Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 14 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.


  Dhr. René de Vink (Sterk Westerkwartier), mevr.Jacquelien Dijkstra (ChristenUnie) en dhr.Harry Rook (VZ Westerkwartier) zijn vanavond met kennisgeving afwezig.

  00:17:19 - 00:19:11 - Ard van der Tuuk
 2. 1.a

  Met aanbieden van de petitie wordt het verzoek neergelegd een blijvende ontsluitingsweg naar de Houtsingel op de plaats van de huidige bouwsluis bij de krokus samen met snelheidsbepalende maatregelen op de krokus te realiseren.


  1. Petitie wordt ingediend door de heer Ben Jansema.


  2. Er hebben zich 2 insprekers gemeld bij dit agendapunt: de heer Tim Mengerink en de heer Anne van der Wal.

  Besluit

  De heer Ben Jansema biedt de petitie ‘Maak van de Krokus een extra ontsluitingsweg voor de Hoven in Leek’ aan. Samen met de heer Stefan Kuipers verzorgt de heer Jansema een toelichting en een korte presentatie.
  Er worden enkele vragen gesteld door de raadsleden.
  De indieners van de petitie beantwoorden de vragen.


  Er hebben zich twee insprekers gemeld bij agendapunt 1a. Petitie ‘Maak van de Krokus een extra ontsluitingsweg voor de Hoven in Leek’.
  De heer Tim Mengerink en de heer Anne van der Wal spreken in.
  Er worden enkele vragen gesteld door de raadsleden. De insprekers beantwoorden de vragen.

  00:19:11 - 00:19:11 - Ard van der Tuuk
  00:24:47 - 00:24:54 - Ard van der Tuuk
  00:24:54 - 00:25:38 - Natasja Bennink
  00:25:38 - 00:25:40 - Ard van der Tuuk
  00:25:40 - 00:25:58 - Natasja Bennink
  00:25:58 - 00:26:01 - Ard van der Tuuk
  00:26:01 - 00:26:18 - Mark Veenstra
  00:26:18 - 00:27:08 - Anneke Laan
  00:27:08 - 00:27:11 - Ard van der Tuuk
  00:27:11 - 00:28:11 - Jeroen Betten
  00:28:11 - 00:28:17 - Ard van der Tuuk
  00:28:17 - 00:28:38 - Johan de Vries
  00:28:38 - 00:28:48 - Ard van der Tuuk
  00:28:48 - 00:30:19 - Johan de Vries
  00:30:19 - 00:30:32 - Johan de Vries
  00:30:32 - 00:30:38 - Ard van der Tuuk
  00:30:38 - 00:32:37 - Jan Willem Slotema
  00:32:37 - 00:38:44 - Ard van der Tuuk
  00:38:44 - 00:42:54 - Ard van der Tuuk
  00:42:54 - 00:43:11 - Ard van der Tuuk
  00:43:11 - 00:44:35 - Cynthia van Putten
  00:44:35 - 00:44:40 - Ard van der Tuuk
  00:44:40 - 00:45:05 - Anneke Laan
  00:45:05 - 00:45:28 - Ard van der Tuuk
  00:45:28 - 00:46:28 - Ard van der Tuuk
  00:46:31 - 00:46:49 - Ard van der Tuuk
 3. 1.b

  De indieners verzoeken:
  dit eeuwenoude landschap, dat grote cultuurhistorische waarde heeft, het leefgebied is van allerlei dieren en een grote recreatieve rol vervult, ongemoeid te laten.
  en de woningbouwopgave te verspreiden over de 41 dorpen die het Westerkwartier telt, zodat ook de kleine dorpen hun bestaansrecht niet verliezen.


  1.  Petitie wordt ingediend door mevrouw Maaike Nienhuis - Witlox


  In de bijlage treft u de reactie van zowel de indiener als het college aan, op de door raadslid de Wit van de PvdA gestelde vraag. De indiener van de petitie gaf tijdens de vergadering aan later op deze vraag terug te komen.

