
  06:43:47 - 06:45:52 - Ard van der Tuuk
  06:45:55 - 06:48:12 - Jeroen Betten
  06:48:12 - 06:48:18 - Ard van der Tuuk
  06:48:18 - 06:50:40 - Koos Siegers
  06:50:40 - 06:50:45 - Ard van der Tuuk
  06:50:45 - 06:51:47 - Koos Siegers
  06:51:47 - 06:51:51 - Arnold Bloem
  06:51:51 - 06:51:54 - Ard van der Tuuk
  06:51:54 - 06:51:58 - Arnold Bloem
  06:51:58 - 06:52:08 - Koos Siegers
  06:52:08 - 06:52:14 - Harm Beute
  06:52:14 - 06:52:36 - Koos Siegers
  06:52:36 - 06:52:40 - Ard van der Tuuk
  06:52:44 - 06:57:37 - Rogier van 't Land
  06:57:40 - 06:57:45 - Ard van der Tuuk
  06:57:48 - 07:02:13 - Annemiek KleinJan - Uneken
  07:02:13 - 07:02:18 - Ard van der Tuuk
  07:02:18 - 07:05:02 - Arnold Bloem
  07:05:02 - 07:05:07 - Ard van der Tuuk
  07:05:07 - 07:06:59 - Mark Veenstra
  07:06:59 - 07:10:17 - Myra Eeken - Hermans
  07:10:17 - 07:10:31 - Ard van der Tuuk
  07:10:31 - 07:15:17 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  07:15:17 - 07:15:37 - Ard van der Tuuk
  07:16:01 - 07:19:09 - Bert Nederveen
  07:19:09 - 07:19:31 - Koos Siegers
  07:19:34 - 07:21:36 - Bert Nederveen
  07:21:36 - 07:21:39 - Myra Eeken - Hermans
  07:21:39 - 07:21:41 - Ard van der Tuuk
  07:21:41 - 07:21:48 - Myra Eeken - Hermans
  07:21:50 - 07:22:02 - Bert Nederveen
  07:22:08 - 07:22:38 - Ard van der Tuuk
  07:29:12 - 07:29:16 - Ard van der Tuuk
  07:29:23 - 07:29:56 - Ard van der Tuuk
  07:29:56 - 07:30:14 - Myra Eeken - Hermans
  07:30:18 - 07:30:44 - Ard van der Tuuk
  07:30:44 - 07:30:55 - Jeroen Betten
  07:30:55 - 07:30:58 - Ard van der Tuuk
  07:30:58 - 07:31:03 - Jeroen Betten
  07:31:03 - 07:33:02 - Ard van der Tuuk
  07:33:02 - 07:33:13 - Jeroen Betten
  07:33:13 - 07:33:37 - Ard van der Tuuk
  07:33:57 - 07:34:03 - Ard van der Tuuk
  07:34:07 - 07:34:16 - Ard van der Tuuk
  07:34:16 - 07:34:28 - Onno de Vries
  07:34:28 - 07:34:54 - Ard van der Tuuk
  07:35:11 - 07:35:12 - Ard van der Tuuk
  07:35:15 - 07:35:25 - Onno de Vries
  07:35:25 - 07:36:18 - Ard van der Tuuk
  07:36:58 - 07:37:00 - Ard van der Tuuk
  07:37:00 - 07:37:08 - Onno de Vries
  07:37:08 - 07:37:25 - Ard van der Tuuk
  07:37:47 - 07:37:48 - Ard van der Tuuk
  07:37:48 - 07:38:00 - Onno de Vries
  07:38:00 - 07:38:46 - Ard van der Tuuk
 19. 17

  Dit is de eerste bestuursrapportage over 2023. Conform de financiële verordening rapporteren we hierin over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en doen we voorstellen tot wijziging van de begroting 2023. We lichten per programma de afwijkingen groter dan € 50.000 toe.

  Voorgesteld besluit

  1. De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Museum Wierdenland en het opheffen van de bestemmingsreserve voormalig gemeente Winsum.
  3. In te stemmen met de afschrijving van alle vanaf 1 januari 2023 aangeschafte tractiemiddelen in 10 jaar. (In afwijking van de financiële verordening ex. art. 212 Gemeentewet, deze wijziging wordt dan in de eerstvolgende aanpassing van de financiële verordening meegenomen).

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
  2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Museum Wierdeland en het opheffen van de bestemmingsreserve voormalig gemeente Winsum;
  3. In te stemmen met de afschrijving van alle vanaf 1 januari 2023 aangeschafte tractiemiddelen in 10 jaar. (In afwijking van de financiële verordening ex. art. 212
  Gemeentewet, deze wijziging wordt dan in de eerstvolgende aanpassing van de financiële verordening meegenomen.)

