Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 22 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 22 maart 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
  De raadsleden mevr. Geertje Veenstra (CDA), Frantina Kiekebeld-van der Knaap (VZ Westerkwartier), Myra Eeken-Hermans (PvdA) en dhr. Rogier van ’t Land (D66) zijn met kennisgeving afwezig.

  00:01:47 - 00:01:48 - Onno de Vries
  00:11:09 - 00:11:10 - Martin Boog
  00:28:37 - 00:30:54 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  Een motie vreemd aan de orde van de dag wordt aangekondigd door dhr. Harm Beute (VZ Westerkwartier): Actief beleid Jakobskruiskruid, agendapunt 10.
  De agenda wordt met toevoeging van de motie vreemd aan de orde van de dag vastgesteld.

  00:30:45 - 00:30:54 - Ard van der Tuuk
  00:31:04 - 00:31:14 - Harm Beute
  00:31:14 - 00:31:57 - Ard van der Tuuk
 3. 2.a

  Mevrouw Olga Hartman-Togtema (VVD) heeft bij brief van 23 februari 2023 aangegeven in verband met gezondheidsredenen per 22 maart 2023 terug te treden als lid van uw raad. Op 22 maart neemt zij afscheid.


  Mevrouw Hartman-Togtema heeft toestemming gegeven haar brief te publiceren.

  Besluit

  Mevr. Olga Hartman-Togtema wordt toegesproken door raadsvoorzitter dhr. Ard van der Tuuk en fractievoorzitter VVD dhr. Jan van der Laan en vervolgens voert mevr. Olga Hartman-Togtema zelf het woord.

  00:31:35 - 00:31:57 - Ard van der Tuuk
  00:32:07 - 00:40:52 - Ard van der Tuuk
  00:40:52 - 00:41:08 - Ard van der Tuuk
  00:41:08 - 00:41:17 - Ard van der Tuuk
  00:41:17 - 00:45:56 - Ard van der Tuuk
  00:45:56 - 00:49:13 - Ard van der Tuuk
  00:49:23 - 00:51:56 - Ard van der Tuuk
 4. 2.b

  Besluit

  De commissie geloofsbrieven wordt ingesteld en bestaat uit:
  Dhr. Johan de Vries, voorzitter
  Mevr. Jacquelien Dijkstra
  Dhr. Mark Veenstra


  De vergadering wordt geschorst.
  Na de schorsing voert voorzitter dhr. Johan de Vries het woord en geeft aan dat er geen beletselen zijn de heer Jeroen Betten toe te laten als raadslid.


  De raad besluit toe te laten als lid van de gemeenteraad Westerkwartier:
  dhr. Jeroen Betten (VVD).

  00:50:31 - 00:51:56 - Ard van der Tuuk
  00:59:48 - 01:00:03 - Ard van der Tuuk
  01:00:05 - 01:02:04 - Johan de Vries
  01:02:04 - 01:02:20 - Ard van der Tuuk
  01:02:36 - 01:02:38 - Ard van der Tuuk
  01:04:30 - 01:04:58 - Ard van der Tuuk
 5. 2.c

  Besluit

  De voorzitter van de commissie geloofsbrieven dhr. Johan de Vries geeft aan dat er geen beletselen zijn dhr. Martin Boog toe te laten als raadslid ter vervanging van mevr. Geertje Veenstra.


  De raad besluit toe te laten als raadslid van de gemeente Westerkwartier:
  Dhr. Martin Boog (CDA). Hij vervangt raadslid mevr. Geertje Veenstra.

  01:04:44 - 01:04:58 - Ard van der Tuuk
  01:04:58 - 01:07:57 - Ard van der Tuuk
  01:16:22 - 01:16:35 - Ard van der Tuuk
  01:17:27 - 01:17:32 - Ard van der Tuuk
  01:17:45 - 01:19:48 - Ard van der Tuuk
 6. 2.d

  Besluit

  De raad besluit de volgende mutaties in de genoemde raadswerkgroepen en werkgroepen door te voeren:


  1. In verband met het vertrek van Olga Hartman als raadslid:
  • Jeroen Betten in Klankbordgroep Rekenkamer
  • Jeroen Betten in Raadswerkgroep Omgevingswet
  • Jan van der Laan in Raadswerkgroep Dichterbij
  • Harmke van der Sluis in werkgroep Wenakker