  Besluit

  Mevr. Maaike Nienhuis – Witlox en mevr. Cobien van der Schaaf bieden de petitie ‘Behoud cultuurhistorisch landschap Tolbertervaart’ aan. Zij verzorgen een toelichting en dragen een gedicht voor.
  Er worden enkele vragen gesteld door de raadsleden.
  De vragen worden door de indieners beantwoord.
  Een vraag van mevr. de Wit namens de fractie van de PvdA, de vraag werd gesteld naar aanleiding van de hoeveelheid extra woningen die door de indiener petitie werden genoemd. Er werd gesproken over 63%. Kunt u aangeven waar dit aantal vandaan komt?
  De indiener petitie gaf tijdens vergadering aan later op deze vraag terug te komen.

  00:46:38 - 00:46:49 - Ard van der Tuuk
  00:49:40 - 00:51:11 - Ard van der Tuuk
  00:51:11 - 00:52:42 - Ard van der Tuuk
  00:52:42 - 00:53:02 - Ard van der Tuuk
  00:53:02 - 00:53:31 - Rogier van 't Land
  00:53:31 - 00:53:33 - Ard van der Tuuk
  00:53:33 - 00:55:57 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:55:57 - 00:56:00 - Ard van der Tuuk
  00:56:00 - 00:56:31 - Sandra de Wit
  00:56:31 - 00:56:59 - Ard van der Tuuk
  00:58:10 - 00:58:17 - Ard van der Tuuk
 4. 2

  De fractie van de VVD dient een interpellatieverzoek in, conform artikel 48 van het Reglement van Orde. 
  Dit verzoek zal bij het vaststellen van de agenda aan de orde worden gesteld. De raad besluit over de toelating van het interpellatieverzoek en bepaalt op dat moment op welk tijdstip tijdens de vergadering dit zal plaatsvinden. Voorstel om het agendapunt als punt 10a toe te voegen.

  Besluit

  De heer Betten van de VVD dient een interpellatie verzoek in over de opvang van vluchtelingen.
  De voorzitter stelt voor dit verzoek als agendapunt 10a te behandelen. De raad stemt hiermee in.De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:58:14 - 00:58:17 - Ard van der Tuuk
  00:58:17 - 00:58:39 - Arnold Bloem
  00:58:42 - 00:58:51 - Ard van der Tuuk
  00:58:51 - 00:58:59 - Arnold Bloem
  00:59:01 - 00:59:07 - Ard van der Tuuk
  00:59:12 - 00:59:33 - Jeroen Betten
  00:59:33 - 00:59:48 - Ard van der Tuuk
  00:59:48 - 01:00:02 - Jeroen Betten
  01:00:02 - 01:00:22 - Ard van der Tuuk
  01:00:22 - 01:00:34 - Cynthia van Putten
  01:00:34 - 01:01:43 - Ard van der Tuuk
 5. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.
  Er zijn geen mededelingen van het college.

  01:01:01 - 01:01:43 - Ard van der Tuuk
 6. 4

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 24 januari 2024 en van het raadsoverleg van 31 januari 2024 ongewijzigd vast.

  01:01:09 - 01:01:43 - Ard van der Tuuk
 7. 5

  Besluit

  Vervoersarmoede, PvdA en GroenLinks, mevr. Sandra de Wit
  1. Is in het Westerkwartier bekend dat vervoersarmoede speelt en op welke schaal?
  2. Wat kunnen we doen om deze vorm van armoede voldoende in beeld te hebben en te houden?
  3. Wat kunnen we doen tegen deze vorm van armoede als gemeente?
  Beantwoording door wethouder Richard Lamberst.

