Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 5 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.


  Mevr. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier) en dhr. Ytsen van der Velde (VZ Westerkwartier) zijn met kennisgeving afwezig.

  00:16:56 - 00:19:23 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:18:34 - 00:19:23 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
  Er zijn geen mededeling vanuit de raad.

  00:18:45 - 00:19:23 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van de Raadsvergadering van 15 mei 2024, de Raadsvergadering van 22 mei 2024, Raadsoverleg 1 van 22 mei 2o24 en Raadsoverleg 2 van 22 mei 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:18:54 - 00:19:23 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Gang van zaken bij begrafenissen
  1. Wat is de oorzaak van deze missers?
  2. Hoe wordt ervoor gezorgd dat het echt bij twee keer blijft en het niet een patroon gaat worden?
  3. En is er naast het aangeboden excuus aan de nabestaanden ook een goede oplossing gevonden om de fouten te herstellen?  Woordvoering door mevr. Natasja Bennink namens GroenLinks en PvdA.
  Beantwoording door wethouder Harry Stomphorst

  00:19:17 - 00:19:23 - Ard van der Tuuk
  00:19:23 - 00:20:19 - Natasja Bennink
  00:20:19 - 00:20:25 - Ard van der Tuuk
  00:20:25 - 00:20:27 - Natasja Bennink
  00:20:41 - 00:23:19 - Harry Stomphorst
  00:23:19 - 00:23:32 - Ard van der Tuuk
  00:23:32 - 00:23:49 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  00:23:49 - 00:24:06 - Harry Stomphorst
  00:24:06 - 00:24:25 - Ard van der Tuuk
  00:24:25 - 00:25:00 - Annemiek KleinJan - Uneken
  00:25:00 - 00:25:06 - Ard van der Tuuk
  00:25:11 - 00:26:07 - Harry Stomphorst
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Lis-stuk 100-01 Camping Nienoord
  Deelt u de zorgen van de briefschrijvers? Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?


  Woordvoering door mevr. Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks)
  Antwoord wethouder Harry Stomphorst


  Lis-stuk 200-01/02/03 Samenwerking met Hanze
  Heel goed dat de gemeente Westerkwartier aan kennis en innovatie doet en samenwerkt met de Hanze. Is deze hernieuwing van de samenwerking een vervanging van die in de voormalige Gebiedscoöperatie? Hoe wordt het goede deel van die erfenis hierin verwerkt? En hoe verhoudt zich deze samenwerking tot de Universiteit van het Noorden, waarin alle noordelijke kennisinstellingen samenwerken?  Woordvoerder dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  Beantwoording door wethouder Nederveen


  Lis-stuk 203-01/02 Mestbeleid P10
  Een interessante brief van de plattelandsgemeenten P10 met een terechte noodkreet. Het is heel erg raad dat dierlijke mest ook met nodige voordelen niet gebruikt kan worden en dat dan meer dure kunstmest met de nodige nadelen gebruikt moet worden. Welk zicht heeft het college op de mestknelpunten voor onze boeren in Westerkwartier?  Woordvoerder dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  Beantwoording door wethouder Nederveen
  Lis-stuk 205-01/02/03 Monitoring integrale schuldhulpverlening,
  Fijn dat we een monitor ontvangen die gedetailleerde criteria probeert te meten. Alleen jammer dat heel veel zaken niet goed meetbaar zijn of geen eenduidig beeld opleveren. Globaal beeld is niet positief en de situatie is in 2023 tov 2022 verslechterd. We willen hier graag een reactie van het College op.
  Aanvullend de vraag waarom implementatie van het Plinkr Platform zolang duurt.
  Tot slot: we zien nadere informatie over de nieuwe rechtsvorm en de gevolgen daarvan van de GKB en met belangstelling tegemoet. Nu alvast de vraag: welke alternatieven zijn er, mochten we besluiten niet met de GKB in zee te gaan?
  Woordvoerder dhr. Emil Klok (GroenLinks)
  Beantwoording door Wethouder Lamberst  Lis-stuk 211-01 Snel Internet Buitengebied,
  Een goede brief van ons college aan het college van de provincie: alsof onze college als statenlid schriftelijke vragen stelt! Is er al zicht op een reactie? Hoe schat ons college de mogelijkheid van actie van de provincie?
  Woordvoerder dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  Beantwoording door Wethouder Lamberst
  Lis-stuk 211-01 Snel Internet Buitengebied
  Vraag: Op welke termijn kunnen ze een antwoord van de provincie verwachten? De dorpen moeten voor 22 juli een beslissing nemen en beschouwen dit als hun laatste kans, maar is dat ook echt zo? Het vertrouwen is weg omdat dit al de zoveelste keer is. Als er nu akkoord wordt gegaan, kan er dan alsnog een beroep worden gedaan op subsidie in het geval van een positief antwoord van de provincie, of geldt dat alleen voor nieuwe aanvragen?


