Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.


  Mevr. Annemiek KleinJan-Uneken (GroenLinks) is vanavond met kennisgeving afwezig.
  Mevr. Jacquelien Dijkstra (ChristenUnie), aanwezig vanaf 20.00 uur.


  De gemeenteraad staat stil bij het overlijden van wethouder Marjan Sijperda. Dhr. Ytsen van der Velde en burgemeester Van der Tuuk lezen een necrologie voor.

  00:06:02 - 00:08:11 - Ard van der Tuuk
  00:40:46 - 00:41:09 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:40:54 - 00:41:09 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Vanuit het college doet wethouder Hans Haze een mededeling over statushouders. Burgemeester Van der Tuuk doet een mededeling over Oekraïne en derdelanders.

  00:41:02 - 00:41:09 - Ard van der Tuuk
  00:41:20 - 00:42:15 - Hans Haze
  00:42:20 - 00:49:23 - Ard van der Tuuk
  00:49:23 - 00:49:48 - Ard van der Tuuk
  00:49:48 - 00:49:58 - Koos Siegers
  00:49:58 - 00:50:02 - Ard van der Tuuk
  00:50:04 - 00:50:23 - Ard van der Tuuk
  00:50:23 - 00:51:09 - Emil Klok
  00:51:09 - 00:51:25 - Ard van der Tuuk
  00:51:32 - 00:52:02 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  Besluit

  De raad stelt unaniem vast de besluitenlijsten van:
  · De Raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2024.
  · Het Raadsoverleg 1 van woensdag 27 maart 2024.

  00:51:38 - 00:52:02 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vraagrecht.

  00:51:50 - 00:52:02 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  05-01 Rekenkamer Ooststellingwerf
  1. QuickScan aanvullend minimabeleid in OWO in verhouding tot buurgemeenten: kan Westerkwartier hier haar voordeel mee doen en wellicht meedoen?
  Woordvoering door dhr. Emil Klok (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Lamberst.
  102-01 Winkeltijdenverordening
  1. De advocaat van GeHa Zudhorn BV betoogt dat de gemeente wetgeving heeft uitgevaardigd die strijdig is met hogere wetgeving – winkeltijdenwet. De AH verzoekt om op zondag van 8 tot 22 uur open te mogen zijn. De advocaat wenst uiterlijk 1 april te weten op welke wijze de raad dit onderwerp zal oppakken. Wij vragen ons op onze beurt af hoe het College dit onderwerp zal oppakken? Heeft de advocaat van GeHa enig kans van slagen met dit betoog? Welke stappen worden gezet in reactie op deze brief?
  2. Kan het college aangeven hoe de brief LIS 102 in grote lijn beantwoord zal worden indien de raad deze ter afdoening in handen van het college legt?
  Woordvoering vraag 1 door dhr. Emil Klok (GroenLinks mede namens PvdA), woordvoering vraag 2 door de heer Rogier van ‘Land (D66).
  Beantwoording door wethouder Lamberst.
  104-01 c.a. Feerwerd
  1. Er is veel onrust in Feerwerd over sloop en nieuwbouw voor activiteiten die slecht in een karakteristiek Middag-dorp passen. De tegenstellingen zijn vergroot. We begrepen dat de dorpswethouder geen aanleiding ziet om in het dorp te gaan praten. Wij vragen het college en hem om dat wel te doen. Wat is de reactie van hem en het college hierop?
  Woordvoering dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks mede namens PvdA).
  Beantwoording door wethouder Lamberst.
  104-01 (en andere ingekomen stukken in dezelfde richting)
  1. Kan het college in het kort aangeven hoe een significante uitbreiding van een bedrijfspand, mogelijk in combinatie met een verzwaarde verkeersbelasting op de buurt midden in een klein en als woonkern aangemerkt dorp als Feerwerd vergund kan worden?
  Woordvoering door dhr. Rogier van ’t Land (D66).
  Beantwoording door wethouder Lamberst en geeft aan schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Van ’t Land.
  203-01 Evaluatie Roekenbeheer
  1. Fijn dat er misverstanden met Grijpskerk zijn opgelost, maar:
  -hoe worden ze in de toekomst voorkomen;
  -liggen we met de dier- en mensvriendelijke oplossing op koers? Kan het sneller?
  2. Hoe staat het college tegenover de oplossing van Ten Boer?
  En wil het college onderzoeken of deze methode ook voor het Westerkwartier toepasbaar is en deze gaan toepassen?
  Woordvoering vraag 1 door mevr. Natasja Bennink (GroenLinks), woordvoering vraag 2 door dhr. Onno Koopmans (VZ Westerkwartier).
  Beantwoording door wethouder Nederveen.