  2. In verband met het tijdelijke vertrek van Geertje Veenstra als raadslid, voor de duur van haar afwezigheid:
  • Ymte Sijbrandij in werkgroep Wenakker
  • Jan Willem Slotema in Raadswerkgroep Dichterbij
  • Jan Willem Slotema in Raadscommissie Huisvesting
  • Martin Boog in Raadswerkgroep Omgevingswet
  • Reinette Gjaltema in Agendacommissie

  01:17:48 - 01:19:48 - Ard van der Tuuk
 7. 3

  Besluit

  Wethouder dhr. Bé Schollema over de gaswinning.
  Burgemeester dhr. Ard van der Tuuk over de Oekraine opvang.
  Burgemeester dhr. Ard van der Tuuk deelt mee als Informateur voor het college van de provincie Groningen aan de slag te gaan.

  01:19:36 - 01:19:48 - Ard van der Tuuk
  01:19:57 - 01:20:10 - Bé Schollema
  01:20:10 - 01:20:17 - Ard van der Tuuk
  01:20:17 - 01:32:51 - Bé Schollema
  01:32:51 - 01:33:43 - Ard van der Tuuk
  01:33:43 - 01:37:18 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:37:18 - 01:38:37 - Sandra de Wit
  01:38:39 - 01:41:10 - Ytsen van der Velde
  01:41:13 - 01:41:16 - Ard van der Tuuk
  01:41:16 - 01:45:55 - Bé Schollema
  01:45:55 - 01:46:59 - Ard van der Tuuk
  01:46:59 - 01:47:46 - Bé Schollema
  01:47:46 - 01:47:49 - Ard van der Tuuk
  01:47:49 - 01:48:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:48:24 - 01:48:33 - Ytsen van der Velde
  01:48:35 - 01:48:39 - Ard van der Tuuk
  01:48:39 - 01:48:54 - Jan van der Laan
  01:48:57 - 01:49:30 - Ard van der Tuuk
  01:49:32 - 01:52:03 - Ytsen van der Velde
  01:52:03 - 01:52:13 - Ard van der Tuuk
  01:52:26 - 01:58:24 - Bé Schollema
  01:58:24 - 01:58:42 - Ytsen van der Velde
  01:58:42 - 01:59:21 - Emil Klok
  01:59:26 - 02:00:14 - Bé Schollema
  02:00:17 - 02:00:36 - Ard van der Tuuk
  02:00:42 - 02:03:30 - Ard van der Tuuk
  02:03:30 - 02:03:49 - Ard van der Tuuk
  02:03:53 - 02:05:00 - Ard van der Tuuk
  02:05:00 - 02:06:24 - Ard van der Tuuk
 8. 4

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 februari 2023 en raadsoverleg 1 van 7 maart 2022 ongewijzigd vast te stellen.

  02:05:42 - 02:06:24 - Ard van der Tuuk
 9. 5

  Besluit

  Vragen van de fracties GroenLinks (Klaas-Wybo van der Hoek), PvdA (Sandra de Wit) en VZ Westerkwartier (Ytsen van der Velde) over inlossen van ereschuld  gaswinning aan Groningen:
  1.    Op welke wijze kan deze ereschuld ingelost worden, in het bijzonder waar het om Westerkwartier gaat?
  2.    Hoe kunnen de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en de “Verklaring van Delfzijl” vertaald worden in een inzet van de gemeente Westerkwartier?
  3.    Wij vinden het van belang dat er voor een programmatische en meerjarige aanpak gekozen wordt. Hoe kijk het college hier tegenaan?
  4.    Wij zouden graag zien dat de gemeente zoveel mogelijk regie krijgt. Hoe kijkt het college hier tegenaan?
  5.    Ons lijkt het om verschillende redenen verstandig om een Raadswerkgroep “Ereschuld Gaswinning” in te stellen om in de komende periode de ontwikkelingen van het inlossen van de ereschuld te volgen. Hoe wordt hier tegenaan gekeken?
  Woordvoering dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks), mevr. Sandra de Wit (PvdA) en Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier).
  Beantwoording door wethouder Schollema.
  Afgesproken wordt in het Presidium het initiatief te nemen over het instellen van een Raadswerkgroep “Ereschuld Gaswinning”.