  Woordvoerder dhr. René de Vink, Sterk Westerkwartier
  Beantwoording door wethouder Lamberst


  De raad besluit in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.


  Agenderingsverzoeken:
  Lis-stuk 205-01, 205-02 en 205-03, ChristenUnie, dhr. Wybe Niemeijer:
  205-01 Raadsbrief aanbieden monitoringsverslag integrale schuldhulpverlening
  2022 – 2023;
  205-02 Monitoringsverslag SHV 2022 en 2023;
  205-03 brief aan dvo gemeenten voortgang proces verzelfstandiging GKB.


  Lis-stuk 206-01/02/03 GroenLinks, dhr. Klaas-Wybo van der Hoek
  Raadsbrief tussenrapportage Duurzaamheidsbeleid


  Lis-stuk 203-01/02 VZ Westerkwartier, mevr. Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  Raadsbrief P10 mestbeleid rijksoverheid + lobbybrief


  Lis-stuk 206-01/02/03/04 VZ Westerkwartier, mevr. Frantina Kiekebeld-van der Knaap
  206-01/02/03/04 Raadsbrief tussenrapportage Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 + bijlagen.


  Lis-stuk 207-01/02 CDA, Geertje Veenstra
  Raadsbrief jaarverslag klachten -2023


  De agenderingsverzoeken zullen via de agendacommissie op de agenda komen.

  00:25:21 - 00:26:07 - Harry Stomphorst
  00:26:07 - 00:26:15 - Ard van der Tuuk
  00:26:15 - 00:27:37 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:27:37 - 00:27:41 - Ard van der Tuuk
  00:27:41 - 00:29:22 - Bert Nederveen
  00:29:22 - 00:29:35 - Ard van der Tuuk
  00:29:35 - 00:30:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:30:39 - 00:30:43 - Ard van der Tuuk
  00:30:43 - 00:33:27 - Bert Nederveen
  00:33:30 - 00:33:40 - Ard van der Tuuk
  00:33:40 - 00:34:27 - Emil Klok
  00:34:27 - 00:34:28 - Ard van der Tuuk
  00:34:38 - 00:37:14 - Richard Lamberst
  00:37:14 - 00:37:26 - Ard van der Tuuk
  00:37:26 - 00:39:01 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:39:03 - 00:40:00 - René de Vink
  00:40:00 - 00:40:03 - Ard van der Tuuk
  00:40:11 - 00:41:37 - Richard Lamberst
  00:41:37 - 00:41:50 - Ard van der Tuuk
  00:41:53 - 00:42:08 - Ard van der Tuuk
  00:42:11 - 00:42:16 - Wybe Niemeijer
  00:42:16 - 00:42:19 - Ard van der Tuuk
  00:42:21 - 00:42:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:42:25 - 00:42:28 - Ard van der Tuuk
  00:42:28 - 00:42:30 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:42:30 - 00:42:32 - Ard van der Tuuk
  00:42:34 - 00:42:50 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:42:50 - 00:42:54 - Ard van der Tuuk
  00:42:54 - 00:43:02 - Geertje Veenstra
  00:43:02 - 00:43:55 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Met toepassing van de coördinatieregeling1 hebben het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostergast - Noorderlicht’, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementencomplex op het perceel nabij Atlasstraat 2 te Zuidhorn vanaf 21 december 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.


