Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 25 januari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op 25 januari 2023.


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
  De raadsleden Geertje Veenstra (CDA) en Harry Rook (VZ Westerkwartier) zijn met kennisgeving afwezig.

  00:14:40 - 00:15:43 - Ard van der Tuuk
  00:16:46 - 00:20:10 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De volgende moties vreemd aan de orde van de dag:
  - Kinderhart chirurgie in het UMCG moet blijven. Ingediend door de voltallige raad. Wordt onder agendapunt 13 toegevoegd aan de agenda.
  - Openbaar Vervoer Bereikbaar (nieuwe buslijn Kollum-Drachten). Ingediend door de voltallige raad. Wordt onder agendapunt 14 toegevoegd aan de agenda.
  -Goede Buren. Ingediend door de fracties van GroenLinks, Sterk Westerkwartier, VZ Westerkwartier, D66, CDA en PvdA. Wordt onder agendapunt 15 toegevoegd aan de agenda.


  De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

  00:19:46 - 00:20:10 - Ard van der Tuuk
  00:20:10 - 00:20:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:20:43 - 00:20:56 - Ard van der Tuuk
  00:21:00 - 00:21:26 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  00:21:26 - 00:21:43 - Ard van der Tuuk
  00:21:43 - 00:22:03 - Sandra de Wit
  00:22:03 - 00:22:31 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Burgemeester van der Tuuk over Oekraïne.
  Raadslid Ytsen van der Velde over de jaarwisseling.

  00:22:25 - 00:22:31 - Ard van der Tuuk
  00:22:34 - 00:23:56 - Ytsen van der Velde
  00:23:56 - 00:26:02 - Ard van der Tuuk
  00:26:17 - 00:26:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:26:49 - 00:26:50 - Ard van der Tuuk
  00:26:50 - 00:26:53 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:26:53 - 00:30:50 - Ard van der Tuuk
  00:30:50 - 00:31:10 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:31:10 - 00:31:45 - Jacquelien Dijkstra
  00:31:45 - 00:31:48 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:31:48 - 00:32:38 - Ard van der Tuuk
  00:32:40 - 00:32:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:32:50 - 00:33:12 - Jan van der Laan
  00:33:12 - 00:33:14 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:33:14 - 00:33:56 - Ard van der Tuuk
  00:33:56 - 00:34:10 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:34:35 - 00:35:05 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:34:42 - 00:35:05 - Ard van der Tuuk
  00:35:05 - 00:35:56 - Olga Hartman - Togtema
  00:35:56 - 00:36:51 - Ard van der Tuuk
  00:36:51 - 00:36:55 - Olga Hartman - Togtema
  00:36:55 - 00:36:57 - Ard van der Tuuk
  00:36:57 - 00:37:01 - Olga Hartman - Togtema
  00:37:01 - 00:37:53 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Van het vraagrecht wordt geen gebruik gemaakt.

  00:37:32 - 00:37:53 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Er wordt ingestemd met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.


  De volgende vragen worden gesteld:
  Lis-stuk 100-01, Brief Nieuwe buslijn Kollum-Drachten, Natasja Bennink, GroenLinks mede namens PvdA.
  1.    Wat gaat het college doen?


  Lis -stuk 204-01 en -02, Raadsbrief subsidieregeling energielasten organisaties jeugd, sport, dorpshuizen en cultuur, Natasja Bennink, GroenLinks.
  1.    Wordt dit goed gecommuniceerd?
  2.    Is er al zicht op aanvragen?


  Agenderingsverzoeken:
  Lis-stuk 202-01 Prestatieafspraken Westerkwartier, Klaas-Wybo van der Hoek, GroenLinks mede namens PvdA. Hoeft niet in een raadsoverleg, mag in informatieve sessie met college.
  Lis-stuk 211-01 en -02, Raadsbrief Vaststelling Centrumvisie Zuidhorn,  Klaas-Wybo van der Hoek, GroenLinks mede namens PvdA en Olga Hartman VVD.
  Lis -stuk 214, Rekenkamerbrief – Inwoners betrekken bij beleid, verzoek tot bespreken in  raadsoverleg en in raadswerkgroep Dichterbij,  Myra Eeken-Hermans PVdA mede namens  GroenLinks en Anneke Laan Sterk Westerkwartier.
  Lis-stuk 01-01 en 01-02, brieven Medenertilsterpolder, Anneke Laan Sterk Westerkwartier.