  07:38:37 - 07:38:46 - Ard van der Tuuk
 20. 18.01

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

 21. 18.02

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

 22. 18.03

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

 23. 18.04

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  Raadsleden (9)
  tegen
  Raadsleden (21)

  Besluit

  De motie wordt met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.

 24. 18.05

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

 25. 18.06

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  Raadsleden (6)
  tegen
  Raadsleden (24)

  Besluit

  De motie wordt met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.

 26. 18.07

 27. 18.08

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken

 28. 18.09

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

 29. 18.10

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

 30. 18.11

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Raadsleden (17)
  tegen
  Raadsleden (13)

  Besluit

  De motie wordt met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.

 31. 18.12

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

 32. 18.13

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  Raadsleden (6)
  tegen
  Raadsleden (24)

  Besluit

  De motie wordt met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.

 33. 18.a

  De perspectiefnota schetst op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2024 en de volgende jaren, en de ontwikkelingen die we zien. Deze perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de programmabegroting 2024. In deze perspectiefnota zijn de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds niet meegenomen.

  Voorgesteld besluit

  Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen.

  Besluit

  Woordvoering Algemene Beschouwingen:
  1. PvdA, mevr. Sandra de Wit
  2. CDA, mevr. Reinette Gjaltema
  3. VZ Westerkwartier, dhr. Ytsen van der Velde
  4. VVD, dhr. Jeroen Betten
  5. ChristenUnie, dhr. Koos Siegers
  6. D66, dhr. Rogier van ‘t Land
  7. GroenLinks, mevr. Annemiek KleinJan-Uneken
  8. Sterk Westerkwartier, dhr. Arnold Bloem
  Schorsing


  Eerste termijn college
  Het college reageert op de bijdragen en de ingediende moties en amendementen.
  Woordvoering wethouder Bert Nederveen.
  Interruptie dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier).


  *Het college zegt toe met Humanitas in gesprek te gaan over de subsidieverstrekking en administratieve afhandeling.


  Interruptie dhr. Arnold Bloem (Sterk Westerkwartier).


  *Wethouder Nederveen zegt toe bij motie M7 (invloed gebiedsprogramma’s. Waddenkust & Wierdenland en Zuidelijk Westerkwartier) dat college de raad op de hoogte houdt middels delen van plannen en rapportages over transitie landelijk gebied. Daarnaast komt er een raadsbrief en komt college bij raad terug als er wijzigingen zijn.


  Interruptie dhr. Jeroen Betten (VVD).


  Woordvoering wethouder Hans Haze.
  Interruptie mevr. Reinette Gjaltema (CDA).
  Beantwoording wethouder Hans Haze.


  Woordvoering wethouder Harry Stomphorst.
  Interruptie dhr. Koos Siegers (ChristenUnie).
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst.
  Interruptie dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier).
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst.


  Woordvoering wethouder Bé Schollema.


  Woordvoering burgemeester Ard van der Tuuk.
  Interruptie dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier).
  Beantwoording burgemeester Ard van der Tuuk.


  Tweede termijn raad
  De fracties reageren op elkaar en op de bijdragen van het college.


  Tweede termijn college
  Woordvoering wethouder Bert Nederveen in tweede termijn.
  Interruptie mevr. Myra Eeken-Hermans (PvdA)
  Wethouder Bert Nederveen reageert.


  De raad stelt unaniem de Perspectiefnota 2024-2027 vast.

  Moties

  Titel
  Andere benadering openbaar vervoer
  De witte brug
  Invloed gebiedsprogamma's Waddenkust & Wierdenland en Zuidelijk Westerkwartier
  Jongeren bij klimaatbeleid betrekken
  Ondermijningsbeleid
  Onderzoek haalbaarheid padelbanen
  Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
  Rapportage programma ontwikkeling Middag-Humsterland
  Scenario's financiën 2026 e.v.
  Sportaccommodaties als verbrede ontmoetingsplek
  Steun vrijwillgers en hun organisaties
  Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek
  Toekomst vrijwillige energiecoaches

  Toezeggingen

  Titel
  Perspectiefnota 2024-2027 Gemeente Westerkwartier
  Perspectiefnota 2024-2027 Gemeente Westerkwartier
  07:38:39 - 07:38:46 - Ard van der Tuuk
  07:38:48 - 07:39:14 - Hans Haze
  07:39:14 - 07:39:42 - Ard van der Tuuk
 34. 19

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur.

  07:39:17 - 07:39:42 - Ard van der Tuuk