  Bestemmingsplan
  Binnen de daartoe gestelde termijn is door bewoners van de Atlasstraat 5, 7, 9 en 11 een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota zienswijzen en commentaar wordt inhoudelijk op de zienswijze ingegaan. Voorgesteld wordt de Nota zienswijzen en commentaar vast te stellen en de zienswijze ongegrond te verklaren.


  Omgevingsvergunning
  Namens een aantal buurtbewoners is vóór de daartoe gestelde termijn een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Het nemen van een besluit over de zienswijze en de aanvraag om een omgevingsvergunning is een bevoegdheid van ons college. Wij zijn voornemens om de zienswijze ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan ‘Oostergast – Noorderlicht’
  2. Kennis te nemen van de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze.
  3. De ‘Nota zienswijzen en commentaar bestemmingsplan Oostergast – Noorderlicht’ d.d. 7 mei 2024 vast te stellen en de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren.
  4. In te stemmen met de voorgestelde (ambtshalve) wijzigingen.
  5. Het bestemmingsplan ‘Oostergast – Noorderlicht’ met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU23INBR1-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  6. Voor het bestemmingsplan ‘Oostergast – Noorderlicht’ de digitale ondergrond met nummer 0_NL.IMRO.1969.BPZU23INBR1-VA01.dxf vast te stellen.
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan ‘Oostergast – Noorderlicht’
  2. Kennis te nemen van de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze.
  3. De ‘Nota zienswijzen en commentaar bestemmingsplan Oostergast – Noorderlicht’ d.d. 7 mei 2024 vast te stellen en de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren.
  4. In te stemmen met de voorgestelde (ambtshalve) wijzigingen.
  5. Het bestemmingsplan ‘Oostergast – Noorderlicht’ met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPZU23INBR1-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  6. Voor het bestemmingsplan ‘Oostergast – Noorderlicht’ de digitale ondergrond met nummer 0_NL.IMRO.1969.BPZU23INBR1-VA01.dxf vast te stellen.
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

  00:43:16 - 00:43:55 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Dit bestemmingsplan kent al een lange voorgeschiedenis. In april 2018 heeft De Wit Factory een principeverzoek ingediend bij de voormalige gemeente Grootegast en gevraagd naar de bereidheid tot planologische medewerking aan een uitbreiding op agrarische gronden ten westen van het bestaande bedrijf (een uitbreiding in zuidelijke richting was op dat moment niet mogelijk als gevolg van de aanwezigheid van een woning van derden). Er is toen door het college van Grootegast besloten om in principe mee te werken aan de uitbreidingsvraag van De Wit Factory en bestuurlijk overleg met de provincie aan te gaan om de bereidheid tot medewerking te peilen. Na een positieve reactie van de provincie zijn de uitbreidingsplannen
  van De Wit Factory via de maatwerkmethode nader uitgewerkt. In deze maatwerkmethode was gezien de locatie van de uitbreiding op de grens met het buitengebied sprake van een hoog ambitieniveau. Vervolgens heeft De Wit Factory twee keer een aanvraag omgevings-vergunning ingediend voor de bouw van een nieuw bedrijfspand. Beide aanvragen zijn toen door de welstandscommissie negatief beoordeeld, omdat de ontwerpen niet voldeden aan de uitgangspunten uit het maatwerkadvies en de welstandsnota.
  In 2021 kwam de woning van derden ten zuiden van het bedrijf te koop. Deze woning is toen door De Wit Factory aangekocht. Hierdoor kwam uitbreiding in zuidelijke richting weer in beeld. In eerste instantie is toen een bestemmingsplan opgesteld waarin zowel de westelijke als de zuidelijke uitbreiding waren opgenomen. De provincie heeft toen ambtelijk aangegeven hiermee niet te kunnen instemmen, omdat de uitbreiding daardoor te
  grootschalig zou worden. Vervolgens is het bestemmingsplan in overleg met De Wit Factory aangepast in die zin dat de westelijke uitbreiding is vervangen door een tuinbestemming zonder bouwmogelijkheden. De uitbreiding van de bedrijfsbebouwing in zuidelijke richting bedraagt ongeveer 2200 m2. Het bovenstaande is vastgelegd in het bij dit voorstel gevoegde ontwerpbestemmingsplan. Ook de bestaande bedrijfsbebouwing is in dit bestemmingsplan opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  1. het ontwerpbestemmingsplan “De Wit’s Reed 1a Kornhorn” (NL.IMRO.1969.BPKH23POST1-OW01) ongewijzigd vast te stellen;
  2. het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPKH23POST1-VA01 te geven;
  3. de bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPKH23POST1-VA01.dxf vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De heer Gert van Dellen (VZ Westerkwartier) onthoudt zich van stemming.