  Toezeggingen

  Titel
  Lis -stuk 204-01 en -02, Raadsbrief subsidieregeling energielasten organisaties jeugd, sport, dorpshuizen en cultuur, Natasja Bennink, GroenLinks
  00:37:40 - 00:37:53 - Ard van der Tuuk
  00:37:55 - 00:37:57 - Natasja Bennink
  00:37:57 - 00:38:05 - Ard van der Tuuk
  00:38:05 - 00:38:52 - Natasja Bennink
  00:38:52 - 00:39:05 - Ard van der Tuuk
  00:39:13 - 00:41:09 - Harry Stomphorst
  00:41:09 - 00:41:11 - Ard van der Tuuk
  00:41:11 - 00:41:13 - Natasja Bennink
  00:41:13 - 00:41:29 - Ard van der Tuuk
  00:41:31 - 00:41:36 - Ard van der Tuuk
  00:41:38 - 00:42:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:42:29 - 00:42:42 - Ard van der Tuuk
  00:42:44 - 00:42:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:42:47 - 00:42:50 - Ard van der Tuuk
  00:42:52 - 00:42:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:42:59 - 00:43:01 - Ard van der Tuuk
  00:43:01 - 00:43:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:43:13 - 00:43:20 - Ard van der Tuuk
  00:43:22 - 00:43:45 - Mark Veenstra
  00:43:45 - 00:43:58 - Ard van der Tuuk
  00:43:58 - 00:44:06 - Olga Hartman - Togtema
  00:44:06 - 00:44:08 - Ard van der Tuuk
  00:44:10 - 00:44:29 - Anneke Laan
  00:44:29 - 00:44:33 - Ard van der Tuuk
  00:44:33 - 00:44:38 - Anneke Laan
  00:44:38 - 00:46:03 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Het schoolbestuur Lauwers en Eems heeft op 30 november 2022 de begroting en het jaarplan 2023 ingediend. Dit schoolbestuur heeft twee basisscholen in de gemeente, namelijk samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge (0penbaar- en christelijk onderwijs) en OBS Kromme Akkers in Garnwerd. Het schoolbestuur is ook actief in de gemeente Hogeland. Volgens de statuten moet de begroting dan ook door de raden van gemeente Hogeland en gemeente Westerkwartier worden goedgekeurd. Er wordt voorgesteld de begroting voor 2023 goed te keuren.

  Voorgesteld besluit

  Goedkeuring te verlenen aan de begroting 2022 van schoolbestuur Lauwers en Eems.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Goedkeuring te verlenen aan de begroting 2022 van schoolbestuur Lauwers en Eems.

  00:45:02 - 00:46:03 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  De AVOI voorziet in een vergunningplicht voor alle partijen, die kabels en leidingen willen aanleggen, instandhouden of opruimen. Voor netbeheerders van telecomkabels wordt deze vergunningsplicht een instemmingsbesluit genoemd. In de AVOI zijn regels en voorschriften opgenomen waaraan een vergunningaanvraag voor nutswerkzaamheden wordt getoetst. Voor de duidelijkheid, het heeft betrekking op ondergrondse kabels en leidingen met eventueel daaraan verbonden transformator-, schakel-, verdeel- of onderstations en niet op zendmasten e.d.


  Voorgesteld wordt de AVOI gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen en de Telecommunicatieverordening gemeente Westerkwartier 2021 in te trekken. Ook wordt voorgesteld om de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Westerkwartier 2023 met de toelichting Schaderegeling Ingravingen gemeente Westerkwartier 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. De AVOI gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen;
  2. De Telecommunicatieverordening gemeente Westerkwartier 2021 in te trekken;
  3. Ter kennisgeving aan te nemen:
  - de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Westerkwartier 2023 met de toelichting;
  - de Schaderegeling ingravingen gemeente Westerkwartier 2023.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De AVOI gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen;
  2. De Telecommunicatieverordening gemeente Westerkwartier 2021 in te trekken;
  3. Ter kennisgeving aan te nemen:
  - de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Westerkwartier 2023 met de toelichting;
  - de Schaderegeling ingravingen gemeente Westerkwartier 2023.