  Vragen van de fracties van VZ Westerkwartier, GroenLinks en Sterk Westerkwartier, Toukomst:
  1.    Onderhoudt het college contact met het programmabureau Toukomst, onderdeel van NPG?
  2.    Heeft het college kennisgenomen van uit Westerkwartier ingediende plannen? Hoe staat het college tegenover deze plannen? Is er actief contact met de indieners van deze plannen?
  3.    Ziet het College kansen om aan te haken bij de kapstokprojecten ‘Roemte’ en ‘Landschapswerkplaats’?
  4.    Is het college bereid ingediende ideeën, zoals project “Golden Raand” wat in het bovengenoemde artikel beschreven wordt, in te brengen bij NPG?
  Woordvoering dhr. Y. van der Velde (VZ Westerkwartier)
  Beantwoording door wethouder Schollema.
  Woordvoering 2e termijn dhr. Emil Klok (GroenLinks). Reactie door wethouder Schollema.

  02:06:13 - 02:06:24 - Ard van der Tuuk
 10. 6

  Bijlagen

  Besluit

  De volgende vragen worden gesteld:
  102-01    Stankoverlast varkensmesterij kerkweg Leek Omwonenden hebben last van stank.
  Kunt u dit proces vanuit uw kant nader toelichten? Wat is de rol van de omgevingsdienst?
  Beantwoording door wethouder Stomphorst.


  108-01    Glasvezel Dorkwerd. We kunnen ons de teleurstelling en irritatie van de Dorkwerders heel goed voorstellen. De beloften voor snel internet zijn niet nagekomen.
  Is er zicht op een oplossing en wanneer dan? Wat kan de gemeente doen?
  Beantwoording door wethouder Sijperda.


  203-01 Raadsbrief toezicht WMO
  De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Tot mei 2020 voerde GGD Groningen dit toezicht voor onze gemeente uit. Per juli is er een toezichthouder aangesteld in Gemeentelijke Dienst … Vanaf januari 2021 komen meldingen calamiteiten en geweldsincidenten WMO binnen bij de eigen gemeente en is deze taak belegd bij toezichthouder kwaliteit WMO. Door een combinatie van factoren is het niet mogelijk een jaarrapportage 2022 te leveren waaronder Corona, vertraagd inkooptraject EN toezichthouder WMO verliet de organisatie in mei 2022 en deze vacature is tot heden nog niet ingevuld en wordt er gehandeld bij meldingen middels een protocol. Ondertussen is het half maart .. wij willen van de wethouder horen wanneer dit toezicht naar behoren wordt geregeld.
  Beantwoording door wethouder Nederveen.


  Opmerking op 215-02 Brief provincie Fryslan, beschermde status van de Wolf
  Opmerkelijk dat ondanks er brede steun is in de provincie voor deze motie om de Wolf te weren wordt deze toch terzijde gelegd door de provincie.
  Beantwoording door wethouder Nederveen.
  Aanvullende vraag mevr. Cynthia van Putten.


  Agenderingsverzoeken
  216-01    Raadsbrief Joods onroerend goed
  De informatie uit het rapport is indringend. Bovendien is de informatie erg uitgebreid,. Vandaar ons verzoek om hierover nader geïnformeerd te worden tijdens een bijeenkomst.


  211-01 Raadsbrief opstellen nieuw IHP 2024-2027 en LIS 211-02 Startdocument nieuw IHP Westerkwartier 2024


  01-01 tot en met 01-05 MIRT Deltaplan Rijksvisie stationsagenda 2023-2040
  Graag zouden wij n.a.v. Dit stuk dit onderwerp agenderen met daarbij het verzoek te komen tot een brede informatie avond met medewerking van experts en waarbij ook inwoners betrokken kunnen worden omtrent dit onderwerp en de mogelijk komst van een treinspoor en stop door onze gemeente (Maar denk ook aan de invloed op een station Suiker).