  208-01 Onderzoeksagenda
  1. Mooi dat er nu een onderzoeksagenda rechtmatigheid ligt, weliswaar niet in de programma-begroting van 2024, maar als brief. Vraag: zijn deze vier onderzoeken te doen in dit jaar en deels volgend jaar?


  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).
  Beantwoording door wethouder Nederveen.


  209-01 Ontwikkelingen Leek & Tolbert
  1. Wij zien dat nu het waardevolle coulisselandschap rond Leek en Tolbert meer aandacht en zorg krijgt: heel goed! Graag willen wij aandringen op het echt mogelijk maken van de School- en sport-Campus op sportcomplex Rodenburg. Het is uniek dat de sportclubs samen met de ondernemer zich aanbieden. Grijp die kans en maak ze mogelijk. Wat heeft het college hiervoor nog nodig?


  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  Beantwoording door wethouder Haze.


  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.


  Agenderingsverzoeken:
  206-01 Brief Segregatie en integratie in opvang en onderwijs.


  Woordvoering door mevrouw S. de Wit (PvdA).

  00:51:52 - 00:52:02 - Ard van der Tuuk
  00:52:02 - 00:52:28 - Emil Klok
  00:52:42 - 00:52:45 - Ard van der Tuuk
  00:52:45 - 00:53:30 - Richard Lamberst
  00:53:33 - 00:53:40 - Ard van der Tuuk
  00:53:40 - 00:54:25 - Emil Klok
  00:54:25 - 00:54:34 - Ard van der Tuuk
  00:54:34 - 00:54:50 - Rogier van 't Land
  00:54:50 - 00:55:33 - Richard Lamberst
  00:55:33 - 00:55:49 - Ard van der Tuuk
  00:55:49 - 00:56:58 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:56:58 - 00:57:02 - Ard van der Tuuk
  00:57:04 - 00:57:25 - Rogier van 't Land
  00:57:30 - 00:58:28 - Richard Lamberst
  00:58:28 - 00:58:32 - Ard van der Tuuk
  00:58:32 - 00:59:02 - Richard Lamberst
  00:59:02 - 00:59:11 - Ard van der Tuuk
  00:59:13 - 00:59:36 - Natasja Bennink
  00:59:36 - 00:59:42 - Ard van der Tuuk
  00:59:45 - 01:00:14 - Onno Koopmans
  01:00:18 - 01:00:25 - Ard van der Tuuk
  01:00:25 - 01:02:57 - Bert Nederveen
  01:02:59 - 01:03:06 - Ard van der Tuuk
  01:03:06 - 01:03:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:03:57 - 01:03:58 - Ard van der Tuuk
  01:03:58 - 01:04:01 - Bert Nederveen
  01:04:01 - 01:04:03 - Ard van der Tuuk
  01:04:03 - 01:04:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:04:05 - 01:04:06 - Ard van der Tuuk
  01:04:06 - 01:04:38 - Bert Nederveen
  01:04:38 - 01:04:51 - Ard van der Tuuk
  01:04:51 - 01:05:51 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:05:51 - 01:05:55 - Ard van der Tuuk
  01:05:55 - 01:06:28 - Hans Haze
  01:06:28 - 01:06:31 - Ard van der Tuuk
  01:06:31 - 01:06:47 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:06:48 - 01:06:56 - Ard van der Tuuk
  01:06:56 - 01:07:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:07:03 - 01:07:18 - Ard van der Tuuk
  01:07:24 - 01:07:39 - Sandra de Wit
  01:07:39 - 01:10:03 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Gemeenten leggen sinds 2017 verantwoording op informatieveiligheid af via ENSIA. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Hiervoor zijn de verantwoordingssystematieken voor de Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten (PUN en PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Inkomen (Suwinet) samengevoegd en gestroomlijnd. ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. Hiermee kan met één verklaring zowel horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke toezichthouders) verantwoording worden afgelegd Met de voorliggende ENSIA-collegeverklaring (bijlage 1) geeft het college aan in hoeverre de beheersingsmaatregelen voldoen aan de normen die gelden voor DigiD en Suwinet en op welke onderdelen de gemeente niet voldoet aan deze normen. De collegeverklaring is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van de zelfevaluaties die door de lijnverantwoordelijken zijn uitgevoerd, onder coördinatie van de CISO. Een gecertificeerde IT-auditor heeft de collegeverklaring gecontroleerd. Op basis van de collegeverklaring heeft de auditor een assurancerapport (bijlage 2) afgegeven. De IT-auditor verklaart hierin dat de collegeverklaring een getrouw beeld geeft. De collegeverklaring wordt gezamenlijk met het assurancerapport aangeboden aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van de getekende collegeverklaring ENSIA + bijlagen DigiD & Suwinet, het assurancerapport van de IT auditor en de rapportages BAG, BGT & BRO.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Kennis te nemen van de getekende collegeverklaring ENSIA + bijlagen DigiD & Suwinet, het Assurance rapport van de IT auditor en de rapportages BAG, BGT & BRO.