  00:45:14 - 00:46:03 - Ard van der Tuuk
 9. 9.1

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na gedane toezegging door het college:


  * Toegezegd is om expliciet te maken hoe bij de straks gemaakte uitwerking de verschillende van toepassing zijnde global Goals 'scoren'.

  Moties

  Titel
  Global Goals in afvalbeleidsplan

  Toezeggingen

  Titel
  Global Goals in afvalbeleidsplan
 10. 9.1

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Bewustwording hoeveelheid afval
 11. 9.3

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Raadsleden (22)
  tegen
  Raadsleden (9)

  Besluit

  De motie is met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Weggeefwinkels
 12. 9.4

  Naar aanleiding van de wens van het college om tot afvalbeleid te komen en de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek ``Afvalinzameling in het Westerkwartier`` waarin wordt geadviseerd om een afvalbeleidsplan op te stellen, wordt uw raad deze notitie aangeboden. In de presentatie van 22 juni 2022 is aan uw raad aangegeven dat voorafgaand aan het afvalbeleidsplan een uitgangspuntennotitie aan uw raad zou worden aangeboden. Na behandeling van de uitgangspuntennotitie gaat deze op route richting het definitieve afvalbeleidsplan en zal deze medio maart 2023 aan uw raad worden aangeboden.

  Besluit

  De raad besluit unaniem in te stemmen met de uitgangspuntennotitie afvalbeleidsplan gemeente Westerkwartier.