  01:01:31 - 01:01:43 - Ard van der Tuuk
  01:01:43 - 01:02:24 - Sandra de Wit
  01:02:24 - 01:02:31 - Ard van der Tuuk
  01:02:31 - 01:03:40 - Richard Lamberst
  01:03:40 - 01:04:05 - Ard van der Tuuk
  01:04:05 - 01:05:12 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:05:12 - 01:05:14 - Ard van der Tuuk
  01:05:14 - 01:06:19 - Richard Lamberst
  01:06:19 - 01:06:30 - Ard van der Tuuk
  01:06:30 - 01:06:32 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:06:32 - 01:06:39 - Ard van der Tuuk
  01:06:39 - 01:06:41 - Jeroen Betten
  01:06:41 - 01:06:52 - Ard van der Tuuk
  01:06:53 - 01:06:56 - Ard van der Tuuk
  01:06:56 - 01:07:25 - Emil Klok
  01:07:27 - 01:07:30 - Ard van der Tuuk
  01:07:30 - 01:07:54 - Bé Schollema
  01:07:56 - 01:08:02 - Ard van der Tuuk
  01:08:02 - 01:08:13 - Emil Klok
  01:08:13 - 01:08:16 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:08:16 - 01:09:02 - Emil Klok
  01:09:04 - 01:11:08 - Ard van der Tuuk
  01:11:08 - 01:11:14 - Ard van der Tuuk
  01:11:17 - 01:11:51 - Myra Eeken - Hermans
  01:11:54 - 01:11:56 - Ard van der Tuuk
  01:11:56 - 01:12:41 - Bé Schollema
  01:12:43 - 01:12:48 - Ard van der Tuuk
  01:12:48 - 01:13:32 - Sandra de Wit
  01:13:32 - 01:14:26 - Ard van der Tuuk
 8. 6

  Bijlagen

  Besluit

  **++Vragen:


  ++**
  **03-01 t/m 03-03:**Startdocument Economische Agenda c.a.
  1. Wat is de bemoeienis tot op heden van het college hiermee (geweest)?
  2. Is het mogelijk in een raadsoverleg hier langer bij stil te staan?
  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  Beantwoording wethouder Richard Lamberst.
  206-01: Raadsbrief locatie nieuwbouw Lauwers college
  1. Wordt hier nog rekening mee gehouden met het betrekken van kinderopvang en basisscholen? Op welke manier?
  Woordvoering door dhr. Emil Klok (GroenLinks)
  Beantwoording wethouder Bé Schollema.


  209-01 tm 209-03: Raadsbrief Regioplan Gezond Groningen
  1. Wat is de rol van de gemeente in dit informatie/ communicatie proces en hoe wordt deze ingevuld?
  Woordvoering door dhr. Emil Klok (GroenLinks)
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst


  205-01: Aanpassen regeling afvoeren hemelwater.
  1. Is over deze aanpassing van regeling al gecommuniceerd, op welke manier wordt dit breed aan inwoners bekend gemaakt?
  Woordvoering door mevr. Myra Eeken (namens PvdA en GroenLinks)
  Beantwoording wethouder Bé Schollema


  211-01: Resultaten proef inclusief reizen.
  1. Er wordt geschreven dat ‘we’ hierover in gesprek gaan. Wat wordt hiermee bedoeld? Wanneer kunnen we een vervolg verwachten? En onder welk beleid gaat dit vallen?
  Woordvoering door mevr. Sandra de Wit (Namens PvdA en GroenLinks)
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst


  208-01: Raadsbrief vaststelling definitieve OZB-tarieven 2024
  1. In het voorstel staat dat 97% nu klaar is. Verwacht u voor dit jaar wederom aanmerkelijk meer bezwaarschriften en is de organisatie daarop voorbereid
  Woordvoering door mevrouw Gjaltema – van der Laan (CDA)
  Beantwoording wethouder Harry Stomphorst



  Agenderingsverzoeken:
  **03-01 t/m 03-03:****Startdocument Economische Agenda
  **Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks)
  Het agenderingsverzoek zal via de agendacommissie op de agenda komen.