  De raad besluit unaniem (30):
  1. het ontwerpbestemmingsplan “De Wit’s Reed 1a Kornhorn” (NL.IMRO.1969.BPKH23POST1-OW01) ongewijzigd vast te stellen;
  2. het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPKH23POST1-VA01 te geven;
  3. de bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPKH23POST1-VA01.dxf vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:43:41 - 00:43:55 - Ard van der Tuuk
  00:43:55 - 00:44:14 - Gert van Dellen
  00:44:14 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Op 13 december 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen tot aanwijzing van de gronden in Oostergast-Oost te Zuidhorn en Tolbertervaart-Noord te Tolbert op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg). Op deze gronden zijn de artikel 10 tot en met 15, 24, en 26 van de Wvg van toepassing. 


  Tegen dit besluit hebben indiener 1 en 2 een bezwaarschrift ingediend. 


  De bezwaarschriften hebben wij ter advisering voorgelegd aan de commissie behandeling bezwaarschriften (hierna: commissie) van deze gemeente. Op 20 maart 2024 heeft ten overstaan van de commissie een hoorzitting plaatsgevonden. Op 11 april 2024 heeft de commissie een advies uitgebracht. Een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies is bijgevoegd. Deze documenten zijn vanwege de privacywetgeving als vertrouwelijk aangemerkt.

  Voorgesteld besluit

  Onder overname van het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften van 11 april 2024 de door indiener 1 en 2 ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand laten.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Onder overname van het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften van 11 april 2024 de door indiener 1 en 2 ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand laten.

  00:44:37 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Op 13 december 2023 heeft u de juridisch-technisch wijziging van de APV vastgesteld. Deze wijzigingen hadden betrekking op een aanpassing van de artikelen aan de Omgevingswet.
  Vlak daarvoor, in november, heeft de VNG de najaarsupdate van de APV uitgegeven. Deze wijzigingen konden toen niet meer doorgevoerd worden. Het voorliggende voorstel ziet op de wijziging van de APV gelet op de najaarsupdate van de VNG.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen.

  00:44:55 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg beslaat zowel het programma Gezondheid als het programma RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). De taken op het gebied van de Publieke Gezondheid zijn door de Groninger gemeenten gedelegeerd aan GGD Groningen. GGD Groningen legt over de uitvoering daarvan verantwoording af aan het Algemeen Bestuur (AB) PG&Z. De inkoop van Jeugdhulp hebben de Groninger gemeenten gemandateerd aan het Dagelijks bestuur (DB) PG&Z. De RIGG voert uit en legt verantwoording af aan het DB PG&Z. De colleges van B&W van de Groninger gemeenten hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling PG&Z. 


  Van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) zijn de volgende jaarstukken ontvangen: 
  1. Jaarverslag annex jaarrekening 2023 (bijlage 1); 
  2. Eerste begrotingswijziging 2024 
  3. Ontwerpbegroting 2025 (bijlage 2).