  00:45:26 - 00:46:03 - Ard van der Tuuk
  00:46:03 - 00:50:36 - Richard Lamberst
  00:50:36 - 00:50:46 - Ard van der Tuuk
  00:50:46 - 00:51:55 - Annelie Bonnet
  00:51:55 - 00:51:59 - Ard van der Tuuk
  00:51:59 - 00:52:02 - Annelie Bonnet
  00:52:02 - 00:52:04 - Ard van der Tuuk
  00:52:08 - 00:55:25 - Emil Klok
  00:55:25 - 00:55:28 - Ard van der Tuuk
  00:55:28 - 00:56:42 - Emil Klok
  00:56:42 - 00:56:46 - Ard van der Tuuk
  00:56:46 - 00:57:29 - Emil Klok
  00:57:29 - 00:57:34 - Ard van der Tuuk
  00:57:34 - 00:59:44 - Mark Veenstra
  00:59:44 - 00:59:45 - Ard van der Tuuk
  00:59:48 - 01:01:43 - Jeroen Hoving
  01:01:43 - 01:01:50 - Ard van der Tuuk
  01:01:50 - 01:06:00 - Jan Willem Slotema
  01:06:00 - 01:06:09 - Ard van der Tuuk
  01:06:09 - 01:13:42 - René de Vink
  01:13:42 - 01:13:45 - Koos Siegers
  01:13:45 - 01:13:47 - Ard van der Tuuk
  01:13:47 - 01:14:18 - Koos Siegers
  01:14:18 - 01:14:19 - Ard van der Tuuk
  01:14:19 - 01:15:09 - René de Vink
  01:15:09 - 01:15:25 - Koos Siegers
  01:15:25 - 01:17:03 - René de Vink
  01:17:03 - 01:17:44 - Ard van der Tuuk
  01:17:44 - 01:19:12 - Jan van der Laan
  01:19:12 - 01:19:15 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:19:15 - 01:19:18 - Ard van der Tuuk
  01:19:18 - 01:19:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:19:24 - 01:19:35 - Jan van der Laan
  01:19:35 - 01:19:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:19:52 - 01:21:02 - Jan van der Laan
  01:21:04 - 01:21:25 - Ard van der Tuuk
  01:21:34 - 01:35:31 - Bé Schollema
  01:35:34 - 01:36:22 - Ard van der Tuuk
  01:36:22 - 01:37:45 - Richard Lamberst
  01:37:45 - 01:37:59 - Ard van der Tuuk
  01:37:59 - 01:38:41 - Annelie Bonnet
  01:38:44 - 01:38:46 - Ard van der Tuuk
  01:38:49 - 01:38:52 - Bé Schollema
  01:38:57 - 01:39:05 - Ard van der Tuuk
  01:39:05 - 01:39:12 - Annelie Bonnet
  01:39:12 - 01:39:31 - Ard van der Tuuk
  01:39:34 - 01:40:42 - Emil Klok
  01:40:42 - 01:40:53 - Ard van der Tuuk
  01:40:53 - 01:41:04 - Emil Klok
  01:41:04 - 01:41:27 - Ard van der Tuuk
  01:41:27 - 01:42:13 - Emil Klok
  01:42:13 - 01:42:17 - Ard van der Tuuk
  01:42:17 - 01:42:20 - Emil Klok
  01:42:20 - 01:42:49 - Bé Schollema
  01:42:52 - 01:42:55 - Emil Klok
  01:42:55 - 01:43:00 - Ard van der Tuuk
  01:43:00 - 01:43:47 - Mark Veenstra
  01:43:47 - 01:43:51 - Ard van der Tuuk
  01:43:51 - 01:44:29 - Jeroen Hoving
  01:44:29 - 01:44:34 - Ard van der Tuuk
  01:44:34 - 01:45:54 - Jan Willem Slotema
  01:45:54 - 01:46:08 - Ard van der Tuuk
  01:46:11 - 01:47:13 - René de Vink
  01:47:13 - 01:47:32 - Ard van der Tuuk
  01:47:32 - 01:47:58 - René de Vink
  01:47:58 - 01:48:03 - Ard van der Tuuk
  01:48:03 - 01:48:22 - Bé Schollema
  01:48:22 - 01:48:42 - René de Vink
  01:48:42 - 01:48:58 - Bé Schollema
  01:48:58 - 01:49:23 - Ard van der Tuuk
  01:49:28 - 01:49:34 - Ard van der Tuuk
  01:49:34 - 01:49:44 - Ard van der Tuuk
  01:49:47 - 01:50:59 - Jan van der Laan
  01:50:59 - 01:51:03 - Ard van der Tuuk
  01:51:07 - 01:51:35 - Bé Schollema
  01:51:38 - 01:51:57 - Ard van der Tuuk
  01:51:57 - 01:51:58 - Koos Siegers
  01:51:58 - 01:52:05 - Ard van der Tuuk
  01:52:05 - 01:52:10 - Koos Siegers
  01:52:10 - 01:52:30 - Ard van der Tuuk
  02:02:56 - 02:03:06 - Ard van der Tuuk
  02:03:49 - 02:03:59 - Ard van der Tuuk
  02:04:11 - 02:05:14 - Ard van der Tuuk
  02:05:14 - 02:05:19 - Onno de Vries
  02:06:42 - 02:06:51 - Ard van der Tuuk
  02:06:51 - 02:07:06 - Onno de Vries
  02:07:06 - 02:08:11 - Ard van der Tuuk
 13. 10

  Na het vertrek van de vorige raadsadviseur/ adjunct-griffier is er een vacature ontstaan voor
  een raadsadviseur/adjunct-griffier.
  Nadat een interne ronde geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd is de vacature na
  externe openstelling nu ingevuld door Mevrouw Hanna Mutter-Jansen uit Heerenveen.


  Na het vertrek van de vorige raadsadviseur met de speerpunten communicatie en
  participatie is er een vacature ontstaan.
  Nadat een interne ronde geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd is de vacature na
  externe openstelling nu ingevuld door de heer Jan Anco Jonker uit Surhuisterveen.

  Besluit

  de raad besluit unaniem tot:


  Aanwijzen mevrouw H. Mutter-Jansen als raadsadviseur/ adjunct-griffier tevens eerste plaatsvervangend griffier.
  Aanwijzen de heer J.A. Jonker als raadsadviseur met de speerpunten communicatie en participatie tevens tweede plaatsvervangend griffier.