  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

  01:13:58 - 01:14:26 - Ard van der Tuuk
  01:14:26 - 01:14:32 - Ard van der Tuuk
  01:14:32 - 01:15:03 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:15:03 - 01:16:06 - Ard van der Tuuk
  01:16:06 - 01:16:19 - Ard van der Tuuk
  01:16:23 - 01:16:29 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:16:29 - 01:16:36 - Ard van der Tuuk
  01:16:36 - 01:16:41 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:16:41 - 01:17:43 - Ard van der Tuuk
 9. 7

  Dhr. R.J. (René) Westerhoff-Dijkinga zal worden aangewezen als fractieassistent voor de fractie 
  'Lijst Dijkstra-Jacobi'.


  Hij legt in handen van de voorzitter de Belofte af. Een commissie onderzoek geloofsbrieven zal worden ingesteld om de geloofsbrieven van de fractieassistent te onderzoeken.

  Besluit

  De raad besluit unaniem tot het instellen van een commissie geloofsbrieven ten behoeve van het onderzoeken van de geloofsbrieven van de kandidaat fractieassistent dhr. R.J. (René) Westerhoff-Dijkinga.


  De commissie geloofsbrieven als volgt te formeren:
  - mevrouw KleinJan – Uneken (voorzitter)
  - de heer Ytsen van der Velde
  -de heer Rogier van ’t Land


  Mevr. Annemiek KleinJan – Uneken rapporteert na de schorsing aan de raad. De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht en adviseert positief over de aanwijzing van de heer René Westerhoff-Dijkinga tot fractieassistent.


  De heer René Westerhoff-Dijkinga wordt na de aflegging van de belofte, in handen van de voorzitter, aangewezen als fractieassistent.

  01:16:52 - 01:17:43 - Ard van der Tuuk
  01:24:48 - 01:25:27 - Ard van der Tuuk
  01:25:27 - 01:25:55 - Ard van der Tuuk
  01:29:53 - 01:32:08 - Ard van der Tuuk
 10. 8

  Mevrouw Geertje Dijkstra Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi) is op 24 januari 2024 beëdigd als gemeenteraadslid. Zij heeft een verzoek ingediend om haar door te raad te laten benoemen tot lid van de Auditcommissie, de Vertrouwenscommissie en de werkgroepen Huisvesting, Dichterbij, Omgevingswet en Wenakker. Mevrouw Geertje Dijkstra – Jacobi wordt in verband met het fractievoorzitterschap ook lid van het Presidium, dit is geregeld in het Reglement van Orde, artikel 3.3.



  Voorgesteld besluit:
  Mevrouw Geertje Dijkstra - Jacobi te benoemen tot lid van de Auditcommissie, de Vertrouwenscommissie en de werkgroepen Huisvesting, Dichterbij, Omgevingswet en Wenakker.

  Besluit

  De raad besluit unaniem mevr. Geertje Dijkstra - Jacobi te benoemen tot lid van de Auditcommissie, de Vertrouwenscommissie en de werkgroepen Huisvesting, Dichterbij, Omgevingswet en Wenakker.

  01:29:59 - 01:32:08 - Ard van der Tuuk
 11. 9

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd, wat de mogelijkheid voor (publiekrechtelijke) samenwerking tussen provincies, gemeenten en waterschappen regelt. Deze wetswijziging heeft als doel om volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraadsleden en statenleden, meer invloed te geven op de besluitvorming van dergelijke samenwerkingsverbanden en om betere controle mogelijk te maken. Het gedeelte van de Wgr dat deze inspraak versterkt, is van kracht sinds 1 juli 2022. Een andere deel van de wet dat verplichtingen oplegt voor de aanpassing van bestaande samenwerkingsovereenkomsten en strengere afspraken betreffende uittreding en evaluatie, heeft een implementatieperiode van twee jaar. Deze wijzigingen moeten uiterlijk op 1 juli 2024 zijn doorgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  I. toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2021 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024; 
  II. toestemming te verlenen voor het beëindigen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021;

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorziening 2021 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling Beschermd wonen, Opvang en Inloopvoorzieningen GGz Groningen
  2024;
  2. Toestemming te verlenen voor het beëindigen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021;

  01:31:10 - 01:32:08 - Ard van der Tuuk
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Raadsleden (25)
  tegen
  Raadsleden (5)

  Besluit

  Woordvoering door Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks), het amendement wordt mede ingediend door de fracties CDA, PvdA, VZ Westerkwartier, Sterk Westerkwartier, Lijst Dijkstra – Jacobi, VVD en D66.


