Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 22 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 22 maart 2023.

De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.

A. van der Tuuk, voorzitter.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 2.a

  Mevrouw Olga Hartman-Togtema (VVD) heeft bij brief van 23 februari 2023 aangegeven in verband met gezondheidsredenen per 22 maart 2023 terug te treden als lid van uw raad. Op 22 maart neemt zij afscheid.

  Mevrouw Hartman-Togtema heeft toestemming gegeven haar brief te publiceren.

 4. 2.d

 5. 3
  Mededelingen
 6. 5
  Vraagrecht
 7. 6

  Bijlagen

 8. 7

  Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht, de grondwaterzorgplicht. Hoe de gemeente invulling geeft aan deze zorgplichten wordt vastgelegd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan welke we tegenwoordig watertakenplan noemen. Het plan vormt tevens de basis voor de noodzakelijke onderbouwing voor het tarief van de rioolheffing.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie en de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering zoals gemotiveerd in het evaluatierapport en samengevat in hoofdstuk 6 (bladzijde 25) van het evaluatierapport.

 9. 8

  Op 23 januari 2023 is de meerjarenbegroting 2023-2026 van stichting Quadraten ontvangen. Omdat Quadraten een stichting is met een Raad van Toezicht, is er voor de
  begroting of jaarrekening geen goedkeuring of instemming van uw raad vereist. Uw gemeenteraad heeft wel een toezichthoudende rol op het openbare onderwijs in de
  gemeente en dient daarmee te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In de wet is vastgelegd dat de begroting en jaarrekening enkel ter informatie richting de gemeenteraad hoeven.

  Voorgesteld besluit

  De meerjarenbegroting 2023-2026 van stichting Quadraten voor kennisgeving aan te nemen.

 10. 9

  Op 8 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen (hierna: VRG) besloten de Visie Brandweerzorg 2030 en in samenhang daarbij het Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023-206 en het Regionaal dekkingsplan 2023-2026 voorlopig
  vast te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor een zienswijze. De raad is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 maart 2023 zijn zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  Zijn zienswijze op de hierboven genoemde stukken kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen middels bijgevoegde brief.

 11. 10
  Sluiting