  01:07:50 - 01:10:03 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  Door de fractie van VZ Westerkwartier is aangegeven dat de fractieassistenten dhr. A. (Arjen) Meinders en dhr. B. (Berend) Groenveld stoppen als fractieassistent. In de vrijgevallen plaatsen zullen dhr. H. (Henk) Koenes  en mevr. W.T. (Willy) Kits-van der Veen worden aangewezen als fractieassistent voor de fractie VZ Westerkwartier.


  Ze leggen beiden in handen van de voorzitter de Belofte af. Een commissie onderzoek geloofsbrieven zal worden ingesteld om de geloofsbrieven van de fractieassistent te onderzoeken.


  Voorgesteld besluit:
  1. Het instellen van een commissie geloofsbrieven ten behoeve van het onderzoeken van de geloofsbrieven van de volgende kandidaat fractieassistenten:
  - dhr. H. (Hendrik) Koenes
  - mevr. W. (Wikje) Kits
  2. De commissie geloofsbrieven als volgt te formeren:
  - Arina Havinga - Rook (voorzitter)
  - Reinette Gjaltema-van der Laan, lid
  - Geertje Dijkstra – Jacobi, lid

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Tot het instellen van een commissie geloofsbrieven ten behoeve van het onderzoeken van de geloofsbrieven van de volgende kandidaat fractieassistenten:
  - dhr. H. (Hendrik) Koenes
  - mevr. W. (Wikje) Kits

  2. De commissie geloofsbrieven als volgt te formeren: - Arina Havinga - Rook (voorzitter) – Reinette Gjaltema-van der Laan, lid - Geertje Dijkstra – Jacobi, lid.