  Voorgesteld besluit

  - Kennis te nemen van het jaarverslag annex jaarrekening 2023 van PG&Z; 
  - Geen zienswijze in te dienen op eerste begrotingswijziging 2024 van PG&Z; 
  - Geen zienswijze in te dienen op ontwerpbegroting 2025 van PG&Z.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  - Kennis te nemen van het jaarverslag annex jaarrekening 2023 van PG&Z;
  - Geen zienswijze in te dienen op eerste begrotingswijziging 2024 van PG&Z;
  - Geen zienswijze in te dienen op ontwerpbegroting 2025 van PG&Z.

  00:45:15 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 12. 12

  De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Het Hogeland, het Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. 


  Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een jaarrapport vast. In overeenstemming met artikel 25 van de GR wordt het jaarrapport met daarin het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Het jaarrapport over 2023 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 2024. 


  Daarnaast stelt het algemeen bestuur jaarlijks algemene beleidsmatige en financiële kaders vast. Deze kaders vormen een basis voor de begroting die vervolgens wordt vastgesteld. Dit jaar worden er geen algemene beleidsmatige en financiële kaders 2025 vastgesteld omdat de ARCG in 2024 wordt beëindigd en er geen begroting 2025 zal worden opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de jaarrekening ARCG 2023.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Kennis te nemen van de jaarrekening ARCG 2023.

  00:45:32 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 13. 13

  De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen is een regeling van 10 gemeenten op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. Volgens de gemeenschappelijke regeling worden raden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023, de actualisatie begroting 2024 en de beleidsbegroting 2025 van Veiligheidsregio Groningen. 
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot zienswijze op de begroting bij het dagelijks bestuur van de VRG.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023, de actualisatie begroting 2024 en de beleidsbegroting 2025 van Veiligheidsregio Groningen.
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot zienswijze op de begroting bij het dagelijks bestuur van de VRG.

  00:45:50 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 14. 14

  Op 13 maart 2023 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken 2023, de kaderbrief 2025, de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en de wijziging begroting 2024 behandeld.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GR Publiek Vervoer (inclusief accountantsverklaring); 
  2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en geen zienswijze in te dienen; 
  3. Kennis te nemen van de inhoud van de kaderbrief 2025; 
  4. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en geen zienswijze in te dienen; 
  5. De financiële consequenties te verwerken in de bestuursrapportage 2024 en Begroting 2025.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GR Publiek Vervoer (inclusief accountantsverklaring);
  2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en geen zienswijze in te dienen;
  3. Kennis te nemen van de inhoud van de kaderbrief 2025;
  4. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 en geen zienswijze in te dienen;
  5. De financiële consequenties te verwerken in de bestuursrapportage 2024 en Begroting 2025.

  00:46:02 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 15. 15

  Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen 
  De ontwikkeling van de deelnemersbijdrage 2025 ten opzichte van de deelnemersbijdrage op basis van de gewijzigde begroting 2024 wordt door de ODG weergegeven. Dit betreft een toename van € 36.000 (van € 1.541.000 naar € 1.577.000). Veroorzaakt door: extra inhuurkosten van € 46.000, indexatie van 3% van € 45.000, herverdeeleffect van € 69.000 voordeel en correctie zachte landing van € 15.000. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt een vooruitblik gegeven op de risico’s in 2024. Naar ons idee ontbreken hier de risico’s implementatie nieuw VTH-systeem en dienstverlening provincie Groningen aan ODG. 


  Wijziging begroting 2024 
  Deze wijziging leidt tot een verlaagde deelnemersbijdrage in 2024 voor de gemeente Westerkwartier met € 124.000 waarmee de bijdrage wordt bijgesteld naar € 1.541.000 mln. De wijziging bestaat uit verschillende mutaties met gevolgen voor de deelnemersbijdrage. De belangrijkste is een mutatie in de jaaropdracht. Daarnaast wijzigingen in de loon- en prijsbijstellingen en een stijging van materiele kosten.

  Voorgesteld besluit

  -Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Groningen ten aanzien van te benoemen risico’s aangaande de implementatie nieuw VTH-systeem en dienstverlening door provincie Groningen aan ODG, 
  -Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2023. 