  De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

  02:06:15 - 02:06:24 - Ard van der Tuuk
  02:06:27 - 02:07:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:07:28 - 02:07:32 - Ard van der Tuuk
  02:07:32 - 02:07:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:07:39 - 02:07:42 - Ard van der Tuuk
  02:07:56 - 02:09:12 - Harry Stomphorst
  02:09:12 - 02:09:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:09:32 - 02:09:45 - Ard van der Tuuk
  02:09:48 - 02:10:18 - Emil Klok
  02:10:18 - 02:10:20 - Ard van der Tuuk
  02:10:35 - 02:12:56 - Marjan Sijperda
  02:12:56 - 02:13:05 - Ard van der Tuuk
  02:13:07 - 02:13:15 - Emil Klok
  02:13:15 - 02:13:37 - Ard van der Tuuk
  02:13:37 - 02:14:43 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:14:46 - 02:15:37 - Ard van der Tuuk
  02:15:37 - 02:15:53 - Ard van der Tuuk
  02:15:54 - 02:15:57 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:15:57 - 02:16:02 - Ard van der Tuuk
  02:16:02 - 02:16:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:16:29 - 02:16:30 - Ard van der Tuuk
  02:16:30 - 02:16:55 - Bert Nederveen
  02:16:56 - 02:17:11 - Ard van der Tuuk
  02:17:13 - 02:17:34 - Natasja Bennink
  02:17:34 - 02:17:47 - Ard van der Tuuk
  02:17:47 - 02:18:00 - Jeroen Betten
  02:18:00 - 02:18:03 - Ard van der Tuuk
  02:18:03 - 02:18:44 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:18:44 - 02:18:45 - Ard van der Tuuk
  02:18:45 - 02:18:51 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:18:51 - 02:18:52 - Ard van der Tuuk
  02:18:52 - 02:19:08 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:19:08 - 02:19:32 - Ard van der Tuuk
  02:19:32 - 02:19:47 - Cynthia van Putten
  02:19:47 - 02:20:00 - Ard van der Tuuk
  02:20:00 - 02:20:20 - Bert Nederveen
  02:20:22 - 02:20:35 - Cynthia van Putten
  02:20:37 - 02:23:38 - Ard van der Tuuk
 11. 7

  Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht, de grondwaterzorgplicht. Hoe de gemeente invulling geeft aan deze zorgplichten wordt vastgelegd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan welke we tegenwoordig watertakenplan noemen. Het plan vormt tevens de basis voor de noodzakelijke onderbouwing voor het tarief van de rioolheffing.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie en de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering zoals gemotiveerd in het evaluatierapport en samengevat in hoofdstuk 6 (bladzijde 25) van het evaluatierapport.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie en de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering zoals gemotiveerd in het evaluatierapport en samengevat in hoofdstuk 6 (bladzijde 25) van het evaluatierapport.

  02:10:35 - 02:12:56 - Marjan Sijperda
  02:12:56 - 02:13:05 - Ard van der Tuuk
  02:13:07 - 02:13:15 - Emil Klok
  02:13:15 - 02:13:37 - Ard van der Tuuk
  02:13:37 - 02:14:43 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:14:46 - 02:15:37 - Ard van der Tuuk
  02:15:37 - 02:15:53 - Ard van der Tuuk
  02:15:54 - 02:15:57 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:15:57 - 02:16:02 - Ard van der Tuuk
  02:16:02 - 02:16:27 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:16:29 - 02:16:30 - Ard van der Tuuk
  02:16:30 - 02:16:55 - Bert Nederveen
  02:16:56 - 02:17:11 - Ard van der Tuuk
  02:17:13 - 02:17:34 - Natasja Bennink
  02:17:34 - 02:17:47 - Ard van der Tuuk
  02:17:47 - 02:18:00 - Jeroen Betten
  02:18:00 - 02:18:03 - Ard van der Tuuk
  02:18:03 - 02:18:44 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:18:44 - 02:18:45 - Ard van der Tuuk
  02:18:45 - 02:18:51 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:18:51 - 02:18:52 - Ard van der Tuuk
  02:18:52 - 02:19:08 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:19:08 - 02:19:32 - Ard van der Tuuk
  02:19:32 - 02:19:47 - Cynthia van Putten
  02:19:47 - 02:20:00 - Ard van der Tuuk
  02:20:00 - 02:20:20 - Bert Nederveen
  02:20:22 - 02:20:35 - Cynthia van Putten
  02:20:37 - 02:23:38 - Ard van der Tuuk
 12. 8

  Op 23 januari 2023 is de meerjarenbegroting 2023-2026 van stichting Quadraten ontvangen. Omdat Quadraten een stichting is met een Raad van Toezicht, is er voor de
  begroting of jaarrekening geen goedkeuring of instemming van uw raad vereist. Uw gemeenteraad heeft wel een toezichthoudende rol op het openbare onderwijs in de
  gemeente en dient daarmee te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In de wet is vastgelegd dat de begroting en jaarrekening enkel ter informatie richting de gemeenteraad hoeven.

