Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 24 januari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ard van der Tuuk
Toelichting

Hierbij nodig ik u uit voor de OPENBARE vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, die wordt gehouden op


De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken. In de raadsvergadering kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en die niet in een raadsoverleg aan de orde zijn geweest.


A. van der Tuuk, voorzitter.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.


  Dhr. Johan de Vries, mevr. Cynthia van Putten en dhr. Jan Willem Slotema zijn vanavond met kennisgeving afwezig.

  00:15:20 - 00:17:19 - Ard van der Tuuk
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:16:42 - 00:17:19 - Ard van der Tuuk
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.Bij de ‘mededelingen van het college’ neemt dhr. Klaas-Wybo van der Hoek, vice-voorzitter, de voorzittershamer over, omdat de burgemeester een mededeling zal doen binnen zijn portefeuille.


  Wethouder Stomphorst deelt mee dat het college een leegstaand kantoorpand (voormalig Jager/Dusseldorp) in Midwolde zal aanbieden aan de regietafel om voor drie maanden vluchtelingen in op te vangen. De raad ontvangt op 25 januari een raadsinformatiebrief hierover.
  Woordvoering door mevr. Frantina Kiekebeld – van der Knaap (VZ Westerkwartier) en dhr. Jeroen Betten (VVD).


  Burgemeester van der Tuuk heeft een mededeling over opvang Oekraïners en informeert de raad over een besluit van de Raad van State over derdelanders uit Oekraïne.


  De vicevoorzitter, dhr. Klaas-Wybo van der Hoek, schorst de vergadering.
  De burgemeester neemt, na een korte schorsing, de voorzittershamer weer over.

  00:16:58 - 00:17:19 - Ard van der Tuuk
  00:17:26 - 00:17:33 - Ard van der Tuuk
  00:17:33 - 00:22:27 - Harry Stomphorst
  00:22:27 - 00:23:00 - Ard van der Tuuk
  00:23:00 - 00:24:19 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:24:19 - 00:24:31 - Ard van der Tuuk
  00:24:31 - 00:25:30 - Jeroen Betten
  00:25:30 - 00:25:49 - Ard van der Tuuk
  00:25:49 - 00:26:48 - Harry Stomphorst
  00:26:48 - 00:26:57 - Ard van der Tuuk
  00:26:57 - 00:27:35 - Harry Stomphorst
  00:27:35 - 00:27:37 - Ard van der Tuuk
  00:27:37 - 00:27:38 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:27:38 - 00:27:41 - Ard van der Tuuk
  00:27:41 - 00:27:50 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:27:50 - 00:28:10 - Harry Stomphorst
  00:28:10 - 00:28:20 - Ard van der Tuuk
  00:28:20 - 00:28:26 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:28:26 - 00:28:57 - Harry Stomphorst
  00:28:57 - 00:29:03 - Frantina Kiekebeld - van der Knaap
  00:29:03 - 00:29:29 - Harry Stomphorst
  00:29:29 - 00:35:16 - Ard van der Tuuk
  00:35:16 - 00:35:43 - Ard van der Tuuk
  00:35:48 - 00:36:20 - Ard van der Tuuk
 4. 4

  De geloofsbrieven van Geertje Dijkstra-Jacobi zijn op 8 november j.l. onderzocht en akkoord bevonden en ze is daarmee tot de raad toegelaten.
  De gemeentewet stelt daarnaast als eis dat de beëdiging in de raadsvergadering dient plaats te vinden.
  Geertje Dijkstra-Jacobi kiest voor het afleggen van de belofte, nadat zij deze heeft afgelegd voldoet zij aan de vereisten welke de Gemeentewet stelt.

  Besluit

  De geloofsbrieven van mevrouw Geertje Dijkstra-Jacobi zijn op 8 november 2023 onderzocht en akkoord bevonden, ze is daarmee tot de raad toegelaten.
  De gemeentewet stelt daarnaast als eis dat de beëdiging in de raadsvergadering dient plaats te vinden. Mevr. Geertje Dijkstra-Jacobi heeft in handen van de voorzitter de belofte afgelegd.


  Na de beëdiging wordt er voor enkele minuten geschorst om mevr. Geertje Dijkstra-Jacobi te feliciteren.

  00:35:51 - 00:36:20 - Ard van der Tuuk
  00:44:24 - 00:45:12 - Ard van der Tuuk
 5. 5

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 december 2023 en van de raadsoverleggen 1 en 2 van 10 januari 2024 ongewijzigd vast.