  01:08:51 - 01:10:03 - Ard van der Tuuk
  01:16:09 - 01:16:17 - Ard van der Tuuk
  01:17:08 - 01:17:33 - Ard van der Tuuk
  01:17:33 - 01:18:12 - Ard van der Tuuk
  01:23:44 - 01:24:58 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Doordat mevrouw Geertje Veenstra heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de VGG Klankbordgroep Raadsleden is er een vacature ontstaan. Mevrouw Annelie Bonnet heeft aangegeven de vrijgevallen plaats in te willen vullen.  Voorgesteld besluit:


  Voor wordt gesteld om mevrouw Annelie Bonnet te benoemen tot lid van de Klankbordgroep Raadsleden van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Mevrouw Annelie Bonnet te benoemen tot lid van de Klankbordgroep Raadsleden van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

  01:28:01 - 01:28:04 - Ard van der Tuuk
  01:28:04 - 01:28:17 - Onno de Vries
  01:28:17 - 01:28:54 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Besluit

  Het amendement wordt unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Handhaven beleid “Rotte kiezen”
 11. 10.1

  Besluit

  Het amendement wordt unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Herziening Grondbeleid
 12. 10.2

  Besluit

  Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor (VVD, Lijst Dijkstra-Jacobi) en 29 stemmen tegen (VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66).

  Amendementen

  Titel
  Amendement Tijdelijk Beheer Gronden
 13. 10.3

  Besluit

  De motie wordt aangenomen met 29 stemmen voor (VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66) en 3 stemmen tegen (VVD, Lijst Dijkstra-Jacobi).

  Moties

  Titel
  Motie Grondbeleid en andere instrumenten voor starters
 14. 10.4

  De vigerende nota Grondbeleid 2021-2025 is op 24 maart 2021 vastgesteld door uw raad.
  Onderdeel van dat besluit was dat de werking van het grondbeleid na twee jaar geëvalueerd zou worden, vooral om tussentijds de mogelijkheid te creëren het grondbeleid indien nodig bij te stellen.
  De strategie van gemeente Westerkwartier is situationeel grondbeleid. Dit houdt in dat afhankelijk van de situatie wordt bepaald welke strategie - actief, faciliterend of actief faciliterend - wordt ingezet.
  Het afgelopen half jaar is de nota grondbeleid zowel ambtelijk als bestuurlijk geëvalueerd.
  Hiertoe zijn diverse werksessies georganiseerd om de werking van het grondbeleid gezamenlijk tegen het licht te houden. Ambtelijk waren de benodigde disciplines vertegenwoordigd in een werkgroep. Bestuurlijk is gesproken met de betrokken portefeuillehouder en op 15 november 2023 heeft een werksessie plaatsgevonden met een afvaardiging van uw raad.
  Los van de uitkomsten van de evaluatie was op voorhand duidelijk dat de nota grondbeleid sowieso geactualiseerd dient te worden naar de Omgevingswet die per 1 januari 2024 van kracht is. Daarnaast was gezien de bestuurlijke ambities zoals vastgesteld in het ‘Coalitieakkoord gemeente Westerkwartier 2022-2026’ de inschatting dat dit mogelijk vraagt om een actievere grondpolitiek.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota Grondbeleid 2021-2025 in te trekken.
  2. De Nota Grondbeleid 2024-2028 vast te stellen.
  3. Een strategisch verwervingskrediet van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen aan het college van B&W.
  4. De rentelasten van het verwervingskrediet ad. € 15.000 te verwerken in het meerjarenbeeld van de begroting middels de perspectiefnota 2025-2028.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De Nota Grondbeleid 2021-2025 in te trekken;
  2. De Nota Grondbeleid 2024-2028 gewijzigd vast te stellen en op pagina 11 bij het afwegingskader de volgende tekst op te nemen:
  "In de vorige nota grondbeleid 2021-2025 waren drie beperkingen voor actief
  grondbeleid opgenomen. Deze beperkingen zijn losgelaten. Dit maakt de weg vrij voor een actiever grondbeleid. Daarin blijft extra aandacht uitgaan naar het oplossen van 'rotte kiezen' (herstructurering) of kleine inbreidingslocaties in kleine kernen, daar waar ontwikkelingen zonder de gemeente niet van de grond komen, maar toch gewenst zijn.
  De oplossingen worden bij voorkeur in goed overleg tot stand gebracht, maar zo nodig gebruikt de gemeente de instrumenten die haar ter beschikking staan, om tot de gewenste resultaten te komen." en op pagina 13 in paragraaf4.3.2. Strategische verwervingen onder de noemer 'Ruimtelijk en maatschappelijk belang' toe te voegen:
  • "Het oplossen van 'rotte kiezen' (herstructurering) of kleine inbreidingslocaties in kleine kernen, daar waar ontwikkelingen zonder de gemeente niet van de grond komen, maar toch gewenst zijn, kan hierbij in de betreffende situaties een belangrijk inhoudelijk argument zijn."
  3. Een strategisch verwervingskrediet van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen aan het college van B&W;
  4. De rentelasten van het verwervingskrediet ad. € 15.000 te verwerken in het
  meerjarenbeeld van de begroting middels de perspectiefnota 2025-2028;
  5. Na twee jaar wordt de werking en het effect van het Grondbeleid 2024-2028
  geëvalueerd, vooral met het oog op eventuele actualisatie en bijstelling voor de
  komende planperiode.