  Voorgesteld besluit

  De meerjarenbegroting 2023-2026 van stichting Quadraten voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De meerjarenbegroting 2023-2026 van stichting Quadraten voor kennisgeving aan te nemen.

  02:21:23 - 02:23:38 - Ard van der Tuuk
 13. 9

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Raadsleden (23)
  tegen
  Raadsleden (7)

  Besluit

  Woordvoering door dhr. Koos Siegers (ChristenUnie), het amendement wordt mede ingediend door de fracties VZ Westerkwartier, GroenLinks, CDA en D66.


  Woordvoering: dhr. René de Vink (Sterk Westerkwartier), dhr. Jan van der Laan (VVD),
  mevr. Sandra de Wit (PvdA).


  Beantwoording door burgemeester Ard van der Tuuk.
  Woordvoering 2e termijn door dhr. Koos Siegers (ChristenUnie), mevr. Reinette Gjaltema-van der Laan (CDA).


  Het amendement wordt met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Zienswijze visie Brandweerzorg 2030, Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023 - 2026 en Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023 – 2026
 14. 9.1

  Op 8 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen (hierna: VRG) besloten de Visie Brandweerzorg 2030 en in samenhang daarbij het Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023-206 en het Regionaal dekkingsplan 2023-2026 voorlopig
  vast te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor een zienswijze. De raad is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 maart 2023 zijn zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Voorgesteld besluit

  Zijn zienswijze op de hierboven genoemde stukken kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen middels bijgevoegde brief.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Zijn zienswijze op de hierboven genoemde stukken kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen middels bijgevoegde brief.