  00:44:32 - 00:45:12 - Ard van der Tuuk
 6. 6

  Besluit

  **Perspectief op het verbeteren van de brug Gaarkeuken.


  **1. Welk perspectief is er nu volgens het college voor de brug bij Gaarkeuken?
  2. Op welke wijze kan de gemeente Westerkwartier een bijdrage leveren aan het oplossen van het capaciteitsprobleem? Wij denken bijvoorbeeld de werkzaamheden te laten uitvoeren door de gemeente Groningen en / of de provincie en / of tegelijkertijd in samenwerking met Westerkwartier?

  _3. Kan en wil het college nagaan of onze suggestie uitvoerbaar en haalbaar is en, zo ja, op welke termijn, natuurlijk in overleg met Rijkswaterstaat en mogelijke andere partners?
  _Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek namens de fracties van GroenLinks, PvdA, VZ Westerkwartier, VVD en CDA.
  Beantwoording door wethouder Harry Stomphorst.

  00:44:57 - 00:45:12 - Ard van der Tuuk
  00:45:12 - 00:47:35 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:47:37 - 00:47:38 - Ard van der Tuuk
  00:47:53 - 00:50:17 - Harry Stomphorst
  00:50:17 - 00:51:05 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:51:05 - 00:51:50 - Harry Stomphorst
  00:51:50 - 00:51:58 - Ard van der Tuuk
  00:51:58 - 00:52:57 - Ytsen van der Velde
  00:52:57 - 00:53:39 - Harry Stomphorst
  00:53:39 - 00:54:12 - Ard van der Tuuk
 7. 7

  Bijlagen

  Besluit

  Vragen:
  01-01 en 01-02 Opheffing Platform Natuur & Landschap en instellen Adviescommissie Natuur & Landschap.
  1. Wat gaat het college missen nu het platform is opgeheven en hoe gaat het college dit gemis opvullen?
  _2.__Is het niet bijzonder dat de wethouder lid is van de nieuwe commissie die het college adviseert?
  _
  Woordvoering door dhr. Klaas Wybo van der Hoek namens GroenLinks en PvdA.
  Beantwoording wethouder Bert Nederveen  02-01 en 02-02 Novex Ontwikkelperspectief.
  _1._Passen de woonvisie en -plannen van Westerkwartier bij het NOVEX ontwikkelperspectief?
  _2._Mocht dit een wat langere bespreking vergen, dan is het wellicht beter om hierover
  informatie te geven op een informatieve bijeenkomst van de fractiewoordvoerders op dit gebied.  Woordvoering door dhr. Klaas Wybo van der Hoek namens GroenLinks en PvdA
  Beantwoording wethouder Haze  202-01 en 202-02 Communicatie woonplannen.
  Heel fijn dat het College heeft ingezien dat de communicatie omtrent de woonplannen wel wat beter kon. Er ligt nu een gedegen communicatieplan, voor nu en in de toekomst.
  Hoe zorgen we dat in lopende trajecten minder onrust ontstaat, zie bijeenkomst Noordhorn afgelopen week, dus wat hebben we te herstellen? En Onze fractie heeft daarover nog één belangrijke vraag:
  Hoe bereiken we de mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn? De genoemde communicatiemix is vrijwel volledig gericht op website en socials.


  Woordvoering door dhr. Emil Klok namens Groen Links.
  Beantwoording wethouder Hans Haze  203-01 Verwijderingsplan Zevenhuizen.
  _1._Er wordt een gaslocatie helemaal afgebroken: hoi, hoi, hoi!
  _2._Is dat de eerste keer in onze gemeente?
  _3._Hoe lang kunnen we in dit geval nog last krijgen van naweeën?


  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek namens GroenLinks en PvdA
  Beantwoording wethouder Bé Schollema  214-01 Reactie landbouwagenda en mindmap Wenakker.


  _1._Het is mooi dat het college zo positief en actief op de voorstellen van Wenakker ingaat!
  _2._Ook heel mooi dat er een ambtenaar landbouwambassadeur (-daarmee de wens van de agrariërs in Wenakker volgend-) is geworden. Wat zijn voor het college de doelen van zijn werk?  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek namens GroenLinks
  Beantwoording wethouder Bert Nederveen.  216-01 Implementatie Omgevingswet.


  _1._Het college is “goed op weg”, maar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn de hoofdstukken nog leeg , het DSO werkt nog niet goed en er is een tijdelijke maatregel nodig.
  _2.__Wat voor risico’s loopt de gemeente? En onze aanvragende inwoners/bedrijven? Is er voor het extra werk echt voldoende dekking?