  *Toezegging: Het college zegt toe dat ze terughoudend zullen omgaan met tijdelijke gronden als de landbouw daar hinder van ondervindt.

  Toezeggingen

  Titel
  Herziening grondbeleid
  01:28:27 - 01:28:54 - Ard van der Tuuk
  01:28:56 - 01:36:58 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:36:58 - 01:37:05 - Ard van der Tuuk
  01:37:05 - 01:37:25 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:37:25 - 01:37:27 - Ard van der Tuuk
  01:37:27 - 01:37:40 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:37:40 - 01:37:45 - Ard van der Tuuk
  01:37:49 - 01:39:11 - Jan Willem Slotema
  01:39:11 - 01:39:33 - Ard van der Tuuk
  01:39:33 - 01:39:59 - Jan Willem Slotema
  01:39:59 - 01:40:17 - Ard van der Tuuk
  01:40:17 - 01:40:56 - Jan Willem Slotema
  01:40:56 - 01:41:03 - Ard van der Tuuk
  01:41:03 - 01:41:10 - Jan Willem Slotema
  01:41:10 - 01:41:24 - Ard van der Tuuk
  01:41:24 - 01:42:26 - Jan Willem Slotema
  01:42:26 - 01:42:36 - Ard van der Tuuk
  01:42:36 - 01:46:22 - Jan van der Laan
  01:46:22 - 01:46:26 - Ard van der Tuuk
  01:46:26 - 01:47:23 - Jeroen Betten
  01:47:23 - 01:47:33 - Ard van der Tuuk
  01:47:33 - 01:50:48 - Jeroen Betten
  01:50:48 - 01:51:10 - Ard van der Tuuk
  01:51:13 - 01:51:25 - Rogier van 't Land
  01:51:29 - 01:51:55 - Jeroen Betten
  01:52:00 - 01:52:03 - Ard van der Tuuk
  01:52:03 - 01:54:53 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:54:53 - 01:55:06 - Ard van der Tuuk
  01:55:06 - 01:55:38 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  01:55:39 - 01:55:49 - Ard van der Tuuk
  01:55:49 - 01:56:10 - René de Vink
  01:56:11 - 01:56:13 - Ard van der Tuuk
  01:56:15 - 01:57:07 - Harm Beute
  01:57:07 - 01:57:13 - Ard van der Tuuk
  01:57:13 - 01:59:01 - Alex Steenbergen
  01:59:04 - 01:59:43 - Jeroen Betten
  01:59:43 - 01:59:44 - Ard van der Tuuk
  01:59:44 - 01:59:45 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:59:45 - 02:00:06 - Alex Steenbergen
  02:00:08 - 02:00:52 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:00:54 - 02:01:03 - Ard van der Tuuk
  02:01:03 - 02:01:42 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:01:45 - 02:01:52 - Ard van der Tuuk
  02:01:52 - 02:03:17 - Mark Veenstra
  02:03:19 - 02:03:24 - Ard van der Tuuk
  02:03:24 - 02:05:13 - Rogier van 't Land
  02:05:16 - 02:05:26 - Ard van der Tuuk
  02:05:26 - 02:05:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:05:29 - 02:05:46 - Ard van der Tuuk
  02:05:56 - 02:09:17 - Bert Nederveen
  02:09:17 - 02:09:26 - Ard van der Tuuk
  02:09:26 - 02:10:10 - Jeroen Betten
  02:10:14 - 02:11:27 - Bert Nederveen