  02:21:42 - 02:23:38 - Ard van der Tuuk
  02:23:41 - 02:24:27 - Koos Siegers
  02:24:27 - 02:25:00 - Ard van der Tuuk
  02:25:00 - 02:26:36 - Koos Siegers
  02:26:36 - 02:26:38 - Ard van der Tuuk
  02:26:38 - 02:27:13 - Koos Siegers
  02:27:13 - 02:27:34 - Ard van der Tuuk
  02:27:34 - 02:27:43 - Harm Beute
  02:27:43 - 02:27:48 - Ard van der Tuuk
  02:27:51 - 02:28:11 - Ard van der Tuuk
  02:28:13 - 02:30:23 - René de Vink
  02:30:23 - 02:30:30 - Ard van der Tuuk
  02:30:30 - 02:30:32 - Ard van der Tuuk
  02:30:32 - 02:30:47 - Jan van der Laan
  02:30:51 - 02:31:20 - Sandra de Wit
  02:31:23 - 02:36:07 - Ard van der Tuuk
  02:36:07 - 02:36:48 - Ard van der Tuuk
  02:36:48 - 02:37:02 - Koos Siegers
  02:37:02 - 02:37:08 - Ard van der Tuuk
  02:37:08 - 02:37:42 - Koos Siegers
  02:37:42 - 02:37:56 - Ard van der Tuuk
  02:37:56 - 02:38:29 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:38:31 - 02:40:09 - Ard van der Tuuk
  02:40:11 - 02:41:11 - Ard van der Tuuk
  02:41:42 - 02:42:08 - Ard van der Tuuk
  02:42:45 - 02:43:01 - Ard van der Tuuk
  02:43:01 - 02:45:56 - Harm Beute
  02:45:56 - 02:46:18 - Ard van der Tuuk
  02:46:20 - 02:47:34 - Wybe Niemeijer
  02:47:34 - 02:47:40 - Ard van der Tuuk
  02:47:40 - 02:48:33 - René de Vink
  02:48:33 - 02:48:37 - Ard van der Tuuk
  02:48:41 - 02:49:22 - Jan Willem Slotema
  02:49:22 - 02:49:27 - Ard van der Tuuk
  02:49:27 - 02:49:55 - Annelie Bonnet
  02:50:00 - 02:52:42 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:52:44 - 02:52:50 - Ard van der Tuuk
  02:53:24 - 02:53:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:53:29 - 02:54:28 - Harry Stomphorst
  02:54:28 - 02:54:29 - Harm Beute
  02:54:29 - 02:54:40 - Harry Stomphorst
  02:54:40 - 02:54:46 - Ard van der Tuuk
  02:54:46 - 02:54:53 - Harry Stomphorst
  02:54:53 - 02:54:56 - Ard van der Tuuk
  02:54:56 - 02:57:40 - Harm Beute
  02:57:40 - 02:58:39 - Harry Stomphorst
  02:58:39 - 02:59:15 - Jan Willem Slotema
  02:59:15 - 02:59:52 - Harry Stomphorst
  02:59:52 - 02:59:59 - Jan Willem Slotema
  02:59:59 - 03:00:16 - Jan Willem Slotema
  03:00:16 - 03:00:21 - Harry Stomphorst
  03:00:21 - 03:00:25 - Ard van der Tuuk
  03:00:25 - 03:01:37 - Jan van der Laan
  03:01:37 - 03:02:08 - Harry Stomphorst
  03:02:08 - 03:02:16 - Ard van der Tuuk
  03:02:16 - 03:02:42 - Jeroen Betten
  03:02:42 - 03:02:46 - Harry Stomphorst
  03:02:46 - 03:03:06 - Jeroen Betten
  03:03:06 - 03:03:24 - Harry Stomphorst
  03:03:24 - 03:04:11 - René de Vink
  03:04:11 - 03:04:34 - Harry Stomphorst
  03:04:34 - 03:04:36 - Ard van der Tuuk
  03:04:36 - 03:05:20 - Sandra de Wit
  03:05:20 - 03:05:54 - Harry Stomphorst
  03:05:54 - 03:06:02 - Ard van der Tuuk
  03:06:02 - 03:06:41 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:06:41 - 03:07:08 - Harry Stomphorst
  03:07:08 - 03:07:13 - Ard van der Tuuk
  03:07:13 - 03:08:15 - Wybe Niemeijer
  03:08:15 - 03:08:18 - Ard van der Tuuk
  03:08:18 - 03:10:29 - Harm Beute
  03:10:29 - 03:10:52 - Ard van der Tuuk
  03:10:52 - 03:11:36 - Harry Stomphorst
  03:11:36 - 03:12:08 - Jeroen Betten
  03:12:08 - 03:12:29 - Harry Stomphorst
  03:12:29 - 03:12:44 - Ard van der Tuuk
  03:12:44 - 03:12:54 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:12:54 - 03:12:59 - Ard van der Tuuk
  03:12:59 - 03:13:14 - Harry Stomphorst
  03:21:45 - 03:22:32 - Ard van der Tuuk
  03:22:32 - 03:23:17 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:23:19 - 03:24:03 - Ard van der Tuuk
 15. 10

  Besluit

  Woordvoering door dhr. Harm Beute (VZ Westerkwartier), de motie wordt mede ingediend door GroenLinks, Sterk Westerkwartier, CDA en de VVD.


  Woordvoering door dhr. Wybe Niemeijer (ChristenUnie), dhr. René de Vink (Sterk Westerkwartier), dhr. Jan Willem Slotema (CDA), mevr. Annelie Bonnet (D66), dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).


  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst. Interrupties door dhr. Harm Beute (VZ Westerkwartier), dhr. Jan Willem Slotema (CDA), dhr. Jan van der Laan (VVD), dhr. Jeroen Betten (VVD), dhr. René de Vink (Sterk Westerkwartier), mevr. Sandra de Wit (PvdA), dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks), dhr. Wybe Niemeijer (ChristenUnie), dhr. Harm Beute (VZ Westerkwartier), dhr. Jeroen Betten (VVD).


  Schorsing


  Dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) geeft aan dat de motie wordt ingetrokken en dat er in gesprek wordt gegaan met de wethouder.

  Moties

  Titel
  Actief beleid Jakobskruiskruid
 16. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

  03:23:51 - 03:24:03 - Ard van der Tuuk