  De gemeenteraad heeft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Groningen. U wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen omdat er aanleiding is tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt een vooruitblik gegeven op de risico’s in 2025. Naar ons idee ontbreken hier de risico’s implementatie nieuw VTH-systeem en dienstverlening door provincie Groningen aan ODG.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  - Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Groningen ten aanzien van te benoemen risico’s aangaande de implementatie nieuw VTH-systeem en dienstverlening door provincie Groningen aan ODG,
  -Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2023.

  00:46:13 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
 16. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (31)

  Besluit

  Woordvoering door mevr. Geertje Veenstra CDA.
  Op verzoek van mevrouw Geertje Veenstra, CDA, wordt de vergadering geschorst om het amendement op enkele punten aan te passen.
  Na de schorsing dient mevr. Geertje Veenstra, CDA, het aangepaste amendement in.


  Stemverklaring door dhr. Jeroen Betten (VVD): de VVD zal voor het beleidsplan sociaal domein stemmen, de VVD heeft wel zorgen over de effectdoelen en de indicatoren en de uitwerking daarvan in de monitoring.  Stemming amendement: het amendement is unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Een klacht is geen vinkje
 17. 16.a

  Voor u ligt het geactualiseerde beleidsplan sociaal domein ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’. Het volgt uit één van de ambities van het collegeuitvoeringsprogramma 2023-2026 en is tot stand gekomen met inbreng van inwoners en vele collega’s en samenwerkingspartijen die werkzaam zijn in het sociaal domein. Met dit beleidsplan willen we: 
  - duidelijkheid geven en samenhang aanbrengen in de koers die we varen in het sociaal domein; 
  - waar mogelijk beter sturen op de resultaten in het sociaal domein; 
  - duidelijkheid geven aan onze inwoners en samenwerkingspartners wat ze wel en niet van de gemeente kunnen verwachten binnen het sociaal domein. 
  Tot het sociaal domein behoren naast onze wettelijke taken ook de inspanningen gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid en daarmee het voorkomen dat inwoners ondersteuning nodig hebben. Dat noemen we preventie.

  Voorgesteld besluit

  Het beleidsplan sociaal domein 2024 ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’ vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Het beleidsplan sociaal domein 2024 ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’ vast te stellen met in achtneming van het aangenomen amendement.