  02:11:27 - 02:12:37 - Jeroen Betten
  02:12:39 - 02:12:42 - Ard van der Tuuk
  02:12:42 - 02:12:47 - Bert Nederveen
  02:12:47 - 02:12:53 - Ard van der Tuuk
  02:12:55 - 02:14:33 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:14:33 - 02:14:34 - Ard van der Tuuk
  02:14:39 - 02:15:07 - Bert Nederveen
  02:15:07 - 02:15:49 - Rogier van 't Land
  02:15:49 - 02:15:56 - Ard van der Tuuk
  02:15:56 - 02:16:31 - Bert Nederveen
  02:16:31 - 02:16:36 - Ard van der Tuuk
  02:16:36 - 02:17:05 - Jeroen Betten
  02:17:05 - 02:17:06 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:17:06 - 02:17:22 - Ard van der Tuuk
  02:17:22 - 02:17:29 - Jeroen Betten
  02:17:33 - 02:17:35 - Ard van der Tuuk
  02:17:35 - 02:18:37 - Alex Steenbergen
  02:18:41 - 02:18:45 - Bert Nederveen
  02:18:45 - 02:18:46 - Ard van der Tuuk
  02:18:49 - 02:18:54 - Bert Nederveen
  02:19:01 - 02:20:18 - Bert Nederveen
  02:20:18 - 02:20:46 - Ard van der Tuuk
  02:20:46 - 02:20:49 - Bert Nederveen
  02:20:49 - 02:20:55 - Ard van der Tuuk
  02:20:55 - 02:21:22 - Bert Nederveen
  02:21:22 - 02:21:40 - Ard van der Tuuk
  02:28:10 - 02:28:19 - Ard van der Tuuk
  02:28:52 - 02:29:04 - Ard van der Tuuk
  02:29:04 - 02:30:24 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:30:24 - 02:30:38 - Ard van der Tuuk
  02:30:38 - 02:31:28 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:31:29 - 02:31:31 - Ard van der Tuuk
  02:31:33 - 02:31:58 - Jan Willem Slotema
  02:31:58 - 02:32:12 - Ard van der Tuuk
  02:32:14 - 02:33:09 - Harm Beute
  02:33:09 - 02:33:13 - Ard van der Tuuk
  02:33:13 - 02:33:20 - René de Vink
  02:33:20 - 02:33:27 - Ard van der Tuuk
  02:33:27 - 02:34:01 - Alex Steenbergen
  02:34:01 - 02:34:06 - Ard van der Tuuk
  02:34:06 - 02:34:32 - Mark Veenstra
  02:34:35 - 02:34:40 - Rogier van 't Land
  02:34:43 - 02:34:45 - Ard van der Tuuk
  02:34:45 - 02:35:10 - Bert Nederveen
  02:35:12 - 02:36:09 - Ard van der Tuuk
  02:37:29 - 02:37:45 - Ard van der Tuuk
  02:37:50 - 02:41:45 - Ard van der Tuuk
 15. 11

  Het Lauwers College in Grijpskerk heeft in 2021 vervangende nieuwbouw aangevraagd.
  Hiervoor heeft uw raad inmiddels twee voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld: € 200.000 in 2022 en € 569.000 in 2024. Hiervan zijn het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen, het Technisch Programma van Eisen, de architectenselectie, en het eerste en voorlopige ontwerp (VO) gereed gemaakt. Ook zijn de installateur en constructeur geselecteerd. In 2024 zal het VO naar een definitief ontwerp (DO) worden omgezet om vervolgens aanbesteed te worden. Hiervoor wordt een aannemer geselecteerd.