  02:08:02 - 02:08:11 - Ard van der Tuuk
  02:08:13 - 02:08:57 - Koos Siegers
  02:09:04 - 02:09:45 - Ard van der Tuuk
  02:11:23 - 02:11:25 - Ard van der Tuuk
  02:13:01 - 02:13:42 - Ard van der Tuuk
  02:14:07 - 02:19:52 - Ard van der Tuuk
  02:20:22 - 02:20:46 - Ard van der Tuuk
  02:20:49 - 02:21:35 - Koos Siegers
 14. 11

  De heer T. de Zee heeft per 1 februari 2023 zijn traineeship via GOA publiek beëindigd
  in verband met het aanvaarden van een andere betrekking per genoemde datum.
  Het plaatsvervangend griffierschap wordt om die reden per genoemde datum beëindigd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Het plaatsvervangend griffierschap van de heer T. de Zee per 1 februari 2023 te beëindigen.

  02:20:53 - 02:21:35 - Koos Siegers
  02:21:44 - 02:21:56 - Ard van der Tuuk
  02:22:24 - 02:25:37 - Onno de Vries
  02:25:50 - 02:27:18 - Ard van der Tuuk
 15. 12

  Fractieassistenten mevrouw Anna van Wondergem zal worden aangewezen als fractieassistent voor Groen Links.
  mevrouw Zwanet Oosterhof zal worden aangewezen als fractieassistent voor de VVD.


  Beiden leggen in handen van de voorzitter de belofte af.


  Een commissie onderzoek geloofsbrieven zal worden ingesteld om de geloofsbrieven van beide fractieassistenten te onderzoeken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Tot het instellen van een commissie geloofsbrieven ten behoeve van het onderzoeken van de geloofsbrieven van de kandidaat fractieassistenten


  De commissie geloofsbrieven als volgt te formeren:
  - Annelie Bonnet(voorzitter)
  - René de Vink
  - Harm Beute


  De fractieassistenten mevr. Anna Wondergem en mevr. Zwanet Oosterhof worden na aflegging van de belofte aangewezen als fractieassistent.