  Woordvoering door dhr. Rogier van ’t Land (D66), dhr. Jeroen Betten (VVD) en dhr. Koos Siegers (ChristenUnie).
  Het amendement wordt met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

 13. 10.1

  De energietransitie en daaraan gerelateerde thema’s als energiearmoede, stijgende energielasten, schaarste, opwarming en klimaatproblemen zijn volop actueel. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om een aandeel te leveren aan deze opgave. De energietransitie vraagt dat de lokale overheid en inwoners met elkaar in gesprek gaan om stappen te kunnen zetten. Een grote uitdaging is op welke wijze de gemeente een bijdrage kan leveren aan een duurzame woon- en leefomgeving. Daarbij is het van belang om inwoners te ondersteunen. Deze vraag ligt op het bord van gemeenten, die de verantwoordelijkheid hebben om de energietransitie lokaal vorm te geven.


  Voorgesteld besluit:
  1. Kennis te nemen van het rapport Verduurzaming woon- en leefomgeving gemeente Westerkwartier.
  2. De drie in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen:
  -1. Zet in op meer capaciteit, maar denk ook na over creatieve uitvoeringskracht.
  -2.Zet in op betere informatievoorziening richting inwoners, met aandacht voor doelgroepen.
  -3.Denk na over regelingen vanuit doelgroepenbeleid.
  3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de drie aanbevelingen volgens de wijze die is opgenomen in de bestuurlijke reactie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (30)