  Zodra het definitieve ontwerp bekend is, legt het schoolbestuur dit ontwerp met een begroting voor aan het college ter goedkeuring. Het dan benodigde budget wordt als voorziening opgenomen in het Onderwijshuisvestingsprogramma 2025 welke aan uw raad wordt voorgelegd. Vervolgens vindt de aanbesteding plaats. Na de aanbesteding kan het definitieve investeringsbedrag bepaald worden. Ook dit wordt voorgelegd aan uw raad.  In januari 2024 heeft het college de locatie voor de nieuwbouw aangewezen: het sportveld achter sporthal de Bokkediek in Grijpskerk. Hier bent u middels een raadsbrief over geïnformeerd. We werken nu aan een wijziging van het omgevingsplan. Om volgens planning door te kunnen gaan willen we middels dit voorstel een uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van het Lauwers College in 2025 aanvragen, zodat in datzelfde jaar gestart kan
  worden met bouwen.

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  a. € 11,5 miljoen in 2025 voor de nieuwbouw van het Lauwers College in Grijpskerk, waarvan reeds € 769.000 via twee voorbereidingskredieten
  beschikbaar is gesteld;
  b. € 500.000 in 2024 voor de aanleg van het nieuwe sportveld;
  c. € 891.000 in 2025 voor infrastructuur;
  d. € 150.000 in 2025 voor verkeersmaatregelen;
  e. € 150.000 in 2025 voor inrichting buitenterrein;
  f. € 100.000 in 2025 voor nutsvoorzieningen;
  g. € 40.000 in 2025 voor het verplaatsen van het basketbalveld.
  2. De bijbehorende kapitaallasten van € 64.000 vanaf 2026 en aanvullend € 520.000 vanaf 2027 te dekken uit de stelpost voor onderwijshuisvesting die hiervoor in de begroting is opgenomen, en dit te verwerken in de begroting.
  3. De volgende exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:
  a. € 50.000 in 2024 voor de kosten omgevingsplanprocedure en projectkosten, en dit op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2024;
  b. € 325.000 in 2025 voor projectkosten en verlenging tijdelijke huisvesting, en dit op te nemen in de perspectiefnota en begroting 2025;
  c. € 520.000 in 2026 voor de groencompensatie, projectkosten en verlenging tijdelijke huisvesting, en dit te dekken uit de bovengenoemde stelpost waar in 2026 sprake is van vrijval als gevolg van de opgelopen vertraging.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  a. € 11,5 miljoen in 2025 voor de nieuwbouw van het Lauwers College in Grijpskerk, waarvan reeds € 769.000 via twee voorbereidingskredieten beschikbaar is gesteld;
  b. € 500.000 in 2024 voor de aanleg van het nieuwe sportveld;
  c. € 891.000 in 2025 voor infrastructuur;
  d. € 150.000 in 2025 voor verkeersmaatregelen;
  e. € 150.000 in 2025 voor inrichting buitenterrein;
  f. € 100.000 in 2025 voor nutsvoorzieningen;
  g. € 40.000 in 2025 voor het verplaatsen van het basketbalveld.  2. De bijbehorende kapitaallasten van € 64.000 vanaf 2026 en aanvullend € 520.000 vanaf 2027 te dekken uit de stelpost voor onderwijshuisvesting die hiervoor in de begroting is opgenomen, en dit te verwerken in de begroting.  3. De volgende exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:
  a. € 50.000 in 2024 voor de kosten omgevingsplanprocedure en projectkosten, en dit op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2024;
  b. € 325.000 in 2025 voor projectkosten en verlenging tijdelijke huisvesting, en dit op te nemen in de perspectiefnota en begroting 2025;
  c. € 520.000 in 2026 voor de groencompensatie, projectkosten en verlenging tijdelijke huisvesting, en dit te dekken uit de bovengenoemde stelpost waar in 2026 sprake is van vrijval als gevolg van de opgelopen vertraging.