  _
  Woordvoering door dhr. Klaas-Wybo van der Hoek namens GroenLinks en PvdA
  Beantwoording door wethouder Hans Haze.


  Wethouder Hans Haze heeft tijdens de vergadering toegezegd hier schriftelijk op terug te zullen komen. De antwoorden staan inmiddels in Ibabs bij de raadsvergadering van 24 januari bij agendapunt 7. ‘Ingekomen Stukken’.  205-01 Raadsbrief wachtlijst nieuw beschut.


  _1._Hoe snel verwacht de portefeuillehouder dat alle personen die wachten op een werkplek bij Novatec deze ook hebben?
  _2._Op welke termijn verwacht de portefeuillehouder dat de wetgeving rond is waarmee het rijk ook de kosten van begeleiding betaalt?  Woordvoering door dhr. Wybe Niemeijer namens de ChristenUnie
  Beantwoording wethouder Richard Lamberst


  De raad stemt unaniem in met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

  00:53:50 - 00:54:12 - Ard van der Tuuk
  00:54:12 - 00:54:41 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:54:41 - 00:54:43 - Ard van der Tuuk
  00:54:43 - 00:56:21 - Bert Nederveen
  00:56:21 - 00:56:29 - Ard van der Tuuk
  00:56:29 - 00:56:59 - Klaas-Wybo van der Hoek
  00:56:59 - 00:57:02 - Ard van der Tuuk
  00:57:02 - 00:57:39 - Hans Haze
  00:57:41 - 00:57:45 - Ard van der Tuuk
  00:57:45 - 00:58:22 - Emil Klok
  00:58:22 - 01:01:09 - Hans Haze
  01:01:09 - 01:01:41 - Ard van der Tuuk
  01:01:41 - 01:02:07 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:02:07 - 01:02:10 - Ard van der Tuuk
  01:02:10 - 01:03:25 - Bé Schollema
  01:03:27 - 01:03:36 - Ard van der Tuuk
  01:03:36 - 01:03:40 - Ard van der Tuuk
  01:03:40 - 01:04:14 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:04:16 - 01:04:18 - Ard van der Tuuk
  01:04:18 - 01:04:47 - Bert Nederveen
  01:04:47 - 01:04:54 - Ard van der Tuuk
  01:04:54 - 01:04:56 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:04:56 - 01:05:39 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:05:41 - 01:05:43 - Ard van der Tuuk
  01:05:43 - 01:06:10 - Hans Haze
  01:06:10 - 01:06:13 - Ard van der Tuuk
  01:06:13 - 01:06:15 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:06:17 - 01:06:38 - Ard van der Tuuk
  01:06:38 - 01:07:17 - Wybe Niemeijer
  01:07:19 - 01:07:21 - Ard van der Tuuk
  01:07:21 - 01:07:54 - Richard Lamberst
  01:07:54 - 01:12:22 - Ard van der Tuuk
 8. 8

  In de raad van 13 december 2023 is aangekondigd dat de werving voor een nieuwe sociaal ombudsvrouw is geslaagd. Mevrouw Janet van der Heide uit Drachten is de nieuwe ombudsvrouw voor de gemeente Westerkwartier. Zij komt zich voorstellen tijdens de raadsvergadering van 24 januari.

  Besluit

  In de raad van 13 december 2023 is aangekondigd dat de werving voor een nieuwe sociaal ombudsfunctionaris is geslaagd. Mevrouw Janet van der Heide uit Drachten is de nieuwe ombudsfunctionaris voor de gemeente Westerkwartier. Zij komt zich voorstellen.


  Mevrouw Van der Heide wordt welkom geheten door de voorzitter en wordt uitgenodigd om zich aan de raad voor te stellen.
  De voorzitter bedankt mevrouw Van der Heide voor haar aanwezigheid en wenst haar namens de gemeenteraad heel veel succes.