  00:46:35 - 00:47:37 - Ard van der Tuuk
  00:47:37 - 00:50:40 - Geertje Veenstra
  00:50:40 - 00:50:53 - Ard van der Tuuk
  00:50:53 - 00:52:56 - Geertje Veenstra
  00:52:56 - 00:53:13 - Ard van der Tuuk
  00:53:13 - 00:53:24 - Geertje Veenstra
  00:53:24 - 00:53:51 - Ard van der Tuuk
  00:53:52 - 00:55:46 - Harry Rook
  00:55:46 - 00:55:51 - Ard van der Tuuk
  00:55:51 - 00:56:54 - Arnold Bloem
  00:56:54 - 00:56:58 - Ard van der Tuuk
  00:56:58 - 01:00:12 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:00:12 - 01:00:13 - Ard van der Tuuk
  01:00:15 - 01:04:03 - Jeroen Betten
  01:04:03 - 01:04:37 - Jacquelien Dijkstra
  01:04:40 - 01:06:02 - Jeroen Betten
  01:06:02 - 01:06:03 - Ard van der Tuuk
  01:06:03 - 01:06:36 - Jacquelien Dijkstra
  01:06:37 - 01:07:18 - Jeroen Betten
  01:07:18 - 01:07:23 - Arnold Bloem
  01:07:23 - 01:07:29 - Jeroen Betten
  01:07:29 - 01:07:31 - Ard van der Tuuk
  01:07:31 - 01:08:13 - Arnold Bloem
  01:08:13 - 01:08:16 - Ard van der Tuuk
  01:08:16 - 01:08:25 - Jeroen Betten
  01:08:25 - 01:08:29 - Ard van der Tuuk
  01:08:29 - 01:09:22 - Sandra de Wit
  01:09:27 - 01:10:08 - Jeroen Betten
  01:10:08 - 01:10:09 - Ard van der Tuuk
  01:10:09 - 01:10:11 - Jeroen Betten
  01:10:11 - 01:10:14 - Sandra de Wit
  01:10:18 - 01:10:28 - Ard van der Tuuk
  01:10:28 - 01:11:31 - Geertje Veenstra
  01:11:32 - 01:11:35 - Ard van der Tuuk
  01:11:35 - 01:11:56 - Jacquelien Dijkstra
  01:11:58 - 01:11:59 - Ard van der Tuuk
  01:12:02 - 01:13:14 - Jeroen Betten
  01:13:14 - 01:13:15 - Ard van der Tuuk
  01:13:17 - 01:13:20 - Jeroen Betten
  01:13:20 - 01:13:30 - Ard van der Tuuk
  01:13:30 - 01:15:22 - Rogier van 't Land
  01:15:22 - 01:15:24 - Ard van der Tuuk
  01:15:24 - 01:17:04 - Sandra de Wit
  01:17:04 - 01:17:07 - Ard van der Tuuk
  01:17:07 - 01:17:54 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:17:54 - 01:17:55 - Ard van der Tuuk
  01:17:55 - 01:18:34 - Jeroen Betten
  01:18:34 - 01:18:35 - Ard van der Tuuk
  01:18:37 - 01:20:11 - Annemiek KleinJan - Uneken
  01:20:11 - 01:20:13 - Ard van der Tuuk
  01:20:13 - 01:22:49 - Jacquelien Dijkstra
  01:22:49 - 01:23:04 - Ard van der Tuuk
  01:23:17 - 01:29:55 - Bert Nederveen
  01:29:55 - 01:30:21 - Ard van der Tuuk
  01:30:21 - 01:30:26 - Geertje Veenstra
  01:30:26 - 01:30:46 - Ard van der Tuuk
  01:30:46 - 01:30:50 - Geertje Veenstra
  01:30:50 - 01:30:53 - Ard van der Tuuk
  01:39:04 - 01:39:07 - Ard van der Tuuk
  01:39:07 - 01:39:30 - Geertje Veenstra
  01:39:30 - 01:39:37 - Ard van der Tuuk
  01:39:37 - 01:40:09 - Geertje Veenstra
  01:40:09 - 01:40:15 - Ard van der Tuuk
  01:40:15 - 01:40:27 - Geertje Veenstra
  01:40:27 - 01:41:08 - Ard van der Tuuk
  01:41:09 - 01:41:35 - Jeroen Betten
  01:41:35 - 01:41:48 - Ard van der Tuuk
  01:42:17 - 01:42:27 - Ard van der Tuuk
  01:42:35 - 01:42:38 - Onno de Vries
  01:42:42 - 01:42:43 - Ard van der Tuuk
  01:42:43 - 01:42:53 - Onno de Vries
  01:42:53 - 01:44:36 - Ard van der Tuuk
 18. 17

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 8 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren en de ondersteuning van de fractie. Die vergoeding is gebaseerd op de Verordening fractieondersteuning gemeente Westerkwartier 2019. De bijdrage wordt vastgesteld op € 1.000,00 per fractie, aangevuld met een bedrag van € 100,00 voor elk raadslid dat onderdeel uitmaakt van de fractie. De fracties ontvangen daarnaast voor iedere beëdigde fractieassistent, tot een maximum van drie fractieassistenten, een bedrag van € 1.700,00 per fractieassistent. Dit bedrag wordt door de fractie als vrijwilligersvergoeding aan hen beschikbaar gesteld. Het totale bedrag wordt als voorschot aan het begin van het jaar overgemaakt.


  Voorgesteld besluit:
  de Verantwoording Fractievergoeding 2023 van de raadsfracties van de gemeente Westerkwartier vast te stellen conform het voorstel.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  De Verantwoording Fractievergoeding 2023 van de raadsfracties van de gemeente Westerkwartier vast te stellen conform het voorstel.

  01:43:27 - 01:44:36 - Ard van der Tuuk
 19. 18

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur

  01:44:07 - 01:44:36 - Ard van der Tuuk