  02:40:26 - 02:41:45 - Ard van der Tuuk
  02:41:45 - 02:46:50 - Johan de Vries
  02:46:50 - 02:47:00 - Ard van der Tuuk
  02:47:00 - 02:48:34 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:48:34 - 02:48:35 - Ard van der Tuuk
  02:48:37 - 02:50:27 - Jeroen Betten
  02:50:27 - 02:50:32 - Ard van der Tuuk
  02:50:32 - 02:52:45 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:52:45 - 02:52:51 - Ard van der Tuuk
  02:52:51 - 02:54:30 - Arina Havinga
  02:54:30 - 02:54:34 - Ard van der Tuuk
  02:54:35 - 02:55:29 - Emil Klok
  02:55:29 - 02:55:33 - Ard van der Tuuk
  02:55:33 - 02:55:47 - Annelie Bonnet
  02:55:49 - 02:55:51 - Ard van der Tuuk
  02:55:51 - 02:56:20 - Arnold Bloem
  02:56:21 - 02:56:24 - Ard van der Tuuk
  02:56:44 - 03:00:17 - Bé Schollema
  03:00:20 - 03:00:35 - Ard van der Tuuk
  03:00:35 - 03:01:05 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:01:05 - 03:01:07 - Arina Havinga
  03:01:07 - 03:01:08 - Ard van der Tuuk
  03:01:08 - 03:01:15 - Arina Havinga
  03:01:15 - 03:01:24 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:01:24 - 03:01:40 - Ard van der Tuuk
  03:01:41 - 03:01:54 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:01:54 - 03:02:38 - Arina Havinga
  03:02:38 - 03:02:54 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:02:54 - 03:02:59 - Ard van der Tuuk
  03:03:00 - 03:03:02 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:03:02 - 03:03:03 - Ard van der Tuuk
  03:03:03 - 03:03:30 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  03:03:30 - 03:03:31 - Ard van der Tuuk
  03:03:33 - 03:04:05 - Jeroen Betten
  03:04:05 - 03:04:10 - Ard van der Tuuk
  03:04:10 - 03:04:31 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  03:04:31 - 03:04:38 - Ard van der Tuuk
  03:04:38 - 03:05:33 - Arina Havinga
  03:05:34 - 03:05:52 - Ard van der Tuuk
  03:05:52 - 03:07:07 - Bé Schollema
  03:07:11 - 03:09:24 - Ard van der Tuuk
 16. 12

  De fractie van VZ Westerkwartier kiest er voor om de fractievoorzitter te laten benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie. Nu mevrouw Frantina Kiekebeld – van der Knaap het fractievoorzitterschap per 1 januari 2024 heeft overgenomen van de heer Ytsen van der Velde verzoekt de fractie om haar als lid voor te dragen voor de Vertrouwenscommissie om ook deze taak over te nemen van de heer Van der Velde. Conform artikel 2.1. van de verordening op de vertrouwenscommissie zal de raad hierover een besluit moeten nemen en is tussentijdse aanpassing van de commissie mogelijk.


  Voorgesteld besluit:
  Mevrouw Frantina Kiekebeld – van der Knaap te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Mevrouw Frantina Kiekebeld – van der Knaap te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie.

  03:08:03 - 03:09:24 - Ard van der Tuuk
 17. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22:33 uur.

  03:09:02 - 03:09:24 - Ard van der Tuuk