  01:08:14 - 01:12:22 - Ard van der Tuuk
  01:12:22 - 01:12:34 - Ard van der Tuuk
  01:12:34 - 01:13:15 - Sandra de Wit
  01:13:15 - 01:13:35 - Ard van der Tuuk
  01:13:57 - 01:14:33 - Ard van der Tuuk
 9. 9

  Op 8 november 2023 heeft de gemeenteraad het griffiejaarplan 2024 ‘De Basis op Orde! Onderweg naar een meer zelfbewuste gemeenteraad’ vastgesteld. Met dit besluit waar extra (vaste) taken uit voortkomen, deelname aan het generatiepact van één van de griffiemedewerkers en doorontwikkeling van de griffie is er een vacature ontstaan voor eenjunior raadsadviseur. Na het opstellen van een vacature is de werving en selectie gestart. De vacature is zowel intern als extern opengesteld. Er hebben in totaal 31 kandidaten gesolliciteerd, er zijn met 8 kandidaten gesprekken gevoerd, waarvan 1 interne kandidaat. De keuze van de selectie- en adviescommissie is unaniem gevallen op mevrouw Hosman uit Muntendam (externe kandidaat). De griffier heeft met haar een arbeidsovereenkomst gesloten, met ingang van 1 februari 2024 voor in eerste instantie voor de een periode van één jaar (1 fte)

  Besluit

  Er vindt een schriftelijke stemming plaats. De voorzitter deelt mee dat er 30 stemmen zijn uitgebracht voor de aanwijzing van de junior raadsadviseur.


  De raad besluit unaniem:
  Maureen Hosman aan te zijn als junior raadsadviseur en tevens derde plaatsvervangend griffier.


  Maureen Hosman legt aansluitend de belofte af in handen van de voorzitter.

  01:14:01 - 01:14:33 - Ard van der Tuuk
  01:15:38 - 01:16:31 - Ard van der Tuuk
  01:19:15 - 01:19:30 - Onno de Vries
  01:19:35 - 01:19:47 - Ard van der Tuuk
  01:25:50 - 01:27:15 - Ard van der Tuuk
 10. 10

  Het voorliggende bestemmingsplan betreft de gehele locatie van herontwikkeling van het instellingsterrein Sintmaheerdt van Stichting De Zijlen. Volgens afspraak zouden de verschillende fases van het plangebied aan het einde van de herontwikkeling worden samengevoegd in één bestemmingsplan. De herontwikkeling van het gebied is op de realisatie van vier parkwoningen na gereed. Met het bestemmingsplan wordt tevens het laatste project van vier parkwoningen aan het Spant mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende terinzagelegging zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een nota van zienswijzen opgesteld. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Sintmaheerdt, voormalig zorgterrein vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het bestemmingsplan Sintmaheerdt, voormalig zorgterrein
  2. Kennisnemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen;
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan ongegrond te verklaren;
  4. Het bestemmingsplan Sintmaheerdt, voormalig zorgterrein met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPTB23HERS1-OW01 vast te stellen;
  5. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPTB23HERS1-VA01 te geven;
  6. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPTB23HERS1-VA01.dxf vast te stellen;

  Besluit

  De raad besluit unaniem:


  1. Kennis te nemen van het bestemmingsplan Sintmaheerdt, voormalig zorgterrein
  2. Kennis te nemen van de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijzen;
  3. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan ongegrond te verklaren;
  4. Het bestemmingsplan Sintmaheerdt, voormalig zorgterrein met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPTB23HERS1-OW01 vast te stellen;
  5. Het vastgestelde plan het identificatienummer; NL.IMRO.1969.BPTB23HERS1-VA01 te geven;
  6. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPTB23HERS1-VA01.dxf vast te stellen;

  01:26:08 - 01:27:15 - Ard van der Tuuk
 11. 11

  Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) is in 2014 opgericht om de tien Groninger gemeenten te ondersteunen, door de inkoop van
  de jeugdhulp te organiseren. De RIGG adviseert gemeenten en jeugdhulpaanbieders over actuele ontwikkelingen binnen en buiten de regio. Ook de monitoring van kwaliteit en uitgaven is bij de RIGG belegd.
  Op initiatief van de Rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten met o.a. de Rekenkamer van Westerkwartier is Socianova gevraagd een rekenkameronderzoek uit te voeren naar de (kwaliteit van) de inkoop van jeugdhulp binnen de regio Groningen.
  Het rapport is afgerond en de Rekenkamer van Westerkwartier heeft het rapport aan de griffier aangeboden. Op grond van de gemaakt afspraken leidt de griffier het rapport door naar de raad. Doel van het rekenkameronderzoek is het in kaart brengen of de betrokken gemeenten zicht hebben op de vraag naar jeugdhulp en of het aanbod van ingekochte jeugdhulp op die vraag aansluit. Het uitvoeren van de aanbevelingen draagt bij aan de kwaliteit van de Inkoop Jeugdzorg.  Voorgesteld besluit:


  1. Kennis te nemen van het rapport Inkoop van Jeugdhulp in Westerkwartier.
  2. De drie in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen:
  -1. Actualiseer het beleid Sociaal Domein en versterk de informatiepositie.
  -2. Maak concrete afspraken met regio, RIGG en aanbieders over de monitoring van de risico’s, die gepaard gaan met het hybride model.
  -3. Maak als Groningse gemeenten afspraken over de inkoop van de middel voorzieningen en blijf de hoog specialistische voorzieningen regionaal of zelfs op bovenregionaal niveau inkopen.
  3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de drie aanbevelingen volgens de wijze die is opgenomen in de bestuurlijke reactie.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van het rapport Inkoop van Jeugdhulp in Westerkwartier.
  2. De drie in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen:
  -1. Actualiseer het beleid Sociaal Domein en versterk de informatiepositie.
  -2. Maak concrete afspraken met regio, RIGG en aanbieders over de monitoring van de risico’s, die gepaard gaan met het hybride model.
  -3. Maak als Groningse gemeenten afspraken over de inkoop van de middel voorzieningen en blijf de hoog specialistische voorzieningen regionaal of zelfs op bovenregionaal niveau inkopen.
  3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de drie aanbevelingen volgens de wijze die is opgenomen in de bestuurlijke reactie.

  01:26:18 - 01:27:15 - Ard van der Tuuk
 12. 12

  Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole over het boekjaar 2023 moet de gemeenteraad een aantal zaken nader regelen. Deze zaken zijn in hoofdlijnen vastgelegd in het Controleprotocol 2023. Het gaat om een nadere uitwerking van de bepalingen uit de Controleverordening (ex art 213 GW) betreffende de accountantscontrole.

  Voorgesteld besluit

  Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:


  Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2023 vast te stellen.

  01:26:27 - 01:27:15 - Ard van der Tuuk
 13. 13

  De gemeente doet al veel op het gebied van armoede. Maar er ontbreekt nog een samenhangende visie en aanpak. Gelet op de toenemende armoedeproblematiek en hoge inflatie stellen we gemeentelijk armoedebeleid op.


  De afgelopen maanden hebben we hierover gesprekken gevoerd met inwoners in armoede, een ervaringsdeskundige, deelnemers van het armoedepact en medewerkers van de gemeente. In deze gesprekken hebben we gesproken over de rol van de gemeente rondom het thema armoede. Met de inzichten uit deze gesprekken en landelijk onderzoek is de integrale visie op armoede in het Westerkwartier tot stand gekomen.
  De visie beschrijft hoe de gemeente de opgave van armoedebestrijding ziet. En welke rol de gemeente daarin neemt. De gemeente ziet het als haar taak om, samen met het Rijk en hulporganisaties, inwoners in armoede te ondersteunen. We streven naar een levensbrede, stress-sensitieve aanpak van armoede.
  De visie bevat ook een eerste aanzet voor een dergelijke aanpak. Hierin staat nog geen tijdsplanning, financiering of bemensing. Nadat uw raad de visie heeft vastgesteld, gaan wij verder aan de slag met een plan van aanpak waarin komt te staan wie wat gaat doen en wat het mag kosten. Bestaande budgetten en extra middelen die vanuit het collegeuitvoeringsprogramma beschikbaar zijn gesteld, zijn daarbij in eerste instantie leidend.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Raadsleden (28)
  tegen
  Raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  De integrale visie en aanpak armoede vast te stellen.

  Besluit

  Woordvoering in de eerste termijn door dhr. Emil Klok (GroenLinks), dhr. Jeroen Betten (VVD), mevr. Geertje Dijkstra-Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi), mevr. Anneke Laan (Sterk Westerkwartier), mevr. Reinette Gjaltema-van der Laan (CDA), dhr. Wybe Niemeijer (ChristenUnie), mevr. Sandra de Wit (PvdA) en dhr. Rogier van ’t Land (D66).
  Beantwoording door wethouder Richard Lamberst.


  Stemverklaring van mevr. Geertje Dijkstra – Jacobi (Lijst Dijkstra-Jacobi).
  Zij geeft aan dat ze voor het raadsvoorstel zal stemmen maar met dien verstande dat de bestaande budgetten leidend zijn.


  De raad besluit met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen (VVD)
  De integrale visie en aanpak armoede vast te stellen.