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen met in achtneming van het aangenomen amendement:
  1. Kennis te nemen van het rapport Verduurzaming woon- en leefomgeving gemeente Westerkwartier.
  2. De in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen over te nemen.
  3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen, mede in lijn met de bestuurlijke reactie.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Rekenkamerrapport inzake Verduurzaming woon- en leefomgeving Westerkwartier
  01:31:44 - 01:32:08 - Ard van der Tuuk
  01:32:08 - 01:36:32 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:36:32 - 01:37:04 - Ard van der Tuuk
  01:37:04 - 01:37:35 - Rogier van 't Land
  01:37:39 - 01:38:19 - Jeroen Betten
  01:38:19 - 01:38:32 - Ard van der Tuuk
  01:38:36 - 01:39:19 - Koos Siegers
  01:39:19 - 01:39:53 - Ard van der Tuuk
  01:40:19 - 01:40:22 - Ard van der Tuuk
  01:40:22 - 01:40:35 - Onno de Vries
  01:40:35 - 01:40:52 - Ard van der Tuuk
  01:41:24 - 01:41:34 - Onno de Vries
  01:41:34 - 01:42:10 - Ard van der Tuuk
  01:42:10 - 01:43:48 - Onno de Vries
  01:43:48 - 01:43:56 - Ard van der Tuuk
  01:43:56 - 01:44:18 - Arnold Bloem
  01:44:18 - 01:44:55 - Ard van der Tuuk
  01:44:55 - 01:55:54 - Jeroen Betten
  01:55:54 - 01:55:58 - Ard van der Tuuk
  02:02:45 - 02:02:52 - Ard van der Tuuk
  02:02:52 - 02:03:31 - Jeroen Betten
  02:03:31 - 02:03:36 - Ard van der Tuuk
  02:03:36 - 02:05:01 - Jeroen Betten
  02:05:01 - 02:05:04 - Jeroen Betten
  02:05:04 - 02:05:09 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:05:09 - 02:05:11 - Ard van der Tuuk
  02:05:11 - 02:05:38 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:05:40 - 02:06:20 - Jeroen Betten
  02:06:20 - 02:06:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:06:22 - 02:06:28 - Jeroen Betten
  02:06:28 - 02:07:24 - Ard van der Tuuk
  02:07:26 - 02:07:40 - Koos Siegers
  02:07:40 - 02:07:43 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:07:43 - 02:09:25 - Koos Siegers
  02:09:25 - 02:09:32 - Ard van der Tuuk
  02:09:32 - 02:11:22 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  02:11:22 - 02:11:28 - Ard van der Tuuk
  02:11:28 - 02:14:04 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:14:05 - 02:14:09 - Ard van der Tuuk
  02:14:09 - 02:16:57 - Arnold Bloem
  02:16:57 - 02:17:01 - Ard van der Tuuk
  02:17:01 - 02:25:49 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:25:49 - 02:25:54 - Ard van der Tuuk
  02:25:54 - 02:27:43 - Rogier van 't Land
  02:27:43 - 02:27:44 - Ard van der Tuuk
  02:27:44 - 02:28:34 - Jeroen Betten
  02:28:34 - 02:30:01 - Rogier van 't Land
  02:30:01 - 02:30:30 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  02:30:30 - 02:32:18 - Rogier van 't Land
  02:32:18 - 02:32:21 - Ard van der Tuuk
  02:32:21 - 02:35:49 - Sandra de Wit
  02:35:49 - 02:35:51 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:35:51 - 02:35:53 - Ard van der Tuuk
  02:35:53 - 02:36:23 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:36:23 - 02:36:42 - Sandra de Wit
  02:36:44 - 02:37:15 - Geertje Dijkstra - Jacobi
  02:37:17 - 02:37:20 - Ard van der Tuuk
  02:37:20 - 02:44:50 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:44:50 - 02:45:11 - Ard van der Tuuk
  02:45:11 - 02:46:02 - Jeroen Betten
  02:46:02 - 02:46:03 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:46:03 - 02:49:45 - Jeroen Betten
  02:49:45 - 02:49:49 - Ard van der Tuuk
  02:49:52 - 02:50:28 - Rogier van 't Land
  02:50:32 - 02:50:33 - Ard van der Tuuk
  02:50:33 - 02:50:55 - Jeroen Betten
  02:50:55 - 02:52:11 - Ard van der Tuuk
  02:52:11 - 02:52:21 - Klaas-Wybo van der Hoek
  02:52:21 - 02:53:14 - Ard van der Tuuk
 14. 10.a

  Besluit

  De griffier, de heer Onno de Vries, verzorgt een toelichting op het proces.
  De heer Jeroen Betten (VVD) licht het interpellatieverzoek toe en stelt zijn vragen.
  Beantwoording vragen door wethouder Harry Stomphorst.
  Woordvoering in de termijn van de raad: dhr. Koos Siegers (ChristenUnie), mevr. Reinette Gjaltema – van der Laan (VVD), mevr. Frantina Kiekebeld – van der Knaap (VZ Westerkwartier), dhr. Arnold Bloem (Sterk Westerkwartier), mevr. Geertje Dijkstra – Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi),dhr. Rogier van ‘t Land,mevr. Sandra de Wit (PvdA) en dhr. Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).
  De indiener van het interpellatieverzoek, dhr. Jeroen Betten (VVD), krijgt in tweede termijn het woord.


  Er zijn veel vragen gesteld door de raadsleden. De voorzitter stelt voor de vragen te inventariseren en schriftelijk te beantwoorden. De raad stemt hiermee in.

 15. 11

  Besluit

  Voordat de voorzitter over gaat tot de sluiting van de vergadering vraagt hij Martin Boog (CDA) naar voren te komen. Dit is de laatste raadsvergadering van Martin Boog als raadslid. Zijn benoeming tot tijdelijk raadslid loopt op 29 februari van rechtswege af. Mevrouw Geertje Veenstra zal terug komen in de raad.
  De voorzitter bedankt Martin Boog namens de gemeenteraad voor zijn inzet.


  De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

  02:53:08 - 02:53:14 - Ard van der Tuuk