  02:26:03 - 02:27:18 - Ard van der Tuuk
  02:31:48 - 02:32:07 - Ard van der Tuuk
  02:32:07 - 02:32:40 - Annelie Bonnet
  02:32:43 - 02:33:00 - Ard van der Tuuk
  02:33:29 - 02:36:14 - Ard van der Tuuk
  02:36:36 - 02:37:04 - Ard van der Tuuk
  02:37:04 - 02:37:10 - Sandra de Wit
  02:37:10 - 02:37:12 - Ard van der Tuuk
  02:37:25 - 02:37:26 - Ard van der Tuuk
  02:37:39 - 02:38:59 - Sandra de Wit
  02:38:59 - 02:39:07 - Ard van der Tuuk
  02:39:07 - 02:39:52 - Sandra de Wit
  02:39:52 - 02:40:08 - Ard van der Tuuk
  02:40:18 - 02:40:49 - Harry Stomphorst
  02:40:49 - 02:40:56 - Ard van der Tuuk
  02:40:56 - 02:41:10 - Sandra de Wit
  02:41:10 - 02:41:55 - Ard van der Tuuk
  02:42:17 - 02:44:31 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:44:31 - 02:44:34 - Ard van der Tuuk
  02:44:34 - 02:44:37 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:44:37 - 02:44:52 - Ard van der Tuuk
  02:44:52 - 02:48:05 - Rogier van 't Land
  02:48:08 - 02:48:10 - Ard van der Tuuk
  02:48:11 - 02:49:47 - Ytsen van der Velde
  02:49:47 - 02:49:51 - Ytsen van der Velde
  02:49:54 - 02:49:56 - Ard van der Tuuk
  02:49:56 - 02:51:00 - Olga Hartman - Togtema
  02:51:00 - 02:51:05 - Ard van der Tuuk
  02:51:08 - 02:51:46 - Natasja Bennink
  02:51:46 - 02:51:49 - Ard van der Tuuk
  02:51:49 - 02:52:14 - Rogier van 't Land
  02:52:14 - 02:52:44 - Natasja Bennink
  02:52:44 - 02:52:57 - Ard van der Tuuk
  02:53:01 - 02:55:27 - Harry Stomphorst
  02:55:27 - 02:56:01 - Ard van der Tuuk
  02:56:01 - 02:57:26 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:57:26 - 02:57:51 - Ard van der Tuuk
  02:57:51 - 02:58:30 - Rogier van 't Land
  02:58:30 - 02:58:44 - Ard van der Tuuk
  02:58:44 - 02:58:59 - Wybe Niemeijer
  02:58:59 - 02:59:09 - Ard van der Tuuk
  02:59:09 - 02:59:14 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:59:14 - 02:59:40 - Ard van der Tuuk
  03:07:42 - 03:07:52 - Ard van der Tuuk
  03:07:52 - 03:08:25 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:08:25 - 03:08:30 - Ard van der Tuuk
  03:08:30 - 03:08:44 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:08:44 - 03:09:34 - Ard van der Tuuk
  03:09:38 - 03:09:45 - Harry Stomphorst
  03:09:45 - 03:10:15 - Ard van der Tuuk
  03:10:36 - 03:16:13 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:16:13 - 03:16:18 - Ard van der Tuuk
  03:16:18 - 03:16:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:16:47 - 03:17:00 - Ard van der Tuuk
  03:17:00 - 03:17:30 - Arnold Bloem
  03:17:31 - 03:17:37 - Ard van der Tuuk
  03:17:39 - 03:18:06 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:18:06 - 03:18:12 - Arnold Bloem
  03:18:12 - 03:18:32 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:18:34 - 03:18:36 - Ard van der Tuuk
  03:18:38 - 03:19:11 - Ytsen van der Velde
  03:19:13 - 03:19:19 - Ard van der Tuuk
  03:19:19 - 03:20:23 - Alex Steenbergen
  03:20:23 - 03:20:30 - Rogier van 't Land
  03:20:30 - 03:20:51 - Rogier van 't Land
  03:20:54 - 03:21:29 - Alex Steenbergen
  03:21:32 - 03:21:44 - Ard van der Tuuk
  03:21:58 - 03:26:16 - Bert Nederveen
  03:26:16 - 03:26:24 - Ard van der Tuuk
  03:26:24 - 03:28:32 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:28:34 - 03:28:45 - Ard van der Tuuk
  03:28:45 - 03:29:33 - Alex Steenbergen
  03:29:35 - 03:29:41 - Ard van der Tuuk
  03:29:41 - 03:30:43 - Olga Hartman - Togtema
  03:30:51 - 03:31:32 - Ard van der Tuuk
  03:31:32 - 03:31:44 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:31:48 - 03:31:54 - Ard van der Tuuk
  03:42:43 - 03:42:49 - Ard van der Tuuk
  03:42:49 - 03:44:04 - Klaas-Wybo van der Hoek
  03:44:04 - 03:44:06 - Ard van der Tuuk
  03:44:06 - 03:44:07 - Olga Hartman - Togtema
  03:44:07 - 03:44:29 - Ard van der Tuuk
  03:44:31 - 03:44:46 - Olga Hartman - Togtema
  03:44:46 - 03:44:51 - Ard van der Tuuk
  03:44:51 - 03:45:19 - Olga Hartman - Togtema
  03:45:24 - 03:47:33 - Ard van der Tuuk
  03:47:33 - 03:47:55 - Alex Steenbergen
  03:47:55 - 03:48:08 - Ard van der Tuuk
  03:48:12 - 03:50:17 - Bert Nederveen
  03:50:17 - 03:51:19 - Ard van der Tuuk
 16. 13

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven
 17. 14

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Openbaar Vervoer Bereikbaar (nieuw buslijn Kollum-Drachten)
 18. 15

  Besluit

  De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Goede buren
 19. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.06 uur.

  03:51:09 - 03:51:19 - Ard van der Tuuk