  01:26:40 - 01:27:15 - Ard van der Tuuk
  01:27:15 - 01:28:20 - Emil Klok
  01:28:20 - 01:28:24 - Ard van der Tuuk
  01:28:24 - 01:29:57 - Jeroen Betten
  01:29:57 - 01:30:03 - Ard van der Tuuk
  01:30:03 - 01:32:36 - G.S. Dijkstra - Jacobi
  01:32:39 - 01:32:46 - Ard van der Tuuk
  01:32:46 - 01:33:14 - Anneke Laan
  01:33:14 - 01:33:21 - Ard van der Tuuk
  01:33:21 - 01:34:31 - Reinette Gjaltema - van der Laan
  01:34:32 - 01:34:36 - Ard van der Tuuk
  01:34:36 - 01:35:28 - Wybe Niemeijer
  01:35:30 - 01:35:34 - Ard van der Tuuk
  01:35:34 - 01:37:09 - Sandra de Wit
  01:37:11 - 01:37:12 - Ard van der Tuuk
  01:37:15 - 01:38:01 - Rogier van 't Land
  01:38:01 - 01:38:09 - Ard van der Tuuk
  01:38:20 - 01:39:36 - Richard Lamberst
  01:39:36 - 01:40:00 - Ard van der Tuuk
  01:40:00 - 01:40:07 - Wybe Niemeijer
  01:40:07 - 01:40:08 - Ard van der Tuuk
  01:40:11 - 01:40:16 - Richard Lamberst
  01:40:21 - 01:40:44 - Ard van der Tuuk
  01:40:44 - 01:40:57 - G.S. Dijkstra - Jacobi
  01:40:57 - 01:41:14 - Ard van der Tuuk
  01:42:33 - 01:42:36 - Ard van der Tuuk
  01:42:36 - 01:42:45 - Onno de Vries
  01:42:45 - 01:44:59 - Ard van der Tuuk
  01:47:36 - 01:47:43 - Ard van der Tuuk
  01:47:43 - 01:48:14 - Alex Steenbergen
  01:48:14 - 01:48:33 - Ard van der Tuuk
 14. 14

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op verzoek van mevrouw Sijperda besloten om haar met ingang van 24 oktober 2023 ziekteverlof te verlenen. Dit verlof is haar in eerste instantie verleend voor de periode van 16 weken (tot en met 12 februari 2024) en kan met tweemaal een periode van 16 weken worden verlengd. De Gemeentewet biedt daartoe de mogelijkheid (art 45.2). Het college van burgemeester en wethouders heeft in overleg met mevrouw Sijperda besloten om haar verlof met een (tweede) periode van 16 weken te verlengen (tot 3 juni 2024). Om de continuïteit in het bestuur van de gemeente Westerkwartier te waarborgen stellen wij als fractie van VZ Westerkwartier voor om de tijdelijke benoeming van de heer R. Lamberst als wethouder te verlengen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Commissie onderzoek naar de geloofsbrieven in te richten, bestaande uit de volgende personen: Alex Steenbergen (voorzitter onderzoek geloofsbrieven), Martin Boog en Geert de Jong.
  2. Onderzoek doen naar de geloofsbrieven van de heer R. Lamberst en bij positieve uitslag de raad voor te stellen hem te benoemen als tijdelijk wethouder.
  3. De heer R. Lamberst in verband met ziekte van wethouder A.M. Sijperda te benoemen tot tijdelijk wethouder voor de periode van 13 februari tot en met 3 juni 2024, met een tijdsbesteding van 1.0 fte.


  Er vindt een schorsing plaats zodat de commissie onderzoek naar de geloofsbrieven de geloofsbrieven van de heer Richard Lamberst kan controleren.


  De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, dhr. Alex Steenbergen, meldt na de schorsing dat er geen beletselen zijn om dhr. Richard Lamberst te benoemen tot tijdelijk wethouder.


  Er vindt daarna een schriftelijke stemming plaats.
  De voorzitter deelt mee dat er 30 stemmen voor de benoeming van dhr. Richard Lamberst zijn uitgebracht. Dhr. Richard Lamberst heeft de belofte afgelegd.

  01:50:45 - 01:51:22 - Klaas-Wybo van der Hoek
  01:51:25 - 01:52:08 - Ard van der Tuuk
  01:54:23 - 01:54:26 - Ard van der Tuuk
  01:54:26 - 01:54:39 - Onno de Vries
  01:54:39 - 01:54:58 - Ard van der Tuuk
 15. 15

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

  01:54:49 - 01:54:58 - Ard van der Tuuk